Věda na IKSŽ
Věda na IKSŽ
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Institut komunikačních studií a žurnalistiky se dlouhodobě věnuje vědecké činnosti zaměřené na rozvoj porozumění komunikačním médiím a jejich roli v současných i historických společenských kontextech. Výzkum na IKSŽ se orientuje několika směry, které se protínají v motivaci pěstovat kritickou reflexi médií. Kriticky zaměřený výzkum na IKSŽ se z různých úhlů pohledu zajímá o to, jak média plní své demokratické funkce a jaké je jejich postavení ve vztahu ke společenské moci.

K nejvýznamnějším tématům, která jsou na IKSŽ systematicky zkoumána, patří zejména:


  • politická komunikace mezi politiky, médii a občany

  • média v totalitních režimech na území dnešní České republiky ve 20. století

  • transformace mediálního systému po pádu státního socialismu v Československu

  • žurnalistické obsahy a profese

  • mediální publika a jejich autonomie

  • populární kultura státního socialismu a post-socialistického období

  • počítačové hry jako média

  • mediální gramotnost a mediální vzdělávání populace


Věda a výzkum je na IKSŽ financována formou institucionální podpory a na základě individuálně získaných grantových projektů. V letech 2005 – 2011 představoval institucionální podporu Výzkumný záměr, od r. 2012 je páteří institucionální podpory program PRVOUK (Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově). IKSŽ je zapojen do programu PRVOUK P17 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby

Věda na IKSŽ
Institut komunikačních studií a žurnalistiky se dlouhodobě věnuje vědecké činnosti zaměřené na rozvoj porozumění komunikačním médiím a jejich roli v současných i historických společenských kontextech. Výzkum na IKSŽ se orientuje několika směry, které se protínají v motivaci pěstovat kritickou reflexi médií. Kriticky zaměřený výzkum na IKSŽ se z různých úhlů pohledu zajímá o to, jak média plní své demokratické funkce a jaké je jejich postavení ve vztahu ke společenské moci.

K nejvýznamnějším tématům, která jsou na IKSŽ systematicky zkoumána, patří zejména:Věda a výzkum je na IKSŽ financována formou institucionální podpory a na základě individuálně získaných grantových projektů. V letech 2005 – 2011 představoval institucionální podporu Výzkumný záměr, od r. 2012 je páteří institucionální podpory program PRVOUK (Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově). IKSŽ je zapojen do programu PRVOUK P17 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby