Katedra žurnalistiky
Katedra žurnalistiky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

FAQ – často kladené dotazy k přijímacím zkouškám na obor ŽURNALISTIKA


Katedra žurnalistiky zajišťuje bakalářský a magisterský obor Žurnalistika a podílí se na výuce Mediální studia v prezenční formě.


Každý zájemce o studium by si měl nejdříve prostudovat dokument „Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016-2017“. Nalezne jej na webu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky v sekci  Uchazeč a na fakultním webu v sekci Uchazeči. Zde jsou všechny důležité informace o systému podávání přihlášek, o studovaných oborech na FSV UK, o přijímacích zkouškách na jednotlivé obory.


Obecně ke studiu


Kde naleznu informace o vyučovaných předmětech?


Na úvodní stránce fakultního webu klikněte na intranet, na něm pak na horní černé liště jděte na Karolinka, kde se dostanete k informacím o studiu na fakultě. Pak jděte na studijní obory, pak se již dostanete k jednotlivým oborům. Pokud kliknete na určitý předmět, tak uvidíte podrobné informace o této výuce.


Naleznu někde literaturu a zdroje k přijímacím zkouškám?


Na webu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky je sekce Studium, kde pak u každého oboru lze nalézt přehled literatury a zdrojů. Je nutné ovšem zdůraznit, že jde pouze o inspiraci pro uchazeče. Naše testy jsou postavené jako testy všeobecného přehledu z různých oblastí. V žádném případě u našich oborů neplatí, že cestou k úspěchu je kompletní nastudování nějaké konkrétní publikace, encyklopedie, slovníku. Počítáme s uchazeči, kteří mají všeobecný přehled, což znamená, že dlouhodobě pracují na svém vzdělání a také sledují dění kolem sebe i v médiích.


Mohu někde vidět ukázky přijímacích testů?


Ano, odkaz na testy je na webu IKSŽ v sekci Uchazeč i na fakultním webu v sekci Uchazeči. Zde zájemce nalezne testy z minulého roku a může posoudit, jaké máme nároky na uchazeče. Sám si rovněž může stanovit, jak by se měl na přijímací zkoušky připravovat. Písemná zkouška je anonymní. Zahraniční studenti, včetně uchazečů se Slovenska, píší stejný  tzv. integrovaný test (český jazyk a stylistika, talentová práce, obecně kulturní a politický přehled) jako čeští uchazeči.


Jak je to s testem z cizího jazyka?


Každý uchazeč musí absolvovat test z cizího jazyka, z něhož je možné získat celkem 30 bodů z celkových 100. Ukázky testů z cizích jazyků uchazeči rovněž naleznou na fakultním webu v sekci Uchazeči. Zde je rovněž uvedeno, jaké jsou nároky u jednotlivých jazyků. Test z cizího jazyka musí psát všichni bez ohledu na to, zda mají nějaký certifikát. Test z cizího jazyka je součástí přijímacího testu – tedy všechny části testu se píší současně v jednom termínu.


Kdy odevzdat seznam četby a publikované práce?


Na seznam četby se ptají členové komise až při ústním pohovoru, stejně tak se seznamují s publikovanými či nepublikovanými pracemi. Oboje se hodnotí až při ústní zkoušce.


Kolik uchazečů se hlásí, kolik studentů berete do prvního ročníku?


V roce 2014 jsme z cca 760 uchazečů přijali 68.


Pořádáte Dny otevřených dveří?


Ano, termíny naleznete na webu IKSŽ v sekci Uchazeč a na fakultním webu v sekci Uchazeči.


Mohu jít v červnu na náhradní termín přijímacích zkoušek?


Možné to je, ovšem důvody pro uznání žádosti o náhradní termín jsou přesně specifikovány v uvedeném dokumentu „Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016/2017“. Administrativu ohledně přijímacích zkoušek zajišťuje studijní oddělení, tak že na něj se obracejte v případě žádosti o náhradní termín přijímacích zkoušek.


Co mám dělat, když mi nepřijde pozvánka na přijímací zkoušky?


Vše kolem rozesílání pozvánek zajišťuje studijní oddělení, proto je nutné se obrátit na něj, nikoliv na katedru.


Existuje něco jako nultý ročník?


Nultý ročník nemáme, je však možné se přihlásit k placenému studijnímu pobytu. Přednost při přijímání do tohoto pobytu mají uchazeči, kteří dělali přijímací zkoušky a neuspěli.

Katedra žurnalistiky

FAQ – často kladené dotazy k přijímacím zkouškám na obor ŽURNALISTIKA


Katedra žurnalistiky zajišťuje bakalářský a magisterský obor Žurnalistika a podílí se na výuce Mediální studia v prezenční formě.


Každý zájemce o studium by si měl nejdříve prostudovat dokument „Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016-2017“. Nalezne jej na webu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky v sekci  Uchazeč a na fakultním webu v sekci Uchazeči. Zde jsou všechny důležité informace o systému podávání přihlášek, o studovaných oborech na FSV UK, o přijímacích zkouškách na jednotlivé obory.


Obecně ke studiu


Kde naleznu informace o vyučovaných předmětech?


Na úvodní stránce fakultního webu klikněte na intranet, na něm pak na horní černé liště jděte na Karolinka, kde se dostanete k informacím o studiu na fakultě. Pak jděte na studijní obory, pak se již dostanete k jednotlivým oborům. Pokud kliknete na určitý předmět, tak uvidíte podrobné informace o této výuce.


Naleznu někde literaturu a zdroje k přijímacím zkouškám?


Na webu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky je sekce Studium, kde pak u každého oboru lze nalézt přehled literatury a zdrojů. Je nutné ovšem zdůraznit, že jde pouze o inspiraci pro uchazeče. Naše testy jsou postavené jako testy všeobecného přehledu z různých oblastí. V žádném případě u našich oborů neplatí, že cestou k úspěchu je kompletní nastudování nějaké konkrétní publikace, encyklopedie, slovníku. Počítáme s uchazeči, kteří mají všeobecný přehled, což znamená, že dlouhodobě pracují na svém vzdělání a také sledují dění kolem sebe i v médiích.


Mohu někde vidět ukázky přijímacích testů?


Ano, odkaz na testy je na webu IKSŽ v sekci Uchazeč i na fakultním webu v sekci Uchazeči. Zde zájemce nalezne testy z minulého roku a může posoudit, jaké máme nároky na uchazeče. Sám si rovněž může stanovit, jak by se měl na přijímací zkoušky připravovat. Písemná zkouška je anonymní. Zahraniční studenti, včetně uchazečů se Slovenska, píší stejný  tzv. integrovaný test (český jazyk a stylistika, talentová práce, obecně kulturní a politický přehled) jako čeští uchazeči.


Jak je to s testem z cizího jazyka?


Každý uchazeč musí absolvovat test z cizího jazyka, z něhož je možné získat celkem 30 bodů z celkových 100. Ukázky testů z cizích jazyků uchazeči rovněž naleznou na fakultním webu v sekci Uchazeči. Zde je rovněž uvedeno, jaké jsou nároky u jednotlivých jazyků. Test z cizího jazyka musí psát všichni bez ohledu na to, zda mají nějaký certifikát. Test z cizího jazyka je součástí přijímacího testu – tedy všechny části testu se píší současně v jednom termínu.


Kdy odevzdat seznam četby a publikované práce?


Na seznam četby se ptají členové komise až při ústním pohovoru, stejně tak se seznamují s publikovanými či nepublikovanými pracemi. Oboje se hodnotí až při ústní zkoušce.


Kolik uchazečů se hlásí, kolik studentů berete do prvního ročníku?


V roce 2014 jsme z cca 760 uchazečů přijali 68.


Pořádáte Dny otevřených dveří?


Ano, termíny naleznete na webu IKSŽ v sekci Uchazeč a na fakultním webu v sekci Uchazeči.


Mohu jít v červnu na náhradní termín přijímacích zkoušek?


Možné to je, ovšem důvody pro uznání žádosti o náhradní termín jsou přesně specifikovány v uvedeném dokumentu „Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016/2017“. Administrativu ohledně přijímacích zkoušek zajišťuje studijní oddělení, tak že na něj se obracejte v případě žádosti o náhradní termín přijímacích zkoušek.


Co mám dělat, když mi nepřijde pozvánka na přijímací zkoušky?


Vše kolem rozesílání pozvánek zajišťuje studijní oddělení, proto je nutné se obrátit na něj, nikoliv na katedru.


Existuje něco jako nultý ročník?


Nultý ročník nemáme, je však možné se přihlásit k placenému studijnímu pobytu. Přednost při přijímání do tohoto pobytu mají uchazeči, kteří dělali přijímací zkoušky a neuspěli.