Anna Batistová
Anna Batistová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Anna Batistová


Oblast odborného zájmu : kulturní publicistika v historickém kontextu
Research interest : cultural journalism in a historical context

Kontakt

 • E-mail : anna.batistova@outlook.com
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2013 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Studijní obor: mediální studia

Ukončení: doktor filosofie (PhDr.)

 

2012 – dosud Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Studijní obor: mediální studia

Doktorské studium

 

2010–2012

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Studijní obor: mediální studia

Ukončení: magistr (Mgr.)

 

2007–2010 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Studijní obor: žurnalistika, specializace rozhlas a televize

Ukončení: bakalář (Bc.)

Zaměstnání

10/2013 – dosud festival Jeden svět

mediální podpora (editace přílohy v časopisu Respekt, editace přílohy v katalogu, rozhlasový speciál pro Rádio 1), předvýběr filmů

4/2013 – dosud rodičovská dovolená

2/2012 – 12/2013 Nadání a dovednosti, o.p.s., Ingenio et Arti, s.r.o., Spokojeni, o.p.s.

PR společností, monitoring médií

8/2009 – 2/2012 Český rozhlas Rádio Česko

externí redaktorka, zodpovědná za přípravu rozhovorů a dalších zpravodajských příspěvků do vysílání

7/2011 – 11/2011 Galerie Vernon

PR manažerka, zodpovědná za přípravu veškerých propagačních materiálů, publikací, newsletterů, tiskových zpráv, organizaci a moderaci tiskových konferencí, kontakt s novináři i veřejností 

9/2007 – 6/2011 Mladá fronta DNES

externí redaktorka regionální přílohy Praha, zodpovědná za přípravu regionálních článků, zejména z oblasti kultury 

6/2009 – 9/2009 Česká televize

externí redaktorka zpravodajské směny, zodpovědná za výrobu zpráv pro zpravodajský kanál ČT24 a pro hlavní zpravodajské relace ČT 1  

8/2006 – 12/2006 Reflex

asistentka kulturní redakce, zodpovědná za přípravu podkladů pro kulturní přílohu EX (film, divadlo, výstavy, koncerty) 

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

 

Doktorské studium

 • Školitel : Doc. Barbara Köpplová, CSc.
 • Rok začátku studia : 2012
 • Datum státní doktorské zkoušky : květen 2015
 • Datum velké obhajoby : dosud neurčeno
 • Téma disertační práce : Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války
 • PhD thesis topic : Cultural Journalism in the Periodicals Produced by Czechoslovak Exiles in London during World War II
 • Anotace disertační práce :

  Disertační práce Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války bude nejprve stručně pojednávat o londýnském válečném exilu a o specifické kultuře pěstované českými exulanty v Londýně. Popíše významná londýnská válečná exilová periodika vydávaná v českém jazyce (Čechoslovák, Mladé Československo resp. Nové Československo, Pracující žena resp. Československá žena, Nová svoboda, Naše noviny) se zvláštním důrazem na kulturní rubriky těchto časopisů. Hlavní těžiště práce bude spočívat v deskripci válečných londýnských kulturních exilových časopisů (Kulturní zápisník, Obzor a Review 43) a ve zhodnocení významu osobností, které do těchto časopisů přispívaly.

  Období druhé světové války je z pohledu mediálních studií velice zajímavé, nabízí totiž široké spektrum různorodých mediálních obsahů vydávaných v češtině: vedle legálních médií řízených okupační správou či protektorátní státní administrativou a ilegálních tiskovin vydávaných komunistickými i nekomunistickými odbojovými skupinami jsou třetím typem periodika exilová působící zejména ve Francii, Velké Británii a v Sovětském svazu. Právě tento třetí typ médií není dosud českými historiky dostatečně popsaný, a proto se na něj začíná soustředit jejich pozornost.

  Svou prací bych chtěla přispět zejména k poznání kulturních rubrik exilových časopisů a dále pak k poznání kulturních londýnských válečných exilových periodik. Právě ta totiž vedle politických a společenských periodik hrála významnou úlohu v londýnském válečném exilu.

 • PhD thesis abstract :

  The primary objective is to investigate, using qualitative analysis of the periodicals, the ways in which the Czechoslovak nation was constructed through its own culture with the aim of justifying its continued existence. The presentation of Czechoslovak culture (and literature in particular) as traditional, rich and valuable was a key element of war propaganda created by Czechoslovak exiles as it was posited as one of the primary justifications for the existence of a Czechoslovak state. Nation-building is therefore described in the analysis as the key nodal point in the discourse regarding Czechoslovak literature as presented in the periodicals. Bearing in mind that there are many aspects to the nation-building process, this thesis focuses mainly on the construction of the Czechoslovak nation through its culture. The presentation of Czechoslovak literature, both contemporary (exile and protectorate) and historical, is examined on the basis of cultural journalism by exiles. Furthermore, as the logic of the constitutive outside is used, the analysis focuses on the presentation of the culture of “others”, for example, that of the oppressive German nation. Using the discourse theory concept of chain of equivalence, the analysis looks at the presentation of similarities with other exile nations and allied cultures. My main research question is how was the Czechoslovak nation constructed through its own culture with the aim of justifying its continued existence?  What kinds of both contemporary and historical literature and authors were hegemonized by Czechoslovak periodicals produced by exiles in World War II London?  And, conversely, what kinds of literature (and authors) were excluded from that discourse? How was the culture of the enemy (constitutive outside) presented in these texts? How was the chain of equivalence with the cultures of allies or other exile nations formed?  When it comes to research design, my sample includes mainly three cultural periodicals published by Czechoslovak exiles in London during the Second World War. These are the monthly Obzor [Horizon], the monthly Kulturní zápisník [Cultural Notebook] and the quarterly Review. The corpus includes all extant issues of these periodicals from the period between May 1941 (when the first two periodicals began publication) and May 1945 (the end of the war). In that period, there were 22 issues of Obzor, 8 issues of Kulturní zápisník and 6 issues of Review, totaling 36 issues analyzed. From all these issues, only articles about literature are involved in the analysis. The first step of my research will be quantitative analysis with the aim of creating an overview of authors published and literature presented. Contextual information about the backgrounds of these authors and literature can be found in both British and Czech national archives. With this knowledge, discourse theoretical analysis (DTA), as defined by Carpentier and De Cleen (2007), is performed. All the articles are read and analyzed using Laclau and Mouffe´s concepts of nodal points, chains of equivalence and difference, and the logic of constitutive outside until the research questions are satisfactory answered.

 • Publikace :

  BATISTOVÁ, Anna. Milan Kunderas Žert Overviewed. Critical Reception of the Novel in the Context of its Release and Today. Bohemistyka. Instytut Filologii Slowianskej, 2015. vol. 15, no. 1., s. 5-22, ISSN 1642–9893. 

  BATISTOVÁ, Anna. Kulturní život československých exulantů v Londýně na příkladu kulturní publicistiky. In České, slovenské a československé dějiny 20. století IX., eds. T. Hradecký, P. Horák, P. Boštík. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014, s. 255 - 266. ISBN 978-80-7405-362-7.

  BATISTOVÁ, Anna. Literární rubriky londýnských exilových časopisů - svobodná publikační platforma pro československé spisovatele za druhé světové války. In: SCHMARC, Vít. Obraz válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. 1 vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015, s. 210-218. ISBN 978-80-88069-13-3.

  BATISTOVÁ, Anna. Kulturní publicistika v londýnském exilu za druhé světové války na příkladu literárního časopisu Obzor. In Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing (Sborník z konference). Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2014, s. 59-68. ISBN 978-80-8105-578-2.

  BATISTOVÁ, Anna. Around the Globe: Rethinking Oral History with its Protagonists. By Miroslav Vaněk (Book review). Oral History Review. Oxford Journals, 2014. vol 41, no. 2, s. 357-358. ISSN 0094-0798.

   

 • Konference :

  V. kongres svetové literárněvědné bohemistiky, Praha 2015 (osobní účast v bloku Reflexe války a konfliktu v české literatuře) 

  ECREA, Lisabon, listopad 2014 (osobní účast v poster session)

  České, slovenské a československé dějiny 20. století, Hradec Králové, duben 2014 (osobní účast v sekci kulturní dějiny)

  Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing, Trnava, duben 2014 (zaslaný příspěvek)

 • Granty :

  GAUK (2014-2016), č. projektu 354214.

  Interní grant IKSŽ FSV UK (2014).

 • Výuka :

  LS 2014 v rámci předmětu Didaktika mediálních studií seminář Základy sociální komunikace, přednáška Úvod do studia komunikace

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Kritické přijetí vybraného českého románu z 60. let v dobových kulturních periodikách

  Kulturní zpravodajství Lidových novin za 2. sv. v.

 • Ostatní :

  7/2010 Waves of Democracy Youth Parliament, Srbsko

  6/2008 – 9/2008 Work and Travel program, Washington, D. C. 

  9/2007 Waves of Democracy Youth Parliament, Rhodos

  9/2006 Waves of Democracy Youth Parliament, Dánsko

 • Ke stažení :Anna BatistováAnna Batistová


Oblast odborného zájmu : kulturní publicistika v historickém kontextu
Research interest : cultural journalism in a historical context

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2013 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Studijní obor: mediální studia

Ukončení: doktor filosofie (PhDr.)

 

2012 – dosud Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Studijní obor: mediální studia

Doktorské studium

 

2010–2012

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Studijní obor: mediální studia

Ukončení: magistr (Mgr.)

 

2007–2010 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Studijní obor: žurnalistika, specializace rozhlas a televize

Ukončení: bakalář (Bc.)

Zaměstnání

10/2013 – dosud festival Jeden svět

mediální podpora (editace přílohy v časopisu Respekt, editace přílohy v katalogu, rozhlasový speciál pro Rádio 1), předvýběr filmů

4/2013 – dosud rodičovská dovolená

2/2012 – 12/2013 Nadání a dovednosti, o.p.s., Ingenio et Arti, s.r.o., Spokojeni, o.p.s.

PR společností, monitoring médií

8/2009 – 2/2012 Český rozhlas Rádio Česko

externí redaktorka, zodpovědná za přípravu rozhovorů a dalších zpravodajských příspěvků do vysílání

7/2011 – 11/2011 Galerie Vernon

PR manažerka, zodpovědná za přípravu veškerých propagačních materiálů, publikací, newsletterů, tiskových zpráv, organizaci a moderaci tiskových konferencí, kontakt s novináři i veřejností 

9/2007 – 6/2011 Mladá fronta DNES

externí redaktorka regionální přílohy Praha, zodpovědná za přípravu regionálních článků, zejména z oblasti kultury 

6/2009 – 9/2009 Česká televize

externí redaktorka zpravodajské směny, zodpovědná za výrobu zpráv pro zpravodajský kanál ČT24 a pro hlavní zpravodajské relace ČT 1  

8/2006 – 12/2006 Reflex

asistentka kulturní redakce, zodpovědná za přípravu podkladů pro kulturní přílohu EX (film, divadlo, výstavy, koncerty) 

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

 

Doktorské studium