Kristina Šemberová
Kristina Šemberová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Kristina Šemberová


Oblast odborného zájmu : životní styl za první republiky, gastronomie první republiky, vliv denního tisku na běžný život, každodennost
Research interest : Czech life style in 1918 - 1938, Gastronomy in Czechoslovakia in 1918 - 1938, influence of daily press on the daily life, everydayness

Kontakt

 • E-mail : kristina.semberova@hieronymus.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

PhDr. katedra Mediálních studií, FSV UK, (10/2012)

Mgr. katedra Mediálních studií, FSV UK (2008 – 2012)

Mgr. katedra Nových médií, FF UK (2008 – 2011)

Bc. katedra Žurnalistiky, FSV UK (2004 – 2008)

Zaměstnání

Editorka časopisu Travel Digest (od 2012 do současnosti)

Externí redaktorka časopisů Elle Decoration (od 2010 do současnosti), Marianne Bydlení (od 2007 do současnosti)

Externí redaktorka časopisu Marianne (2008 – 2012) – rubrika Gastronomie

Externí redaktorka supplementu City MF DNES (od 2011 do současnosti)

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : Doc. Barbara Köpplová, CSc.
 • Rok začátku studia : 2012
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Životní styl na příkladu gastronomie v tištěných médiích v období první republiky (pracovní název)
 • PhD thesis topic : Czech life style during the period 1918 - 1938 on the example of gastronomy in the print media
 • Anotace disertační práce :

  Ve 20. a 30. letech 20. století patřila Praha k významným evropským centrům, i co se gastronomie týče. Mladá Československá republika byla v té době schopna generovat progresivní společenské proudy mnohdy ovlivňující evropské dění v daleko širších souvislostech.

   

  Cílem této doktorandské práce je podat ucelený přehled o gastronomii první republiky a zpracování tématiky v celostátních denících, vybraných regionálních týdenících a ženských listech v letech 1918 – 1938 včetně reklamních obsahů, které předkládají jasnější obraz konzumovaných produktů a navštěvovaných podniků, a podrobněji popsat jejich mediální reprezentaci a percepci adresáty. Jedná se o nedílnou součást dějin všednodennosti.

   

  Stěžejními body práce jsou rešerše článků věnující se tématu gastronomie, jejich tématické dělení, řazení do rubrik, záměr článků, rozsah či věnovaný prostor a informace o autorech. Zajímavým aspektem je analýza reklamních sdělení a jejich případný vliv či korelace s redakční částí. V práci se objeví i kapitoly o konzumních zvyklostech tehdejší doby, což média reflektovala či formovala. Výsledkem je popis historické skutečnosti a kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza.

   

  Téma v sobě snoubí mediální analýzu a sociologické aspekty tehdejší doby, což je unikátní spojení. Tvoří, dosud lehce zmapovanou, historii české žurnalistiky. 

 • PhD thesis abstract :

  The Life style in the Czech Republic in 1918 – 1938, especially focused on gastronomy. The aim of the work is to describe the life of Czech people during so called First Republic, first autonomy period in the czech history, according to the articles and content in the media from that time. 

 • Publikace :

  Žurnalistika v informační společnosti. Digitalizace a internetizace žurnalistiky (Journalism in information society. Digitalization and Internetization of Journalism), Osvaldová B. – Tejkalová A., 196 p., 2010, Carolinum, ISBN 978-80-246-1684-1, kapitola Není blog jako blog (chapter The blogs are not the same.)

 • Konference :

  New Media Inspiration 2012, Praha, leden 2012 – příspěvěk Facebook jako seznamka introvertů?

   

 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Kristina ŠemberováKristina Šemberová


Oblast odborného zájmu : životní styl za první republiky, gastronomie první republiky, vliv denního tisku na běžný život, každodennost
Research interest : Czech life style in 1918 - 1938, Gastronomy in Czechoslovakia in 1918 - 1938, influence of daily press on the daily life, everydayness

KontaktŽivotopis

Vzdělání

PhDr. katedra Mediálních studií, FSV UK, (10/2012)

Mgr. katedra Mediálních studií, FSV UK (2008 – 2012)

Mgr. katedra Nových médií, FF UK (2008 – 2011)

Bc. katedra Žurnalistiky, FSV UK (2004 – 2008)

Zaměstnání

Editorka časopisu Travel Digest (od 2012 do současnosti)

Externí redaktorka časopisů Elle Decoration (od 2010 do současnosti), Marianne Bydlení (od 2007 do současnosti)

Externí redaktorka časopisu Marianne (2008 – 2012) – rubrika Gastronomie

Externí redaktorka supplementu City MF DNES (od 2011 do současnosti)

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium