Matouš Hrdina
Matouš Hrdina
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Matouš Hrdina


Oblast odborného zájmu : Nová média, politická komunikace,vizuální kultura
Research interest : New Media, Political Communication, Visual Culture

Kontakt

 • E-mail : matous.hrdina@seznam.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

Žurnalistika, bc. studijní obor, IKSŽ FSV UK, 2006 - 2009
Mediální studia, mgr. studijní obor, IKSŽ FSV UK, 2009 - 2011

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Tomáš Trampota, PhD.
 • Rok začátku studia : 2012/2013
 • Datum státní doktorské zkoušky : - - -
 • Datum velké obhajoby : - - -
 • Téma disertační práce : Podoba, možnosti a proměny internetové komunikace okrajových politických stran, hnutí a iniciativ v ČR 2010-2014
 • PhD thesis topic : The style, possibilities and changes of Internet communication of marginal political parties, movements and initiatives in the Czech Republic between 2010 and 2014
 • Anotace disertační práce :
 • PhD thesis abstract :
 • Publikace :

   

  HRDINA, Matouš. Technologie není apolitická: Poznámky ke studiu politické komunikace v nových médiích. in Mediální studia, 3/2013.

   

 • Konference :

  IAMCR Conference, Dublin, 25. - 29. 6. 2013. Paper: The New Aesthetic as the emerging articulation of contemporary digital reality.

  IPMC Conference, Stockholm, 19. - 20.9. 2013. Paper (with Dr. Anna Matuskova): Czech Presidential Elections 2013: Echo Chambers and Silent Majority (the Case of Karel Schwarzenberg).

 • Granty :

  Interní grant IKSŽ FSV UK, 2012/2013.

 • Výuka :

  ZS 2013/2014 - JJM181 - Komiks jako médium (http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JJM181).

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  - - -

 • Ostatní :
 • Ke stažení :Matouš HrdinaMatouš Hrdina


Oblast odborného zájmu : Nová média, politická komunikace,vizuální kultura
Research interest : New Media, Political Communication, Visual Culture

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Žurnalistika, bc. studijní obor, IKSŽ FSV UK, 2006 - 2009
Mediální studia, mgr. studijní obor, IKSŽ FSV UK, 2009 - 2011

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium