SVV
SVV
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Účelová podpora SVV je poskytována z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přihlášky projektů SVV jsou podávány každý rok a na IKSŽ se může přihlásit k účasti na základě výzvy každý studující magisterského nebo doktorského studia. Účelová podpora je využívána k úhradě stipendií za vydané publikace a vystoupení studentů na (zejména) zahraničních konferencích.


SVV IKSŽ v roce 2014

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Dichotomie struktury a kultury při studiu mediálních textů a publik

Počet členů: 31 (17 studentů PGS, 2 studentů MGR, 12 akademických pracovníků)

Počet publikací: 28


Batistová, Anna (2014). Around the Globe: Rethinking Oral History with its Protagonists. By Miroslav Vaněk. Book Review. Oral History Review,41(2): 357–358.


Batistová, Anna (2014). Kulturní publicistika v londýnském exilu za druhé světové války na příkladu literárního časopisu Obzor. Pp. 59-68 in Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.


Dorčáková, Jana (2015) The beginnings of Tabloid Press in Czech Countries.


Oceánide (forthcoming)


HÁJEK, Roman; CARPENTIER, Nico (2015) Alternative Mainstream Media in the Czech Republic: Beyond the Dichotomy of Alterative and Mainstream Media. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies (forthcoming).


ŠTECHOVÁ, Markéta; HÁJEK, Roman (2015) Faithful Confidants or Fickle Coat-Changers? Audience Perceptions of Celebrities in Political Campaigns before the First Direct Presidential Election in the Czech Republic. European Journal of Communication (forthcoming)


HÁJEK, Roman (2014) Cesta k aktualizovaným metodám: způsoby zkoumání vlivu nových médií na žurnalistiku. Naše společnost, 12(1) : 41–49.


HÁJEK, Roman (2014) The Reconsideration of the Role of the Press as an Alternative Medium in the Digital Era: Three Cases from the Czech Republic. The International Journal of Interdisciplinary Studies in Communication, 8(2): 1–9.


Hanzal, Jaromír (2015) Al Jazeera and the CEE Region: the Decade of Change. Central European Journal of Communication (forthcoming).


HRDINA, Matouš; KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana (2014) Parties, pirates and politicians: The 2014 European Parliamentary Elections on Czech Twitter. Human Affairs, 24(4): 437–451.


HRONOVÁ, Tereza. (2014) Image of Media, Journalists and Communication in Textbooks of Civics for Secondary Schools in the Czechoslovak Republic during 1948 – 1989. Pp. 433-438 in Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.), Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.


Husák, Martin (2014) Profesní vzdělávání a uplatnění rockově zaměřených hudebních publicistů v období normalizace. Mediální studia, 2014(1): 71–86.


Husák, Martin (2015) Media Coverage of Rock Music in Czechoslovakia from 1969–1989. Popular Music and Society. (forthcoming)


Husák, Martin (2015) Hudební publicistika v období Pražského jara. Megatrendy a média 2014. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.


Nováková, Petra (2014) To Be Seen or Not to Be Seen: Narcissistic Tendencies among Bloggers. 3rd Global Conference - Celebrity: Exploring Critical Issues. Sborník z konference. Oxford: Inter-Disciplinary Press. (forthcoming)


Pavlíčková, Tereza. 2014. "The Imagined Author: Media Users’ Trust in, and Expectations of Media". Pp. 248-253 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.


Sládková, Hanka. (2014) Art: Media Dependent or Media Supplement? Post-production in Post-totalitarianism and the specific situation of of Czech Art and Art Journalism in the 1990s. Pp. 53-60 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.


Sládková, Hanka (2015) Framing Contemporary Art: Keeping Visual Art in the Picture. The International Journal of Communications and Linguistic Studies. (forthcoming)

Šťastná, Lucie (2014) The Challenges of Media Education of the Adult Population within the Czech Context. Pp. 47-52 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.


Šťastná, Lucie; Wolák, Radim (2014) Media Education in a Family: Do Parents Have Anything to Rely on? European Journal of Science and Theology, 10(5): 225–236.


Štefaniková, Sandra; HÁJEK, Roman (2014) Citizen Journalism Is As Old As Journalism Itself: An interview with Stuart Allan. Mediální studia, 8(2): 174-181.


Štefaniková, Sandra (2014) Mediální obraz českého výtvarného umění v letech 1956 až 1958 v dobovém tisku. Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Elektronický sborník z mezinárodní vědecké konference. Trnava: FMK UCM.


Štefaniková, Sandra (2014) Ohýbanie obrazu: fotožurnalistika, dokument a občan. Otázky žurnalistiky, 57(1-2): 163–165 .


Švelch, Jan (2014). Regarding Board Game Errata. Analog Game Studies, 1(5): nestránkováno.


Teplá, Jana (2014) Ideological Status of Visual Representation of Politics: Analysis of Czech Online News Photographs. Creativity Studies, 7(1): 26–38.


TRESTROVÁ, Veronika (2014) Pražské jaro a srpnová okupace v pardubickém okrese: politický vývoj, média, studenti. Historica Olomucensia, 2014(48): 219–237.


TRESTROVÁ, Veronik (2014) „Nepokořená Praho, Pardubicko je s tebou!" Srpnová okupace Pardubic a činnost okresních médií. Pp. 398-409 in Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Elektronický sborník z mezinárodní vědecké konference. Trnava: FMK UCM.


TRESTROVÁ, Veronika (2014) Počátek normalizace na Pardubicku: změny ve vedení okresu a v jeho stranickém tisku. Pp. 196-210 in Megatrendy a médiá 2014. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.


TRESTROVÁ, Veronika (2014) Osud časopisu pardubických studentů Spiritus a jeho redaktorů po Pražském jaru. In 68x89: Druhý život československého jara. Praha: Klub novinářů Pražského jara.SVV IKSŽ v roce 2013

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Mediatizace a její vývoj od tradičních médií k sociálním sítím

Počet členů: 43 (27 studentů PGS, 10 studentů MGR, 6 akademických pracovníků)

Počet publikací: 27


Batistová, Anna. Milan Kundera’s The Joke supervised. Odevzdáno do Moravian Journal Film and Literature, po nekorektní komunikaci ze strany redakce autarky hledá nový časopis


Francová, Pavla (2013). Neubeginn. Die Transformation des Tschechoslowakischen Hoerfunks 1988 bis 1993. Wermsdorf: Rundfunk und Geschichte. 39(3-4): 49–59.


Hájek, Roman (2013). Book Review: James Curran, Natalie Fenton, and Des Freedman, Misunderstanding the Internet. International Journal of Communication,7(1): 967–969 


Hájek, Roman (2013). The Changing Landscape of Local Information Space in the Czech Republic: Consequences for Local Political Communication. Polish Political Science Review,1(1): 5–19.


Hrdina, Matouš (2013). Technologie není apolitická: Poznámky ke studiu politické komunikace v nových médiích. Mediální studia, 7(3): 291–308.


Hronová, Tereza (2013). České národní mýty jako součást persuazivní komunikace v současné reklamě Megatrendy a média 2013. Pp. 67–81 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.


Hronová, Tereza (2013). Recenze: Národní identitu konstruují každodenně používané jazykové struktury a symboly. Mediální studia, 7(1): 113–115.


Husák, Martin (2013). Medializace rockové hudby v Československu v období normalizace. Pp. 53–73 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.


Jirků, Jan (2013) Aplikace konceptu mediální logiky při výzkumu dopadů nových médií. In T. Hubálek (ed.), Sborník z Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů  v oblasti společenských věd. Olomouc: Epocha.


Karaščáková, Zuzana (2013). Prvá priama voľba prezidenta v Českej republike na Twitteri.  Naše společnost 11 (2): 41–52.


Karaščáková, Zuzana (2013). Recenze: "Nové" médiá v kontexte konvergencie. Mediální studia,7(1): 116–119.


Karaščáková, Zuzana (2013). Sme médiá? Presun od vysielacieho modelu k sieťovému. Pp. 158–171 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.


Karaščáková, Zuzana (2013). Tendencie súčasnej portrétnej fotografie. Pp. 67–74 in Quo Vadis Massmedia. Fakulta masmediálnej komunikácie: Trnava.


Klabíková, Tereza (2013). Pragmalingvistický přístup ke studiu mediální a reklamní komunikace. Jazykovědné aktuality, 1-2: 4–18.


Macků, Lucie (2013). Journalist and His Working Environment (Case Study of a Czech Publishing House). Observatorio (OBS*) Journal,7(2): 231–244.


Pavlíčková Tereza (2013). Bringing the Author Back Into the Audience Research: A Hermeneutical Perspective on the Audience's Understanding of the Author. Communication Review,16(1-2): 31–39.


Pavlíčková Tereza (2013). Trust in the author: Identity, expertise and reputation, CM : časopis za upravljanje komuniciranjem (Communication Management Quarterly), 8(6): 33–50.


Ranjana Das, Pavlíčková Tereza (2013). Is there an author behind this text? A literary aesthetic driven approach to interactive media. New Media and Society, 0(0) – online first: 1– 17.


Šírová, Tereza (2014). One Plane Crash in 40 years of Czech/oslovak Daily Press. In DisMemory of Disaster, sborník z konference, bude publikováno.


Sládková, Hana (2013). Art Availability: On-line Only. Pp. 79–90 in Duyan, A. Güngör (eds), Symbols in the History of Art and Culture. Istanbul: Mimar Sinan Fine Arts University.


Sládková, Hana (2013). Vizualita v mediální komunikaci: témata, přístupy a souvislosti. Mediální studia, 7(1): 58–78.


Štechová, Markéta (2014). Cultural Report: Celebrities in Czech political communication. Journal of Celebrity Studies, 5(1), bude publikováno.


Švelch, Jaroslav (2013). Indiana Jones fights the communist police: Local appropriation of the text adventure genre in the 1980s Czechoslovakia. Pp. 163-182 in B.N. Huntemann, B. Aslinger (eds.), Gaming Globally: Production, Play and Place. New York: Palgrave Macmillan.


Švelch, Jaroslav (2013). The delicate art of criticizing a saviour: ‘Silent gratitude’ and the limits of participation in the evaluation of fan translation. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 19(3): 303–310.


Teplá, Jana (2013).  Book review: Images in Use: Towards the Critical Analysis of Visual Communication. Visual Communication Quarterly, 20(2): 121-123.


Teplá, Jana (2013).  Recenze: Úvod do vizuální kultury. Otázky žurnalistiky, 1-2: 162-163


Vochocová, Lenka (2013). Kritická teorie v mediálních studiích v ČR. In M. Hrubec (ed.), Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia.


Wolák, Radim (2013). Škola - rodina - média: Partneři v procesu mediálního vzdělávání? Pp. 250–261 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.SVV IKSŽ v roce 2012

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Sociální zprostředkování významu na bázi klasických a nových médií

Počet členů: 46 (24 studentů PGS, 10 studentů MGR, 12 akademických pracovníků)

Počet publikací: 24
Carpentier Reifová, I., Fišerová, S. (2012) Ageing on-line in risk society: Elderly people managing the new risks via new media in the context of decreasing ontological security. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. 6(2): nestránkováno.


Dorčáková, J. (2013) Večerní Praha jako vybočení ze socialistické každodennosti. In: Daniel, O., Kavka, T., Machek, J. (eds.), Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum. [v tisku]


Ferrer Peñaranda, C. (2012) Castrismo y anticastrismo en la red: Análisis ideológico de los comentarios a la muerte de Laura Pollán en el periódico digital Público.es Estudos. Estudos em Comunicação, (11): 117–138.


Francová, P. (2013) Východoněmecká tisková agentura APA. Mediální studia. [v tisku, přijato v recenzním řízení]


Hájek, R. (2012) Personalizace, estetizace a depolitizace politiky v českých médiích: mediální pokrytí sjezdů ČSSD a kongresů ODS mezi lety 1994-2011 v denících Právo a Mladá fronta Dnes. Mediální studia, (1): 76–93.


Hronová, T. (2012) Media and Journalism during the Period of Socialism in 1948-1989 in the Czechoslovak Republic. In: Çoban, S. (ed.), A leftist look to the media. Melbourne: Amani International Publishers, pp. (bude doplněno). [v tisku]


Jirák, J., Šťastná, L. (2012) K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 67–72.


Jirků, J. (2012) Využití dopravy při novinářské činnosti v první polovině 20. století. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 11–18.


Krejcar, R. (2012) Dva velké požáry v obcích Českolipska z přelomu 19. a 20. století v podání „Deutsche Leipaer Zeitung“. Tragedie desítek rodin na pozadí nacionálního boje. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 5–9.


Kučera, Š. (2012) Intermediální poetika příběhu a laické otázky (recenze). Mediální studia, (1): 107–110.


Kučera, Š. (2012) Rudá záře nad médii (recenze). Mediální studia, (1): 110–114.


Lysoněk, T. (2012) Sebevraždy během vrcholící nezaměstnanosti v době velké hospodářské krize v Československu. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 19–24.


Lysoňková, L. (2012) My a oni: Mýtus nepřítele v protektorátním denním tisku. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 25–29.


Macků, L. (2013). Journalist and His Working Environment - Case Study of the Czech Publishing House. Observatorio. [v tisku, přijato v recenzním řízení]


Pavlíčková, T. (2012). At the crossroads of hermeneutic philosophy and reception studies: Understanding patterns of cross media consumption. In: Bilandzic, H., Patriarche, G., Traudt, P.J. (eds.), The Social Use of Media: Cultural and Social Scientific Perspectives on Audience Research. Bristol: Intellect, pp. 37–52.


Šírová, T. (2012) Letecké nehody v době normalizace v československém tisku. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 59–65.


Štechová, M. (2012) Mytologie výjimečnosti jako produkční ideologie televizního seriálu Proč bychom se netopili. Iluminace, 24 (2): 5–27.


Švelch, J. (2012) Co nám říká hra: Teoretické a metodologické přístupy k počítačové hře jako expresivnímu médiu. Iluminace, 24 (2): 33–48.


Švelch, J. (2012) Hra pro více hráčů: Herní studia a interdisciplinarita. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 125–141.


Švelch, J. (2012) Text, příběh a stroj: Digitální textualita a textové počítačové hry v Československu 80. let 20. století. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 157–171.


Švelch, J. (2012) Všechny hry, po kterých toužíte: Neformální systémy distribuce počítačových her v Československu v 80. a 90. letech 20. století. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 143–156.


Tejkalová, A., Šašek, P. (2013). Rámcování státního zadlužování v MF DNES a Právu před volbami do Poslanecké sněmovny 2010. Acta Politologica. [v tisku, přijato v recenzním řízení]


Vedral, J. (2012) Kapitoly z dějin a teorie médií (recenze). Mediální studia, (1): 118–121.


Vochocová, L., Nečas, V. (2012) Mediální kontext české zahraniční politiky. In Kořan, M., Ditrych, O. (eds.), Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. Ústav mezinárodních vztahů: Praha. [v tisku]


Wolák, R., Cigánková, K. (2012) Methodological materials for teaching media education in the Czech Republic: prematurely obsolete or sufficient support? E-Pedagogium, http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/


Zamazal, O. (2012) Systém výroby mediálních kampaní a organizace novinářů v politických procesech. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 59–62.SVVSpecifický vysokoškolský výzkum (SVV) je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Účelová podpora SVV je poskytována z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přihlášky projektů SVV jsou podávány každý rok a na IKSŽ se může přihlásit k účasti na základě výzvy každý studující magisterského nebo doktorského studia. Účelová podpora je využívána k úhradě stipendií za vydané publikace a vystoupení studentů na (zejména) zahraničních konferencích.


SVV IKSŽ v roce 2014

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Dichotomie struktury a kultury při studiu mediálních textů a publik

Počet členů: 31 (17 studentů PGS, 2 studentů MGR, 12 akademických pracovníků)

Počet publikací: 28


Batistová, Anna (2014). Around the Globe: Rethinking Oral History with its Protagonists. By Miroslav Vaněk. Book Review. Oral History Review,41(2): 357–358.


Batistová, Anna (2014). Kulturní publicistika v londýnském exilu za druhé světové války na příkladu literárního časopisu Obzor. Pp. 59-68 in Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.


Dorčáková, Jana (2015) The beginnings of Tabloid Press in Czech Countries.


Oceánide (forthcoming)


HÁJEK, Roman; CARPENTIER, Nico (2015) Alternative Mainstream Media in the Czech Republic: Beyond the Dichotomy of Alterative and Mainstream Media. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies (forthcoming).


ŠTECHOVÁ, Markéta; HÁJEK, Roman (2015) Faithful Confidants or Fickle Coat-Changers? Audience Perceptions of Celebrities in Political Campaigns before the First Direct Presidential Election in the Czech Republic. European Journal of Communication (forthcoming)


HÁJEK, Roman (2014) Cesta k aktualizovaným metodám: způsoby zkoumání vlivu nových médií na žurnalistiku. Naše společnost, 12(1) : 41–49.


HÁJEK, Roman (2014) The Reconsideration of the Role of the Press as an Alternative Medium in the Digital Era: Three Cases from the Czech Republic. The International Journal of Interdisciplinary Studies in Communication, 8(2): 1–9.


Hanzal, Jaromír (2015) Al Jazeera and the CEE Region: the Decade of Change. Central European Journal of Communication (forthcoming).


HRDINA, Matouš; KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana (2014) Parties, pirates and politicians: The 2014 European Parliamentary Elections on Czech Twitter. Human Affairs, 24(4): 437–451.


HRONOVÁ, Tereza. (2014) Image of Media, Journalists and Communication in Textbooks of Civics for Secondary Schools in the Czechoslovak Republic during 1948 – 1989. Pp. 433-438 in Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.), Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.


Husák, Martin (2014) Profesní vzdělávání a uplatnění rockově zaměřených hudebních publicistů v období normalizace. Mediální studia, 2014(1): 71–86.


Husák, Martin (2015) Media Coverage of Rock Music in Czechoslovakia from 1969–1989. Popular Music and Society. (forthcoming)


Husák, Martin (2015) Hudební publicistika v období Pražského jara. Megatrendy a média 2014. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.


Nováková, Petra (2014) To Be Seen or Not to Be Seen: Narcissistic Tendencies among Bloggers. 3rd Global Conference - Celebrity: Exploring Critical Issues. Sborník z konference. Oxford: Inter-Disciplinary Press. (forthcoming)


Pavlíčková, Tereza. 2014. "The Imagined Author: Media Users’ Trust in, and Expectations of Media". Pp. 248-253 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.


Sládková, Hanka. (2014) Art: Media Dependent or Media Supplement? Post-production in Post-totalitarianism and the specific situation of of Czech Art and Art Journalism in the 1990s. Pp. 53-60 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.


Sládková, Hanka (2015) Framing Contemporary Art: Keeping Visual Art in the Picture. The International Journal of Communications and Linguistic Studies. (forthcoming)

Šťastná, Lucie (2014) The Challenges of Media Education of the Adult Population within the Czech Context. Pp. 47-52 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.


Šťastná, Lucie; Wolák, Radim (2014) Media Education in a Family: Do Parents Have Anything to Rely on? European Journal of Science and Theology, 10(5): 225–236.


Štefaniková, Sandra; HÁJEK, Roman (2014) Citizen Journalism Is As Old As Journalism Itself: An interview with Stuart Allan. Mediální studia, 8(2): 174-181.


Štefaniková, Sandra (2014) Mediální obraz českého výtvarného umění v letech 1956 až 1958 v dobovém tisku. Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Elektronický sborník z mezinárodní vědecké konference. Trnava: FMK UCM.


Štefaniková, Sandra (2014) Ohýbanie obrazu: fotožurnalistika, dokument a občan. Otázky žurnalistiky, 57(1-2): 163–165 .


Švelch, Jan (2014). Regarding Board Game Errata. Analog Game Studies, 1(5): nestránkováno.


Teplá, Jana (2014) Ideological Status of Visual Representation of Politics: Analysis of Czech Online News Photographs. Creativity Studies, 7(1): 26–38.


TRESTROVÁ, Veronika (2014) Pražské jaro a srpnová okupace v pardubickém okrese: politický vývoj, média, studenti. Historica Olomucensia, 2014(48): 219–237.


TRESTROVÁ, Veronik (2014) „Nepokořená Praho, Pardubicko je s tebou!" Srpnová okupace Pardubic a činnost okresních médií. Pp. 398-409 in Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Elektronický sborník z mezinárodní vědecké konference. Trnava: FMK UCM.


TRESTROVÁ, Veronika (2014) Počátek normalizace na Pardubicku: změny ve vedení okresu a v jeho stranickém tisku. Pp. 196-210 in Megatrendy a médiá 2014. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.


TRESTROVÁ, Veronika (2014) Osud časopisu pardubických studentů Spiritus a jeho redaktorů po Pražském jaru. In 68x89: Druhý život československého jara. Praha: Klub novinářů Pražského jara.SVV IKSŽ v roce 2013

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Mediatizace a její vývoj od tradičních médií k sociálním sítím

Počet členů: 43 (27 studentů PGS, 10 studentů MGR, 6 akademických pracovníků)

Počet publikací: 27


Batistová, Anna. Milan Kundera’s The Joke supervised. Odevzdáno do Moravian Journal Film and Literature, po nekorektní komunikaci ze strany redakce autarky hledá nový časopis


Francová, Pavla (2013). Neubeginn. Die Transformation des Tschechoslowakischen Hoerfunks 1988 bis 1993. Wermsdorf: Rundfunk und Geschichte. 39(3-4): 49–59.


Hájek, Roman (2013). Book Review: James Curran, Natalie Fenton, and Des Freedman, Misunderstanding the Internet. International Journal of Communication,7(1): 967–969 


Hájek, Roman (2013). The Changing Landscape of Local Information Space in the Czech Republic: Consequences for Local Political Communication. Polish Political Science Review,1(1): 5–19.


Hrdina, Matouš (2013). Technologie není apolitická: Poznámky ke studiu politické komunikace v nových médiích. Mediální studia, 7(3): 291–308.


Hronová, Tereza (2013). České národní mýty jako součást persuazivní komunikace v současné reklamě Megatrendy a média 2013. Pp. 67–81 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.


Hronová, Tereza (2013). Recenze: Národní identitu konstruují každodenně používané jazykové struktury a symboly. Mediální studia, 7(1): 113–115.


Husák, Martin (2013). Medializace rockové hudby v Československu v období normalizace. Pp. 53–73 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.


Jirků, Jan (2013) Aplikace konceptu mediální logiky při výzkumu dopadů nových médií. In T. Hubálek (ed.), Sborník z Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů  v oblasti společenských věd. Olomouc: Epocha.


Karaščáková, Zuzana (2013). Prvá priama voľba prezidenta v Českej republike na Twitteri.  Naše společnost 11 (2): 41–52.


Karaščáková, Zuzana (2013). Recenze: "Nové" médiá v kontexte konvergencie. Mediální studia,7(1): 116–119.


Karaščáková, Zuzana (2013). Sme médiá? Presun od vysielacieho modelu k sieťovému. Pp. 158–171 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.


Karaščáková, Zuzana (2013). Tendencie súčasnej portrétnej fotografie. Pp. 67–74 in Quo Vadis Massmedia. Fakulta masmediálnej komunikácie: Trnava.


Klabíková, Tereza (2013). Pragmalingvistický přístup ke studiu mediální a reklamní komunikace. Jazykovědné aktuality, 1-2: 4–18.


Macků, Lucie (2013). Journalist and His Working Environment (Case Study of a Czech Publishing House). Observatorio (OBS*) Journal,7(2): 231–244.


Pavlíčková Tereza (2013). Bringing the Author Back Into the Audience Research: A Hermeneutical Perspective on the Audience's Understanding of the Author. Communication Review,16(1-2): 31–39.


Pavlíčková Tereza (2013). Trust in the author: Identity, expertise and reputation, CM : časopis za upravljanje komuniciranjem (Communication Management Quarterly), 8(6): 33–50.


Ranjana Das, Pavlíčková Tereza (2013). Is there an author behind this text? A literary aesthetic driven approach to interactive media. New Media and Society, 0(0) – online first: 1– 17.


Šírová, Tereza (2014). One Plane Crash in 40 years of Czech/oslovak Daily Press. In DisMemory of Disaster, sborník z konference, bude publikováno.


Sládková, Hana (2013). Art Availability: On-line Only. Pp. 79–90 in Duyan, A. Güngör (eds), Symbols in the History of Art and Culture. Istanbul: Mimar Sinan Fine Arts University.


Sládková, Hana (2013). Vizualita v mediální komunikaci: témata, přístupy a souvislosti. Mediální studia, 7(1): 58–78.


Štechová, Markéta (2014). Cultural Report: Celebrities in Czech political communication. Journal of Celebrity Studies, 5(1), bude publikováno.


Švelch, Jaroslav (2013). Indiana Jones fights the communist police: Local appropriation of the text adventure genre in the 1980s Czechoslovakia. Pp. 163-182 in B.N. Huntemann, B. Aslinger (eds.), Gaming Globally: Production, Play and Place. New York: Palgrave Macmillan.


Švelch, Jaroslav (2013). The delicate art of criticizing a saviour: ‘Silent gratitude’ and the limits of participation in the evaluation of fan translation. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 19(3): 303–310.


Teplá, Jana (2013).  Book review: Images in Use: Towards the Critical Analysis of Visual Communication. Visual Communication Quarterly, 20(2): 121-123.


Teplá, Jana (2013).  Recenze: Úvod do vizuální kultury. Otázky žurnalistiky, 1-2: 162-163


Vochocová, Lenka (2013). Kritická teorie v mediálních studiích v ČR. In M. Hrubec (ed.), Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia.


Wolák, Radim (2013). Škola - rodina - média: Partneři v procesu mediálního vzdělávání? Pp. 250–261 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.SVV IKSŽ v roce 2012

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Sociální zprostředkování významu na bázi klasických a nových médií

Počet členů: 46 (24 studentů PGS, 10 studentů MGR, 12 akademických pracovníků)

Počet publikací: 24
Carpentier Reifová, I., Fišerová, S. (2012) Ageing on-line in risk society: Elderly people managing the new risks via new media in the context of decreasing ontological security. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. 6(2): nestránkováno.


Dorčáková, J. (2013) Večerní Praha jako vybočení ze socialistické každodennosti. In: Daniel, O., Kavka, T., Machek, J. (eds.), Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum. [v tisku]


Ferrer Peñaranda, C. (2012) Castrismo y anticastrismo en la red: Análisis ideológico de los comentarios a la muerte de Laura Pollán en el periódico digital Público.es Estudos. Estudos em Comunicação, (11): 117–138.


Francová, P. (2013) Východoněmecká tisková agentura APA. Mediální studia. [v tisku, přijato v recenzním řízení]


Hájek, R. (2012) Personalizace, estetizace a depolitizace politiky v českých médiích: mediální pokrytí sjezdů ČSSD a kongresů ODS mezi lety 1994-2011 v denících Právo a Mladá fronta Dnes. Mediální studia, (1): 76–93.


Hronová, T. (2012) Media and Journalism during the Period of Socialism in 1948-1989 in the Czechoslovak Republic. In: Çoban, S. (ed.), A leftist look to the media. Melbourne: Amani International Publishers, pp. (bude doplněno). [v tisku]


Jirák, J., Šťastná, L. (2012) K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 67–72.


Jirků, J. (2012) Využití dopravy při novinářské činnosti v první polovině 20. století. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 11–18.


Krejcar, R. (2012) Dva velké požáry v obcích Českolipska z přelomu 19. a 20. století v podání „Deutsche Leipaer Zeitung“. Tragedie desítek rodin na pozadí nacionálního boje. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 5–9.


Kučera, Š. (2012) Intermediální poetika příběhu a laické otázky (recenze). Mediální studia, (1): 107–110.


Kučera, Š. (2012) Rudá záře nad médii (recenze). Mediální studia, (1): 110–114.


Lysoněk, T. (2012) Sebevraždy během vrcholící nezaměstnanosti v době velké hospodářské krize v Československu. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 19–24.


Lysoňková, L. (2012) My a oni: Mýtus nepřítele v protektorátním denním tisku. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 25–29.


Macků, L. (2013). Journalist and His Working Environment - Case Study of the Czech Publishing House. Observatorio. [v tisku, přijato v recenzním řízení]


Pavlíčková, T. (2012). At the crossroads of hermeneutic philosophy and reception studies: Understanding patterns of cross media consumption. In: Bilandzic, H., Patriarche, G., Traudt, P.J. (eds.), The Social Use of Media: Cultural and Social Scientific Perspectives on Audience Research. Bristol: Intellect, pp. 37–52.


Šírová, T. (2012) Letecké nehody v době normalizace v československém tisku. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 59–65.


Štechová, M. (2012) Mytologie výjimečnosti jako produkční ideologie televizního seriálu Proč bychom se netopili. Iluminace, 24 (2): 5–27.


Švelch, J. (2012) Co nám říká hra: Teoretické a metodologické přístupy k počítačové hře jako expresivnímu médiu. Iluminace, 24 (2): 33–48.


Švelch, J. (2012) Hra pro více hráčů: Herní studia a interdisciplinarita. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 125–141.


Švelch, J. (2012) Text, příběh a stroj: Digitální textualita a textové počítačové hry v Československu 80. let 20. století. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 157–171.


Švelch, J. (2012) Všechny hry, po kterých toužíte: Neformální systémy distribuce počítačových her v Československu v 80. a 90. letech 20. století. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 143–156.


Tejkalová, A., Šašek, P. (2013). Rámcování státního zadlužování v MF DNES a Právu před volbami do Poslanecké sněmovny 2010. Acta Politologica. [v tisku, přijato v recenzním řízení]


Vedral, J. (2012) Kapitoly z dějin a teorie médií (recenze). Mediální studia, (1): 118–121.


Vochocová, L., Nečas, V. (2012) Mediální kontext české zahraniční politiky. In Kořan, M., Ditrych, O. (eds.), Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. Ústav mezinárodních vztahů: Praha. [v tisku]


Wolák, R., Cigánková, K. (2012) Methodological materials for teaching media education in the Czech Republic: prematurely obsolete or sufficient support? E-Pedagogium, http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/


Zamazal, O. (2012) Systém výroby mediálních kampaní a organizace novinářů v politických procesech. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 59–62.