prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.


Oblast odborného zájmu : dokumentární film, historie a teorie televize

Kontakt

 • E-mail: martin.stoll@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 777866048
 • Místnost: 126 Hollar
 • Konzultace: ÚT 10:00-11:30 a kdykoli po domluvě


Životopis

Vzdělání

 

1980-1988 Základní škola Plamínkové, Praha 4 

1998-1992 Gymnázium Ohradní (dnes Elišky Krásnohorské) v Praze 4

1995 Bc. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, katedra dokumentární tvorby, obor Dokumentární tvorba. (prof. Jan Špáta, Mgr. M. Šandová).

1997 Mgr./MgA. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, katedra dokumentární tvorby, obor Dokumentární tvroba. (prof. Jan Špáta, prof. Antonín Navrátil)

2001 Ph.D. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, obor Teorie filmové a multimediální tvroby. (prof. Antonín Navrátil, doc. Olga Sommerová)

2007 doc. Filmová a televizní fakulta VŠMU v Bratislavě, obor Filmové umění a multimédia – Dokumentární film (předseda habilitační komise prof. Ondrej Šulaj)

2017 prof. Jmenován profesorem v oboru Filmové umění a multimédia prezidentem Andrejem Kiskou na návrh Filmové a televizní fakulty Vysoké školy múzických umění v Bratislavě

 

Zaměstnání

 

1997-2003 Filmová a televizní fakulta AMU, 1997-2002 katedra dokumentární tvorby, 2002-2003 Centrum audiovizuálních studií 

1999-2008 Česká televize, Centrum publicistiky a dokumentaristiky, v letech 2002-2003 vedoucí dramaturg.  

2004-2013 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), v letech 2006-2010 prorektor pro rozvoj a uměleckou činnost, 2010-2013 rektor.

2013-2016 Filmová a televizní fakulta VŠMU v Bratislavě, Ateliér dokumentárnej tvorby, pedagog (2013-2015 interní) 

2009-dosud Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Institut komunikačních studií a žurnalistiky (od 2014 interní)

+

1996-dosud OSVČ (Nakladatelství Malá Skála)

autor - režisér, scenárista, dramaturg, kameraman

 

Členství v profesních organizacích

současnost: EDN Denmark, ENCWP Madrid; ENCS Berlin; ARAS, Asociace emeritních rektorů

dříve: FITES (1996-2016), Česká konference rektorů (2010-2013)

 • Publikace :

   

  ODBORNÁ ČINNOST: Monografie, studie a texty a encyklopedie o českém dokumentárním filmu, televizi, historii médií a kreativitě. Dále recenzní a rozsáhlá publicistická a popularizační činnost. Dále vydavatel, majitel nakladatelství Malá Skála. Řada z publikací byla určena pro zahraničí, příp. tam i vyšla (Lotyšsko, Francie, USA, Polsko, Slovensko, Finsko) - viz příloha

   

  UMĚLECKÁ ČINNOST: Námět, scénář, režie (někdy též kamera) 55 dokumentárních filmů v drtivé většině odvysílaných Českou televizí. Tematizují společenské a sociální problémy (drogy, vztah k tradici, identita...) a umění a architekturu, dále popularizují vědu, a nebo využívají žánr cestopisu (Pobaltí, Irsko) a portrétu. Některé z nich byly oceněny na domácích i mezinárodních festivalech. Dále spolupráce na scénáři, kamera a zejména dramaturgie dokumentární fvorby. - viz příloha 

   

 • Konference :

   

  KONFERENCE A WORKSHOPY ORGANIZÁTOR (např. Cinema du reel Paris, Pražské jaro 1968: literatura-film-média; Autor-vize-meze-televize) a ÚČASTNÍK DESÍTEK MEZINÁRODNÍCH I DOMÁCÍCH KONFERENCÍ, PŘEHLÍDEK A FESTIVALŮ (Regensburg, Caherciveen, Riga, Berlín, Glasgow, Marseille, Amsterdam, Lodz, Jyväskylä, New York, Bratislava, Krakow) - viz příloha

   

   

 • Granty :

   

  ŘEŠITEL ČI SPOLUŘEŠITEL GRANTŮ (Fond rozvoje vysokých škol, Česko-německý fond budoucnosti, Český literární fond, OP Praha - Adaptabilita), Výzkumného záměru Literární akademie a ČLEN TÝMŮ řady dalších grantovýhch projektů (Univerzita Karlova, Západočeská univerzita v Plzni, Slezská univerzita v Opavě, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a dlouhodobého výzkumného projektu České televize. - viz příloha

   

   

 • Výuka :

   

  GARANT OBORU MEDIÁLNÍ STUDIA (od 2014)

  ZÁSTUPCE FAKULTY PRO REGISTR UMĚLECKÝCH VÝSTUPŮ (RUV) (od 2014)

  ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU (SVV) (od 2016)

   

  Předměty na FSV IKSŽ: 

  Zimní semestr:

  JJM229 Vývoj televizního vysílání v českých zemích

  JJM295 Rozhlasový a televizní dokument

  JJB148 Audiovisual Interpreting the Reality 

  JJB606 Televize jako instituce - kombi 

  JJB625 Manipulace v audiovizuálním sdělení - kombi 

  JJM280 Filmová a televizní kritika 

  JJM281 Tvůrčí dílna - nonfiction film I 

  U3V - Český dokumentární film: historie, osobnosti, témata, přístupy

  U3V - Zahraniční dokumentární film - filmová odpovědnost za svět

   

  Letní semestr:

  JJB163 Etické hranice médií 

  JJB165 Contexts of Television

  JJB064 Televize jako instituce

  JJM282 Tvůrčí dílna - nonfiction film II 

  U3V - Historie televizního vysílání v českých zemích

  U3V - Český dokumentární film II: Reflexe a diagnóza společnosti

   

  Oba semestry:

  Bakalířský diplomový seminář

  Diplomový seminář (oba)

   

  Obhájené bakalářské práce na FSV - vedoucí:  

  1. Tereza Sadílková (Žižková): Projekt Leonardo – rozhlasová stanice pro zasvěcené? (2012)

  2. Štefánková, Aneta: Publicistické prvky v dokumentárním seriálu České televize Třináctá komnata (2012)

  3. Tomáš Lichnovský: Inteview na vědecké téma v podání Marka Ebena a jeho TV pořadu Na Plovárně (2016)

  4. Kindlová, Pavlína: Metodika programování ČT 1 v souvislosti s cílovými skupinami (2016)

  5. Synečková, Barbora: Obsahová analýza zpravodajství o dění v centru Islámského státu na základě výpovědí Jurgena Todenhofera (2016)

  6. Nováková, Lucie: Komparace Evropy 2 a Frekvence 1 s ohledem na cílovou skupinu (2017)

  7. Nikola Prokopcová: Dokumentární cyklus České televize - Český žurnál (2017) 

  8. Anna Vopravilová: Mediální obraz sexuálního zneužívání dětí (2017) 

  9. Petr Juna: Možné uplatnění e-Sports ve vysílání České televize (2017)

  10. Kamila Beranová: Nové formy dokumentární tvorby v prostředí internetu (2017)

   

  Obhájené diplomové práce na FSV - vedoucí: 

  1. Zelenková, Klára: Mediální obraz Afriky ve vysílání České televize v letech 2009 až 2013 (2014)

  2. Sládková, Magdalena: Vývojové tendence on-demand portálů. Netflix a extenze nabídky o vlastní tvorbu. (2015)

  3. Waldmannová, Lucie: Bylo-nebylo v televizi: funkce pohádek ve vánočním schématu České televize 2004-2014 (2016)

  4. Gubáš, Robert: Mistr Jan Hus a jeho typy filmových postav v díle O. Vávry a J. Svobody (2016)

  5. Adamec, Tatiana: Kauza "Hitler je gentleman"v českých médiích: Peroutka, Zeman, Ovčáček (případová studie) (2016)

  6. Slunečková, Karin: Nástup normalizace v Československé televizi (2017)

  7. Boch, Vítězslav: Digitalizace televizního vysílání ve Spojených státech amerických (2017)

  8. Štenglová, Marie: Žánrová paleta internetových televizí v České republice (2017)

   

  Vedení doktorandi:

  Mgr. Alexandra Hroncová (FSV UK, od 2015)

  Mgr. Pavel Křemen (FSV UK, od 2016)

  Mgr. et MgA. Petr Horký (FSV UK, od 2016)

   

  Ukončení doktorandi: 

  PhDr. Antonín K. Kudláč, Ph.D. (FF UK, 2014)

  PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D. (FF UK, 2014)

  MgA. Ladislav Moulis, Ph.D. (FF UK, 2014)  

   

  Celkem kvalifikačních prací za pedagogické působení:

  Vedených/oponovaných bakalářských prací: 33/28

  Vedených/oponovaných magisterských prací: 30/45

  Oponovaných rigorózních prací: 2

  Vedení/oponentury dizertačních prací: 6/11 (FF UK, FSV UK, FF MU, FTF VŠMU, FF UPOL)

   

  JEDNORÁZOVÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A UNIVERZITÁCH

  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (2002, 2005)

  Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (2003-2006)

  Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, nyní Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (od 2006)

  Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění (2008)

  Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě - Ústav historických věd (2012-2015)

  Ústav filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2016)

   

  PEDAGOGICKÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ:

  2002 GLASGOW (UK): University of Glasgow – host univerzity, přednášky

  2009 JYVÄSKYLÄ (FI): Jyväskylän Yliopisto (University of Jyväskylä) - host univerzity, přednášky

  2012 BRATISLAVA (SK): Vysoká škola múzických umení v Bratislave, (Fakulta filmová a televizní) - série přednášek

  2012 JYVÄSKYLÄ (FI): Jyväskylän Yliopisto (University of Jyväskylä) - host univerzity, přednášky

  2013-2016 BRATISLAVA (SK) Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Fakulta filmová a televizní, Ateliér dokumentárnej tvorby) - pracovní poměr

  2013 KRAKOW (PL): Uniwersytet Jagielloňski (Jagellionian University) – host univerzity, přednášky, workshopy

  2014 JYVÄSKYLÄ (FI): Jyväskylän Yliopisto (University of Jyväskylä) - host univerzity, přednášky, worskhopy

  2015 JYVÄSKYLÄ (FI): Jyväskylän Yliopisto (University of Jyväskylä) - host univerzity, přednášky, worskhopy

  2016 LODŽ (PL): Uniwersytet Łódzki - host university, přednášky

   

   
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.


Oblast odborného zájmu : dokumentární film, historie a teorie televize

KontaktŽivotopis

Vzdělání

 

1980-1988 Základní škola Plamínkové, Praha 4 

1998-1992 Gymnázium Ohradní (dnes Elišky Krásnohorské) v Praze 4

1995 Bc. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, katedra dokumentární tvorby, obor Dokumentární tvorba. (prof. Jan Špáta, Mgr. M. Šandová).

1997 Mgr./MgA. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, katedra dokumentární tvorby, obor Dokumentární tvroba. (prof. Jan Špáta, prof. Antonín Navrátil)

2001 Ph.D. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, obor Teorie filmové a multimediální tvroby. (prof. Antonín Navrátil, doc. Olga Sommerová)

2007 doc. Filmová a televizní fakulta VŠMU v Bratislavě, obor Filmové umění a multimédia – Dokumentární film (předseda habilitační komise prof. Ondrej Šulaj)

2017 prof. Jmenován profesorem v oboru Filmové umění a multimédia prezidentem Andrejem Kiskou na návrh Filmové a televizní fakulty Vysoké školy múzických umění v Bratislavě

 

Zaměstnání

 

1997-2003 Filmová a televizní fakulta AMU, 1997-2002 katedra dokumentární tvorby, 2002-2003 Centrum audiovizuálních studií 

1999-2008 Česká televize, Centrum publicistiky a dokumentaristiky, v letech 2002-2003 vedoucí dramaturg.  

2004-2013 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), v letech 2006-2010 prorektor pro rozvoj a uměleckou činnost, 2010-2013 rektor.

2013-2016 Filmová a televizní fakulta VŠMU v Bratislavě, Ateliér dokumentárnej tvorby, pedagog (2013-2015 interní) 

2009-dosud Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Institut komunikačních studií a žurnalistiky (od 2014 interní)

+

1996-dosud OSVČ (Nakladatelství Malá Skála)

autor - režisér, scenárista, dramaturg, kameraman

 

Členství v profesních organizacích

současnost: EDN Denmark, ENCWP Madrid; ENCS Berlin; ARAS, Asociace emeritních rektorů

dříve: FITES (1996-2016), Česká konference rektorů (2010-2013)