Aktuality
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Erasmus+ praktické stáže pro akademický rok 2017/2018

Studenti IKSŽ, kteří mají zájem o výjezd do zahraničí v rámci programu Erasmus+ praktické stáže, mohou své přihlášky odevzdávat do 20. října 2017 na sekretariát katedry mediálních studií, kancelář č. 104.

Více informací k praktickým stážím naleznete v příloze. Koordinátorem programu Erasmus+ je na IKSŽ Mgr. Jan Miessler, kancelář č. 111, příp.  jan.miessler@fsv.cuni.cz. 


Přílohy:

Vyhlaska_prakticke_staze

Jitka Kryšpínová

Konzultační hodiny - Dr.Trunečková

Dr. Trunečková přesouvá mimořádně své konzultační hodiny z 18.10. na 20.10. od 10:00 do 12:00 hod.


Pavla Koterová

UK BENEFITY pro zaměstnance

Seznam viz.příloha.


Přílohy:

UKbenefity.pdf

Pavla Koterová

Zvýhodněné vstupné na koncert pro zaměstnance a studenty FSV

Podrobnosti viz.příloha.


Přílohy:

KONCERT.docx

Pavla Koterová

Stáže ČT v regionálních redakcích

Stáže jsou až 3 měsíční a studenti by se v rámci stáže měli naučit vyhledávat a rešeršovat témata, natáčet hrubý materiál včetně rozhovorů a také pracovat se sociálními sítěmi. Stáž je sice bezplatná, ale velmi rychle se může stát placenou. S úspěšnými studenty bude pokračovat spolupráce.

Nabídka stáží zde:

http://ceskatelevize.jobs.cz/detail-pozice-uvod/?id=G2-1238871329-aden_brand0&rps=186


Pavla Koterová

DŮLEŽITÉ ZMĚNY - Průvodce zpracováním bc. a mgr. závěrečných prací

Průvodce zpracováním bc. a mgr. závěrečných prací, najdete zde:  

http://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZFSV-38-version1-pruvodce_zpracovanim_bak_a_mag_10_2017.pdf

Dále vstoupila od 1. října 2017 v platnost nová Pravidla pro organizaci studia a rovněž Opatření děkana č.18/2017 o obsahových a formálních náležitostech závěrečných prací.  

https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Pravidla_studium_FSV_2017_FIN03_0.pdf

https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017

 


Pavla Koterová

Konzultační hodiny - prof.Štoll

Konzultační hodiny a výuka prof. M. Štolla odpadají ve dnech 10. 10. - 18. 10. 2017 Z důvodu pracovní cesty do zahraničí odpadá veškerá výuka předmětů M. Štolla. Bude nahrazena v prvním lednovém týdnu a dále dle dohody. Zároveň odpadají i konzultační hodiny 10. a 17. 10. Akutní záležitosti bude možné řešit e-mailem.  


Pavla Koterová

Nabídky měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy ve Vídni a Kolíně n.Rýnem

Odkaz CZ verze:https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/jine-nabidky

Link EN version:https://fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities/international-mobility/other


Pavla Koterová

Výběrová řízení pro vyjíždějící studenty v rámci mezifakultních dohod

Odkazy CZ verze:https://fsv.cuni.cz/aktualityhttps://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/meziuniverzitni-dohody

https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/mezifakultni-dohodyLinks EN version:https://fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities/international-mobility/faculty-agreements

https://fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities/international-mobility/university-agreements


Pavla Koterová

POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI LITERATURY FAKTU

Konference se koná ve středu 18. října 2017v Praze 1 v Malé aule Rektorátu Univerzity Karlovy (vchod z Ovocného trhu) od 9.00 do 17.00 hodin.

POZVÁNKA viz.příloha.


Přílohy:

konf.barva.pdf

Pavla Koterová

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  vážené studentky, vážení studenti,    dovolte mi obrátit se na Vás s pozvánkou na shromáždění akademické obce u příležitosti volby děkanky / děkana FSV UK. Akademický senát FSV UK bude 17.10. 2017 volit kandidátku nebo kandidáta na funkci děkana.

Přijďte se před volbou děkana seznámit s oběma kandidáty a jejich představami rozvoje FSV a zeptat se na to, co vás zajímá na shromáždění akademické obce, které proběhne 10. října od 16:00 v místnosti 1034 (aula) v Jinonicích. 

doc. Filip Láb, PhD. proděkan pro vnější vztahy

 


Pavla Koterová

PROGRAM ROZVOJE PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ

Dovolujeme si Vás informovat o novince pro zimní semestr 2017/2018, kdy se poprvé uskuteční cyklus s názvem „Vzdělávací program pedagogických dovedností“.Program je určen pro zaměstnance a doktorandy UK, kteří mají zájem kultivovat své pedagogické dovednosti. Těžištěm programu je cyklus sedmi seminářů a workshopů doplněný řízeným samostudiem s využitím e-learningu. Cílem programu je vytvořit stabilní platformu pro zvyšování pedagogických kompetencí vysokoškolských učitelů a v neposlední řadě pro sdílení jejich didaktických zkušeností. První seminář se uskuteční ve středu 1. 11. 2017 od 16:00 v prostorách Karolina a dále bude pokračovat každou středu ve stejný čas až do 13. 12. 2017. Více informací o programu najdete na webových stránkách CCŽV http://www.cczv.cuni.cz/CCZV-37.html.Přihlášení probíhá elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na adrese http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10050.


Pavla Koterová

ZMĚNA V DOSAVADNÍ KLASIFIKACI

Od zimního semestru díky úpravě vnitřních univerzitních a fakultních předpisů dochází ke změně stupnice známek na FSV. Namísto dosud užívané klasifikace 1-4 bude užito klasifikace A-F, tj. mezinárodně běžně užívané stupnice, označované často jako ECTS grading.


Pavla Koterová

Konzultační hodiny - Dr.Lovaš

Dr. Lovaš bude mít konzultační hodiny v pátek 29.9. od 11:00 do 12:30 hod.


Pavla Koterová

Budoucnost mediální výchovy v ČR

V úterý 12. září se konal v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce první ze série seminářů o mediální gramotnosti pod názvem "Budoucnost mediální výchovy v České republice". Pořadatelem akce byl Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Téma dne, o. s. První seminář byl určený pro akademiky z různých disciplín, které spojuje společný zájem o rozvoj "gramotností" spojených s médii (kromě mediální také např. čtenářské gramotnosti, informační gramotnosti, digitální gramotnosti ap.). Další semináře se budou zabývat institucionálním a legislativním ukotvením mediální výchovy, rozvojem mediální gramotnosti ve školním, mimoškolním i celoživotním vzdělávání, systémovými i individuálními problémy, které ze současného nastavení vyplývají pro účastníky, vyučující i pořadatele vzdělávacích akcí v oblasti mediální výchovy.  


Pavla Koterová

Příležitost pro budoucí novináře!

Toužíte se stát novinářem? Zajímáte se o média? Uvažujete o studiu žurnalistiky? Právě pro Vás je určen přípravný kurz, zastřešený Juniorskou univerzitou UK, který se uskuteční 10. – 11. listopadu 2017 v Praze. Účast na kurzu Vám umožní bezplatně nahlédnout pod pokličku světa, v němž se chcete v budoucnu pohybovat. Podíváte se také do České televize i Českého rozhlasu. 

Pro více informací a přihlášení navštivte webové stránky kurzu: https://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz .


Pavla Koterová

Rozvrh kombinovaného studia

V příloze je rozvrh kombinovaného studia oboru Mediální studia v zimním semestru. Veškerá výuka kombinovaného studia bude probíhat v budově Hollar, Smetanovo nábřeží 6.   


Přílohy:

rozvrh_kombi_2017_1

Jitka Kryšpínová

Rozpis lednových státních zkoušek MGR KŽ

Rozpis lednových státních zkoušek MGR KŽ pro studenty studující dle "nové akreditace" - viz.příloha.


Přílohy:

Statnice2017rozpiskomiseMGR.docx

Pavla Koterová
Aktuality

Erasmus+ praktické stáže pro akademický rok 2017/2018

Studenti IKSŽ, kteří mají zájem o výjezd do zahraničí v rámci programu Erasmus+ praktické stáže, mohou své přihlášky odevzdávat do 20. října 2017 na sekretariát katedry mediálních studií, kancelář č. 104.

Více informací k praktickým stážím naleznete v příloze. Koordinátorem programu Erasmus+ je na IKSŽ Mgr. Jan Miessler, kancelář č. 111, příp.  jan.miessler@fsv.cuni.cz. 


Přílohy:

Vyhlaska_prakticke_staze

Jitka Kryšpínová

Konzultační hodiny - Dr.Trunečková

Dr. Trunečková přesouvá mimořádně své konzultační hodiny z 18.10. na 20.10. od 10:00 do 12:00 hod.


Pavla Koterová

UK BENEFITY pro zaměstnance

Seznam viz.příloha.


Přílohy:

UKbenefity.pdf

Pavla Koterová

Zvýhodněné vstupné na koncert pro zaměstnance a studenty FSV

Podrobnosti viz.příloha.


Přílohy:

KONCERT.docx

Pavla Koterová

Stáže ČT v regionálních redakcích

Stáže jsou až 3 měsíční a studenti by se v rámci stáže měli naučit vyhledávat a rešeršovat témata, natáčet hrubý materiál včetně rozhovorů a také pracovat se sociálními sítěmi. Stáž je sice bezplatná, ale velmi rychle se může stát placenou. S úspěšnými studenty bude pokračovat spolupráce.

Nabídka stáží zde:

http://ceskatelevize.jobs.cz/detail-pozice-uvod/?id=G2-1238871329-aden_brand0&rps=186


Pavla Koterová

DŮLEŽITÉ ZMĚNY - Průvodce zpracováním bc. a mgr. závěrečných prací

Průvodce zpracováním bc. a mgr. závěrečných prací, najdete zde:  

http://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZFSV-38-version1-pruvodce_zpracovanim_bak_a_mag_10_2017.pdf

Dále vstoupila od 1. října 2017 v platnost nová Pravidla pro organizaci studia a rovněž Opatření děkana č.18/2017 o obsahových a formálních náležitostech závěrečných prací.  

https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/Pravidla_studium_FSV_2017_FIN03_0.pdf

https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017

 


Pavla Koterová

Konzultační hodiny - prof.Štoll

Konzultační hodiny a výuka prof. M. Štolla odpadají ve dnech 10. 10. - 18. 10. 2017 Z důvodu pracovní cesty do zahraničí odpadá veškerá výuka předmětů M. Štolla. Bude nahrazena v prvním lednovém týdnu a dále dle dohody. Zároveň odpadají i konzultační hodiny 10. a 17. 10. Akutní záležitosti bude možné řešit e-mailem.  


Pavla Koterová

Nabídky měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy ve Vídni a Kolíně n.Rýnem

Odkaz CZ verze:https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/jine-nabidky

Link EN version:https://fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities/international-mobility/other


Pavla Koterová

Výběrová řízení pro vyjíždějící studenty v rámci mezifakultních dohod

Odkazy CZ verze:https://fsv.cuni.cz/aktualityhttps://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/meziuniverzitni-dohody

https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/mezifakultni-dohodyLinks EN version:https://fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities/international-mobility/faculty-agreements

https://fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities/international-mobility/university-agreements


Pavla Koterová

POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI LITERATURY FAKTU

Konference se koná ve středu 18. října 2017v Praze 1 v Malé aule Rektorátu Univerzity Karlovy (vchod z Ovocného trhu) od 9.00 do 17.00 hodin.

POZVÁNKA viz.příloha.


Přílohy:

konf.barva.pdf

Pavla Koterová

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  vážené studentky, vážení studenti,    dovolte mi obrátit se na Vás s pozvánkou na shromáždění akademické obce u příležitosti volby děkanky / děkana FSV UK. Akademický senát FSV UK bude 17.10. 2017 volit kandidátku nebo kandidáta na funkci děkana.

Přijďte se před volbou děkana seznámit s oběma kandidáty a jejich představami rozvoje FSV a zeptat se na to, co vás zajímá na shromáždění akademické obce, které proběhne 10. října od 16:00 v místnosti 1034 (aula) v Jinonicích. 

doc. Filip Láb, PhD. proděkan pro vnější vztahy

 


Pavla Koterová

PROGRAM ROZVOJE PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ

Dovolujeme si Vás informovat o novince pro zimní semestr 2017/2018, kdy se poprvé uskuteční cyklus s názvem „Vzdělávací program pedagogických dovedností“.Program je určen pro zaměstnance a doktorandy UK, kteří mají zájem kultivovat své pedagogické dovednosti. Těžištěm programu je cyklus sedmi seminářů a workshopů doplněný řízeným samostudiem s využitím e-learningu. Cílem programu je vytvořit stabilní platformu pro zvyšování pedagogických kompetencí vysokoškolských učitelů a v neposlední řadě pro sdílení jejich didaktických zkušeností. První seminář se uskuteční ve středu 1. 11. 2017 od 16:00 v prostorách Karolina a dále bude pokračovat každou středu ve stejný čas až do 13. 12. 2017. Více informací o programu najdete na webových stránkách CCŽV http://www.cczv.cuni.cz/CCZV-37.html.Přihlášení probíhá elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na adrese http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10050.


Pavla Koterová

ZMĚNA V DOSAVADNÍ KLASIFIKACI

Od zimního semestru díky úpravě vnitřních univerzitních a fakultních předpisů dochází ke změně stupnice známek na FSV. Namísto dosud užívané klasifikace 1-4 bude užito klasifikace A-F, tj. mezinárodně běžně užívané stupnice, označované často jako ECTS grading.


Pavla Koterová

Konzultační hodiny - Dr.Lovaš

Dr. Lovaš bude mít konzultační hodiny v pátek 29.9. od 11:00 do 12:30 hod.


Pavla Koterová

Budoucnost mediální výchovy v ČR

V úterý 12. září se konal v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce první ze série seminářů o mediální gramotnosti pod názvem "Budoucnost mediální výchovy v České republice". Pořadatelem akce byl Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Téma dne, o. s. První seminář byl určený pro akademiky z různých disciplín, které spojuje společný zájem o rozvoj "gramotností" spojených s médii (kromě mediální také např. čtenářské gramotnosti, informační gramotnosti, digitální gramotnosti ap.). Další semináře se budou zabývat institucionálním a legislativním ukotvením mediální výchovy, rozvojem mediální gramotnosti ve školním, mimoškolním i celoživotním vzdělávání, systémovými i individuálními problémy, které ze současného nastavení vyplývají pro účastníky, vyučující i pořadatele vzdělávacích akcí v oblasti mediální výchovy.  


Pavla Koterová

Příležitost pro budoucí novináře!

Toužíte se stát novinářem? Zajímáte se o média? Uvažujete o studiu žurnalistiky? Právě pro Vás je určen přípravný kurz, zastřešený Juniorskou univerzitou UK, který se uskuteční 10. – 11. listopadu 2017 v Praze. Účast na kurzu Vám umožní bezplatně nahlédnout pod pokličku světa, v němž se chcete v budoucnu pohybovat. Podíváte se také do České televize i Českého rozhlasu. 

Pro více informací a přihlášení navštivte webové stránky kurzu: https://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz .


Pavla Koterová

Rozvrh kombinovaného studia

V příloze je rozvrh kombinovaného studia oboru Mediální studia v zimním semestru. Veškerá výuka kombinovaného studia bude probíhat v budově Hollar, Smetanovo nábřeží 6.   


Přílohy:

rozvrh_kombi_2017_1

Jitka Kryšpínová

Rozpis lednových státních zkoušek MGR KŽ

Rozpis lednových státních zkoušek MGR KŽ pro studenty studující dle "nové akreditace" - viz.příloha.


Přílohy:

Statnice2017rozpiskomiseMGR.docx

Pavla Koterová