Katedra marketingové komunikace a PR
Katedra marketingové komunikace a PR
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Bližší informace k přijímacím zkouškám na obor MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A PUBLIC RELATIONS (MKPR)Přijímací zkoušky jsou dvoukolové


První kolo:


Každý uchazeč o studium musí absolvovat NSZ a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů (OSP Základní) a (2) test z Angličtiny (ANG). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů.


NSZ zabezpečuje společnost Scio v těchto termínech :


OSP Z - 9. prosince 2017, 2. února 2018, 3. března 2018, 29. března 2018, 28. dubna 2018.


ANG - 29. března 2018 a 28. dubna 2018.


Pro určení pořadí uchazečů po prvním kole budou jejich výsledky ve formě percentilu z testu OSP násobeny koeficientem 0,7, výsledky testu ANG 0,3. Takto přepočtené výsledky budou sečteny, uchazeči budou seřazeni a do druhého kola postoupí 120 nejlepších. Výsledky testů OSP a ANG ovlivňují pouze postup do druhého kola, v jehož rámci již žádnou roli nehrají.

Druhé kolo (Ústní část):


1. motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímacího řízení), eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis) – max.40 bodů


2. orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění - max. 20 bodů


Přijati jsou uchazeči s nejvyšším počtem bodů ve druhém kole. Hranici pro přijetí určí děkan.Orientační seznam doporučené literatury naleznete zde: SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBOR MKPRPřipravili jsme seznam několika knih, z nichž vám doporučujeme alespoň dvě si přečíst:


Beck, Gloria. Zakázaná rétorika. 30 manipulativních technik.Grada, 2008

Borg, James. Umění přesvědčivé komunikace. Grada, 2013

Cialdini, Robert. Před-svědčování. Melvil, 2017

Cialdini, Robert. Vliv – síla přesvědčování a manipulace.BizBooks, 2012

Goleman, Daniel. Pozornost – skrytá cestak dokonalosti. Melvil, 2014

Halada, Jan a kol. Marketingová komunikace a public relations. Karolinum, 2015

Heath Chip a Heath Dan. Proměna. Melvil, 2017

Hejlová, Denisa. Public relations. Grada, 2015

Hodkinson, Tom. Podnikání pro bohémy. Knižní klub, 2017

Kahnemann, Daniel. Myšlení rychlé a pomalé. Melvil, 2012

Knapp, Jake. Sprint. Melvil, 2017

Thompson, Derek. Hitmakeři. Jan Melvil Publishing, 2017

Thompson, Don. Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů. Kniha Zlín, 2010.


Ke stažení.


Bližší informace na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, tel. 222 112 260.Katedra marketingové komunikace a PR

Bližší informace k přijímacím zkouškám na obor MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A PUBLIC RELATIONS (MKPR)Přijímací zkoušky jsou dvoukolové


První kolo:


Každý uchazeč o studium musí absolvovat NSZ a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů (OSP Základní) a (2) test z Angličtiny (ANG). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů.


NSZ zabezpečuje společnost Scio v těchto termínech :


OSP Z - 9. prosince 2017, 2. února 2018, 3. března 2018, 29. března 2018, 28. dubna 2018.


ANG - 29. března 2018 a 28. dubna 2018.


Pro určení pořadí uchazečů po prvním kole budou jejich výsledky ve formě percentilu z testu OSP násobeny koeficientem 0,7, výsledky testu ANG 0,3. Takto přepočtené výsledky budou sečteny, uchazeči budou seřazeni a do druhého kola postoupí 120 nejlepších. Výsledky testů OSP a ANG ovlivňují pouze postup do druhého kola, v jehož rámci již žádnou roli nehrají.

Druhé kolo (Ústní část):


1. motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímacího řízení), eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis) – max.40 bodů


2. orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění - max. 20 bodů


Přijati jsou uchazeči s nejvyšším počtem bodů ve druhém kole. Hranici pro přijetí určí děkan.Orientační seznam doporučené literatury naleznete zde: SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBOR MKPRPřipravili jsme seznam několika knih, z nichž vám doporučujeme alespoň dvě si přečíst:


Beck, Gloria. Zakázaná rétorika. 30 manipulativních technik.Grada, 2008

Borg, James. Umění přesvědčivé komunikace. Grada, 2013

Cialdini, Robert. Před-svědčování. Melvil, 2017

Cialdini, Robert. Vliv – síla přesvědčování a manipulace.BizBooks, 2012

Goleman, Daniel. Pozornost – skrytá cestak dokonalosti. Melvil, 2014

Halada, Jan a kol. Marketingová komunikace a public relations. Karolinum, 2015

Heath Chip a Heath Dan. Proměna. Melvil, 2017

Hejlová, Denisa. Public relations. Grada, 2015

Hodkinson, Tom. Podnikání pro bohémy. Knižní klub, 2017

Kahnemann, Daniel. Myšlení rychlé a pomalé. Melvil, 2012

Knapp, Jake. Sprint. Melvil, 2017

Thompson, Derek. Hitmakeři. Jan Melvil Publishing, 2017

Thompson, Don. Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů. Kniha Zlín, 2010.


Ke stažení.


Bližší informace na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, tel. 222 112 260.