Projekt disertační práce
Projekt disertační práce
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Projekt disertační práce

Projekt disertační práce představuje výzkumnou oblast, jíž se uchazeč chce v případě svého přijetí do doktorského studia zabývat. Na základě projektu určuje oborová rada školitele přijatých uchazečů. V případě přijetí také projekt slouží jako základ pro vypracování individuálního studijního plánu doktoranda.


Přípravu projektu disertační práce může uchazeč konzultovat s některým z akademických pracovníků IKSŽ FSV UK, není ale zaručeno, že se tato osoba stane školitelem doktoranda.


Doporučená struktura projektu

Projekt disertační práce by měl obsahovat:

  • název projektu

  • základní charakteristiku projektu, kde uchazeč představí své téma, případně svou motivaci pro jeho zpracování

  • stručný přehled dosavadních přístupů ke zvolenému tématu

  • specifikaci cílů projektu

  • předpokládanou metodiku řešení projektu (kvantitativní vs kvalitativní studie, charakteristika předmětu zkoumání atd.) a důvod volby výzkumné metody

  • předpokládaný způsob řešení projektu s náčrtem časového harmonogramu

  • přínos projektu pro danou výzkumnou oblast, případně společenský význam projektu

  • vazba projektu k výzkumnému záměru IKSŽ FSV UK


Doporučená délka projektu (včetně seznamu literatury): min. 10 NS.


Vzorový formulář projektu disertační práce

ke stažení zde >>>>


Kvalita zpracování projektu disertační práce je důležitým hodnotícím kritériem při přijímacím řízení.


Projekt disertační práce (a seznam odborné literatury) zasílají uchazeči na adresu Katedra mediálních studií IKSŽ, Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 a současně elektronicky na e-mail: .

Projekt disertační práce

Projekt disertační práce

Projekt disertační práce představuje výzkumnou oblast, jíž se uchazeč chce v případě svého přijetí do doktorského studia zabývat. Na základě projektu určuje oborová rada školitele přijatých uchazečů. V případě přijetí také projekt slouží jako základ pro vypracování individuálního studijního plánu doktoranda.


Přípravu projektu disertační práce může uchazeč konzultovat s některým z akademických pracovníků IKSŽ FSV UK, není ale zaručeno, že se tato osoba stane školitelem doktoranda.


Doporučená struktura projektu

Projekt disertační práce by měl obsahovat:


Doporučená délka projektu (včetně seznamu literatury): min. 10 NS.


Vzorový formulář projektu disertační práce

ke stažení zde >>>>


Kvalita zpracování projektu disertační práce je důležitým hodnotícím kritériem při přijímacím řízení.


Projekt disertační práce (a seznam odborné literatury) zasílají uchazeči na adresu Katedra mediálních studií IKSŽ, Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 a současně elektronicky na e-mail: .