Aplt Daniel
Aplt Daniel
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Daniel Aplt


Oblast odborného zájmu : dějiny a teorie propagandy
Research interest : history and theory of propaganda

Kontakt

 • E-mail : daplt@seznam.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2012                   Hong Kong Baptist University, semestrální studijní stáž

2011 – dosud     Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd doktorské studium obor Mediální studia

2008 – 2009        University of Jyväskylä, Department of Communication, roční studijní pobyt v rámci programu Erasmus

2007 – 2010        Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, navazující magisterský obor Mediální studia

2003 – 2007        Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, bakalářský obor Politologie

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 • Rok začátku studia : 2011
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Časopisy pro děti v Československu mezi lety 1948 - 1956: role tisku v ideologické výchově dětí a mládeže
 • PhD thesis topic : Magazines for children in Czechoslovakia between 1948 and 1956: role of the press in ideological education of children and youth
 • Anotace disertační práce :

  Dizertační práce by měla být komplexní historickou analýzou s ambicí v širší perspektivě popsat roli časopisů pro děti a mládež v propagandistickém snažení komunistického režimu v počátečním období jeho existence. Měla by podobu daných periodik zasadit do souvislosti s tehdy probíhajícími společenskými procesy, to vše při maximální možné snaze o jejich pochopení v kontextu dobové situace.

 • PhD thesis abstract :

  My dissertation theses suppose to be complex historical analysis with ambition to describe role of magazines for children and youth in propaganda effort of Czechoslovak communist regime during its early stage. It should explain their form from point of view of ongoing processes within Czechoslovak society with maximum possible effort to understand them in specific context of this historical situation.

 • Publikace :
 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Aplt DanielDaniel Aplt


Oblast odborného zájmu : dějiny a teorie propagandy
Research interest : history and theory of propaganda

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2012                   Hong Kong Baptist University, semestrální studijní stáž

2011 – dosud     Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd doktorské studium obor Mediální studia

2008 – 2009        University of Jyväskylä, Department of Communication, roční studijní pobyt v rámci programu Erasmus

2007 – 2010        Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, navazující magisterský obor Mediální studia

2003 – 2007        Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, bakalářský obor Politologie

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium