Centrum doktorských studií
Centrum doktorských studií
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Centrum doktorských studií

Od roku 2012 fungují při každém institutu Fakulty sociálních věd UK Centra doktorských studií (CDS). Jejich úkolem je přispět k fungování doktorského studia skrze zapojení svých členů do výzkumu, výuky a vnitřní organizace postgraduálních programů.


Ve své činnosti se CDS zaměřuje na podporu uchazečů o doktorské studium, současných doktorských studentů a samotného Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.


Co CDS dělá?

 • udržuje záznamy o doktorských studiích (zejména shromažďuje a hodnotí individuální studijní plány, aktualizuje záznamy o doktorandech a sleduje jejich grantové aktivity)

 • koordinuje státní doktorské zkoušky a obhajoby

 • koordinuje doktorandský seminář

 • přiděluje úkoly studentům zaměstnaným v Centru doktorských studií

 • udržuje webovou stránku doktorských studií na stránkách IKSŽ

 • koordinuje a propojuje výuku a výzkumné aktivity doktorandů

 • pomáhá doktorské oborové radě

 • vyhledává doplňkové financování aktivit doktorandů 


Kromě výše zmíněných činností je CDS formou podpory výzkumné a publikační činnosti vybraných doktorských studentů. Počet členů CDS se může do budoucna zvyšovat v závislosti na výsledcích studia na jednotlivých katedrách.


Vedoucím Centra doktorských studií IKSŽ je garant doktorského studijního oboru doc. Filip Láb, Ph.D.


Kontakt

Na CDS se můžete obracet:

 • e-mailem: cds.iksz@fsv.cuni.cz

 • telefonicky: 222 112 256

 • osobně: v místnosti č. 111 v budově Hollar


Personální obsazení (prosinec 2016–listopad 2018)


Mgr. Veronika Macková


Mgr. Martina TopinkováCentrum doktorských studií

Centrum doktorských studií

Od roku 2012 fungují při každém institutu Fakulty sociálních věd UK Centra doktorských studií (CDS). Jejich úkolem je přispět k fungování doktorského studia skrze zapojení svých členů do výzkumu, výuky a vnitřní organizace postgraduálních programů.


Ve své činnosti se CDS zaměřuje na podporu uchazečů o doktorské studium, současných doktorských studentů a samotného Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.


Co CDS dělá?


Kromě výše zmíněných činností je CDS formou podpory výzkumné a publikační činnosti vybraných doktorských studentů. Počet členů CDS se může do budoucna zvyšovat v závislosti na výsledcích studia na jednotlivých katedrách.


Vedoucím Centra doktorských studií IKSŽ je garant doktorského studijního oboru doc. Filip Láb, Ph.D.


Kontakt

Na CDS se můžete obracet:


Personální obsazení (prosinec 2016–listopad 2018)


Mgr. Veronika Macková


Mgr. Martina Topinková