Lucie Macků
Lucie Macků
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Mgr. Lucie Macků


Oblast odborného zájmu : Svoboda médií, média a lidská práva, zodpovědnost novinářů, de-westernizace mediálních studií
Research interest : Media Freedom, Media and Human Rights, Responsibility of Journalists, De-westernizing Media Studies

Kontakt

 • E-mail :
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

ECREA

ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
 • Rok začátku studia : 2010
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Svoboda médií a její percepce
 • PhD thesis topic : Media Freedom and Its Perception
 • Anotace disertační práce :

  Disertační práce se zabývá pojetím svobody médií - vychází ze 100 polostruktoravných rozhovorů s novináři, akademiky a zástupci neziskového sektoru ze tří zemí - Fidži, Singapuru a Nového Zélandu. Práce vychází z trendu de-westernizace mediálních studií.

 • PhD thesis abstract :

  PhD thesis is focusing on the topic of media freedom and its perception. Data comes from 100 semi-structured interviews with journalists, academics and NGO employees from three countries - Fiji, Singapore and New Zealand. PhD thesis is following the concept of de-westernizing media studies.

 • Publikace :
 • Konference :

  5. 6. 2012 – „EU’s Unknown Asia: New Horizons and New Beginnings“ - EUSA Asia Pacific, Singapore – příspěvek „Factors of Measurement. How Much Are Media Free?”

  5. 9. 2012 – „Media and Democracy in South Pacific“ – Pacific Media Centre, University of Suva, Fiji – příspěvek “Media and Democracy in Fiji and New Zealand”

  16.11.2012 – „Kultura – média – komunikace“ – FF Univerzity Palackého v Olomouci, příspěvek “Svoboda médií”

   

  SEZNAM VEŘEJNÝCH PŘEDNÁŠEK:

  13. 7. 2012 – „EU and Euroscepticism, the Example of the Czech Republic“ – National Centre for Research on Europe, University of Canterbury, New Zealand

  21.9. 2012 – „Media and Democracy“ – University of Canterbury, Christchurch, New Zealand – prezentace mého výzkumu

   

 • Granty :
 • Výuka :

  Média a lidská práva (FSV UK)

  Teorie etnicity (PEF ČZU)

  Politická geografie (PEF ČZU)

  Mezinárodní migrace (PEF ČZU)

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Svoboda/nesvoboda médií

  Média a lidská práva

 • Ostatní :
 • Ke stažení :Lucie MackůMgr. Lucie Macků


Oblast odborného zájmu : Svoboda médií, média a lidská práva, zodpovědnost novinářů, de-westernizace mediálních studií
Research interest : Media Freedom, Media and Human Rights, Responsibility of Journalists, De-westernizing Media Studies

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

ECREA

ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Doktorské studium