Tomáš Lysoněk
Tomáš Lysoněk
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Tomáš Lysoněk


Oblast odborného zájmu : Ekonomické zpravodajství, hospodářská krize, vývoj pozornosti médií v čase
Research interest : Economic news, great depression, media attention changes over time

Kontakt

 • E-mail : tomas.lysonek@mfdnes.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

1999-2003 Gymnázim Uherské Hradiště

2003-2006 IKSŽ FSV UK, žurnalistika (Bc.)

2006-2011 IKSŽ FSV UK, mediální studia (Mgr.)

2013 IKSŽ FSV UK, mediální studia (PhDr.)

Zaměstnání

editor MF DNES

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Petr Bednařík, PhD.
 • Rok začátku studia : 2011
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Pokles pozornosti médií v čase u témat s dlouhodobým vývojem na příkladu zpravodajství o nezaměstnanosti
 • PhD thesis topic : Decreasing of the media attention over time on the case of themes with longterm development - specifically news production on unemployment
 • Anotace disertační práce :

  Disertační práce se zabývá ztrátou mediální pozornosti u témat s dlouhodobým vývojem. Tento problém je zkoumán na příkladech českých mediálních výstupů u ekonomických krizí v letech 1930 až 1932 a v letech 2008 až 2010. Doktorand hodlá částečně navázat na závěry, ke kterým došel ve své diplomové práci, a z nichž vyplývalo, že zaměření pozornosti médií na různé regiony a odvětví hospodářství je v silné disproporci s tím, jak závažný byl vývoj situace v nich.

 • PhD thesis abstract :

  The PhD thesis focuses on the loss of media attention - specifically with themes that have a long development. The author of this project wants to research this problem using the news production of Czech media about the economic crisis of 1930-1932 and the economic crisis of 2008-2010. The author intends to broaden and use findings of his diploma. The diploma states that media attention regarding specific regions and industry sectors does not correlate with the actual development and state of individual industries.

 • Publikace :

  Lysoněk, Tomáš. Ekonomická krize v roce 1930 a 2008. Jak zpravodajství LN a MF DNES reflektovalo vývoj nezaměstnanosti. Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie, 2011, sv.56, s. 49-52. ISSN 0036-5351.

  Lysoněk, Tomáš. Sebevraždy během vrcholící nezaměstnanosti Velké hospodářské krize v Československu. Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie, 2012, sv. 58, s. 19–24. ISSN 0036-5351.

 • Konference :
 • Granty :

  GAUK č. 660612, řešení 2012-2014

 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Tomáš LysoněkTomáš Lysoněk


Oblast odborného zájmu : Ekonomické zpravodajství, hospodářská krize, vývoj pozornosti médií v čase
Research interest : Economic news, great depression, media attention changes over time

KontaktŽivotopis

Vzdělání

1999-2003 Gymnázim Uherské Hradiště

2003-2006 IKSŽ FSV UK, žurnalistika (Bc.)

2006-2011 IKSŽ FSV UK, mediální studia (Mgr.)

2013 IKSŽ FSV UK, mediální studia (PhDr.)

Zaměstnání

editor MF DNES

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium