Jana Dorčáková
Jana Dorčáková
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Mgr. Jana Dorčáková, Ph.D.


Oblast odborného zájmu : bulvární noviny, populární kultura
Research interest : Tabloid journalism, Popular culture

Kontakt

 • E-mail : jdorcakova@gmail.com
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2008 – červen 2010 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, magisterský stupeň oboru mediální studia

2005 - 2008 Univerzita Komenského, Filozofická fakulta v Bratislavě, Katedra žurnalistiky, bakalářský stupeň oboru žurnalistika

2000 – 05 Španělské bilingvální gymnázium, Košice

Zaměstnání

redaktorka na volné noze

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 • Rok začátku studia : září 2010
 • Datum státní doktorské zkoušky : 29.05.2012
 • Datum velké obhajoby : 6.01.2015
 • Téma disertační práce : Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích
 • PhD thesis topic : The Tabloid paper and its origins in Czech Countries
 • Anotace disertační práce :

  Výskumným cieľom mojej dizertačnej práce je priblíženie obdobia vzniku bulvárnych novín, ovlivňujúce faktory, ktoré stáli za ich vznikom, ďalším vývojom a nasledujúcimi premenami. Sledovaním spoločenských zmien zmapujem jednotlivé premeny bulvárnych novín na prelomu 19. a 20. storočia.

   

   

 • PhD thesis abstract :

  This thesis focuses on the study of the first tabloids newspapers (late 19th century) on the Czech territory, on its origin and further development till the Second World War. The thesis introduces the first tabloids in the Bohemia. The thesis depicts not just the character of the first tabloids in the Czech lands, but also the social and economic conditions, in which they were created.

 • Publikace :

  Periodization Development of Tabloid Press in Czech Countries. Oceánide. 2015. Número 7. ISSN:1989 - 6328. http://oceanide.netne.net/articulos/art7-6.pdf

  Večerní Praha jako vybočení ze socialistické každodennosti. In MACHEK; KAVKA; DANIEL. Populární kultura v českém prostoru. . Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 327 s. ISBN 978-80-246-2192-0.

  K významu slova Kamelot. Komunikace, média, společnost. 2011, roč. 1, č. 1, s. 122 - 124. ISSN 1804-4190 

   

 • Konference :

  Workshop: Popular Culture in East-Central Europe before WWI, Prague, 24. 10. 2014

  Workshop: Brak a popkultura, FF UK, Praha 22. a 23. 11. 2012

  European Popular Culture Inaugural  Conference, London 11- 13. 7. 2012

  Doctoral Conference on the Czechs and Slovaks in the English-speaking world in the 19th and 20th Century,  Praha, 28. 6. 2012

  Populární kultura a česká identita, 27 -28.5. 2011, Moravská Třebová 

 • Granty :

  GAUK:

  grant č. 634612 - nepřijat

  grant č. 265411 - nepřijat

 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :

   Zvací dopis od Martina Conboye, The Univeristy of Sheffield, UK (neschválený grant)

 • Ke stažení :Jana DorčákováMgr. Jana Dorčáková, Ph.D.


Oblast odborného zájmu : bulvární noviny, populární kultura
Research interest : Tabloid journalism, Popular culture

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2008 – červen 2010 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, magisterský stupeň oboru mediální studia

2005 - 2008 Univerzita Komenského, Filozofická fakulta v Bratislavě, Katedra žurnalistiky, bakalářský stupeň oboru žurnalistika

2000 – 05 Španělské bilingvální gymnázium, Košice

Zaměstnání

redaktorka na volné noze

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium