Fakulta sociálních věd UK
AKTUALITY
AKTUALITY
INSTITUT
OBORY
LIDÉ
DOKUMENTY
LETNÍ ŠKOLY
ZIMNÍ KURZY
PUBLIKACE
CEMES
 

Zrušení výuky Prof. Mgr. Davida Jana Novotného

Vážené studentky, vážení studenti, 7. 11. 2012 odpadá výuka předmětu Tvůrčí dílny - kritika v médiích JJB059 a Tvůrčí dílny - tisk I JJB055.

Prof. Mgr. David Jan Novotný, 24. 10. 2012

Uzavření budovy Hollar

Vážené studentky, vážení studenti, oznamujeme Vám, že v souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie dne 25. 10. 2012 bude budova Hollar v tento den otevřena od 7.00 hod. do 9.00 hod. pouze pro potřeby studijního oddělení (z důvodu Bc. promocí).

V budově Opletalova je běžný provoz včetně pravidelné výuky. V souvislosti s děkanským volnem stanoveným na den 26. 10. 2012 bude budova Hollar otevřena pouze od 7.00 – 12.00 hodin pro potřeby studijního a zahraničního oddělení. Budova Opletalova bude otevřena od 8.00 – 19.00 hodin.

IKSŽ, 23. 10. 2012

2012-10-23 - Informace k bakalářským a magisterským pracem - Důležité!

Do sekce -Dokumenty- na webu IKSŽ byla zařazena aktualizovaná verze dokumentu Bakalářské a magisterské práce, v němž studenti naleznou všechny důležité informace, které se týkají bakalářských amagisterských prací. Připomínám klíčové termíny zimního semestru. Termín odevzdání bakalářských prací je v pátek 4. ledna 2013 a magisterských prací v pondělí 7. ledna 2013. Práce musí být nejpozději v tomto termínu odevzdaná ve dvou výtiscích na příslušné katedře i nahraná v SISu. Neexistuje varianta posunutí termínu! Pokud student chce, aby mu konzultant přečetl celý text jeho připravované práce, tak mu ji musí poskytnout nejpozději tři týdny před stanoveným termínem odevzdání. Ať studenti také počítají s tím, že většina pedagogů si v samém závěru kalendářního roku vybírá dovolenou. Není povinností pedagoga konzultovat e-mailem v čase dovolené. Studenti si na příslušné katedře vyzvednou teze diplomové práce nejpozději do čtvrtka 20. prosince 2012!

Termín odevzdání tezí je 4. února 2013. Opět neexistuje varianta posunutí termínu! Student kontaktuje pedagoga, který by měl být konzultantem práce, nejpozději 1 měsíc před termínem odevzdání tezí. Kdo chcete v únoru odevzdávat teze, tak tedy nejpozději do 4. ledna 2013 kontaktuje pedagoga a dohodne si s ním již zcela přesně téma diplomové práce.

Studenti, kteří již nyní uvažují o zářijovém termínu státnic, tak ať si velmi bedlivě prostudují příslušnou vyhlášku ředitele IKSŽ. Pouze důvody v ní uvedené budou akceptovány jako důvody pro schválení mimořádného termínu zářijových státnic. Jiné důvody (např. státnice na jiné fakultě, pracovní pobyt v zahraničí) nebudou akceptovány.

PhDr. Petr Bednařík, tajemník IKSŽ pro studium, Ph.D., 23. 10. 2012

SEEKING CZECH STUDENTS TO LIVE AND WORK IN DORMITORIES

New York University in Prague is looking for reliable Czech students who can work as Resident Assistants in dormitory housing in Nusle, Vinohrady and Holesovice. The assistants will live in our housing with students from the USA who are studying in Prague for one semester. More details Dokument ke stáhnutí here .

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., 22. 10. 2012

Zrušení konzultačních hodin PhDr. N. Dolanské, MBA

Vzhledem k náhlé zahraniční cestě odpadají 23. 10. konzultační hodiny. V nutném případě mne kontaktujte elektronicky.

PhDr. N. Dolanská, MBA, 22. 10. 2012

Konference Nová média v novinářské praxi

Zastoupení Konrad Adenauer Stiftung v České republice informuje o pořádání konference na téma Nová média v novinářské praxi. Konference se

bude konat ve dnech 2.-3. listopadu 2012 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Registrace na info.prag@kas.de  do 24.10.2012.

Podrobné informace a program:Externí odkaz zde.

Mgr. Tomáš Renner, 16.10. 2012

Výzva Nadace Tomáše Bati

Nadace Tomáše Bati zveřejnila výzvu na podávání grantů v programu Výzkum a věda pro život 2012. Cílovou skupinou jsou studenti a akademičtí pracovníci do 35 let. Nadační příspěvek může činit max. 50% celkových nákladů na projekt. Termín odd. vědy: 8. listopadu 2012. Více informací Externí odkaz zde .

Mgr. Eva Horníčková, 16.10. 2012

Zrušení přednášky a konzultačních hodin PhDr. Jana Křečka, PhD.

Z důvodu účasti na konferenci v baskickém Bilbau odpadají tento čtvrtek (18.října) konzultační hodiny Jana Křečka. Zapsaní studující kursu JJM107 Politická komunikace by o zrušení čtvrtečního setkání kursu již měli být informováni. Děkuji za pochopení.

PhDr. Jan Křeček, PhD., 16.10.2012

Zrušení konzultačních hodin Mgr. Radima Woláka

Z důvodu nemoci odpadají dnes 15. 10. 2012 konzultační hodiny Mgr. Radima Woláka.

Mgr. Radim Wolák, 15. 10. 2012

Změna konzultačních hodin Ireny Carpentier Reifové, Ph.D.

Konzultační hodiny se v tomto týdnu přesouvají z obvyklého středečního termínu na úterý, 16.10., 13.00-15.00.

Irena Carpentier Reifova, Ph.D., 15. 10. 2012

Zrušení konzultačních hodin Doc. Barbary Köpplové, CSc.

Ve čtvrtek dne 18. října se nekonají konzultační hodiny, neboť budu na služební cestě. Pokud někdo bude potřebovat něco neodkladného, může přijít ve středu 17. října v době od 8 do 9. 30 hod., nebo se domluvit mailem. Děkuji a omlouvám se.

Doc. Barbara Köpplová, CSc, 15. 10. 2012

Registrace kurzů v SIS

Možnost registrace a mazání kurzů v SIS končí v pátek 12. 10. V pátek 12.10. ve 14:00 končí možnost registrovat si kurzy a mazat si uskutečněné registrace.

Petr Soukup, 12. 10. 2012

Pozvánka na přednášku Fresh Eye- Obraz versus gender

Přednáška se bude konat dne 16. 10. 2012 v 18:00 Trafo Studio. Síla ženského hnutí postupně naučila vidět novým způsobem také zbytek společnosti. Mění se však s proměnou vizuálního zpodobnění ženy také vizuální stereotyp muže, s níž se nyní setkáváme? Co přinášejí do vizuální kultury termíny, jakými jsou metrosexuál či retrosexuál? Podrobnější informace naleznete Externí odkaz zde. Vystoupí: ANNA PURKRÁBKOVÁ, programová ředitelka festivalu Mezipatra - Queer filmová vizualita, SANY, writerka - Podoby světového ženského graffity s projekcí části dosud nezveřejněného dokumentu, PETRA HAVLÍKOVÁ, sdružení Nesehnutí - Kdo a co je Sexistické prasátečko?

doc. Filip Láb, PhD., 10. 10. 2012

Zrušení konzultačních hodin Prof. PhDr. Jana Jiráka, Ph.D.

V úterý 16. 10. 2012 jsou zrušeny konzultační hodiny Prof. PhDr. Jana Jiráka, Ph.D. .

Helena Bláhová, 10. 10. 2012

Mezinárodní konference The Dynamics of Media and Content Industries

Evropská komise informuje o konání mezinárodní konference na téma: The Dynamics of Media and Content Industries. Konference se bude konat v Bruselu ve dnech 25.-26. října 2012. Konference je bezplatna, ale je nutne se registrovat. Podrobne informace a registrace:Externí odkaz zde.

Mgr. Tomáš Renner, 9.10. 2012

Nabídka magisterským studentům

Dr. A. Matušková z katedry MKPR nabízí studentům magisterského studia účast ve výzkumném týmu. Více najdete Dokument ke stáhnutí  zde. Přihlašování studentů je možné do 10.10.2012.

Mgr. Jitka Kryšpínová, 8. 10. 2012

Změna v konzultačních hodinách PhDr. Jany Čeňkové, Ph.D.

Změna konzultačních hodin PhDr. Jany Čeňkové, Ph.D kvůli imatrikulacím prvních ročníků žurnalistiky. Ve čtvrtek 11. 10. jsou konzultační hodiny od 10.30 - 12.00.

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D., 8. 10. 2012

LLP–Erasmus aneb Jak na to...

Pro všechny studenty a studentky Univerzity Karlovy, kteří mají chuť během svého studia absolvovat studijní pobyt na zahraniční univerzitě, připravilo Externí odkaz Infromačně-poradenské centrum Externí odkaz seminář o možnostech vycestování prostřednictvím programu LLP - Erasmus. Hostem semináře bude Mgr. Maršálek z Evropské kanceláře UK, který přítomným objasní, jak se přihlásit, na koho se obracet, jak se připravit na výběrové řízení atd. Dále jsme pozvali Jakuba Čecha (PrR) a Bc. Blanku Pechačovou (PřF), kteří si připraví prezentace o svých studijních zkušenostech z Anglie a Itálie. Těšíme se na Vás! 15. října 2012 od 14.00, Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., ředitel IKSŽ, 8. 10. 2012

Podpořte s námi komunitní média

Hledáme 3-5 studentů všech studijních zaměření IKSŽ, kteří budou ochotni vymyslet a zrealizovat nenáročnou on-line kampaň na podporu komunitních médií. Faktický rámec situace, která si žádá tuto podporu, je popsán např.Externí odkaz  zde, nebo v posledním Sociálu. Skupinu pracující na kampani budou koordinovat PhDr. Lenka Vochocová a Mgr. Markéta Štechová z KMS. Zapojení do práce této skupiny bude nezištné. Odměnou budou tvůrčí schůzky ve veselém a demokraticky naladěném týmu a dobrý pocit. V případě zájmu pište Mail 

PhDr. Irena Carpentier Reifová, PhD., 8. 10. 2012

Soutěž Grantové agentury UK pro studenty magisterského a doktorského studia

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2013. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia. Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 8. října 2012.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 9. listopadu 2012. Informace pro žadatele naleznete Externí odkaz zde. Pravidla soutěže a vstup do aplikace pro zpracování projektů Externí odkaz zde.

Mgr. Jitka Kryšpínová, 4. 10. 2012


Scholarship opportunities for students with the Global Debate & Public Policy Challenge

It's a great opportunity for university students and recent graduates to win a trip to Budapest, one of many $10,000 scholarships and contribute to public policy debate on important issues. All pertinent information as well as detailed registration details you can find Dokument ke stáhnutí here.

This year’s theme "Digital Freedom and Its Limits" explores what policies governments or other groups should adopt to enhance the potential of digital technology to benefit individuals and societies. It also encourages debates about the limits on internet freedom and covers issues related to social networks, privacy, child safety, freedom, censorship, democracy, transparency, national security and much more.

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., ředitel IKSŽ, 4. 10. 2012

Ocenění Zlatý kurz

Ocenění Zlatý kurz za letní semestr akademického roku 2011/2012 převzal 2. 10. 2012 za IKSŽ PhDr. Petr Bednařík, PhD. za výuku předmětu JJM102 Média 2. poloviny 20. století. Mezi pedagogy s nejlépe hodnocenými kurzy byli zařazeni také Doc. MgA.Filip Láb, PhD. za JJB131 Základy praktické fotožurnalistiky a PhDr. Jakub Končelík, PhD., který se podílí na výuce předmětu Média 2. poloviny 20. století. Vedení fakulty je však z ocenění včetně finanční odměny vyjmuto.

Mgr. Jitka Kryšpínová, 3. 10. 2012

Přednáška na téma Reprezentace médií a transmediace

Ústav pro českou literaturu AV ČR pořádá přednášku švédského teoretika Prof. Larse Elleströma (Linnaeus Universitet, Växjö) na téma "Reprezentace médií a transmediace". Přednáška se koná 18. 10. 2012 od 15 hodin v Ústavu pro českou literaturu AV ČR , Na Florenci 3, Praha 1. Více informací naleznete Externí odkaz zde.

Mgr. Jitka Kryšpínová, 3. 10. 2012


Nabídka interních grantů pro doktorandy IKSŽ

Vedení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky vyhlašuje interní granty pro studenty doktorského studia pro podporu jejich výzkumné činnosti v rámci disertační práce ve výši 30 tis. Kč. Více informací naleznete Dokument ke stáhnutí  zde.

Mgr. Jitka Kryšpínová, 2. 10. 2012

Jde to i pozitivně? 1. soutěž centra DOX a MKTI na téma tvorby mediálního obrazu

V následujících přílohách naleznete detaily k soutěži.Dokument ke stáhnutí Zadání soutěže vyučující 1., Dokument ke stáhnutí Zadání soutěže vyučující 2., Dokument ke stáhnutí Zadání soutěže studenti, Dokument ke stáhnutí Metodické zadání soutěže.

PhDr. Irena Carpentier Reifová, PhD., 1. 10. 2012

Fulbright-Masarykovo stipendium na akademický rok 2013/14

Fulbrightova komise vyhlásila nové kolo soutěže o Fulbright-Masarykovo stipendium na akademický rok 2013/14. O stipendium mohou žádat studenti a vědečtí pracovníci, kteří jsou činní ve veřejném a občanském životě (např. členství v AS či práce v neziskové organizaci). Podmínkou žádosti je pozvání americké strany. Více informací naleznete Externí odkaz zde

Termín pro odevzdání žádosti o stipendium: 1. prosince 2012.

Mgr. Eva Horníčková, 27.9.2012FORUM 2000

Ve dnech 21. - 23. 10. 2012 proběhne 16. konference FORUM 2000 na téma Média a demokracie. Konference je otevřená pro veřejnost. Pro účast na panelech je třeba se zaregistrovat do 11. 10. na registration@forum2000.cz. Více informací naleznete Dokument ke stáhnutí  zde a Dokument ke stáhnutí  zde.

Mgr. Jitka Kryšpínová, 19. 9. 2012

Dotační řízení na projekty v programu podpory integrace příslušníků romské menšiny na rok 2013

MK ČR informuje o dotačním řízení na projekty v programu podpory integrace příslušníků romské menšiny na rok 2013. Podporují se mimo jiné:

kulturně vzdělávací a výchovné aktivity (např. semináře, přednášky, besedy); odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii; ediční činnost (neperiodické publikace).

Více informací Externí odkaz zde . Termín oddělení vědy pro odevzdání přihlášek: 19. 10. 2012.

Mgr. Jitka Kryšpínová, 19. 9. 2012Kurz čínštiny na základě angličtiny/Learn basic Chinese through English

V letošním akademickém roce FSV mimořádně otevírá v rámci celoživotního vzdělávání kurzy čínštiny. Více informací naleznete Dokument ke stáhnutí zde.

This academic year, within the Lifelong Education Programme, the FSV UK  is opening a Chinese language course .

More information Dokument ke stáhnutí Chinese through English

Mgr. Jitka Kryšpínová, 19. 9. 2012

Registrace do předmětů začínají již tuto středu

Ve středu 19. 9. od 10:00 hodin probíhají registrace do předmětů pro zimní semestr. Prvních pět dní mají přednost studenti FSV.  

Petr Soukup, 17. 9. 2012


Vyhlášení výběrového řízení: Projekt laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU

Evropská komise vyhlásila soutěž Projekt laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU pro studenty v oborech zabývajících se evropskou integrací. Termín odevzdání nabídek je 12. 11. 2012 na adresu Zastoupení Evropské komise , Jungmannova 24, Praha 1. Více informací Dokument ke stáhnutí  zde , příp. v Hollaru, kancelář č. 111.

Mgr. Jitka Kryšpínová, 18. 9. 2012Mezinárodní konference na téma Privacy and Emerging Technologies

Ve dnech 27.-28. listopadu 2012 se bude v Berlíně konat mezinárodní konference na téma Privacy and Emerging Technologies. Do 10. října 2012 je možné posilat abstrakta příspěvků. Podrobnější informace najdete Externí odkaz zde.

Mgr. Tomáš Renner, 12. 9. 2012Opatření děkana na podporu grantové činnosti na FSV UK

Dne 10. září 2012 nabylo účinnosti opatření děkana č. 38/2012 na podporu grantové činnosti na FSV UK.

Opatření stanovuje odměny hlavním žadatelům o grantové projekty podaným za FSV UK do významných, aktuálně vyhlášených, grantových soutěží. Více naleznete Externí odkaz zde.

Mgr. Eva Horníčková, 11. 9. 20112


Rozvrh oboru Mediální studia v kombinované formě

Studenti kombinovaného oboru Mediální studia naleznou rozvrh na zimní semestr Externí odkaz zde.

David Štěpán, 11. 9. 2012

Změna konzultačních hodin Mgr. Jaroslava Švelcha

Vzhledem k tomu, že Mgr. Jaroslav Švelch bude po celý zimní semestr na studijním pobytu v zahraničí, bude konzultovat pouze online po dohodě.

Mgr. Jitka Kryšpínová, 11. 9. 2012

Výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatury - periodika a literární akce

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2013 výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatury - periodika a literární akce. Termín oddělení vědy pro odevzdání přihlášky je 22. října 2012. Více informací naleznete Externí odkaz zde .

Mgr. Tomáš Renner, 11. 9. 2012

Možnost elektronické kontroly studijních povinností a zápis do dalšího ročníku pro studenty denního (prezenčního) studia

Nově je studentům prezenčního studia umožněno nechat si přes SIS zkontrolovat studijní povinnosti a požádat o zápis do dalšího ročníku. Student tedy nemusí fyzicky přijít na studijní oddělení. Postup upravuje opatření děkana Externí odkaz zde a návod Externí odkaz zde .

PhDr. Ing. Petr Soukup, 6. 9. 2012

2nd European Gender Summit

Ve dnech 29. 11- 30.11. 2012 se v Evropském parlamentu bude konat 2nd European Gender Summit. Podrobné informace a program naleznete Externí odkaz zde.

Registrace (zvýhodněna do 10. září 2012) Externí odkaz zde

Mgr. Tomáš Renner, 6. 9. 2012

Výběrové dotační řízení na podporu projektu v oblasti literatury - knihy

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro roky 2013-2015 výběrové dotační řízení na podporu projektu v oblasti literatury - knihy. Přihlášky je třeba odevzdat na oddělení vědy do 22. října 2012. Bližší informace najdete Externí odkaz zde

Mgr. Tomáš Renner, 6. 9. 2012Vyhláška ředitele IKSŽ k místnostem 108,109, 11 a fotokomora v budově Hollar - AKTUALIZOVÁNO

Dokument ke stáhnutí Zde naleznete novou Vyhlášku ředitele IKSŽ k místnostem 108 a 109 v budově Hollar.

PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., ředitel IKSŽ, 3. 8. 2012

Magisterské a bakalářské státnice KMS - AKTUALIZOVÁNOPřihlášky do Výzkumné skupiny IKSŽ

Vážení kolegové, přehled zaslaných přihlášek do Výzkumné skupiny IKSŽ, naleznete Dokument ke stáhnutí zde. Nejlepšími známkami byly hodnoceny přihlášky (v abecedním pořadí): Denisy Kasl Kollmannové, Filipa Lába, Jardy Švelcha, Lenky Vochocové. Ti od ledna 2013 obsadí čtyři místa plánovaná ve Výzkumné skupině pro stávající zaměstnance IKSŽ. Hezké léto všem.

PhDr. Irena Carpentier Reifová, PhD., 18. 7. 2012

Žádosti o přidělení tezí bakalářských diplomových prací - MKPR (aktualizováno)

Dokument ke stáhnutí V příloze aktualizovaný přehled žádostí o přidělení tezí bakalářských diplomových prací na studijním oboru Marketingová komunikace a public relations.

PhDr. Pavel Dolanský, 10. 7. 2012

Schvalování tezí na KMS k 29. 6. 2012

Dokument ke stáhnutí V příloze I a Dokument ke stáhnutí v příloze II naleznete tabulky schvalování tezí na katedře mediálních studií.

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., tajemník IKSŽ pro studium, 2. 7. 2012

Výsledky hodnocení kurzů za LS 2011/2012

Na adrese Externí odkaz http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ naleznete aktuální výsledky z hodnocení kurzů. Děkujeme všem studentům i pedagogům za spolupráci. Chybí ještě některé kurzy katedry mediálních studií a marketingu & PR, které budou doplněny v průběhu července.

PhDr. Ing. Petr Soukup, 29. 6. 2012


Žádosti o přidělení tezí bakalářských diplomových prací - MKPR

V Dokument ke stáhnutí příloze přehled žádostí o přidělení tezí bakalářských diplomových prací na studijním oboru Marketingová komunikace a public relations.

PhDr. Pavel Dolanský, 20. 6. 2012

Žádosti o přidělení tezí BAKALÁŘSKÝCH diplomových prací – KŽ - AKTUALIZOVÁNO

VDokument ke stáhnutí  příloze naleznete přehled žádostí o přidělení tezí BAKALÁŘSKÝCH diplomových prací – žurnalistika ke dni 29. 6. 2012.

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová, 20. 6. 2012Schvalování tezí na KMS

Dokument ke stáhnutí V příloze I a Dokument ke stáhnutí v příloze II naleznete tabulky schvalování tezí na katedře mediálních studií. Studenti, kteří musí teze dopracovat, je odevzdají do čtvrtka 28. června (2 výtisky přes podatelnu).

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., tajemník IKSŽ pro studium, 15. 6. 2012Communication Today - stažení zdarma

Časopis FMK UCM z oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie si môžete ako prvý slovenský vedecký časopis stiahnuť zadarmo priamo do vášho iPadu, alebo iPhonu Externí odkaz zde .

PhDr. Martin Solík, FMK UCM, 5. 6. 2012Nabídka spolupráci při vytvoření Klubu přátel In IUSTITIA pro bakaláře a diplomanty

Externí odkaz In IUSTITIA se chystá vytvořit Klub přátel. Představa je spojit nutné s užitečným a nabídnout studujícím možnost v rámci svého bakalářského/diplomového projektu vytvořit něco pro nás odměnou za informace a zkušenosti pro ně. Myslíme si, že lze aktivně pracovat například s hypotézami jako: Rasismus populace je/není překážka dárcovství. Dárci antirasistických projektu jsou z minorit/studovali v zahraničí/mající z partnera cizince. Další důležité informace nalzenete Dokument ke stáhnutí zde.

Doc. Filip Láb, Ph.D., 21. 5. 2012Žádosti o přidělení tezí diplomových prací - AKTUALIZOVÁNO

Vedoucí jednotlivých kateder IKSŽ (ne)schválili žádosti o přidělení tezí diplomových prací studujících, kteří mají v úmyslu se přihlásit k obhajobě a státní zkoušce nejdříve v  akademického roku  2012/2013, s těmito výsledky: Dokument ke stáhnutí teze bakalářské - studia žurnalistiky Dokument ke stáhnutí teze bakalářské - mediální studia,Dokument ke stáhnutí teze bakalářské - obor marketingová komunikace a PR, Dokument ke stáhnutí teze magisterské .

IKSŽ, 16.2.2012

Ocenění letní školy ECREA

Externí odkaz Letní škola ECREA , na jejímž chodu se podílí i IKSŽ, získala ocenění za vynikající výsledky od Centra Slovinské republiky pro mobilitu a evropské vzdělávací a výukové programy. Letní školu v současné době pořádaná Univerzita v Lublani.

Externí odkaz ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School je projektem konsorcia 22 evropských univerzit, jehož členem je i Univerzita Karlova v Praze. Škola je zaměřena na poskytování odborných stimulů studentům doktorského studia, tvoří ji přednášky a workshopy, které jsou věnované prezentacím doktorských projektů a následné kritické rozpravě. Dílny vedou zástupci univerzit konsorcia, k nimž patří nejuznávanější evropské osobnosti mediálních studií.

ECREA, 3.2.2012

Organizační řád IKSŽ

Zbrusu nový Organizační řád Institutu komunikačních studií a žurnalistiky přidán do sekce Institut, tedy Odkaz v rámci webu sem.

webmaster, 21.4.2011

Česká média v proměnách 20. stoletíCEMES společně s katedrou mediálních studií UK FSV připravil multimediální DVD, které si klade za cíl nabídnout základní vhled do vývoje českých médií od počátku do konce 20. století.

Autorský kolektiv doufá, že toto DVD přispěje ke zvyšování mediální gramotnosti české veřejnosti a snad i drobně pomůže studentům a studentkám našeho institutu při studiu.

DVD je možno zakoupit v Knihkupectví Karolinum, Celetná ul. 18, Praha 1.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

4.prosinec 2013 03:17

 


Studium         
 

Rozvrh, kursy a sylaby: SIS

------------------------------------

Literatura: MS (mag.)

------------------------------------

Konzultace: KMS,

------------------------------------

Fakultní WEBMAIL

------------------------------------

MS -Kombinované studium bc.

 

Periodika         

 Sociál
 iFórum
 Carolina
 Fleš
 Videožurnál
 UKáčko.cz
 Kmeny
 Evropská observatoř žurnalistiky (EJO)
 Magazín Fleška


Poslední aktualizace 4.12 2013 03:25, Webmaster - Email : ikszwebmaster@fsv.cuni.cz