Jana Teplá
Jana Teplá
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jana Teplá


Oblast odborného zájmu : vizuální kultura, vizuální metodologie, fotografie
Research interest : visual culture, visual methodology, photography

Kontakt

 • E-mail : jana.tepla@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2009-2012   Mediální studia, FSV UK (Mgr.)

2005-2009   Studium humanitní vzdělanosti, FHS UK (Bc.)

2001-2002   roční studijní pobyt na Timpview High School, Provo, Utah, USA.

Zaměstnání

FT Online

Wellness.cz

Easy Czech language school

Mezinárodní český klub, o. s.

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2012
 • Datum státní doktorské zkoušky : 21.5.2015
 • Datum velké obhajoby : 22.9.2017
 • Téma disertační práce : Mládež ve fotografiích v Mladém světě 1959-1989
 • PhD thesis topic : Youth in photographs in Mladý svět magazine 1959-1989
 • Anotace disertační práce :

  Obecnou problematikou mého výzkumu je mytologizace reality prostřednictvím fotografických obrazů. Konkrétně se zabývám konstrukcí kulturní identity mládeže na příkladu fotografií v československém časopise pro mládež Mladý svět v 2. polovině 20. století. Teoretický kontext práce je vystaven na základech vizuálních studií a jejich přístupu ke konstrukci kulturních významů. Je inspirován kritickou analýzou vizuální kultury a výzkumem fotografických obrazů s ohledem na jejich ideologický kontext.  K interpretaci fotografických obrazů je využita kvantitativní obsahová analýza a sociálně sémiotická analýza. Doplňkovou metodou výzkumu jsou hloubkové rozhovory s fotografy Mladého světa.

 • PhD thesis abstract :

  General issue of this thesis is mythologization of reality in photographic images. Particularly, the research deals with the construction of culture identity of youth in the example of photographs in Czech magazine for youth, Mladý svět, in the second half of the 20th century. The theoretical context of this project is built upon a visual studies approach to the production of culture meaning. It is inspired mostly by the issues of critical analysis of visual culture and image based research with emphasis on the ideological context. The main methods of analysis are quantitative content analysis and social semiotic analysis of news photographs. Interviews with the photographers of Mladý svět are also part of the research design.

 • Publikace :

  - TEPLÁ, Jana. Mládež ve fotografiích v Mladém světě 1960-1990. Mediální studia. Praha: FSV UK. 2015. Roč. 9, č. 1, s. 54-68.

  - TEPLÁ, Jana. Ideological status of visual representation of politics: analysis of Czech online news photographs. Creative Studies. London: Taylor and Francis, 2014. Roč. 7, č. 1, s. 26-38. 

  - TEPLÁ, Jana. Mýtus mládí: vzorce vizuální reprezentace na příkladu fotografií v časopise Mladý svět v 70. a 90. letech 20. století. In Megatrendy a médiá 2013 (Sborník z konference). Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013, s. 154-167.

  - TEPLÁ, Jana. Stocchetti: Images in Use. (Book review). Visual Communication Quaterly. London: Taylor and Francis, 2013. Roč. 20, č. 2, s. 121-123.

  - TEPLÁ, Jana. Úvod do vizuální kultury. (Book review). Otázky žurnalistiky. Martin: Matica slovenská, 2013. Roč. 56, č. 1-2, s. 162-163.

 • Konference :

  - TEPLÁ, Jana. Representations of Youth in Socialist Press Photographs. "International Visual Methods Conference", Brighton, UK, 16-18 September 2015.

  - TEPLÁ, Jana. Ideological power of photographs. Paper presented at "Helsinki photomedia: photographic powers" conference, Helsinki, Finland, 26-28 March 2014.

  - TEPLÁ, Jana. Vzorce vizuální reprezentace mládí na příkladu fotografií v časopise Mladý svět v 70. a 90. letech 20. století. Paper presented at "Megatrendy a médiá" conference, Trnava, Slovakia, 26-27 March 2013.

  - TEPLÁ, Jana. Ideological status of visual representation of politics: analysis of Czech online news photographs. Paper presented at "Visuality 2013: politics, ideology, media" conference, Vilnius, Lithuania, 4-5 April 2013.

   

 • Granty :

  GAUK 2014/15, číslo projektu: 1156214.

  Interní grant IKSŽ 2013.

   

 • Výuka :

  od 2015 Úvod do vizuální metodologie, mag. obor Žurnalistika, FSV UK

  od 2013 Fotožurnalistika I., bak. obor Žurnalistika, FSV UK (sdílená výuka)

  ZS 2013/14 Dějiny a současnost masových médií, bak. obor Ekonomická žurnalistika, VŠB v Ostravě (sdílená výuka)

   

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

   

   

 • Ostatní :

  Workshopy a letní školy:

  - Picturing New Generations: Children and Youth in Socialist Photography. 5. 2. 2016. University of Bremen.

  - University of Vienna, Department of Communication, reserach stay. 2. - 30. 11. 2015. 

  - Media Analysis Techniques Summer School. 10. - 14. 7. 2015. Maastricht University, Holandsko.

  - Kulturní sémiotika - workshop pro doktorské studenty s prof. Rolandem Posnerem (Technische Universität Berlin). 27. - 28. 11. 2014, katedra žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci. 

  - Summer School in Survey Methodology: Mixed methods. 10. - 16. 8. 2014, GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences, Kolín and Rýnem, Německo.

 • Ke stažení :Jana TepláJana Teplá


Oblast odborného zájmu : vizuální kultura, vizuální metodologie, fotografie
Research interest : visual culture, visual methodology, photography

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2009-2012   Mediální studia, FSV UK (Mgr.)

2005-2009   Studium humanitní vzdělanosti, FHS UK (Bc.)

2001-2002   roční studijní pobyt na Timpview High School, Provo, Utah, USA.

Zaměstnání

FT Online

Wellness.cz

Easy Czech language school

Mezinárodní český klub, o. s.

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium