Markéta Štechová
Markéta Štechová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Markéta Štechová


Oblast odborného zájmu : politická komunikace, kulturální studia, celebrity, televizní seriály, média a subkultury
Research interest : political communication, cultural studies, celebrities, television series, media and subcultures

Kontakt

 • E-mail : ma.stechova@gmail.com
 • Telefon : 728778327


Životopis

Vzdělání

od 2010 Mediální studia na IKSŽ FSV UK – doktorské studium 

2008 studijní pobyt ve Francii (Université Lumière Lyon 2) v rámci studijního programu Erasmus

2005 - 2009 Mediální studia na IKSŽ FSV UK – navazující magisterské studium

2002 - 2005 Sociologie a sociální politika na ISS FSV UK

Zaměstnání

od 2012 Centrum doktorských studií IKSŽ FSV UK

2011 - 2012 projektová koordinátorka IKSŽ FSV UK

od 2009  PR koordinátorka agentury HPK Productions (pořádání hudebních akcí, festival Mighty Sounds)

2006 – 2007 herecká práce pro Českou televizi (seriál Proč bychom se netopili)

2005 - 2006 moderátorka - Český rozhlas 4 - Radio Wave

1999 - 2000 moderátorka dětského pořadu ŽI-RA-FA v České televizi

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2010
 • Datum státní doktorské zkoušky : 31. 1. 2013
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Proměny celebritizace v české politické komunikaci v médiích od roku 1989 do současnosti
 • PhD thesis topic : Celebritization in Czech Political Communication from 1989 to Present
 • Anotace disertační práce :
 • PhD thesis abstract :

  The position of celebrities in Czechoslovakia was particularly important in 1989 when the political changes were coming to a head. Their prominence then continued – not just as post-revolutionary figures but also now as recognized contributors to the discussion of the political developments. Today, the role of celebrities in political communication is evident, not only in the most recent Parliamentary or Presidential elections. The focus of this dissertation will be to look at how the involvement of celebrities in Czech political communication has continued to evolve in the post-1989 period.

  With a combination of methods, such as content analysis and discourse analysis of selected media, the research examines how the media present the role of celebrities in the campaign and which topics they focus on. One of the main questions relates to the specificity of the concept of anti-communism that was manifested and more-or-less explicitly supported by some of the activities of popular figures. At the time, the concept of anti-communism can be seen in some primary analyses as one of the key defining characteristics of Czech political campaigns at the end of 90s.

  Focused on the discourse related to celebrities and politics in media, the paper analyses chosen media texts with different conceptual tools. The use of Pierre Bourdieu’s concept of symbolic capital demonstrates that celebrities are the holders of a specific type of symbolic capital which is imported from the cultural field to the media and political fields. The paper is a critical contribution to the ongoing academic debate on the ways in which politics and popular culture are interacting and influencing each another, as discussed by authors such as John Street, Liesbet van Zoonen, Graeme Turner and a number of others.

 • Publikace :

  KŘEČEK Jan, ŠTECHOVÁ Markéta (2011): Celebritizace české politické komunikace v posledních 20 letech – úvodní úvahy a zjištění / Celebritization in Czech political communication in the last 20 years – introductive reflections and findings. Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie 56 (3-4): 65-70.

  ŠTECHOVÁ Markéta. Mytologie výjimečnosti jako produkční ideologie televizního seriálu Proč bychom se netopili. Iluminace. 2012, ročník 24, č.2 (86)

  ŠTECHOVÁ Markéta. „Cultural Report: Celebrities in Czech political communication.“ Celebrity Studies Journal. (prošlo recenzním řízením, přijato k publikování)

 • Konference :

  Štechová Markéta. Individualization in Post-Communist Media: Celebrities in Czech Political Communication. CEECOM Conference 2013, Kaunas (Lithuania), 26-27 April 2013.

  Štechová Markéta. Celebritization in Czech Political Communication from 1989 to Present. Goldsmiths Graduate Festival, London (UK), 29 April 2013.

  Štechová Markéta. Celebrities in political communication, Czech Republic 2010 – a case study. NordMedia 2013 (Defending Democracy), Oslo (Norsko), 8 August 2013

  Hájek Roman, Štechová Markéta. Audience perceptions of celebrities in political campaigns before the first direct presidential election in the Czech Republic. New Trends in Political Communication - ECREA Political Communication Section, Milan (Itálie), 19 September 2013

 • Granty :
 • Výuka :

  ZS 2013/2014: Média a společnost C - JJM015 (Metodologie výzkumu médií) spolu s PhDr. Terezou Pavlíčkovou (doktorandkou IKSŽ FSV UK)

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Politická komunikace a populární kultura

  Celebrity a politika

  Subkultury, PR a média

  Výzkum produkce televizních seriálů

 • Ostatní :

  2012 - Účast na ECREA Doctoral Summer School, Ljubjana, Slovinsko

  2012 - Organizace konference CEECOM Prague 2012 (27. a 28. dubna 2012)

  2002 - měsíční studijní pobyt na americké Miami University v Lucembursku

 • Ke stažení :Markéta ŠtechováMarkéta Štechová


Oblast odborného zájmu : politická komunikace, kulturální studia, celebrity, televizní seriály, média a subkultury
Research interest : political communication, cultural studies, celebrities, television series, media and subcultures

KontaktŽivotopis

Vzdělání

od 2010 Mediální studia na IKSŽ FSV UK – doktorské studium 

2008 studijní pobyt ve Francii (Université Lumière Lyon 2) v rámci studijního programu Erasmus

2005 - 2009 Mediální studia na IKSŽ FSV UK – navazující magisterské studium

2002 - 2005 Sociologie a sociální politika na ISS FSV UK

Zaměstnání

od 2012 Centrum doktorských studií IKSŽ FSV UK

2011 - 2012 projektová koordinátorka IKSŽ FSV UK

od 2009  PR koordinátorka agentury HPK Productions (pořádání hudebních akcí, festival Mighty Sounds)

2006 – 2007 herecká práce pro Českou televizi (seriál Proč bychom se netopili)

2005 - 2006 moderátorka - Český rozhlas 4 - Radio Wave

1999 - 2000 moderátorka dětského pořadu ŽI-RA-FA v České televizi

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium