Filip Huněk
Filip Huněk
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


PhDr. Filip Huněk


Oblast odborného zájmu :
Nová média, vizuální komunikace, sociální sítě, kulturní analytika, analýza obrazu, analýza vizuálních dat, API, fotografie, Instagram

Research interest :
New media, visual communication, social networks, cultural analysis, visual analysis, analysis of visual data, API, photography, Instagram

Kontakt

 • E-mail : filip@hunek.cz
 • Telefon : 777766902


Životopis

Vzdělání

09/2013 - dosud // Postgraduální studium se zaměřením na sociální média

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika) ▪ Mediální a komunikační studia 

09/2015 - 10/2015 // Stipendijní pobyt v Rakousku 

Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien (Rakousko)
▪ Medienwissenschaft

 

 09/2006 - 06/2007 // Stipendijní pobyt ve Velké Británii 

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Glamorgan (Velká Británie) ▪ Media studies

09/2005 - 06/2008 // Magisterská mediální studia zakončená titulem PhDr.

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika) ▪ Mediální studia

 

09/2002 - 03/2003 // Stipendijní pobyt v Německu

Institut für Soziologie, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Německo) ▪ Soziologie

09/2000 - 06/2005 // Bakalářská humanitní studia zakončená titulem Bc.

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika) ▪ Studium humanitní vzdělanosti

 

Zaměstnání

Account Director / Aqua Digital

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel :
  Doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.
 • Rok začátku studia :
  2013
 • Datum státní doktorské zkoušky :
  LS 2015/2016
 • Datum velké obhajoby :
  ZS 2016/2017
 • Téma disertační práce :
  Kulturní analýza užití softwarových filtrů na příkladu sociální sítě Instagram
 • PhD thesis topic :
  Cultural analysis of the use of software filters on example of Instagram social network

 • Anotace disertační práce :

  Projekt disertační práce si klade za cíl prozkoumat obsah vytvářený přes aplikaci Instagram, který je dále sdílen na sociálních sítích, a pozorovat jeho proměny v čase. V teoretické části se chce autor zaměřit na způsob, jakým jsou využívány filtry těchto aplikací k úpravám zpodobněné informační reality, zejména při zohlednění dnešního masově rozšířeného mediálního retro trendu, a hledat paralely podobných (transcendentálních) filtrů v historii filosofického myšlení. V předvýzkumu projektu bude definován vzorek témat, která uživatelé nejčastěji zobrazují ve svých fotografiích (jídlo, přátelé, památky apod.). Následně bude pomocí API stažen reprezentativní vzorek fotografií, jež budou následně zkoumány metodou kulturní analýzy obrazu, a zároveň budou vyhodnocovány jejich  proměny v čase, a to po dobu tří po sobě následujících let. Výstupem projektu pak bude poznání, jakým způsobem se proměňuje zpodobňování reality prostřednictvím filtrů Instagramu v čase, a jakým způsobem se takto mění jejich informační hodnota.

 • PhD thesis abstract :

  The dissertation project aims to explore the content created via Instagram which is then shared on social networks and observe its changes over time. In the theoretical part, the author wants to focus on the way these filters are used in applications to modify reality representation of information, particularly taking into account current through mass media expanded retro trend parallels and similar (transcendental) filters in the history of philosophical thought. Moreover, in the preliminary research there will be defined a sample of topics that often appear in photographs made by users (food, friends, monuments etc.). Furthermore, a representative sample of photos will be downloaded by using the Instagram API, which will then be examined by the cultural analysis, while being evaluated their changes in time, which will be observed for a period of three consecutive years. The outcome of this project will be the understanding of how reality is being changed through the filters of Instagramu in time and what is their informational value.

   

 • Publikace :

  Huněk, F. (2017). Náboženský konflikt optikou tradičních a nových médií. In: Koudelková, P. (eds.). Náboženská komunikace: Nové výzvy, nové hrozby. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. ISBN: 978-80-87404-64-5

   

  Huněk, F., Hanzal, J. (2016). Vizuální každodennost islámského terorismu. In: Koudelková, P. (eds.). Komunikace církve: Náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. ISBN: 978-80-87404-59-1 

   

  (dále neakademické)

  Huněk, F. (2014) Typologie mediálních publik [online]. Dostupné z: https://filiphunek.wordpress.com/2014/04/15/typologie-medialnich-publik/ (stav ke dni 01.06.2014)

   

  Huněk, F. (2014) Online trendy v ČR pro rok 2014 aneb To tu ještě nemáme [online]. Dostupné z: https://filiphunek.wordpress.com/2014/01/31/online-trendy-v-cr-pro-rok-2014-aneb-to-tu-jeste-nemame/ (stav ke dni 01.06.2014)

   

  Huněk, F. (2013) Zelená tsunami aneb příběh jedné facebookové události [online]. Dostupné z: http://filiphunek.wordpress.com/2013/10/29/zelena-tsunami/ (stav ke dni 01.06.2014)

   

  Huněk, F. (2013) #Hashtagy obecně aneb něco na té mřížce je [online]. Dostupné z: http://filiphunek.wordpress.com/2013/10/07/hashtagy-obecne-aneb-neco-na-te-mrizce-je/ (stav ke dni 01.06.2014) 

   

  Huněk, F. (2012) Vítejte v SoLoMo. Rok 2012 bude sociální, lokální a mobilní. [online]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/2012/01/13/clanek/vitejte-v-solomo-rok-2012-bude-socialni-lokalni-a-mobilni/ (stav ke dni 01.06.2014) 

   

  Huněk, F. (2011) Trendy v sociálních médiích pro rok 2012 obrazem a slovem. [online]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/2011/12/27/clanek/trendy-v-socialnich-mediich-pro-rok-2012-obrazem-a-slovem/ (stav ke dni 01.06.2014) 

   

  Huněk, F. (2011) Vznikne nakonec nová sociální síť od Microsoftu? [online]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/2011/11/25/clanek/vznikne-nakonec-nova-socialni-sit-od-microsoftu/ (stav ke dni 01.06.2014) 

   

  Huněk, F. (2011) Lukavec, Jan: Zneklidňující svět zrcadel [online]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/28007/lukavec-jan-zneklidnujici-svet-zrcadel (stav ke dni 01.06.2014) 

   

 • Konference :

  Huněk, F. (2017) Náboženský konflikt optikou tradičních a nových médií. 

  Předneseno dne 26.01.2017 na mezinárodní konferenci Náboženská komunikace: Nové výzvy, nové hrozby.

   

  Huněk, F., Hanzal, J. (2016) Vizuální každodennost islámského terorismu. 

  Předneseno dne 28.01.2016 na pražské konferenci Komunikace církve: Náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě.  

   

  (dále neakademické)

  Huněk, F. (2014Vizuální komunikace a Instagram 

  Předneseno dne 08.03.2014 na pražské konferenci: PR Klub WORK - Jak nebýt v sociálních médiích asociálem. 

  [online] Dostupné z: http://www.slideshare.net/filiphunek/konference-pr-klub-jak-nebt-v-socilnch-mdich-asocilem-08032014

   

  Huněk, F. (2013Instagram jako budoucí prodloužená ruka Facebooku? 

  Předneseno dne 05.12.2013 na konferenci: Digital Briefing 2014 v Praze. 
  [online] Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=VYfsTe0tDHw&feature=share&t=8h29m05s

   

  Huněk, F. (2013On-line fundraising a marketing pro neziskové organizace

  Předneseno dne 26.11.2013 na konferenci: Dárcovský summit 2013 v Praze.
  [online] Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=kklYWLN0Kc4&feature=share&t=29m

   

  Huněk, F. (2013) Social Media in Higher Education. Advantages/Disadvantages

  Předneseno dne 26.04.2013 na konferenci: Internationalisation of Higher Education 2013 v Praze

   

  Huněk, F. (2012) Facebook as an Innovation

  Předneseno dne 05.11.2012 na konferenci: Technology Transfer and Innovation v Praze

   

 • Granty :

  Interní grant pro doktorandy IKSŽ 2014/2015

  Stipendium na Universität Wien v září 2015 

   

   

 • Výuka :

  Vedení magisterských prací - ZS/LS 2015-2017

  Vedení bakalářských prací - ZS/LS 2013-2017

  Pravidelné opravování seminárních prací předmětu Globalization of media industry - ZS 2014/15

  Výpomoc při opravování domácích úkolů při předmětu Praktikum práce v PR - LS 2014

  Výpomoc při předmětu Dějiny a teorie PR - ZS 2013/14

  Účast ve volební komisi při volbách do AS FSV UK - ZS 2013/14

  Dozor u psaní studentských testů - 2013-2017

  Dozor u přijímacích zkoušek - 2013-2017

  Tajemničení u státnic - 2013-2017

  Oponování bakalářských a magisterských prací - 2013-2017

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Sociální média

  Digitální marketing

  Vizuální komunikace

  Obrazová online komunikace 

   

 • Ostatní :

  Překlad knihy z německého originálu: 

  Welzer H., Mollerová S., Tschuggnallová K. (2010) Můj děda nebyla nácek: Nacismus a holocaust v rodinné paměti. Praha: Argo. (208 stran: vázaná) ISBN: 978-80-257-0228-4 

   

 • Ke stažení :Filip HuněkPhDr. Filip Huněk


Oblast odborného zájmu :
Nová média, vizuální komunikace, sociální sítě, kulturní analytika, analýza obrazu, analýza vizuálních dat, API, fotografie, Instagram

Research interest :
New media, visual communication, social networks, cultural analysis, visual analysis, analysis of visual data, API, photography, Instagram

KontaktŽivotopis

Vzdělání

09/2013 - dosud // Postgraduální studium se zaměřením na sociální média

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika) ▪ Mediální a komunikační studia 

09/2015 - 10/2015 // Stipendijní pobyt v Rakousku 

Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien (Rakousko)
▪ Medienwissenschaft

 

 09/2006 - 06/2007 // Stipendijní pobyt ve Velké Británii 

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Glamorgan (Velká Británie) ▪ Media studies

09/2005 - 06/2008 // Magisterská mediální studia zakončená titulem PhDr.

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika) ▪ Mediální studia

 

09/2002 - 03/2003 // Stipendijní pobyt v Německu

Institut für Soziologie, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Německo) ▪ Soziologie

09/2000 - 06/2005 // Bakalářská humanitní studia zakončená titulem Bc.

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze (Česká republika) ▪ Studium humanitní vzdělanosti

 

Zaměstnání

Account Director / Aqua Digital

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium