Doktorské studium
Doktorské studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Aktuality


Úřední hodiny CDS v červnu

1. 6. 2017

V červnu jsou úřední hodiny CDS Po, St a Čt od 9:00 do 16:00. Děkujeme za pochopení.GAUK

4. 10. 2016

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2017. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů je otevřena od 6. října 2016.

Termín elektronického podání na oddělení vědy: 6. listopadu 2016.Competencies and Skill for International Academia and Consultancy

9. 9. 2016

V akademickém roce 2016/17 je pro doktorandy oboru Mediální studia otevřen nový kurz, jehož cílem je pomoci studentům s jejich individuálními mezinárodními publikacemi, konferencemi a grantovými žádostmi. Více informací k předmětu zde.Nová studijní referentka

11. 7. 2016

Novou studijní referentkou doktorského oboru Mediální studia je Bc. Marie Stanovská (místnost 205).

E-mail: marie.stanovska@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 224Joint Writing Seminar with Nico Carpentier

3. 6. 2016

One of the articles from the Joint Writing Seminar for our PhD. students has just been published:

"Re-Evaluating the Political Press. A Case Study on Political, Economic and Journalistic Functioning of the Inter-War Czechoslovak Party-press Newspaper Národní listy, and its Publishing Company the Prague Stock Printery (PAT)"


Vlaďka Kubíčková, Nico Carpentier


Observatorio, Vol 10, No 2 (2016)

http://obs.obercom.pt/index.php/obs/issue/view/50Nabídka letní školy

24. 5. 2016

Ready to improve your public speaking and communication skills? Join our very enjoyable Debate Academy Summer School in Pécs, Hungary!

Summer schoolPodávání žádostí

2. 5. 2016

Metodický pokyn upravující postup při podávání a zpracovávání žádostí studentů doktorského studia naleznete zde.

Týká se např. žádosti o přerušení či ukončení studia, žádosti o dodatečný zápis předmětu či žádosti o změnu tématu disertace.Hodnocení doktoranda

18. 4. 2016

Upozorňujeme, že od tohoto akademického roku bude probíhat hodnocení doktoranda elektronicky prostřednictvím SIS. Papírové formuláře Hodnocení doktoranda a Dodatek k ISP už se tedy neodevzdávají. Bližší informace s návodem na vyplnění hodnocení v SIS obdrží doktorandi v průběhu května. Podívejte se také na informace v aktualizovaném Průvodci.Žádost o změnu tématu disertace

18. 4. 2016

Na zasedání oborové rady 12. dubna 2016 bylo schváleno, že o změnu tématu disertační práce lze žádat maximálně do konce druhého ročníku studia. Zápisy ze zasedání OR jsou dostupné zde.Číslo SVV pro rok 2016

14. 3. 2016

Pro rok 2016 má SVV číslo 260 343. Dedikaci SVV uvádějte ve všech svých textech (pokud jste členy SVV) ve formě: "Tento výzkum byl podpořen z projektu SVV IKSŽ FSV UK 260 343." Formulace v angličtině: "This research was supported by the project SVV IKSŽ FSV UK 260 343."Den otevřených dveří

19. 2. 2016

Zveme všechny zájemce o doktorské studium oboru Mediální studia na Den otevřených dveří, který se koná

v úterý 5. dubna od 15:30 hodin v místnosti 14 (budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1).Organizace studia

9. 12. 2015

Pravidla pro organizaci doktorského studia s účinností od 1. 10. 2015 jsou dostupné zde.Výběrové řízení do CDS

19. 10. 2015

IKSŽ vypisuje výběrové řízení na obsazení

1 místa akademického pracovníka CENTRA DOKTORSKÝCH STUDIÍ IKSŽ.

Požadavky:  student interní formy doktorského studia na IKSŽ,  nástup:  1. 12. 2015.

Přihlášky doložené životopisem, seznamem publikovaných vědeckých a odborných prací a alespoň jedním akademickým doporučením odevzdejte do 23.10. 2015 na CDS.

Výběrové řízení se bude konat dne 29. října 2015 od 15:00 v kanceláři ředitelky Institutu.GAUK

8. 10. 2015

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2016. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů je otevřena od 6. října 2015.

Termín elektronického podání na oddělení vědy: 6. listopadu 2015.Individuální studijní plán pro 1. ročník

22. 9. 2015

Upozornění: Od akademického roku 2015/16 se ISP vyplňuje ve Studentském informačním systému (SIS) s platností pro studenty prvního ročníku, kteří v tomto roce zahajují své studium. Tito studenti tedy již neodevzdávají papírový formulář. Více informací zde (str. 6).Zápis do 1. ročníku

8. 9. 2015

Zápis studentů do prvního ročníku doktorského studia se koná 21. 9. 2015.Číslo SVV pro rok 2015

9. 6. 2015

Pro rok 2015 má SVV číslo 260 231. Dedikaci SVV uvádějte ve všech svých textech (pokud jste členy SVV) ve formě: "Tento výzkum byl podpořen z projektu SVV IKSŽ FSV UK 260 231." Formulace v angličtině: "This research was supported by the project SVV IKSŽ FSV UK 260 231."Pozvánka na Den otevřených dveří

2. 3. 2015

Zveme všechny zájemce o doktorské studium oboru Mediální studia na Den otevřených dveří, který se koná v pondělí 30. března od 14 hodin v místnosti 212 (budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1).Výzva k účasti na ECREA letní škole 2015

6. 2. 2015

V příloze pod článkem najdete podrobné informace k výzvě k účasti na ECREA letní škole 2015, která je určená doktorandům. Uzávěrka interního výběrového řízení na IKSŽ je 20.2.2015 (přihlášky zasílejte elektronicky na irena.reifova@fsv.cuni.cz). ke stažení zdeNovinky v organizaci doktorského studia

21. 8. 2014

Od 1. 10. 2014 bude platit nové opatření děkana o doktorském studiu 6/2014, které upravuje některá pravidla chodu doktorského studia. Opatření najdete zde >>>

Dalším zdrojem informací o průběhu doktorského studia může být manuál, který připravilo vedení univerzity. Najdete v něm obecné principy fungování studia (ke stažení zde >>>), specifické požadavky studia na IKSŽ pak shrnuje náš vlastní Praktický průvodce doktorským studiem, který během září projde určitou aktualizací.

*****

Nové možnosti výjezdu v rámci Erasmu+ pro doktorandy

21. 8. 2014

Od roku 2014 se mění podmínky pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+, nově bude možné vyjet na zahraniční pobyt v každém stupni studia. Otevírá se tím možnost vyjíždět v rámci programu Erasmus+ i pro doktorské studenty (kteří ve valné většině případů již v rámci Erasmu vycestovali v nižších stupních studia). V případě zájmu o zahraniční pobyt v rámci Erasmus+ je třeba nejprve ověřit na stránkách zahraničního oddělení, že je s příslušnou univerzitou uzavřena dohoda pro doktorský stupeň studia, případně kontaktovat zahraniční oddělení. Přihlášky do výběrového řízení se uzavírají na konci února. Více informací na webu OZS.

*****

Jazyk disertační práce

21. 8. 2014

V současné době se pracuje na kodifikaci pravidel ohledně jazyka disertační práce. Resumé diskuse je takové, že práce může být napsána v jazyce, ve kterém je akreditován daný program (v případě mediálních studií čeština), nebo v angličtině. V případě, že student zamýšlí psát práci v jiném jazyce (němčině atd.), je třeba souhlas oborové rady a děkana fakulty

*****

Číslo SVV pro rok 2014

17. 3. 2014

Pro rok 2014 má SVV číslo 260 110. Dedikaci SVV uvádějte ve všech svých textech (pokud jste členy SVV) ve formě: "Tento výzkum byl podpořen z projektu SVV IKSŽ FSV UK 260 110." Formulace v angličtině: "This research was supported by the project SVV IKSŽ FSV UK 260 110."

*****

Změna ve výplatě doktorských stipendií

Od letošního akademického roku se mění režim výplaty doktorandských stipendií. Stipendia se vyplácejí vždy po ukončení daného měsíce, tzn. cca po 10. listopadu 2013 dojde k výplatě stipendií za měsíc říjen 2013 (viz bod č. 2. Informace o změně Stipendijního řádu).

*****

Pozor na včasné odevzdávání cestovních příkazů

V případě výjezdu do zahraničí je nutné odevzdávat cestovní příkazy s dostatečným předstihem (nejméně týden před výjezdem)! Příkazy podávané pozdě nebudou tolerovány – a tudíž ani hrazeny. 

*****

Doklady z konferencí

Tajemník FSV apeluje na všechny účastníky konferencí, které jsou placené z prostředků FSV, aby z každé konference přivezli daňový doklad, jinak daná střediska nikdy nebudou mít tuto konferenci v nákladech, které jsou placeny z velké většiny z grantů. S případnými dotazy se obracejte na Jitku Kryšpínovou (kryspino@fsv.cuni.cz).Doktorské studium

Aktuality


Úřední hodiny CDS v červnu

1. 6. 2017

V červnu jsou úřední hodiny CDS Po, St a Čt od 9:00 do 16:00. Děkujeme za pochopení.GAUK

4. 10. 2016

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2017. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů je otevřena od 6. října 2016.

Termín elektronického podání na oddělení vědy: 6. listopadu 2016.Competencies and Skill for International Academia and Consultancy

9. 9. 2016

V akademickém roce 2016/17 je pro doktorandy oboru Mediální studia otevřen nový kurz, jehož cílem je pomoci studentům s jejich individuálními mezinárodními publikacemi, konferencemi a grantovými žádostmi. Více informací k předmětu zde.Nová studijní referentka

11. 7. 2016

Novou studijní referentkou doktorského oboru Mediální studia je Bc. Marie Stanovská (místnost 205).

E-mail: marie.stanovska@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 224Joint Writing Seminar with Nico Carpentier

3. 6. 2016

One of the articles from the Joint Writing Seminar for our PhD. students has just been published:

"Re-Evaluating the Political Press. A Case Study on Political, Economic and Journalistic Functioning of the Inter-War Czechoslovak Party-press Newspaper Národní listy, and its Publishing Company the Prague Stock Printery (PAT)"


Vlaďka Kubíčková, Nico Carpentier


Observatorio, Vol 10, No 2 (2016)

http://obs.obercom.pt/index.php/obs/issue/view/50Nabídka letní školy

24. 5. 2016

Ready to improve your public speaking and communication skills? Join our very enjoyable Debate Academy Summer School in Pécs, Hungary!

Summer schoolPodávání žádostí

2. 5. 2016

Metodický pokyn upravující postup při podávání a zpracovávání žádostí studentů doktorského studia naleznete zde.

Týká se např. žádosti o přerušení či ukončení studia, žádosti o dodatečný zápis předmětu či žádosti o změnu tématu disertace.Hodnocení doktoranda

18. 4. 2016

Upozorňujeme, že od tohoto akademického roku bude probíhat hodnocení doktoranda elektronicky prostřednictvím SIS. Papírové formuláře Hodnocení doktoranda a Dodatek k ISP už se tedy neodevzdávají. Bližší informace s návodem na vyplnění hodnocení v SIS obdrží doktorandi v průběhu května. Podívejte se také na informace v aktualizovaném Průvodci.Žádost o změnu tématu disertace

18. 4. 2016

Na zasedání oborové rady 12. dubna 2016 bylo schváleno, že o změnu tématu disertační práce lze žádat maximálně do konce druhého ročníku studia. Zápisy ze zasedání OR jsou dostupné zde.Číslo SVV pro rok 2016

14. 3. 2016

Pro rok 2016 má SVV číslo 260 343. Dedikaci SVV uvádějte ve všech svých textech (pokud jste členy SVV) ve formě: "Tento výzkum byl podpořen z projektu SVV IKSŽ FSV UK 260 343." Formulace v angličtině: "This research was supported by the project SVV IKSŽ FSV UK 260 343."Den otevřených dveří

19. 2. 2016

Zveme všechny zájemce o doktorské studium oboru Mediální studia na Den otevřených dveří, který se koná

v úterý 5. dubna od 15:30 hodin v místnosti 14 (budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1).Organizace studia

9. 12. 2015

Pravidla pro organizaci doktorského studia s účinností od 1. 10. 2015 jsou dostupné zde.Výběrové řízení do CDS

19. 10. 2015

IKSŽ vypisuje výběrové řízení na obsazení

1 místa akademického pracovníka CENTRA DOKTORSKÝCH STUDIÍ IKSŽ.

Požadavky:  student interní formy doktorského studia na IKSŽ,  nástup:  1. 12. 2015.

Přihlášky doložené životopisem, seznamem publikovaných vědeckých a odborných prací a alespoň jedním akademickým doporučením odevzdejte do 23.10. 2015 na CDS.

Výběrové řízení se bude konat dne 29. října 2015 od 15:00 v kanceláři ředitelky Institutu.GAUK

8. 10. 2015

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2016. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů je otevřena od 6. října 2015.

Termín elektronického podání na oddělení vědy: 6. listopadu 2015.Individuální studijní plán pro 1. ročník

22. 9. 2015

Upozornění: Od akademického roku 2015/16 se ISP vyplňuje ve Studentském informačním systému (SIS) s platností pro studenty prvního ročníku, kteří v tomto roce zahajují své studium. Tito studenti tedy již neodevzdávají papírový formulář. Více informací zde (str. 6).Zápis do 1. ročníku

8. 9. 2015

Zápis studentů do prvního ročníku doktorského studia se koná 21. 9. 2015.Číslo SVV pro rok 2015

9. 6. 2015

Pro rok 2015 má SVV číslo 260 231. Dedikaci SVV uvádějte ve všech svých textech (pokud jste členy SVV) ve formě: "Tento výzkum byl podpořen z projektu SVV IKSŽ FSV UK 260 231." Formulace v angličtině: "This research was supported by the project SVV IKSŽ FSV UK 260 231."Pozvánka na Den otevřených dveří

2. 3. 2015

Zveme všechny zájemce o doktorské studium oboru Mediální studia na Den otevřených dveří, který se koná v pondělí 30. března od 14 hodin v místnosti 212 (budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1).Výzva k účasti na ECREA letní škole 2015

6. 2. 2015

V příloze pod článkem najdete podrobné informace k výzvě k účasti na ECREA letní škole 2015, která je určená doktorandům. Uzávěrka interního výběrového řízení na IKSŽ je 20.2.2015 (přihlášky zasílejte elektronicky na irena.reifova@fsv.cuni.cz). ke stažení zdeNovinky v organizaci doktorského studia

21. 8. 2014

Od 1. 10. 2014 bude platit nové opatření děkana o doktorském studiu 6/2014, které upravuje některá pravidla chodu doktorského studia. Opatření najdete zde >>>

Dalším zdrojem informací o průběhu doktorského studia může být manuál, který připravilo vedení univerzity. Najdete v něm obecné principy fungování studia (ke stažení zde >>>), specifické požadavky studia na IKSŽ pak shrnuje náš vlastní Praktický průvodce doktorským studiem, který během září projde určitou aktualizací.

*****

Nové možnosti výjezdu v rámci Erasmu+ pro doktorandy

21. 8. 2014

Od roku 2014 se mění podmínky pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+, nově bude možné vyjet na zahraniční pobyt v každém stupni studia. Otevírá se tím možnost vyjíždět v rámci programu Erasmus+ i pro doktorské studenty (kteří ve valné většině případů již v rámci Erasmu vycestovali v nižších stupních studia). V případě zájmu o zahraniční pobyt v rámci Erasmus+ je třeba nejprve ověřit na stránkách zahraničního oddělení, že je s příslušnou univerzitou uzavřena dohoda pro doktorský stupeň studia, případně kontaktovat zahraniční oddělení. Přihlášky do výběrového řízení se uzavírají na konci února. Více informací na webu OZS.

*****

Jazyk disertační práce

21. 8. 2014

V současné době se pracuje na kodifikaci pravidel ohledně jazyka disertační práce. Resumé diskuse je takové, že práce může být napsána v jazyce, ve kterém je akreditován daný program (v případě mediálních studií čeština), nebo v angličtině. V případě, že student zamýšlí psát práci v jiném jazyce (němčině atd.), je třeba souhlas oborové rady a děkana fakulty

*****

Číslo SVV pro rok 2014

17. 3. 2014

Pro rok 2014 má SVV číslo 260 110. Dedikaci SVV uvádějte ve všech svých textech (pokud jste členy SVV) ve formě: "Tento výzkum byl podpořen z projektu SVV IKSŽ FSV UK 260 110." Formulace v angličtině: "This research was supported by the project SVV IKSŽ FSV UK 260 110."

*****

Změna ve výplatě doktorských stipendií

Od letošního akademického roku se mění režim výplaty doktorandských stipendií. Stipendia se vyplácejí vždy po ukončení daného měsíce, tzn. cca po 10. listopadu 2013 dojde k výplatě stipendií za měsíc říjen 2013 (viz bod č. 2. Informace o změně Stipendijního řádu).

*****

Pozor na včasné odevzdávání cestovních příkazů

V případě výjezdu do zahraničí je nutné odevzdávat cestovní příkazy s dostatečným předstihem (nejméně týden před výjezdem)! Příkazy podávané pozdě nebudou tolerovány – a tudíž ani hrazeny. 

*****

Doklady z konferencí

Tajemník FSV apeluje na všechny účastníky konferencí, které jsou placené z prostředků FSV, aby z každé konference přivezli daňový doklad, jinak daná střediska nikdy nebudou mít tuto konferenci v nákladech, které jsou placeny z velké většiny z grantů. S případnými dotazy se obracejte na Jitku Kryšpínovou (kryspino@fsv.cuni.cz).