Tereza Pavlíčková
Tereza Pavlíčková
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Tereza Pavlíčková


Oblast odborného zájmu : výzkum publik, filozofická hermeneutika, analýza diskurzu, nová média
Research interest : Audience research, philosophical hermeneutics, discourse analysis, new media

Kontakt

 • E-mail : tereza.pavlickova@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 0










Životopis

Vzdělání

od 2011 doktorské studium, Mediální studia, IKSŽ FSV UK

2007 – 2008 Master in Research (MRes), Department of Media and Communication, Goldsmiths College, University of London

2006 rigorózní zkouška, Mediální studia FSV UK

2002 – 2005 navazující magisterské studium, Mediální studia, IKSŽ, FSV UK

2002 – 2003 Certificate d’Etudes Politiques Européennes, Université Robert Schuman, Institut d’Etudes Politiques, Strasbourg, France

1999 – 2002 bakalářské studium, Žurnalistika, IKSŽ, FSV UK

Zaměstnání

2009 – 2012 Foreign Rights Executive - Amber Books, London

2007 – 2008 novinářka na volné noze (rozhovory pro Týdeník Rozhlas)

2006 – 2007 PR konzultantka, Q and A agency

2005 – 2006 koordinátorka zahraničních práv a překladů, Nakladatelství Academia

2003 – 2005 novinářka, týdeník Instinkt 

2000 – 2002 organizátorka konference Fórum Média a novinářka, týdeník Marketing & Media 

Členství v profesních organizacích

ECREA (Newsletter editor)

YECREA Network (vice-chair)

IAMCR

ICA





Doktorské studium

 • Školitel : Nico Carpentier
 • Rok začátku studia : 2011
 • Datum státní doktorské zkoušky : září 2014
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : How audiences use an ?imagined author? as a tool for interpretation: A hermeneutical perspective on the audience?s understanding of the author.
 • PhD thesis topic : How audiences use an ?imagined author? as a tool for interpretation: A hermeneutical perspective on the audience?s understanding of the author.
 • Anotace disertační práce :
 • PhD thesis abstract :

  In the current media environment the texts available to media audiences are from very diverse sources. This thesis deals with a theoretical question of how the audiences’ understanding of author co-determines the reader’s interpretation of the particular text. Drawing on the tradition of philosophical hermeneutics, a concept of the imagined author is introduced: a result of the text-reader encounter, where the notion of the author suggested by the text is realised by the reader through their prior knowledge and expectations of an author. A multidimensional model of the author is therefore proposed to appreciate different characteristics and values potentially associated by audiences with varying forms of authorial presence. Distinguishing various dimensions of the author allows a matrix of authorial characteristics to be built, that positions the author brought into the encounter by the text as a paratextual feature that co-determines the meaning of the text.

 • Publikace :

  MATHIEU, David and PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Cross-media within the Facebook newsfeed: The role of the reader in cross-media uses, Convergence. 2017 23(4): 425-438.

  PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Linda Duits, Koos Zwaan, and Stijn Reijnders. The Ashgate Research Companion to Fan Cultures. (Book Review). In Cultural Geographies 2016, 23(3): 556-557.

  PAVLÍČKOVÁ, Tereza and Jelena KLEUT. Produsage as experience and interpretation. Participations: Journal of Audience and Reception Studies. 2016, 13(1): 349-359.

  PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Audiences Perceptions of Author : Is the Author Reborn or Did She Ever Die? In: Koldobika Meso, Irati Agirreazkuenaga, Ainara Larrondo (eds.) Active Audiences and Journalism. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del Pais Vasco. 2015, s. 47-63.

  PAVLÍČKOVÁ, Tereza and Irena REIFOVÁ (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing, 2014.

  PAVLÍČKOVÁ, Tereza. The Imagined Author: Media users trust in, and expectations in media. In: Pavlíčková, Tereza and Irena Reifová (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 248-253.

  DAS, Ranjana a Tereza PAVLÍČKOVÁ. Is there an author behind this text? A literary aesthetic driven approach to interactive media. New Media & Society. 2014, 16(3): 381-397. online verze DOI: 10.1177/1461444813481296

  REIFOVÁ, Irena, a Tereza PAVLÍČKOVÁ (eds.). Mediální studia special issue on Post-socialist media audiences. 2013. issue 2.

  REIFOVÁ, Irena, a Tereza PAVLÍČKOVÁ. Invisible Audiences: Structure and Agency in Post-socialist Media Studies. Mediální studia. 2013. 2: 130-136.

  PAVLÍČKOVÁ, Tereza, Lars NYRE, a Jelena JURISIC. What does it mean to trust the media?. In: Nico Carpentier, Kim C. Schrøder, and Lawrie Hallett (eds.). Transformations: Shifting Audience Positions in Late Modernity, London: Routledge. 2013, 228-244.

  PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Trust in the author: Identity, expertise and reputation Communication Management Quarterly. 2013, 26(8): 33-50. DOI:10.5937/comman1326033P

  PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Bringing the Author Back Into the Audience Research: A Hermeneutical Perspective on the Audience’s Understanding of the Author. The Communication Review. 2013, 16(1-2): 31–39. http://dx.doi.org/10.1080/10714421.2013.757481

  PAVLÍČKOVÁ, Tereza. At the crossroads of hermeneutic philosophy and reception studies: Understanding patterns of cross media consumption. In: Helena Bilandzic, Geoffroy Patriarche, & Paul J. Traudt (eds.). The social use of media: Cultural and social scientific perspectives on audience research. Bristol: Intellect Books, 2012, s. 37–53.

  PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Jak nová jsou publika nových médií?. In: Barbora Osvaldová a Alice Tejkalová (eds.). Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009, s. 51–61.

 • Konference :

  Pavlíčková, Tereza. Bloggers (not) reading other bloggers: Are all authors equal, and who is listening to whom? Paper presented at the 5th European Communication Conference (ECREA 2014), Lisbon, Portugal, 12 -15 November 2014.

  Pavlíčková, Tereza. Audiences’ perceptions of authors: Is the author reborn or did she ever die?. V International Conference on CyberJournalism and Web 2.0, Bilbao, 18-19. listopadu 2013. (invited keynote presentation)

  Pavlíčková, Tereza. (Re)imagining the author’s role in interpretation: Audiences’ interpretation of authors as a paratext. Reception Study Society Conference, Milwaukee, USA, 26-29. září 2013.

  Pavlíčková, Tereza. Dynamics of dialogue: connecting the past, present and future. ICA conference, London, 17-21 June 2013.

  Pavlíčková, Tereza. (Re)imagining the author’s role in interpretation: A perspective from philosophical hermeneutics. ICA pre-conference Conditions of Mediation. Birkbeck College, London, 17 June 2013. 

  Pavlíčková, Tereza. (Re)imagining of the author’s role in interpretation: A perspective from philosophical hermeneutics. Paper presented at the Goldsmiths Graduate Festival, London, 29 April 2013.

  Pavlíčková, Tereza. The Imagined Author: Media users’ trust in, and expectations of media. Paper presented at the CEECOM conference, Prague, 27- 28 April 2012.

  Pavlíčková, Tereza. Trust in the author: Protocols of readers’ encounters with (un)known authors. Paper presented at the meeting of the COST Action IS0906 Transforming Audiences, Transforming Societies, London, 31 August 2011.

  Pavlíčková, Tereza. Patterns of cross media consumption: Users’ encounters with authors in ‘authorless’ texts. Paper presented at the 2010 conference of the European Communication Research and Education Association (ECREA), Hamburg, Germany, 12 -15 October 2010.

 • Granty :

  Fond mobility: únor - květen 2014, Visiting PhD student na Goldsmiths College, University of London

  GAUK 224313 na rok 2013 a 2014

  interní grant pro doktorandy IKSŽ (2013)

 • Výuka :

  ZS 2013/2014: JJM015 - Média a společnost C (Metodologie výzkumu médií), spolu s Mgr. Markétou Štechovou

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :

  od června 2017 zodpovědná za ECREA Newsletter

  od listopadu 2016 vice-chair YECREA (ECREA Young Scholars Network)

  od září 2014 - členka výzkumné skupiny CEDAR - Consortium on Emerging Directions in Audience Research http://cedarahrc.com/

  2014 únor - květen: Visiting PhD student na Goldsmiths College, University of London pod vedením prof. Davida Morleyho.

  2013 – badatelka ve výzkumném projektu vedeném Nico Carpentierem pro belgickou nadaci King Baudouin Foundation (KBS), závěrečná zpráva dostupná zde.

  2012 –  Účast na ECREA Doctoral Summer School, Ljubjana, Slovinsko

  2012 – Organizace jednodenního mezinárodního semináře na téma "Post-socialist Media Audiences", v rámci projektu COST CZ, (25. května 2012, Praha).

  2012 – Účast na PhD semináři "Audiences: Cross generational dialogue", Brusel, duben 2012

  2011 - 2014 Member of Committee v mezinárodním projektu COST Action  IS0906 Transforming Audiences Transforming Societies

 • Ke stažení :



Tereza Pavlíčková



Tereza Pavlíčková


Oblast odborného zájmu : výzkum publik, filozofická hermeneutika, analýza diskurzu, nová média
Research interest : Audience research, philosophical hermeneutics, discourse analysis, new media

Kontakt











Životopis

Vzdělání

od 2011 doktorské studium, Mediální studia, IKSŽ FSV UK

2007 – 2008 Master in Research (MRes), Department of Media and Communication, Goldsmiths College, University of London

2006 rigorózní zkouška, Mediální studia FSV UK

2002 – 2005 navazující magisterské studium, Mediální studia, IKSŽ, FSV UK

2002 – 2003 Certificate d’Etudes Politiques Européennes, Université Robert Schuman, Institut d’Etudes Politiques, Strasbourg, France

1999 – 2002 bakalářské studium, Žurnalistika, IKSŽ, FSV UK

Zaměstnání

2009 – 2012 Foreign Rights Executive - Amber Books, London

2007 – 2008 novinářka na volné noze (rozhovory pro Týdeník Rozhlas)

2006 – 2007 PR konzultantka, Q and A agency

2005 – 2006 koordinátorka zahraničních práv a překladů, Nakladatelství Academia

2003 – 2005 novinářka, týdeník Instinkt 

2000 – 2002 organizátorka konference Fórum Média a novinářka, týdeník Marketing & Media 

Členství v profesních organizacích

ECREA (Newsletter editor)

YECREA Network (vice-chair)

IAMCR

ICA





Doktorské studium