Oborová rada
Oborová rada
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Oborová rada

Oborová rada sleduje a hodnotí doktorská studia, koordinuje plánování obsahu studií a hodnotí realizaci doktorského programu.


Oborová rada

  • schvaluje individuální studijní plán studenta, témata disertačních prací a navrhuje děkanovi jmenování nebo odvolání školitele

  • hodnotí studium jednotlivých studentů, zvláště prostřednictvím schvalování hodnocení studenta a změn v individuálním studijním plánu studenta

  • podává děkanovi návrhy oponentů disertačních prací a na složení komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací


Složení oborové rady

Podle čl. 23 Statutu Univerzity Karlovy má oborová rada nejméně pět členů, nejméně dvě třetiny členů oborové rady musí být z řad docentů nebo profesorů, nejméně jedna třetina členů oborové rady musí být jiné osoby než členové akademické obce příslušné fakulty, popřípadě zúčastněných fakult, alespoň jeden z nich musí být jiná osoba než člen akademické obce univerzity.Oborovou radu doktorského studijního oboru Mediální studia (7202V012) tvoří:

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

23. 7. 2010–31. 7. 2018

Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

23. 7. 2010–31. 7. 2018

doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

23. 7. 2010–31. 7. 2018

prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

23. 7. 2010–31. 7. 2018

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.

předseda oborové rady

2. 8. 2012–31. 7. 2018

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

23. 7. 2010–31. 7. 2018

doc. PhDr. Barbora Osvaldová

23. 7. 2010–31. 7. 2018

doc. Robert Silverio, PhD.

doc. Martin Soukup, Ph.D.

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

zdroj: RUK CUNI


Oborová rada

Oborová rada

Oborová rada sleduje a hodnotí doktorská studia, koordinuje plánování obsahu studií a hodnotí realizaci doktorského programu.


Oborová rada


Složení oborové rady

Podle čl. 23 Statutu Univerzity Karlovy má oborová rada nejméně pět členů, nejméně dvě třetiny členů oborové rady musí být z řad docentů nebo profesorů, nejméně jedna třetina členů oborové rady musí být jiné osoby než členové akademické obce příslušné fakulty, popřípadě zúčastněných fakult, alespoň jeden z nich musí být jiná osoba než člen akademické obce univerzity.Oborovou radu doktorského studijního oboru Mediální studia (7202V012) tvoří:

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

23. 7. 2010–31. 7. 2018

Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

23. 7. 2010–31. 7. 2018

doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

23. 7. 2010–31. 7. 2018

prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

23. 7. 2010–31. 7. 2018

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.

předseda oborové rady

2. 8. 2012–31. 7. 2018

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

23. 7. 2010–31. 7. 2018

doc. PhDr. Barbora Osvaldová

23. 7. 2010–31. 7. 2018

doc. Robert Silverio, PhD.

doc. Martin Soukup, Ph.D.

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

zdroj: RUK CUNI