Katedra marketingové komunikace a PR
Katedra marketingové komunikace a PR
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Bližší informace k přijímacím zkouškám na obor MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A PUBLIC RELATIONS (MKPR)Přijímací zkoušky jsou dvoukolové


První kolo:


Každý uchazeč o studium musí absolvovat NSZ a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů (OSP Základní) a (2) test z Angličtiny (ANG). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů.


NSZ zabezpečuje společnost Scio v těchto termínech :


OSP Z - 10. prosince 2016, 3. února 2017, 4. března 2017, 1. dubna 2017, 29. dubna 2017.


ANG - 4. března 2017 a 29. dubna 2017.


Pro určení pořadí uchazečů po prvním kole budou jejich výsledky ve formě percentilu z testu OSP násobeny koeficientem 0,7, výsledky testu ANG 0,3. Takto přepočtené výsledky budou sečteny, uchazeči budou seřazeni a do druhého kola postoupí 120 nejlepších. Výsledky testů OSP a ANG ovlivňují pouze postup do druhého kola, v jehož rámci již žádnou roli nehrají.

Druhé kolo (Ústní část):


1. motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímacího řízení), eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis) – max.40 bodů


2. orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění - max. 20 bodů


Přijati jsou uchazeči s nejvyšším počtem bodů ve druhém kole. Hranici pro přijetí určí děkan.Orientační seznam doporučené literatury naleznete zde: SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBOR MKPR

Bližší informace na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, tel. 222 112 260.Katedra marketingové komunikace a PR

Bližší informace k přijímacím zkouškám na obor MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A PUBLIC RELATIONS (MKPR)Přijímací zkoušky jsou dvoukolové


První kolo:


Každý uchazeč o studium musí absolvovat NSZ a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů (OSP Základní) a (2) test z Angličtiny (ANG). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů.


NSZ zabezpečuje společnost Scio v těchto termínech :


OSP Z - 10. prosince 2016, 3. února 2017, 4. března 2017, 1. dubna 2017, 29. dubna 2017.


ANG - 4. března 2017 a 29. dubna 2017.


Pro určení pořadí uchazečů po prvním kole budou jejich výsledky ve formě percentilu z testu OSP násobeny koeficientem 0,7, výsledky testu ANG 0,3. Takto přepočtené výsledky budou sečteny, uchazeči budou seřazeni a do druhého kola postoupí 120 nejlepších. Výsledky testů OSP a ANG ovlivňují pouze postup do druhého kola, v jehož rámci již žádnou roli nehrají.

Druhé kolo (Ústní část):


1. motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímacího řízení), eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis) – max.40 bodů


2. orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění - max. 20 bodů


Přijati jsou uchazeči s nejvyšším počtem bodů ve druhém kole. Hranici pro přijetí určí děkan.Orientační seznam doporučené literatury naleznete zde: SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBOR MKPR

Bližší informace na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, tel. 222 112 260.