Tereza Šírová
Tereza Šírová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Tereza Šírová


Oblast odborného zájmu : letecká doprava v médiích, dopravní a průmyslové nehody, negativita, totalitní média v Československu, tištěná média
Research interest : air transport in the media, transport and industrial accidents, negativity, totalitarian media in Czechoslovakia, press

Kontakt

 • E-mail : sirova (at) fsv.cuni.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2015: absolvování rigorózního řízení na FSV UK (rigorózní práce Letecké a železniční nehody československých provozovatelů v letech 1948-1989)

2012-dosud: USV UK, Mediální studia (doktorské studium)

2008-2012: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Studia nových médií, diplomová práce: Vztah počítačové hry a její audiovizuální předlohy

2010: Åbo Akademi, Turku, Finsko, Information Studies (LLP Erasmus)

2008-2011: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Mediální studia, diplomová práce: Letecké a železniční nehody v ČSSR a ČR v letech 1960-2008 v denním tisku

2005-2008: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, bakalářská práce: Zmizení letadla s československými hokejisty v roce 1948 pohledem československého tisku

Zaměstnání

2015 - dosud: Ústav informatiky Akademie věd ČR, oddělení informačního zabezpečení 

2012 – 2014: Mediatéka Jazykového centra, Filozofická fakulta UK

2010 – dosud: Technet.cz, externí spolupráce zaměřená na letectví

2007 – 2008: Aktuálně.cz, elévka v redakci aktualit a sportu

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Petr Bednařík, PhD.
 • Rok začátku studia : 2012
 • Datum státní doktorské zkoušky : 20. 5. 2016
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Nehody a katastrofy v totalitních médiích
 • PhD thesis topic : Accidents and Disasters in the Totalitarian Media
 • Anotace disertační práce :

  Cílem disertační práce je popsat a porovnat způsob, kterým denní tisk v komunistickém Československu informoval o dopravních a průmyslových nehodách, k nimž došo v západním a východním bloku, a zachytit vývoj a proměny zpravodajského pokrytí. V praktické části je analyzováno mediální pokrytí dvojic podobných událostí v krátkém časovém úseku (rozmezí několika let), přičemž k jedné události vždy došlo v západním bloku, ke druhé ve východním. Teoretická část práce se zabývá negativitou z pohledu mediálních studií i jiných společenských věd.

 • PhD thesis abstract :

  The aim of the dissertation is to describe and compare the way how daily press in communist Czechoslovakia informed about transport and industrial accidents that happened in Eastern and Western Bloc. In the practical part, the media coverage of pairs of similar accidents that happened in a short time period (one in Eastern Bloc, the other in Western Bloc) will be analysed. The theoretical part deals with negativity from the view of media studies as well as other social sciences.

 • Publikace :

  ŠÍROVÁ, Tereza. Letecké nehody v době normalizace v československém tisku. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2012, roč. 57, č. 4, s. 59-65. ISSN 0036-5351.

  ŠÍROVÁ, Tereza. Veřejné a skryté dozvuky železničních tragédií 60. let. In: HUBÁLEK, Tomáš. Sborník ze IV.mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Nakladatelství Epocha, 2015, s. 307-315. ISBN 978-80-7425-278-5.

  ŠÍROVÁ, Tereza. Proměny práce československého novináře při nečekaných událostech v letech 1960–1970. In: HUBÁLEK, Tomáš (ed.). Sborník z V.mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Nakladatelství Epocha, 2016, s. 230-238. ISBN 978-80-7557-044-4.

 • Konference :

  The 37th Annual Conference of the German Studies Association.3. – 6. 10. 2013, Denver, USA.  Příspěvek Our Plane, Their Plane: The Difference in Media Coverage of Air Accidents in Communist Media in Czechoslovakia in the 70s. 

  International Conference (Dis)memory of Disaster. 18. - 19. 10. 2013, Funchal, Madeira, Portugalsko. Příspěvek One Plane Crash in 40 years of Czech/oslovak Daily Press.

  IV. ročník Mezinárodní vědecké konferencen studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 6. 5. 2015, Olomouc, ČR. Příspěvek Veřejné a skryté dozvuky železničních tragédií 60. let.

  V. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 27. 4. 2016, Olomouc, ČR. Příspěvek Proměny práce československého novináře při nečekaných událostech v letech 1960-1970.

 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Tereza ŠírováTereza Šírová


Oblast odborného zájmu : letecká doprava v médiích, dopravní a průmyslové nehody, negativita, totalitní média v Československu, tištěná média
Research interest : air transport in the media, transport and industrial accidents, negativity, totalitarian media in Czechoslovakia, press

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2015: absolvování rigorózního řízení na FSV UK (rigorózní práce Letecké a železniční nehody československých provozovatelů v letech 1948-1989)

2012-dosud: USV UK, Mediální studia (doktorské studium)

2008-2012: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Studia nových médií, diplomová práce: Vztah počítačové hry a její audiovizuální předlohy

2010: Åbo Akademi, Turku, Finsko, Information Studies (LLP Erasmus)

2008-2011: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Mediální studia, diplomová práce: Letecké a železniční nehody v ČSSR a ČR v letech 1960-2008 v denním tisku

2005-2008: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, bakalářská práce: Zmizení letadla s československými hokejisty v roce 1948 pohledem československého tisku

Zaměstnání

2015 - dosud: Ústav informatiky Akademie věd ČR, oddělení informačního zabezpečení 

2012 – 2014: Mediatéka Jazykového centra, Filozofická fakulta UK

2010 – dosud: Technet.cz, externí spolupráce zaměřená na letectví

2007 – 2008: Aktuálně.cz, elévka v redakci aktualit a sportu

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium