Praktický průvodce doktorským studiem
Praktický průvodce doktorským studiem
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Praktický průvodce doktorským studiem

Ke stažení:

PRŮVODCE DOKTORSKÝM STUDIEM (aktualizace k 11. 1. 2018)


Přehledný průvodce doktorským studiem poskytuje základní informace o všech zásadních aspektech doktorského studia na IKSŽ FSV UK.

Pro studenty doktorského oboru Mediální studia platí termíny a informace uvedené v aktuálním průvodci, přestože v obecných informacích k doktorskému studiu na webu FSV UK mohou najít jiné údaje!


Pokud v příručce najdete nejasnosti, chyby, případně by vám v ní scházely nějaké podstatné informace, neváhejte se obrátit na .


Individuální studijní plán

Základním dokumentem pro doktorské studium je individuální studijní plán doktoranda (ISP). Studenti, kteří nastupují do prvního ročníku (počínaje akademickým rokem 2015/16), jsou ISP povinni vyplnit nejpozději dva měsíce po zápisu ve studijním informačním systému (SIS).

Návod - založení ISP v SIS


Na konci každého akademického roku (do konce června) všichni studenti vyplňují v SIS roční hodnocení doktoranda, kde uvedou splněné povinnosti za uplynulý akademický rok a současně uvedou plán práce na další akademický rok (obdoba původního dodatku k ISP), případně provádějí dílčí úpravy studijního plánu.

Návod - založení ročního hodnocení v SIS


Profil doktoranda na webu IKSŽ

Každý doktorand si na začátku svého studia zakládá profil na webu IKSŽ prostřednictvím webové aplikace dostupné zde. Profil je nutné průběžně aktualizovat (aktuálnost profilu se zohledňuje při hodnocení práce doktorandů).


Podrobný návod k vytvoření profilu najdete zde.

Státní doktorská zkouška

Dle Opatření děkna č. 22/2010 se doktorand se přihlašuje ke státní doktorské zkoušce přihláškou ke zkoušce na studijním oddělení nejpozději do konce 6. semestru od zápisu ke studiu a nejpozději 30 dní před vypsaným termínem konání zkoušky. Státní doktorskou zkoušku absolvuje nejpozději do konce čtvrtého ročníku studia (Pravidla pro organizaci studia na FSV čl. 22).


Semestry, po které měl student přerušeno studium, se nezapočítávají. Pokud tedy student přerušil studium na 1 rok, musí se ke zkoušce přihlásit nejpozději do konce 8. semestru.


Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem doktoranda.


Harmonogram

6 týdnů před termínem konání

 • informujte odpovědnou osobu na institutu o záměru konat v daném termínu SDZ


1 měsíc před termínem konání

 • na studijní oddělení odevzdejte následující formuláře:

  • Přihláška ke státní doktorské zkoušce

  • Hodnocení školitele o průběhu doktorského studia pro připuštění ke státní doktorské zkoušce


Ke stažení:

Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Hodnocení školitele pro připuštění ke státní doktorské zkoušce


Obhajoba disertační práce

Dle Opatření děkna č. 22/2010 se doktorand přihlašuje k obhajobě disertační práce přihláškou k obhajobě na studijním oddělení nejméně 8 měsíců před uplynutím maximální doby studia a nejpozději 60 dní před vypsaným termínem.


Přihlášku k obhajobě disertační práce lze podat pouze po splnění státní doktorské zkoušky.


Harmonogram

3 měsíce před termínem konání

 • informujte odpovědnou osobu na institutu o záměru konat obhajobu disertační práce


2 měsíce před termínem konání

 • vložte do SISu finální verzi práce totožnou s její odevzdávanou tištěnou verzí

 • na studijní oddělení odevzdejte následující formuláře:

  • Přihláška k obhajobě disertační práce

  • Hodnocení školitele o průběhu doktorského studia pro připuštění k obhajobě disertační práce

  • 2 exempláře disertační práce v pevné nebo kroužkové vazbě a v digitální verzi

  • 2 tištěné exempláře tezí disertační práce a 1 exemplář v elektronické podobě


Ke stažení:

Přihláška k obhajobě disertační práce

Hodnocení školitele pro připuštění k obhajobě disertační práceŽádosti

Metodický pokyn upravující postup při podávání a zpracovávání žádostí studentů doktorského studia naleznete zde.

(Týká se např. žádosti o přerušení či ukončení studia, žádosti o dodatečný zápis předmětu či žádosti o změnu tématu disertace).

Formulář žádosti ke stažení zde.


Praktický průvodce doktorským studiem

Praktický průvodce doktorským studiem

Ke stažení:

PRŮVODCE DOKTORSKÝM STUDIEM (aktualizace k 11. 1. 2018)


Přehledný průvodce doktorským studiem poskytuje základní informace o všech zásadních aspektech doktorského studia na IKSŽ FSV UK.

Pro studenty doktorského oboru Mediální studia platí termíny a informace uvedené v aktuálním průvodci, přestože v obecných informacích k doktorskému studiu na webu FSV UK mohou najít jiné údaje!


Pokud v příručce najdete nejasnosti, chyby, případně by vám v ní scházely nějaké podstatné informace, neváhejte se obrátit na .


Individuální studijní plán

Základním dokumentem pro doktorské studium je individuální studijní plán doktoranda (ISP). Studenti, kteří nastupují do prvního ročníku (počínaje akademickým rokem 2015/16), jsou ISP povinni vyplnit nejpozději dva měsíce po zápisu ve studijním informačním systému (SIS).

Návod - založení ISP v SIS


Na konci každého akademického roku (do konce června) všichni studenti vyplňují v SIS roční hodnocení doktoranda, kde uvedou splněné povinnosti za uplynulý akademický rok a současně uvedou plán práce na další akademický rok (obdoba původního dodatku k ISP), případně provádějí dílčí úpravy studijního plánu.

Návod - založení ročního hodnocení v SIS


Profil doktoranda na webu IKSŽ

Každý doktorand si na začátku svého studia zakládá profil na webu IKSŽ prostřednictvím webové aplikace dostupné zde. Profil je nutné průběžně aktualizovat (aktuálnost profilu se zohledňuje při hodnocení práce doktorandů).


Podrobný návod k vytvoření profilu najdete zde.

Státní doktorská zkouška

Dle Opatření děkna č. 22/2010 se doktorand se přihlašuje ke státní doktorské zkoušce přihláškou ke zkoušce na studijním oddělení nejpozději do konce 6. semestru od zápisu ke studiu a nejpozději 30 dní před vypsaným termínem konání zkoušky. Státní doktorskou zkoušku absolvuje nejpozději do konce čtvrtého ročníku studia (Pravidla pro organizaci studia na FSV čl. 22).


Semestry, po které měl student přerušeno studium, se nezapočítávají. Pokud tedy student přerušil studium na 1 rok, musí se ke zkoušce přihlásit nejpozději do konce 8. semestru.


Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem doktoranda.


Harmonogram

6 týdnů před termínem konání


1 měsíc před termínem konání


Ke stažení:

Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Hodnocení školitele pro připuštění ke státní doktorské zkoušce


Obhajoba disertační práce

Dle Opatření děkna č. 22/2010 se doktorand přihlašuje k obhajobě disertační práce přihláškou k obhajobě na studijním oddělení nejméně 8 měsíců před uplynutím maximální doby studia a nejpozději 60 dní před vypsaným termínem.


Přihlášku k obhajobě disertační práce lze podat pouze po splnění státní doktorské zkoušky.


Harmonogram

3 měsíce před termínem konání


2 měsíce před termínem konání


Ke stažení:

Přihláška k obhajobě disertační práce

Hodnocení školitele pro připuštění k obhajobě disertační práceŽádosti

Metodický pokyn upravující postup při podávání a zpracovávání žádostí studentů doktorského studia naleznete zde.

(Týká se např. žádosti o přerušení či ukončení studia, žádosti o dodatečný zápis předmětu či žádosti o změnu tématu disertace).

Formulář žádosti ke stažení zde.