Studijní povinnosti
Studijní povinnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Studijní povinnosti

Účast na doktorském semináři

Student je v průběhu svého studia povinen absolvovat čtyři semestry doktorského semináře a splnit všechny související náležitosti.


Splnění studijních povinností

Student je povinen složit všechny zkoušky podle svého individuálního studijního plánu.Úspěšný výzkum

  • Před připuštěním ke státnicím musí student vykázat dva různé původní texty. Alespoň jeden z nich musí být publikován v recenzovaném časopise a musí se jednat o článek (nikoli o recenzi, zprávu z konference apod.). Zvolený časopis by se měly věnovat mediálním studiím a jim blízkým vědním oblastem. Pokud je oblast studií, které se časopis věnuje, nejasná, rozhoduje o zařazení článku školitel spolu s Centrem doktorských studií. Student je povinen doložit, že článek je buď publikován, nebo přijat k publikování, případně přijat k publikování po přepracování. Do této podmínky spadají pouze texty, které byly studentovi přijaty k publikaci v době jeho doktorských studií na IKSŽ a které mají zároveň afiliaci k IKSŽ FSV UK.

  • Jedna z publikací může být ve formě spoluautorského textu

  • Za dobu studia musí studenti vykázat celkem tři publikované odborné texty, přičemž třetí text mohou publikovat po složení státní doktorské zkoušky.


Grantová činnost

Alespoň dvakrát za studium musí student vykázat grantovou činnost. Taková činnost může být dvojí: buď se jedná o žádost o celý grant, anebo o podíl na grantu (nehledě na dobu jeho trvání). Činnost může být navázána na jakoukoli grantovou agenturu (GAČR, GAUK, MŠMT). Týmová žádost nebo účast v týmové žádosti se do grantové činnosti rovněž počítá. Pokud například dvoučlenný studentský tým podá neúspěšně žádost o grant, jedná se o jednu grantovou činnost pro každého.Podíl na chodu IKSŽ FSV UK

Doktorandi studující v prezenční formě studia se zapojují také do administrativního chodu institutu. Mezi formy tohoto zapojení patří zejména:

• podíl na výuce určených předmětů (viz výše)

• zajištění hladkého chodu státních závěrečných zkoušek bakalářského a magisterského studia

• oponování a vedení bakalářských, případně magisterských prací

• administrativní výpomoc při přijímacích zkouškách

• zadávání a vyhodnocování testůRámcový plán studia

1. rok

· absolvování doktorských seminářů I a II

· absolvování 2–3 profilových předmětů doktorského studia

· podání žádosti o grant (např. GAUK či interní grant IKSŽ)

· práce na teoretické části disertačního projektu s výhledem na publikování ve formě odborného článku

· podíl na výuce přidělených předmětů2. rok

· absolvování doktorských seminářů III a IV, obhajoba disertačního projektu

· absolvování zbývajících předmětů doktorského studia

· podíl na výuce přidělených předmětů

· grantová aktivita: plnění přiděleného grantu, v případě neúspěchu v prvním roce podání nového grantu

· publikace prvního článku

· práce na druhém publikačním výstupu, případně jeho odevzdání do recenzního řízení

· účast na konferenci3. rok

· státní doktorská zkouška

· zahraniční pobyt

· publikace druhého článku

· práce na třetím publikačním výstupu a jeho odevzdání do recenzního řízení

· účast na konferenci

· podíl na výuce přidělených předmětů

· grantová činnost4. rok

· malá obhajoba disertační práce

· podíl na výuce přidělených předmětů

· dokončení práce na grantu

· publikace třetího článku

· dokončení disertační práce a její obhajoba


Studijní povinnosti

Studijní povinnosti

Účast na doktorském semináři

Student je v průběhu svého studia povinen absolvovat čtyři semestry doktorského semináře a splnit všechny související náležitosti.


Splnění studijních povinností

Student je povinen složit všechny zkoušky podle svého individuálního studijního plánu.Úspěšný výzkum


Grantová činnost

Alespoň dvakrát za studium musí student vykázat grantovou činnost. Taková činnost může být dvojí: buď se jedná o žádost o celý grant, anebo o podíl na grantu (nehledě na dobu jeho trvání). Činnost může být navázána na jakoukoli grantovou agenturu (GAČR, GAUK, MŠMT). Týmová žádost nebo účast v týmové žádosti se do grantové činnosti rovněž počítá. Pokud například dvoučlenný studentský tým podá neúspěšně žádost o grant, jedná se o jednu grantovou činnost pro každého.Podíl na chodu IKSŽ FSV UK

Doktorandi studující v prezenční formě studia se zapojují také do administrativního chodu institutu. Mezi formy tohoto zapojení patří zejména:

• podíl na výuce určených předmětů (viz výše)

• zajištění hladkého chodu státních závěrečných zkoušek bakalářského a magisterského studia

• oponování a vedení bakalářských, případně magisterských prací

• administrativní výpomoc při přijímacích zkouškách

• zadávání a vyhodnocování testůRámcový plán studia

1. rok

· absolvování doktorských seminářů I a II

· absolvování 2–3 profilových předmětů doktorského studia

· podání žádosti o grant (např. GAUK či interní grant IKSŽ)

· práce na teoretické části disertačního projektu s výhledem na publikování ve formě odborného článku

· podíl na výuce přidělených předmětů2. rok

· absolvování doktorských seminářů III a IV, obhajoba disertačního projektu

· absolvování zbývajících předmětů doktorského studia

· podíl na výuce přidělených předmětů

· grantová aktivita: plnění přiděleného grantu, v případě neúspěchu v prvním roce podání nového grantu

· publikace prvního článku

· práce na druhém publikačním výstupu, případně jeho odevzdání do recenzního řízení

· účast na konferenci3. rok

· státní doktorská zkouška

· zahraniční pobyt

· publikace druhého článku

· práce na třetím publikačním výstupu a jeho odevzdání do recenzního řízení

· účast na konferenci

· podíl na výuce přidělených předmětů

· grantová činnost4. rok

· malá obhajoba disertační práce

· podíl na výuce přidělených předmětů

· dokončení práce na grantu

· publikace třetího článku

· dokončení disertační práce a její obhajoba