Pavla Francová
Pavla Francová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Pavla Francová


Oblast odborného zájmu : dějiny médií ve 20. století, NDR, média v Německu
Research interest :

Kontakt

 • E-mail : Francovapavla@seznam.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2005-2008 FSV UK v Praze, bakalářský obor Žurnalistika, bakalářská práce na téma Německý podzim 1977 očima Rudého práva a Frankfurter Rundschau

2008-2011 FSV UK v Praze, magisterský obor Mediální studia, diplomová práce na téma Východoněmecká tisková agentura ADN

od r. 2009 FSV UK v Praze, magisterský obor Německá a rakouská studia, téma diplomové práce Die Linke

od r. 2011 doktorské studium FSV UK Mediální studia

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Jakub Končelík, PhD
 • Rok začátku studia : 2011
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Systém kontroly a řízení médií na příkladu vzdělávání novinářů a personální politiky v médiích v NDR
 • PhD thesis topic : The System of control and regulation of media with focus on journalists education and human resources politics in media in GDR
 • Anotace disertační práce :

   

  Projekt se zabývá vzděláváním novinářů a personální politikou v médiích v Německé demokratické republice. Cílem je zjistit, jak a kde probíhalo vzdělávání novinářů, co bylo jeho obsahem, kdo jej směl absolvovat, kdo jej vedl, zda byly studijní materiály obdobné či totožné a další podrobnosti k problematice odborného vzdělávání novinářů. Druhou část projektu pak představuje téma personální politiky a možnosti přístupu do profese novináře v médiích v NDR.

 • PhD thesis abstract :

  This thesis is about education and human resources politics in media in German Democratic Republic. The aim of this project is to search, what was the journalist education about, what they were studying, who was alloved to study journalism and other details about this topic. The second part of this thesis deals with human resources politics and the possibility to become journalist in the media in GDR.

 • Publikace :

  FRANCOVÁ, Pavla. Neubeginn. Die Transformation des Tschechoslowakischen Hoerfunks 1988 bis 1993. Wermsdorf: Rundfunk und Geschichte č. 3-4/2013, 39. ročník. ISSN 0175-4351

   

  FRANCOVÁ, Pavla. Východoněmecká tisková agentura ADN. Praha: Mediální studia č. 1/2013

 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :

  spolupráce na výuce předmětů Tiskové agentury a Práce s informacemi IKSŽ FSV UK

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Pavla FrancováPavla Francová


Oblast odborného zájmu : dějiny médií ve 20. století, NDR, média v Německu
Research interest :

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2005-2008 FSV UK v Praze, bakalářský obor Žurnalistika, bakalářská práce na téma Německý podzim 1977 očima Rudého práva a Frankfurter Rundschau

2008-2011 FSV UK v Praze, magisterský obor Mediální studia, diplomová práce na téma Východoněmecká tisková agentura ADN

od r. 2009 FSV UK v Praze, magisterský obor Německá a rakouská studia, téma diplomové práce Die Linke

od r. 2011 doktorské studium FSV UK Mediální studia

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium