Vladimíra Kubíčková
Vladimíra Kubíčková
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Vlaďka Kubíčková


Oblast odborného zájmu : ekonomika médií, politická ekonomie médií
Research interest : media economics, political economy of media

Kontakt

 • E-mail : vladka@kubickova.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

IKSŽ FSV UK, Mediální studia, doktorské studium (nyní)

VŠB Ostrava, Ekonomická fakulta

Zaměstnání

Stanford, a.s., Czech Business Weekly, redaktorka, 2007 (nyní na mateřské dovolené)

Stratosféra, redaktorka pánského časopisu (nyní Esquire), 2005

Česká tisková kancelář, vedoucí oddělení Protext, 1999

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium

 • Školitel : Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2008
 • Datum státní doktorské zkoušky : 26. 6. 2011
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Mediální logika ekonomických subjektů
 • PhD thesis topic : Media logic of business corporations
 • Anotace disertační práce :

  Cílem disertace je navrhnout metodiku pro identifikaci neoznačených PR článků (firemních propagačních textů), které pronikly do redakčního obsahu u tištěných médií. Projekt si klade za cíl nabídnout metodiku zjišťování takových materiálů v běžných redakčních obsazích a otevřít diskusi o tom, jak je možné texty identifikovat a jak tuto metodiku využít v praxi. Při identifikaci textů bude třeba překonat úskalí spojené s tím, že PR texty jsou napsané právě tak, aby jejich odhalení bylo obtížné. Navržení metodiky vychází ze stanovení společných znaků neoznačeného PR textu, bere přitom v úvahu, že možnost takový text zveřejnit získává často inzerent jako bonus k zaplacené reklamě.
  Práce se bude věnovat rovněž ekonomice médií, neboť reklama i publikované PR texty jsou podstatným
  zdrojem financování médií. 

 • PhD thesis abstract :

  The goal of my dissertation is to propose a methodology for detecting unlabelled advertorials (corporate public relations or promotional texts) that leaked into editorial content in printed media. The project aims to propose a methodology for identifying such materials in common editorial contents and to open a debate on how to recognize these texts and how to use this methodology in practice. A major methodological problem is the fact that a part of their purpose is suppression or disguise of the reality that these are public relations materials. That makes their identification even more difficult. Solution for the identification problem is based on determining common characteristics of undeclared PR text and it takes into the account that the possibility of publishing such text advertiser gets as a bonus to officially paid advertisement.
  The dissertation will also cover media economics, as advertisement and published advertorials are substantial sources of media financing. 

 • Publikace :
 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Vladimíra KubíčkováVlaďka Kubíčková


Oblast odborného zájmu : ekonomika médií, politická ekonomie médií
Research interest : media economics, political economy of media

KontaktŽivotopis

Vzdělání

IKSŽ FSV UK, Mediální studia, doktorské studium (nyní)

VŠB Ostrava, Ekonomická fakulta

Zaměstnání

Stanford, a.s., Czech Business Weekly, redaktorka, 2007 (nyní na mateřské dovolené)

Stratosféra, redaktorka pánského časopisu (nyní Esquire), 2005

Česká tisková kancelář, vedoucí oddělení Protext, 1999

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium