Hana Sládková
Hana Sládková
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Hanka Sládková


Oblast odborného zájmu : výtvarná kritika, výtvarná publicistika, umění v médiích
Research interest : art criticism, art journalism, art in media

Kontakt

 • E-mail : hankasladkova@gmail.com
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

PhD. katedra Mediálních studií,
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova (09/2009-09/2016).

PhDr. katedra Mediálních studií,
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova (10/2010).

Mgr. Žurnalistika, katedra Mediálních studií,
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova (10/2006–02/2010).

Mgr. Dějiny a teorie designu a nových médií,
katedra Obecné teorie a dějin umění a kultury,
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (10/2006–06/2008).

Bc. Humanitní studia, Fakulta humanitních studií,
Univerzita Karlova (10/2001–02/2006).

Zaměstnání

Externí spolupráce s tranzit.cz, iniciativou pro současné umění (od 2009 do současnosti).

Externí redaktorka Elle Decoration a Marianne Bydlení (od 2008 do současnosti).

Externí spolupráce s International Study Programs (od 2004 do současnosti).

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2008/2009
 • Datum státní doktorské zkoušky : 14.2.2012
 • Datum velké obhajoby : 5.9.2016
 • Téma disertační práce : Od výtvarné kritiky k výtvarné publicistice? Psaní o výtvarném umění po roce 1989
 • PhD thesis topic : From Art Criticism to Art Journalism: Czech Art Writing after 1989
 • Anotace disertační práce :

  Smyslem projektu je zjistit, nakolik ovlivnila změna politických a společenských podmínek charakter umělecké kritiky, konkrétně textů o výtvarném umění. Před rokem 1989 existovala v Československu daná i nepsaná pravidla psaní (i interpretace) výtvarně-kritických textů. V čem (pokud vůbec) navázala 90. léta na odkaz umělecké kritiky 60. let, jak se vypořádala s obdobím normalizace? Jak ovlivňuje výtvarně-kritické texty umělecká produkce a jak změny ve fungování médií? Analýza textů z vybraných periodik 90. let má umožnit sledovat jestli a jak odráží formální a obsahová stránka textů o vizuálním umění vývoj komunikace, charakter umění a strukturu a způsob fungování médií (resp. společnosti). Téma propojuje mediální a komunikační studia s teorií umění a vizuálními studii.

 • PhD thesis abstract :

  The purpose of the project is to find out how did the Czech politics and society transformation influence the character of art critique, particularly the visual arts reflection. How did the post-1989 art critique deal with the communist regime past and relics? How was the art critique influenced by the art development and by the changes in the media structure and functioning? Content analysis of selected periodicals texts from the 1990s enables us to follow if and how do the form and content of the visual arts reflecting texts mirror the communication, art and media character and structure development. The topic connects media and communication studies with visual studies and art theory.     

 • Publikace :

  Sládková, Hanka. 2015. "Framing Contemporary Art: Keeping Visual Art in the Picture." The International Journal of Communication and Linguistic Studies, (13) 2, pp. 15-27. http://ijhcls.cgpublisher.com/product/pub.248/prod.64.

  Sládková, Hanka. 2014. “Post-production in Post-totality. Art: Media dependent or Media supplement? The specific situation of the Czech Art and Art-journalism in the 1990s,” in Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012, Edited by Irena Reifova and Tereza Pavlickova, Published by Faculty of Social Sciences and CEE, Prague. (SVV 260 110).

  Sládková, Hanka. 2013. "Art Availability: On-line Only," in Symbols in the History of Art and Culture. Edited by Efe Duyan and Ayse Gungor. (Pp 79-90). Published by Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi / Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul.

  Sládková, Hanka. 2013. “Vizualita v mediální komunikaci: témata, přístupy a souvislosti (Visuality in Media Communication: Topics, Approaches, Contexts),“ in Mediální studia / Media Studies. 2013, 1 (Pp 58-78).

  Sládková, Hanka. 2011. "Výtvarně-kritická práce Jiřího Padrty (Art-Critique Work of Jiri Padrta)," in KDUE VŠUP 2008–2011 (Department of Art and Aesthetics History AAAD 2008-2011), Edited by Mariana Dufková, Hana Buddeus, Václav Janoščík, Johana Lomová, Pavla Pauknerová. (Pp 12–28). Published by Academy of Arts, Architecture and Design in Prague.

  Sládková, Hanka. 2008. "O sběratelích a lidech: Společnost věcí a příběhy předmětů (Of Collectors and Men: Society of Things and Stories of Objects)", in Mít a být: Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese (To Have and to Be: Collecting as Cumulation, Recycling and Obsession), Edited by Martina Pachmanová. (Pp 21-33). Published by Academy of Arts, Architecture and Design in Prague.

 • Konference :

  Sládková, Hanka. 2014. "Framing Contemporary Art: Keeping Visual Art in the Picture." 12th International Conference on New Directions in the Humanities and the knowledge community. CEU San Pablo University, Madrid. 11.-13.6.2014.

  Sládková, Hanka. 2013. "Art Availability: On-line Only." CULTHIST´13: Symbols in the History of Art and Culture, Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi / Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul 24.-25.10. 2013.

  Sládková, Hanka. "Post-production in Post-totality: Art – Media dependent or Media supplement? The specific situation of the Czech Art and Art-journalism in the 1990s." CEECOM Prague 2012: CEE Communication and Media Conference, Media Studies Faculty of Charles University, Prague and ECREAs Central and East-European Network, Prague 27.- 28.4. 2012.

  Sládková, Hanka. "Art Critic Jiri Padrta: Eastern and Western Avant-garde Mediator, Constructivism Genealogist. DĚJINY UMĚNÍ V ROZŠÍŘENÉM POLI /Broader Fields of Art History Conference), VŠUP / Academy of Arts, Architecture and Design, Prague. Poněšice, 17.-19.10.2011. 

 • Granty :
 • Výuka :

  seminář k předmětu Úvod do studia komunikace s Mgr. Radmimem Wolákem

  seminář výtvarného umění, U3V

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Mediální reflexe výtvarného resp. vizuálního umění; tištěná a on-line periodika zaměřená na vizuální umění; blogy a profily umělců, designerů nebo zájemců o vizuální umění; internetové stránky institucí a iniciativ pro výtvarné umění; vizuální umění v médiích – reprezentace a medializace umělců a jejich aktivit, manipulace médií; vizuální stránka mediálních obsahů.

 • Ostatní :
 • Ke stažení :Hana SládkováHanka Sládková


Oblast odborného zájmu : výtvarná kritika, výtvarná publicistika, umění v médiích
Research interest : art criticism, art journalism, art in media

KontaktŽivotopis

Vzdělání

PhD. katedra Mediálních studií,
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova (09/2009-09/2016).

PhDr. katedra Mediálních studií,
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova (10/2010).

Mgr. Žurnalistika, katedra Mediálních studií,
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova (10/2006–02/2010).

Mgr. Dějiny a teorie designu a nových médií,
katedra Obecné teorie a dějin umění a kultury,
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (10/2006–06/2008).

Bc. Humanitní studia, Fakulta humanitních studií,
Univerzita Karlova (10/2001–02/2006).

Zaměstnání

Externí spolupráce s tranzit.cz, iniciativou pro současné umění (od 2009 do současnosti).

Externí redaktorka Elle Decoration a Marianne Bydlení (od 2008 do současnosti).

Externí spolupráce s International Study Programs (od 2004 do současnosti).

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium