Sandra Štefaniková
Sandra Štefaniková
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Sandra Štefaniková


Oblast odborného zájmu : Vztah médií a politických autorit v nedemokratických systémech, kulturní politika, dějiny umění, umělecká kritika, nova média
Research interest : Relationship Between Media and Political Authorities in the Non-Democratic Systems; Cultural Policy; Art Criticism; History of Art; New Media

Kontakt

 • E-mail : sandra.stefanikova@gmail.com
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

od 2012 Doktorské studium, Mediální studia, IKSŽ, FSV UK

2010 – 2011 Institut Seni Indonesia, Jogyakarta, Indonésie (Darmasiswa)

2010 – 2012 Navazující magisterské studium, Žurnalistika, IKSŽ, FSV UK 

2008 – 2009 Hampshire College, Amherst MA, USA (Merrill Program)

2006 – 2007 Universiteit Utrecht, Utrecht, Nizozemí (Erasmus)

2006 Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika (CEEPUS)

2005 – 2010 Bakalářské studium, Žurnalistika, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

2004 – 2011 Bakalářské a magisterské studium, Dějiny umění, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc 

Zaměstnání

2012 Redaktorka, zpravodajský server Aktuálně.cz

2008 - 2009 Lektorka českého jazyka, University of Massachusetts, Amherst MA, USA 

2008 Zahraniční stáž, Peggy Guggenheim Collection, Benátky, Itálie 

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2012
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Vliv soudobého tisku na proměnu české výtvarné scény a emancipaci alternativních uměleckých projevů v 60. letech 20. století.
 • PhD thesis topic : The Influence of Contemporary Press on the Czech Art Scene Transformation and Emancipation of Alternative Artistic Expressions in the 60s
 • Anotace disertační práce :

  Ve své disertační práci se zabývám rolí soudobých tištěných médiích na proměně kulturní politiky šedesátých let, přičemž se zaměřuji na oblast výtvarného umění. 

  Po Vítězném únoru československá kultura přežívala pod nánosem ideologických pouček. Teprve v závěru padesátých let a především v průběhu let šedesátých se československá kulturní důrazně ohradila proti diktátu teoretických norem. Na poli výtvarného umění se jednalo v prvé řadě o trpělivou snahu k obhájení moderního uměleckého výrazu, rehabilitaci meziválečného moderního umění a hledání adekvátního uměleckého výrazu, který by překonal nedostatky oficiálně diktovaného umění.

  Základní hypotéza disertační práce vychází z domněnky, že na procesu emancipace výtvarné tvorby a umělecké kritiky se v průběhu šedesátých let výrazně podílel soudobý tisk. Mým záměrem je prostudovat do jaké míry tištěná média podporovala, případně ovlivňovala, kulturní a výtvarné dění.

 • PhD thesis abstract :

  The aim of my research is a profound description of Czech communist system and its cultural policy during the 60s (till 1968). It analyses the perception of Czech fine art in the contemporary newspapers and magazines. At the same time, it describes the main art criticism concerns of this time period. For this purpose, analytical model to a case study of the important art events has been applied. The main fine art theoretical issues and their perception in the contemporary daily press and other printed media format have been considered and analysed. 

  My goal is to make a profound research of contemporary newspaper and art magazine, and describe to what extent they contributed to the liberalization of art policy and the emancipation of art criticism, and fine art itself.

 • Publikace :
 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Sandra ŠtefanikováSandra Štefaniková


Oblast odborného zájmu : Vztah médií a politických autorit v nedemokratických systémech, kulturní politika, dějiny umění, umělecká kritika, nova média
Research interest : Relationship Between Media and Political Authorities in the Non-Democratic Systems; Cultural Policy; Art Criticism; History of Art; New Media

KontaktŽivotopis

Vzdělání

od 2012 Doktorské studium, Mediální studia, IKSŽ, FSV UK

2010 – 2011 Institut Seni Indonesia, Jogyakarta, Indonésie (Darmasiswa)

2010 – 2012 Navazující magisterské studium, Žurnalistika, IKSŽ, FSV UK 

2008 – 2009 Hampshire College, Amherst MA, USA (Merrill Program)

2006 – 2007 Universiteit Utrecht, Utrecht, Nizozemí (Erasmus)

2006 Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika (CEEPUS)

2005 – 2010 Bakalářské studium, Žurnalistika, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

2004 – 2011 Bakalářské a magisterské studium, Dějiny umění, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc 

Zaměstnání

2012 Redaktorka, zpravodajský server Aktuálně.cz

2008 - 2009 Lektorka českého jazyka, University of Massachusetts, Amherst MA, USA 

2008 Zahraniční stáž, Peggy Guggenheim Collection, Benátky, Itálie 

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium