David Chudoba
David Chudoba
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


David Chudoba


Oblast odborného zájmu : Regulace médií, mediální gramotnost, populární kultura
Research interest : Media regulation, media literacy, popular culture

Kontakt

 • E-mail : chudoba.david@gmail.com
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2013-současnost: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Mediální studia (doktorské studium)

2006-2010: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Mediální studia (navazující magisterské studium), diplomová práce: Televize bez vysílaní (Televizní seriály stažené prostřednictvím internetu a jejich diváci)

2008-2009: Technische Universität Dresden, Institut für Kommunikationswissenschaft (Erasmus)

2001-2005: Univerzita Karlova v Praze , Fakulta humanitních studií, Obor: Studium humanitní vzdělanosti (bakalářské studium), bakalářská práce: Role sdělovacích prostředků v teroristickém plánu

1997-2001: Gymnázium Botičská, Praha

Zaměstnání

2011-dosud: RRTV

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.
 • Rok začátku studia : 2013
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Zákonný požadavek objektivity a vyváženosti v kontextu mediální výchovy jakožto evolučního stupně regulace médií
 • PhD thesis topic : Legal requirement of objectivity and balance in the context of media civics as the next evolutionary phase of media regulation
 • Anotace disertační práce :

  Cílem práce je zodpovědět výzkumnou otázku, do jaké míry dokáže mediálně gramotný divák pracovat se zpravodajskými obsahy, jež „neposkytují objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů“ či nedbají „zásad objektivity a vyváženosti“ (citace ze zákona č. 231/2001 Sb.), lépe než divák, který mediální průpravou neprošel.  A ověřit tak hypotézu, že současnou regulaci na poli „objektivity a vyváženosti“ lze nahradit regulací v podobě státem poskytovaného vzdělávání. Záměrem empirické části práce je tak porovnat, v závislosti na dalších faktorech, schopnosti žáků odhalit „bias“ předtím a po té, co projdou průpravou v podobě „mediální výchovy“.

 • PhD thesis abstract :

  The focus of my disertation thesis is to answer the research question, to what extent is media-literate viewer able to assess media content, which "doesn´t provide objective and balanced information for independent opinion making" or ignore "principles of objectivity and balance" (quotations from the Czech law enactment), better than the media-illiterate viewer do. And so, to verify the hypothesis that the current regulation concerning "objectivity and balance" could be replaced by the regulation in the form of the state guaranteed education. The goal of the empirical part of my project is to compare, depending on other relevant factors, pupils´abilities to uncover the bias before and afterward they undergo media civics training. 

 • Publikace :
 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :David ChudobaDavid Chudoba


Oblast odborného zájmu : Regulace médií, mediální gramotnost, populární kultura
Research interest : Media regulation, media literacy, popular culture

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2013-současnost: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Mediální studia (doktorské studium)

2006-2010: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Mediální studia (navazující magisterské studium), diplomová práce: Televize bez vysílaní (Televizní seriály stažené prostřednictvím internetu a jejich diváci)

2008-2009: Technische Universität Dresden, Institut für Kommunikationswissenschaft (Erasmus)

2001-2005: Univerzita Karlova v Praze , Fakulta humanitních studií, Obor: Studium humanitní vzdělanosti (bakalářské studium), bakalářská práce: Role sdělovacích prostředků v teroristickém plánu

1997-2001: Gymnázium Botičská, Praha

Zaměstnání

2011-dosud: RRTV

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium