Publikace za období 2011 až 2016
Publikace za období 2011 až 2016
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Publikace IKSŽ 2011-2016


Výběr publikací IKSŽ 2016


ŠTEFANIKOVÁ, S., LÁB, F. 2016. Transformation of Photojournalism Practice in the Czech Republic in the Age of Digital Technology. Journalism: Theory, Practice and Criticism. SAGE. DOI: 10.1177/1464884916663622.


NEČAS, V., TRAMPOTA, T. 2016. News media and decision-making. In Veselý, A., Nekola, M., & Hejzlarová, E. (2016). Policy analysis in the Czech Republic (1st ed.). Bristol: Policy Press.
CARPENTIER, N. 2016. Beyond the ladder of participation. An analytical toolkit for the critical analysis of participatory media processes, Javnost – The Public, 23(1):70-88.MORAVEC, V. 2016. Média v tekutých časech: Konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia.LÁB, F., ŠTEFANIKOVÁ, S., TOPINKOVÁ, M. 2016. Photojournalism in Central Europe: On Authenticity and Ethics, Special Issue of Journal of Central European Political Studies, DOI 10.14746/ssp.2016.2.5

 

NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, A., LÁB, F. 2016. Západ, nebo spíš Východ? Změny ve vlastnictví médií a jejich důsledky. In Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7308-669-5.


ŠTOLL, M. 2016. První digitální restaurace kolekce filmů jednoho autora - Jana Špáty. In JÍCHA, Marek - ŠOFR, Jaromír a kol. Živý film. Digitalizace filmu Metodou DRA. Praha: Akademie múzických umění v Praze a Lepton studio 2016.


 

TRUNEČKOVÁ, L. 2016. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty. Praha: Karolinum.MATUŠKOVÁ, A., GREGOR, M., SOUKENÍK, Š. (2016): Lobbying in the Czech Republic – lack of regulations, professionalism and understanding of the discipline. In Harris, Phil, Bitonti, Alberto. Lobbying in Europe: Public Affairs and the Lobbying Industry in 28 EU Countries. 1st Edition. Palgrave Macmillan. In print. Monografie. ISBN-13: 978-1137552556
Výběr publikací IKSŽ 2015


CEBE, Jan. Spolkový život českých novinářů v letech 1945-1948. Praha: Karolinum, 2015.

 

DIAS, Pavel – HAVEL, Jan – LÁB, Filip. Dias: Fotografie/Photographs 1956–2015. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2015. 258 s. ISBN 978-80-246-3017-5.

 

HÁJEK, Roman - CARPENTIER, Nico. Alternative mainstream media in the Czech Republic: beyond the dichotomy of alterative and mainstream media. Continuum-Journal Of Media & Cultural Studies, 2015, 29(3), 365-382. ISSN 1030-4312. DOI 10.1080/10304312.2014.986061.


HALADA, Jan (ed.) Marketingová komunikace a public relations. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2015. 120 s. ISBN 978-80-246-3075-5.

 

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 250 s. ISBN 978-80-247-5022-4.

 

LILLEKER, Darren G. - TENSCHER, Jens - ŠTĚTKA, Václav. Towards hypermedia campaigning? Perceptions of new media's importance for campaigning by party strategists in comparative perspective. Information, Communication & Society, 2015, 18(7), 747-765. ISSN 1369-118X. DOI 10.1080/1369118X.2014.993679.


NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - LÁB, Filip. Foreign Correspondents in the Czech Republic : Coping with social transition and financial crisis. In: TERZIS, Georgios. Mapping Foreign Correspondence in Europe. 1 vyd. New York: Routledge, 2015, Routledge studies in European communication research and education, 4, s. 57-65. ISBN 978-0-415-71900-1.


REIFOVÁ, Irena. A study in the history of meaning-making: Watching socialist television serials in the former Czechoslovakia. European Journal of Communication, 2015, 30(1), 79-94. ISSN 0267-3231. DOI 10.1177/0267323114565744.


ŠTECHOVÁ, Markéta - HÁJEK, Roman. Faithful confidants or fickle coat-changers? Audience's perceptions of celebrities in political campaigns before the first direct presidential election in the Czech Republic. European Journal of Communication, 2015, 30(3), 337-352. ISSN 0267-3231. DOI 10.1177/0267323115577308.


ŠTOLL, Martin. The Precondition of Creative Work. Scriptum: Creative Writing Research Journal, 2015, 2(2), 46-62. ISSN 2342-6039.


ŠVELCH, Jaroslav - VOCHOCOVÁ, Lenka. Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2015, 51(1), 65-87. ISSN 0038-0288. DOI 10.13060/00380288.2015.51.1.154.

Výběr publikací IKSŽ 2014


The Production of Czechoslovakia‘s Most Popular Television Serial The Hospitál on the Outskirts and its post-1989 repeats

Is there an autor behind this text? A literary asthetic driven approach to interactive media

Czech Ugly Katka: global homogenization and local invention

Denisa Kasl Kollmannová,

Anna Matušková

Public affairs in the Czech Republic: an exploratory study of the current situation. Journal of Public Affairs, 2014, 14(1): 54-66.Denisa Hejlová

The Czech Republic. In: WATSON, Tom. Eastern European Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, National Perspectives on the Development of Public Relations, 25-40.Anna Matušková, Miloš Gregor.

The presidential election in the Czech Republic: a case study of Karel Schwarzenberg's campaign strategy. In: Lees-Marshment, Jennifer. Political Marketing : Principles and Applications. 2 vyd. London: Routledge, 2014, s. 191-194. ISBN 978-0-415-63207-2.Investigative Journalism in Central and Eastern Europe: Autnomy, Business Models, and Democratic Roles

Jaroslav Švelch

Comedy of Contingency: Making Physical Humor in Video Game Spaces. International Journal of Communication, 2014, 8(September): 2530-2552.
Nico Carpentier et al.

Participations: Dialogues on the Participatory Promise of Contemporary Culture and Politics. Part 3 – Politics. International Journal of Communication, 2014, 8 (September): 1129-1151.Jernej Amon Prodnik

A Seeping Commodification: The Long Revolution in the Proliferation of Communication Commodities. TripleC, 2014, 12(1): 142-168.

The worlds of the ‚others‘? Czech television‘s agenda of world news coverage

Roman Hájek

Cesta k aktualizovaným metodám: způsoby zkoumání vlivu nových médií na žurnalistiku. Naše společnost, 2014, 12(1): 41-49.Filip Láb,

Alice Němcová Tejkalová

Journalist Education and Truth in the Digital Age: Why We Need Critical Digital Literacy. In: Stocchetti, Matteo. Media and Education in the Digital Age. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, 105-116.

Kateřina Svatoň Gillárová,

Alice Němcová Tejkalová,

Filip Láb

Undressed Newsroom : The application of visual ethnography in media research. Journalism Practice, 2014, 8(5), 607-618.
The Production of Czechoslovakia‘s Most Popular Television Serial The Hospitál on the Outskirts and its post-1989 repeats

Is there an autor behind this text? A literary asthetic driven approach to interactive media

Václav Štětka, Lenka Vochocová

A dialogue of the deaf, or communities of debate? The use of Facebook in the 2013 Czech Parliamentary Elections campaign. Teorija in Praksa, 2014, 51(6): 1361-1380.


Václav Štětka, Jaromír Mazák

Whither slacktivism? Political engagement and social media use in the 2013 Czech Parliamentary Elections. Cyberpsychology, 2014, 8(3): nestránkováno.

Seznam publikací IKSŽ 2014

ALLEN, Danielle - BAILEY, Moya - CARPENTIER, Nico. Participations: Dialogues on the Participatory Promise of Contemporary Culture and Politics.International Journal of Communication, 2014, Neuveden(8), 1129-1151. ISSN 1932-8036.


BALITSKIY, Sergey - BILAN, Yurij - STRIELKOWSKI, Wadim. Energy security and economic growth in the European Union. Journal of Security and Sustainability Issues, 2014, 4(2), 123-130. ISSN 2029-7017. DOI 10.9770/jssi.2014.4.2(2).


BASLAROVÁ, Iva. Divačka "růžové knihovny": "U sci-fi žehlím, u Růžovky si sednu, ani se nehnu." Preference postav na základě genderového vztahování se publika Ordinace v růžové zahradě. Mediální studia, 2014, 8(1), 37-59. ISSN 1801-9978.


BATISTOVÁ, Anna. Around the Globe : Rethinking Oral History with its Protagonists. By Miroslav Vaněk. Oral History Review, 2014, 41(2), 357-358. ISSN 0094-0798. DOI 10.1093/ohr/ohu048.


BATISTOVÁ, Anna. Kulturní publicistika v londýnském exilu za druhé světové války na příkladu literárního časopisu Obzor. In: PETRANOVÁ, Dana - PRAVDOVÁ, Hana. Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. 1 vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014, s. 59-68. ISBN 978-80-8105-578-2.


BEDNAŘÍK, Petr. Přítelkyně z domu smutku, Zdivočelá země, Vyprávěj - obraz normalizace v českých polistopadových televizních seriálech. In: KOPAL, Petr. Film a dějiny. 4, Normalizace. 1 vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Casablanca, 2014, s. 510-537. ISBN 978-80-87912-13-3.


CARPENTIER, Nico. Reality Television's Construction of Ordinary People: Class-Based and Nonelitist Articulations of Ordinary People and Their Discursive Affordances. In: OUELLETTE, Laurie. A Companion to Reality Television. 1 vyd. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014, s. 345-366. ISBN 978-0-470-65927-4. DOI 10.1002/9781118599594.ch19.


CARPENTIER, Nico. Media Participation (Participatory Communication). In: CHUMAKOV, Alexander N. - MAZOUR, Ivan I. - GAY, William C.. Global Studies Encyclopedic Dictionary. 1 vyd. Amsterdam: Rodopi, 2014, Value Inquiry Book Series, 276, s. 331-332. ISBN 978-90-420-3854-7.

CARPENTIER, Nico - DAHLGREN, Peter. Histories of media(ted) participation: An introduction. CM, Communication Management Quarterly, 2014, 9(30), 7-14. ISSN 1452-7405. DOI 10.5937/comman1430007C.


CARPENTIER, Nico - DAHLGREN, Peter - PASQUALI, Francesca. The democratic (media) revolution : A parallel history of political and media participation. In: CARPENTIER, Nico - SCHRØDER, Kim Christian - HALLETT, Lawrie. Audience transformations : Shifting audience positions in late modernity. 1 vyd. London: Routledge, 2014, Routledge Studies in European Communication Research and Education, s. 123-141. ISBN 978-0-415-82736-2.


CARPENTIER, Nico. Facing the death of the Author : Cultural professional's identity work and the fantasies of control. In: RUNNEL, Pille - PRUULMANN-VENGERFELDT, Pille. Democratising the Museum : Reflections on Participatory Technologies. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, s. 111-130. ISBN 978-3-631-64916-9.


CARPENTIER, Nico - SCHRØDER, Kim - HALLETT, Lawrie. Audience Transformations : Shifting Audience Positions in Late Modernity. 1 vyd. London: Routledge, 2014. Routledge Studies in European Communication Research and Education. 276 s. ISBN 978-0-415-82736-2.


CARPENTIER, Nico. Ethics, killing and dying : The discursive struggle between ethics of war and peace models in the Cypriot independence war of 1955-1959. In: VAN BRUSSEL, Leen - CARPENTIER, Nico. The social construction of death: Interdisciplinary perspectives. 1 vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, s. 161-184. ISBN 978-1-137-39190-2.


CARPENTIER, Nico. The Cypriot web radio MYCYRadio as a participatory mélange : Overcoming dichotomies in the era of web 2.0. Sociologia e Politiche Sociali, 2014, 17(2), 91-108. ISSN 1591-2027. DOI 10.3280/SP2014-002006.


CARPENTIER, Nico - DAHLGREN, Peter. Histories of media(ted) participation. jiný výsledek. CM, Communication Management Quarterly, 30, 2014. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1452-7405.


CARPENTIER, Nico. Participation as a Fantasy: A Psychoanalytical Approach to Power-Sharing Fantasies. In: KRAMP, Leif - CARPENTIER, Nico - HEPP, Andreas - TOMANIĆ-TRIVUNDŽA, Ilija - NIEMINEN, Hannu - KUNELIUS, Risto - OLSSON, Tobias - SUNDIN, Ebba - KILBORN, Richard. Media Practice and Everyday Agency in Europe. 1 vyd. Bremen: edition lumière, 2014, The Researching and Teaching Communication Series, s. 319-330. ISBN 978-3-943245-28-8.


CARPENTIER, Nico - PAVLÍČKOVÁ, Tereza - AIRAGHI, Giulia. Engagement social, société civile et médias en ligne. Comment les organisations de la société civile peuvent-elles utiliser les médias en ligne pour renforcer l'engagement social des citoyens?. 1 vyd. Brussel: Koning Boudewijnstichting, 2014. 182 s. ISBN 978-2-87212-716-0.


CARPENTIER, Nico - SCHRØDER, Kim Christian - HALLETT, Lawrie. Audience / Society Transformations. In: CARPENTIER, Nico - SCHRØDER, Kim Christian - HALLETT, Lawrie. Audience transformations : Shifting audience positions in late modernity. 1 vyd. London: Routledge, 2014, Routledge Studies in European Communication Research and Education, s. 1-12. ISBN 978-0-415-82736-2.


CARPENTIER, Nico. Why Community Media in the Czech Republic? A Roadmap to Develop Czech Community Media. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, power and empowerment : Central and Eastern European communication and media conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 288-293. ISBN 978-1-4438-6396-4.


CARPENTIER, Nico. A call to arms. An essay on the role of the intellectual and the need for producing new imaginaries. Javnost, 2014, 21(3), 77-92. ISSN 1318-3222.


CARPENTIER, Nico. Küre-Yerellesmenin Ayna Görüntüsü Olarak Yerel Ötesi ve Topluluk Medyasi Yerel Ötesiciligi. In: YANIKKAYA, Berrin - ÇOBAN, Baris. Kendi Medyani Yarat Cilt 2 - Alternatif Medya, Kavramlar, Tartismalar, Örnekler. 1 vyd. Istanbul: Kalkedon, 2014, s. 215-255. ISBN 978-605-4979-02-8.


CARPENTIER, Nico - PAVLÍČKOVÁ, Tereza - AIRAGHI, Giulia. Sociaal engagement, maatschappelijk middenveld en online media. Hoe kunnen middenveldorganisaties online media gebruiken om het sociaal engagement van burgers te versterken?. 1 vyd. Brussel: Koning Boudewijnstichting, 2014. 180 s. ISBN 978-90-5130-835-8.


CARPENTIER, Nico. Happily lost in the virtual space? Acces, interaction and participation in an Antwerp virtual arts museum. In: RUNNEL, Pille - PRUULMANN-VENGERFELDT, Pille. Democratising the Museum : Reflections on Participatory Technologies. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, s. 185-201. ISBN 978-3-631-64916-9.


CARPENTIER, Nico. 'Fuck the clowns from Grease!!' Fantasies of participation and agency in the YouTube comments on a Cypriot Problem documentary. Information Communication and Society, 2014, 17(8), 1001-1016. ISSN 1369-118X. DOI 10.1080/1369118X.2013.875582.


CARPENTIER, Nico. On Walls, Squares, Bridges and Sqridges : a framework to think about North-South dialogues in communication and media studies. Journal of Latin American Communication Research, 2014, 4(1), 12-29. ISSN 2237-1265.


CEBE, Jan. Journalists at the Beginning of the Cold War: From the Establishment of a Unified International Journalists' Organisation to its Early End. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, power and empowerment : Central and Eastern European communication and media conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 444-449. ISBN 978-1-4438-6396-4.


COHEN, Joachim - VAN LANDEGHEM, Paul - CARPENTIER, Nico. Public acceptance of euthanasia in Europe: a survey study in 47 countries. International Journal of Public Health, 2014, 59(1), 143-156. ISSN 1661-8556. DOI 10.1007/s00038-013-0461-6.


ČAJKA, Peter - JAROSZEWICZ, Marta - STRIELKOWSKI, Wadim. Migration incentives and flows between Belarus, Moldova, Ukraine and the European Union: a forecasting model. Economics and Sociology, 2014, 7(4), 11-25. ISSN 2071-789X. DOI 10.14254/2071-789X.2014/7-4/1.


ČEŇKOVÁ, Jana. Několik poznámek k výběru hesel lexikonu 2x101 knih pro děti a mládež a na závěr ke slovenské literatuře. In: EVA KOUDELKOVÁ, TUL Liberec. Současnost literatury pro děti a mládež : Liberec 23.-24. dubna 2014. 1 vyd. Liberec: Krajská vědecká knihovna v LIberci, 2014, s. 11-16. ISBN 978-80-85874-72-3.


DAS, Ranjana - PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Is there an author behind this text? A literary aesthetic driven approach to interactive media. New Media and Society, 2014, 16(3), 381-397. ISSN 1461-4448. DOI 10.1177/1461444813481296.

DVOŘÁK, Tomáš. Index a fotografie. In: Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu. 1 vyd. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,, 2014, s. 127-137. ISBN 978-80-86863-77-1.


GREGOR, Miloš - MATUŠKOVÁ, Anna. Electoral Campaigns and Marketing Strategy : The Case Study of the Karel Schwarzenberg Campaign. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 2014, 3(4), 24-30. ISSN 1805-6830.


HÁJEK, Roman - ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Citizen Journalism Is As Old As Journalism Itself: An interview with Stuart Allan. Mediální studia, 2014, 8(2), 174-181. ISSN 1801-9978.


HÁJEK, Roman. Cesta k aktualizovaným metodám: způsoby zkoumání vlivu nových médií na žurnalistiku. Naše společnost, 2014, 12(1), 41-49. ISSN 1214-438X. DOI 10.13060/1214438X.2014.1.12.90.


HÁJEK, Roman. The Reconsideration of the Role of the Press as an Alternative Medium in the Digital Era: Three Cases from the Czech Republic. International Journal of Interdisciplinary Studies in Communication [online], 2014, 8(2), 1-9. ISSN 2324-7517.


HAVELKOVÁ, Hana. Proměny genderové kultury v české společnosti, 1948-1989. Praha: Slon, 2014.


HEJLOVÁ, Denisa. Public Perception of Climate Change Issues : Detecting Potential Reputational Risks. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 2014, 3(2), 6-14. ISSN 1805-6830.


HEJLOVÁ, Denisa. The Czech Republic. In: WATSON, Tom. Eastern European Perspectives on the Development of Public Relations : Other Voices. 1 vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, National Perspectives on the Development of Public Relations, s. 25-40. ISBN 978-1-137-40424-4. DOI 10.1057/9781137404268.0007.


HOLCOVÁ, Irena - KŘESŤANOVÁ, Veronika a kolektiv. Licence. In: ŠVESTKA, Jiří - HOLCOVÁ, Irena - KŘESŤANOVÁ, Veronika. Lze podle ustanovení §1109 a násl. občanského zákoníku nabýt autorskou licenci od neoprávněného?. In: KŘÍŽ, Jan. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady na českou legislativu a praxi. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2014, s. 17-24. ISBN 978-80-87975-15-2.


HRDINA, Matouš. Poznámky o uchopitelnosti neuchopitelného. Mediální studia, 2014, 8(1), 88-91. ISSN 1801-9978.


HRDINA, Matouš - KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana. Parties, pirates and politicians: The 2014 European Parliamentary elections on Czech Twitter. Human Affairs, 2014, 24(4), 437-451. ISSN 1210-3055.


HUSÁK, Martin. Hudební publicistika v období Pražského jara. In: PETRANOVÁ, Dana - PAVLŮ, Dušan - PRAVDOVÁ, Hana. Demokratizačná funkcia médií: ideál a realita - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014, s. 33-54. ISBN 978-80-8105-588-1.


HUSÁK, Martin. Profesní vzdělávání a uplatnění rockově zaměřených publicistů v období normalizace. Mediální studia, 2014, 8(1), 71-86. ISSN 1801-9978.


CHIABAI, Aline - PLATT, Stephen - STRIELKOWSKI, Wadim. Eliciting users' preferences for cultural heritage and tourism-related e-services: a tale of three European cities. Tourism Economics, 2014, 20(2), 263-277. ISSN 1354-8166. DOI 10.5367/te.2013.0290.


JENKINS, Henry - CARPENTIER, Nico. Teoretisanja o intenzitetu participacije: razgovor o participaciji i politici. Media and Communication / Mediji i komunikacije, 2014, 1(2), 19-48. ISSN 2336-9981.


JIRKŮ, Jan. Novost nových médií. Civilia: odborná revue pro didaktiku společenských věd, 2014, 5(1), 57-66. ISSN 1805-3963.

KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - MATUŠKOVÁ, Anna. Public affairs in the Czech Republic: an exploratory study of the current situation. Journal of Public Affairs, 2014, 14(1), 54-66. ISSN 1472-3891. DOI 10.1002/pa.1505.


KISELEVA, Liudmila S. - STRIELKOWSKI, Wadim. Economic analysis of happiness, wellbeing and health: a Tyumen region case study. Actual Problems of Economics, 2014, 2014(11 (161)), 245-254. ISSN 1993-6788.


KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza. Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu. In: Lingvistika Praha 2014: sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. 1-11. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1805-9988.


KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza. Reklamní komunikace v časopisech pro ženy: jsou její přesvědčovací prostředky skutečně přesvědčivé? Didaktické studie, 2014, 6(2), 134-150. ISSN 1804-1221.


KLIMEŠ, David. Fotografie jako svědectví. Paměť a dějiny, 2014, 8(4), 125-127. ISSN 1802-8241.


KOUDELKOVÁ, Petra. "Mikroregion" Drahanská vrchovina: příležitosti pro další rozvoj. In: Region v rozvoji společnosti 2014 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1 vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 487-495. ISBN 978-80-7509-139-0.


KOUDELKOVÁ, Petra - SVOBODOVÁ, Andrea. Knowledge Creation and Knowledge Sharing as Essential Determinants Innovation in SMEs. International Economics Letters, 2014, 3(1), 12-20. ISSN 1805-7306.


KOUDELKOVÁ, Petra - HEJLOVÁ, Denisa. Forms of Corruption Behaviour at Firm-Level Evidence in the Czech Republic. In: KOLOUCHOVÁ, Daniela. Current challenges of marketing and their application in practice : Scientific articles from the international conference. 1 vyd. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014, s. 24-33. ISBN 978-80-87500-55-2.


KOUDELKOVÁ, Petra - MILICHOVSKÝ, František. Appropriate Methods for Measurement Effectiveness of Innovation in SMEs in the Czech Republic. In: SOLIMAN, Khalid S.. Vision 2020: Sustanaible Growth, Economic Development and Global Competitivenes. 1 vyd. Norristown, PA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s. 976-988. ISBN 978-0-9860419-2-1.


KOUDELKOVÁ, Petra. Innovation in Small and Medium Enterprises in the Czech Republic. Central European business review, 2014, 3(3), 31-37. ISSN 1805-4854.


KOUDELKOVÁ, Petra. Znalosti v oblasti managementu inovací a jejich dopad na tvorbu inovací v podniku. Scientia et Societas, 2014, 10(2), 117-126. ISSN 1801-7118.


KOUDELKOVÁ, Petra. Specifika marketingu v sociálních podnicích. In: ČECHUROVÁ, Lenka - JIŘINCOVÁ, Milena. Trendy v podnikání 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. nestránkováno. ISBN 978-80-261-0444-5.


KRAMP, Leif - CARPENTIER, Nico - HEPP, Andreas. Introduction: Investigating the Everyday Presence of Media. In: KRAMP, Leif - CARPENTIER, Nico - HEPP, Andreas - TOMANIĆ-TRIVUNDŽA, Ilija - NIEMINEN, Hannu - KUNELIUS, Risto - OLSSON, Tobias - SUNDIN, Ebba - KILBORN, Richard. Media Practice and Everyday Agency in Europe. 1 vyd. Bremen: edition lumière, 2014, The Researching and Teaching Communication Series, s. 9-21. ISBN 978-3-943245-28-8.


KRAMP, Leif - CARPENTIER, Nico - HEPP, Andreas. Media Practice and Everyday Agency in Europe. 1 vyd. Bremen: edition lumière, 2014. The Researching and Teaching Communication Series. 375 s. ISBN 978-3-943245-28-8.

KRAUS, Jiří. Jazyk a média mezi rétorikou a filozofií. Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 2014, Neuveden(1), 13-31. ISSN 1802-0364.


KUBÍČKOVÁ, Vladimíra. Media relations v éře Facebooku : Jan Tomandl: Public relations a zpravodajství : Vliv hluboké proměny žurnalistiky na teorii a praxi vztahů s médii. Mediální studia, 2014, 8(1), 94-97. ISSN 1801-9978.


LÁB, Filip. Digital Screen as New Frame. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 72-75. ISBN 978-1-4438-6396-4.


LÁB, Filip - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Journalist Education and Truth in the Digital Age: Why We Need Critical Digital Literacy. In: STOCCHETTI, Matteo. Media and Education in the Digital Age. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, MEDA, 1, s. 105-116. ISBN 978-3-631-65154-4.


LILLEKER, Darren - TENSCHER, Jens - ŠTĚTKA, Václav. Towards hypermedia campaigning? Perceptions of new media's importance for campaigning by party strategists in comparative perspective. Information, Communication & Society, 2014, neuvedeno (neuvedeno), 2-19. ISSN 1369-118X. DOI 10.1080/1369118X.2014.993679.


LISIN, Evgeny - STRIELKOWSKI, Wadim. Modelling new economic approaches for the wholesale energy markets in Russia and the EU. Transformations in Business and Economics, 2014, 13(2B), 566-580. ISSN 1648-4460. DOI 10.5367/te.2013.0290.


MARIËN, Ilse - PRODNIK, Amon Jernej. Digital inclusion and user (dis)empowerment: a critical perspective. Info, 2014, 16(6), 35-47. ISSN 1463-6697. DOI 10.1108/info-07-2014-0030.


MASLOWSKI, Nicolas - ŠUBRT, Jiří - DVOŘÁK, Tomáš. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2014. 320 s. ISBN 978-80-246-2689-5.


MATUŠKOVÁ, Anna - GREGOR, Miloš. The presidential election in the Czech Republic: a case study of Karel Schwarzenberg's campaign strategy. In: LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political Marketing : Principles and Applications. 2 vyd. London: Routledge, 2014, s. 185-191. ISBN 978-0-415-63207-2.


MILICHOVSKÝ, František - KOUDELKOVÁ, Petra. Effectiveness of Realisation Marketing Activities in Czech Engineering Companies in Relation with Foreign Shares. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, 156(November), 424-428. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2014.11.215.


NEČAS, Vlastimil - VOCHOCOVÁ, Lenka. Česká média a zahraniční politika: v hradním stínu a zajetí emocí. Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review.), 2014, 16(2-3), 137-159. ISSN 1212-7817. DOI 10.5817/CEPSR.2014.23.137.


NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. The Role of Power in the Articles about Athletes with a Disability. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 364-369. ISBN 978-1-4438-6396-4.


NOVOTNÝ, David. Úvahy o mýtu. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2014. 260 s. ISBN 978-80-246-2557-7.


OBLAK ČRNIČ, Tanja - PRODNIK, Amon Jernej. Samopromocijski novičarski mediji? Analiza spletnih mest slovenskih političnih akterjev. Teorija in Praksa, 2014, 51(6), 1321-1343. ISSN 0040-3598.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 470 s. ISBN 978-1-4438-6396-4.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza - NYRE, Lars - JURISIC, Jelena. What Does It Mean to Trust the Media?. In: CARPENTIER, Nico - SCHRÖDER, Kim christian - HALLETT, Lawrie. Audience Transformations: Shifting Audience Positions in Late Modernity. 1 vyd. London: Routledge, 2014, Routledge studies in European communication research and education, s. 228-244. ISBN 978-0-415-82736-2.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza. The Imagined Author : Media users' trust in, and expectations of media. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 248-253. ISBN 978-1-4438-6396-4.


PRODNIK, Amon Jernej - WASKO, Janet. Professor Janet Wasko: an interview with the president of the IAMCR and one of the key representatives of the political economy of communication approach. TripleC, 2014, 12(1), 14-27. ISSN 1726-670X.


PRODNIK, Amon Jernej. A Seeping Commodification: The Long Revolution in the Proliferation of Communication Commodities. TripleC, 2014, 12(1), 142-168. ISSN 1726-670X.


PRODNIK, Amon Jernej. The Brave New Social Media: Contradictory Information and Communication Technologies and the State-Capitalist Surveillance Complex. Teorija in Praksa, 2014, 51(6), 1222-1241. ISSN 0040-3598.


PRODNIK, Amon Jernej. Sürüp giden metalaştirma süreçleri üzerine bir not: izleyici metasindan toplumsal fabrikaya. In: MOSCO, Vincent - FUCHS, Christian - BAŞARAN, Funda. Marx geri döndü : medya, meta ve sermaye birikimi. 2 vyd. Ankara: Notabene, 2014, s. 301-366. ISBN 978-605-5513-90-0.


REIFOVÁ, Irena. Ontological Security in the Digital Age : The Case of Elderly People Using New Media. In: KRAMP, Leif. Media Practice and Everyday Agency in Europe. 1 vyd. Bremen: edition lumiére, 2014, The Researching and Teaching Communication Series, s. 153-161. ISBN 978-3-943245-28-8.


SANDERSON, Matthew - STRIELKOWSKI, Wadim - HLUŠTÍKOVÁ, Kateřina. Ukrajinská pracovní migrace v České republice: odliv mozků a existence strukturálních kanálů. Politická ekonomie, 2014, 62(4), 542-559. ISSN 0032-3233.


SANDOVAL, Marisol - FUCHS, Christian - PRODNIK, Amon Jernej. Philosophers of the World Unite! Theorising Digital Labour and Virtual Work - Definitions, Dimensions and Forms. jiný výsledek. 2014. ISSN 1726-670X.


SANDOVAL, Marisol - FUCHS, Christian - PRODNIK, Amon Jernej. Introduction: philosophers of the world unite! Theorising digital labour and virtual work - definitions, dimensions, and forms. TripleC, 2014, 12(2), 464-467. ISSN 1726-670X.


SEVIGNANI, Sebastian - PREY, Robert - SANDOVAL, Marisol. Critical studies of contemporary informational capitalism : the perspective of emerging scholars. In: FUCHS, Christian - SANDOVAL, Marisol. Critique, social media and the information society. 1 vyd. London: Routledge, 2014, Routledge studies in science, technology and society, 23, s. 76-90. ISBN 978-0-415-84185-6.


SHERMAN, Tamah - ŠVELCH, Jaroslav. "Grammar Nazis never sleep": Facebook humor and the management of standard written language. Language Policy, 2014, Neuveden(Neuvedeno), 1-20. ISSN 1568-4555. DOI 10.1007/s10993-014-9344-9.


SLÁDKOVÁ, Hana. Art: Media Dependent or Media Supplement? Post-production in Post-Totalitarianism and the Specific Situation of Czech Art and Art Journalism in the 1990s. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, power and empowerment : Central and Eastern European communication and media conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 53-57. ISBN 978-1-4438-6396-4.


STRIELKOWSKI, Wadim - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Mystery and thriller tourism in European cultural destinations. Tourismos, 2014, 2014(9), A1-A20. ISSN 1790-8418.


STRIELKOWSKI, Wadim - HEJLOVÁ, Denisa - KISELEVA, Liudmila. Economic factor influencing wellbeing and the quality of life. Journal of Applied Economic Sciences, 2014, 9(3), 487-493. ISSN 1843-6110.


STRIELKOWSKI, Wadim - GLAZAR, Ondřej - DUCHÁČ, Tomáš. Economic implications of Turkish migration in Europe : lessons learned from Polish EU Accession. Journal of Economic Cooperation and Development, 2014, 35(2), 91-120. ISSN 1308-7800.


STRIELKOWSKI, Wadim - WEYSKRABOVÁ, Blanka. Ukrainian labour migration and remittances in the Czech Republic. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2014, 105(1), 30-45. ISSN 0040-747X. DOI 10.1111/tesg.12052.


STRIELKOWSKI, Wadim. Business Potential of Halloween: sales and trends. Trziste, 2014, 26(2), 215-225. ISSN 0353-4790.


STRIELKOWSKI, Wadim - GLAZAR, Ondřej. Turkish migration in Europe: EU accession and migration flows. Migration Letters, 2014, 11(2), 245-257. ISSN 1741-8984.


SVATOŇ GILLÁROVÁ, Kateřina - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - LÁB, Filip. Undressed Newsroom : The application of visual ethnography in media research. Journalism Practice, 2014, 8(5), 607-618. ISSN 1751-2786. DOI 10.1080/17512786.2014.891861.


ŠŤASTNÁ, Lucie - WOLÁK, Radim - CIGÁNKOVÁ, Klára. Mediální výchova v rodině : postoje a přístupy českých rodičů. e-Pedagogium [print], 2014, Neuveden(1), 89-100. ISSN 1213-7758.


ŠŤASTNÁ, Lucie. Potřebují rodiče k výchově svých dětí "mediální minimum"?. Andragogika, 2014, 2014(1), 17-24. ISSN 1211-6378.


ŠŤASTNÁ, Lucie - WOLÁK, Radim. Media education in a family: Do parents have anything to rely on?. European Journal of Science and Theology, 2014, 10(suppl. 1), 159-173. ISSN 1841-0464.


ŠŤASTNÁ, Lucie. The Challenges of Media Education of the Adult Population within the Czech Context. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 47-52. ISBN 978-1-4438-6396-4.


ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Ohýbanie obrazu: fotožurnalistika, dokument a občan. Otázky žurnalistiky, 2014, 57(1-2), 163-165. ISSN 0322-7049.


ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Mediální obraz českého výtvarného umění v letech 1956 až 1958 v dobovém tisku. In: PETRANOVÁ, Dana - PRAVDOVÁ, Hana. Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014, s. 386-397. ISBN 978-80-8105-578-2.


ŠTĚTKA, Václav - VOCHOCOVÁ, Lenka. A dialogue of the deaf, or communities of debate? The use of Facebook in the 2013 Czech Parliamentary Elections campaign. Teorija in Praksa, 2014, 51(6), 1361-1380. ISSN 0040-3598.


ŠTĚTKA, Václav - MACKOVÁ, Alena - FIALOVÁ, Marta. A Winding Road from "Likes" to Votes: the Role of Social Media in the 2013 Czech Presidential Elections. In: PATRUT, Bogdan - PATRUT, Monica. Social Media in Politics : Case Studies on the Political Power of Social Media. 1 vyd. Cham: Springer, 2014, Public Administration and Information Technology, 13, s. 225-244. ISBN 978-3-319-04665-5. DOI 10.1007/978-3-319-04666-2_13.


ŠTĚTKA, Václav. The watchdogs that only bark? Media and political accountability in Central and Eastern Europe. In: GLOWACKI, Michal - LAUK, Epp - BALCYTIENE, Aukse. Journalism that Matters : Views from Central and Eastern Europe. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, Studies in Communication and Politics, vol. 2, s. 35-60. ISBN 978-3-631-65421-7.


ŠTĚTKA, Václav - MAZÁK, Jaromír. Whither slacktivism? Political engagement and social media use in the 2013 Czech Parliamentary Elections. Cyberpsychology, 2014, 8(3), nestránkováno. ISSN 1802-7962. DOI 10.5817/CP2014-3-7.


ŠTOLL, Martin. Hájení skončilo: Prvních tři sta dnů televize. Dějiny a současnost, 2014, 36(2), 42-44. ISSN 0418-5129.


ŠTOLL, Martin. Televizní národy východní Evropy aneb Sovětský svaz náš vzor. In: ŠTOLL, Martin - KAŇKA, Petr - KOFRÁNKOVÁ, Václava - MAYEROVÁ, Ingrid. Autor-vize-meze-televize. 1 vyd. Praha a Bratislava: International Art Campus Prague a Vysoká škola múzických umení v Bratislavě, 2014, 0, s. 112-128. ISBN 978-80-86877-76-1.


ŠTOLL, Martin. Sociální témata ve filmovém dokumentu - zrcadlo nastavené normalizaci. In: KOPAL, Petr. Film a dějiny. 4, Normalizace. 1 vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 340-352. ISBN 978-80-87912-13-3.


ŠTOLL, Martin. Současný český dokument a odpovědnost za svět. In: HUCKOWA, Jadwiga - ŁYKO, Iwona - KŘIPAČ, Jan. Český a polský dokumentární film v éře evropeizace. 1. vyd. Národní filmový archiv, 2014, ISBN 978-80-7004-164-2.


ŠTOLL, Martin - KAŇKA, Petr - KOFRÁNKOVÁ, Václava. Autor- vize- meze- televize. 1 vyd. Praha a Bratislava: International Art Campus Prague a Vysoká škola múzických umení v Bratislavě, 2014. neuvedeno. 350 s. ISBN 978-80-86877-76-1.


ŠTOLL, Martin. Do you Like Smetana? Movie Poll as a Direct Diagnostic Tool of National Identity. In: VYMĚTALOVÁ, Karla - JIRÁSEK, Zdeněk. Historization of Central Europe. 1 vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014, Neuvedeno, s. 283-296. ISBN 978-80-7510-098-6.


ŠTOLL, Martin. Investiční úkol 622/55. Výstavba televize v Bratislavě. Kino-ikon (časopis pro vědu o filmu a pohyblivém obrazu), 2014, 18(2), 238-251. ISSN 1335-1893.


ŠVELCH, Jaroslav. Comedy of Contingency: Making Physical Humor in Video Game Spaces. International Journal of Communication, 2014, 8(September), 2530-2552. ISSN 1932-8036.


TEPLÁ, Jana. Ideological status of visual representation of politics: analysis of Czech online news photographs. Creativity Studies, 2014, 7(1), 26-38. ISSN 2345-0479. DOI 10.3846/20297475.2013.832708.


TRAMPOTA, Tomáš. Statistika ve studiu mediální komunikace. In: Statistika v aplikacích. 1 vyd. Praha: Portál, 2014, s. 255-266. ISBN 978-80-262-0700-9.

TRESTROVÁ, Veronika. "Nepokořená Praho, Pardubicko je s tebou!" Srpnová okupace Pardubic a činnost okresních médií. In: PETRANOVÁ, Dana - PRAVDOVÁ, Hana. Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014, s. 398-409. ISBN 978-80-8105-578-2.


TRESTROVÁ, Veronika. Pražské jaro 1968 v pardubickém okrese : politika, studenti a média. In: PETRANOVÁ, Dana - PAVLŮ, Dušan - PRAVDOVÁ, Hana. Demokratizačná funkia médií : ideál a realita - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014, s. 196-210. ISBN 978-80-8105-588-1.


TRESTROVÁ, Veronika. Pražské jaro a srpnová okupace v pardubickém okrese : politický vývoj, média, studenti. Historica Olomucensia, 2014, 36(47), 219-237. ISSN 1803-9561.


VAN BRUSSEL, Leen - CARPENTIER, Nico. Introduction. In: VAN BRUSSEL, Leen - CARPENTIER, Nico. The social construction of death: Interdisciplinary perspectives. 1 vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, s. 1-10. ISBN 978-1-137-39190-2.

VAN BRUSSEL, Leen - CARPENTIER, Nico. The social construction of death : Interdisciplinary perspectives. 1 vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 278 s. ISBN 978-1-137-39190-2.


VITTADINI, Nicoletta - SIIBAK, Andra - REIFOVÁ, Irena. Generations and Media : The Social Construction of Generational Identity and Differences. In: CARPENTIER, Nico - SCHRÖDER, Kim Christian - HALLETT, Lawrie. Audience Transformations : Shifting Audience Positions in Late Modernity. 1 vyd. London: Routledge, 2014, Routledge Studies in European Communication Research and Education, s. 65-82. ISBN 978-0-415-82736-2.

VOBIC, Igor - BRLEK, Aleksander Saso Slacek - MANCE, Boris. Changing Faces of Slovenia Political, Socio-Economic and News Media Aspects of the Crisis. Javnost, 2014, 21(4), 77-97. ISSN 1318-3222.


VOCHOCOVÁ, Lenka - NEČAS, Vlastimil. Mediální kontext české zahraniční politiky. In: Česká zahraniční politika v roce 2013. 1 vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, s. 34-50. ISBN 978-80-87558-19-5.


VOCHOCOVÁ, Lenka - NEČAS, Vlastimil. Czech Media and Foreign Policy: Emotions, Personalisation and Domestic Narratives. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, power and empowerment : Central and Eastern European communication and media conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 338-343. ISBN 978-1-4438-6396-4.


Výběr publikací IKSŽ 2013


The Production of Czechoslovakia‘s Most Popular Television Serial The Hospitál on the Outskirts and its post-1989 repeats

Is there an autor behind this text? A literary asthetic driven approach to interactive media

Czech Ugly Katka: global homogenization and local invention

Petr Bednařík

článek v časopise: VIEW Journal for European Television History and Culture

Tereza Pavlíčková, Ranjana Das

článek v časopise: New Media and Society


Irena Reifová, Zdeněk Sloboda

kapitola v knize: TV‘s Betty Goes Global, ed. Janet McCabe, Kim Akkas. London, I.B. TaurisInvestigative Journalism in Central and Eastern Europe: Autnomy, Business Models, and Democratic Roles

The delicate art of criticizing a saviour: ‚Silent gratitude‘ and the limit sof participation in the evaluation of fan translation

Václav Štětka, Henrik Őrnebring¨

článek v časopise: International Journal of Press/Politics

Jan Křeček

monografie, Praha, Grada

Jaroslav Švelch

článek v časopise: ConvergenceThe worlds of the ‚others‘? Czech television‘s agenda of world news coverage

Tomáš Trampota, Kateřina Kučerová

čánek v časopise: Central European Journal of Communication

Irena Reifová, Jaroslav Švech

zvláštní sekce časopisu Convergence 19(3), 2013

Irena Reifová, Tereza Pavlíčková

zvláštní číslo časopisu Mediální studia 2/2013Seznam publikací IKSŽ 2013


ADAM, Silke - MAIER, Michaela - DE VREESE, Claes. Campaigning Against Europe? The Role of Euroskeptic Fringe and Mainstream Parties in the 2009 European Parliament Election. Journal of Political Marketing, 2013, 12(1), 77-99. ISSN 1537-7857. DOI 10.1080/15377857.2013.752245.


BEDNAŘÍK, Petr. Die Darstellung von Edvard Beneš in tschechoslowakischen Filmen und Fernsehserien in der Zeit der Normalisierung. In: KONRÁD, Ota - KÜPPER, René. Edvard Beneš : Vorbild und Feinbild : politische, mediale historiographische Deutungen. 1 vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 129, s. 235-246. ISBN 978-3-525-37302-6.


BEDNAŘÍK, Petr. The Production of Czechoslovakia´s Most Popular Television Serial ´The Hospital on the Outskirts´and its Post-1989 Repeats. VIEW Journal for European Television History and Culture, 2013, 2(3), 27-36. ISSN 2213-0969.


BEDNAŘÍK, Petr. Sarah Houtermans: Mediale Zwischenwelten. Sehepunkte, 2013, 13(10), nestránkováno. ISSN 1618-6168.


BEDNAŘÍK, Petr. Proměny českých médií v letech 1945-1948. In: MALÝ, Ivan. Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. 1 vyd. Praha: Národní muzeum, 2013, s. 164-174. ISBN 978-80-7036-391-1.


CARPENTIER, Nico. Identity, Contingency and Rigidity: The (counter-)hegemonic constructions of the identity of the media professional. Medijska istrazivanja, 2013, 19(2), 90-119. ISSN 1330-6928.


CARPENTIER, Nico. Quality Discourses. Community Media Articulations of Democratic and Negotiated quality. In: TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico - NIEMINEN, Hannu - PRUULMANN-VENERFELDT, Pille - KILBORN, Richard - SUNDIN, Ebba - OLSSON, Tobias. Past, future and change: Contemporary analysis of evolving media scapes. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana Press, 2013, The Researching and Teaching Communication Series, s. 237-247. ISBN 978-961-235-640-8.


CARPENTIER, Nico - DAHLGREN, Peter. The social relevance of participatory theory. Comunicazioni sociali. Rivista di media, spettacolo e studi culturali, 2013, 35(3), 301-315. ISSN 0392-8667.


CARPENTIER, Nico. The participatory organization : Alternative models for organizational structure and leadership. In: OLSSON, Tobias. Producing the Internet : Critical perspectives of social media. 1 vyd. Göteborg: Nordicom, 2013, s. 63-82. ISBN 978-91-86523-59-6.


CARPENTIER, Nico. A Short History of Participation in the Cultural Realm. In: RUNNEL, Pille - PRUULMANN-VENGERFELDT, Pille - VIIRES, Piret - LAAK, Marin. The Digital Turn : User's Practices and Cultural Transformations. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, s. 207-221. ISBN 978-3-631-64035-7.


CARPENTIER, Nico. The identity constructions of media professionals. Coping with modernist articulations of the media professional as author and the recognition of difference. In: MERTENS, Stefan. Perspectieven op internationale journalistiek. 1 vyd. Gent: Academia Press, 2013, s. 5-18. ISBN 978-90-382-2166-3.


CARPENTIER, Nico - DAHLGREN, Peter - PASQUALI, Francesca. Waves of media democratization: A brief history of contemporary participatory practices in the media sphere. In: Convergence. 1 vyd. London: Sage Publications, 2013, s. 287-294. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1354-8565. DOI 10.1177/1354856513486529.


CARPENTIER REIFOVÁ, Irena - BEDNAŘÍK, Petr - DOMINIK, Šimon. Between politics and soap: The articulation of ideology and melodrama in Czechoslovak television serials, 1975-89. In: GODDARD, Peter. Popular television in authoritarian Europe. 1 vyd. Manchester: Manchester University Press, 2013, s. 91-106. ISBN 978-0-7190-8239-9.


CARPENTIER REIFOVÁ, Irena - SLOBODA, Zdeněk. Czech Ugly Katka : global homogenization and local invention. In: AKASS, Kim - MCCABE, Janet. TV's Betty Goes Global : From Telenovela to International Brand. 1 vyd. London: I.B. Tauris, 2013, Reading contemporary television, s. 189-205. ISBN 978-1-78076-267-8.


COHEN, Joachim - VAN LANDEGHEM, Paul - CARPENTIER, Nico. Different trends in euthanasia acceptance across Europe: A study of 13 western and 10 central and eastern European countries, 1981-2008. European Journal of Public Health, 2013, 23(3), 378-380. ISSN 1101-1262. DOI 10.1093/eurpub/cks186.


CONNELLY KOHUTOVÁ, Radka. Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana. 1 vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. Právní instituty. 207 s. ISBN 978-80-7400-493-3.


ČÁBELKOVÁ, Inna - STRIELKOWSKI, Wadim. Is the level of taxation a product of culture? A cultural economics approach. Society and Economy, 2013, 35(4), 513-529. ISSN 1588-9726. DOI 10.1556/SocEc.2013.0007.


ČEŇKOVÁ, Jana. Hana Bořkovcová:My tři cvoci. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 330-331. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Iva Procházková: Myši patří do nebe. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 212-213. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Květa Pacovská: Zelená, červená, všechny, hravá kniha o barvách. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 194-195. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Josef Kainar: Nevídáno neslýcháno. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 140-141. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Ota Hofman: Útěk. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 316-317. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Petiška Eduard: Martínkova čítanka, František Nepil: Já Baryk, Žáček Jiří: Aprílová škola. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 164-169. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Procházková Iva: Nazí, Šebesta, Juraj: Když se pes směje. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 420-423. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Lubomír Feldek: Hra pro tvoje modré oči. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 122-123. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Daniel Hevier: Nevyplazuj jazyk na lva. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 182-183. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Klára Jarunková: Bratr mlčenlivého vlka. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 320-321. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Josef Brukner: Obrazárna. Všelijaké malování ke čtení a ke koukání. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 178-179. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. František Hrubín: Špalíček veršů a pohádek. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 116-117. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. A.A.Milne: Medvídek Pú. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 44-45. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Svatopluk Hrnčíř: Únos krále hádanek. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 342-343. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. In einer Welt voller Farben und Formen. JuLit, 2013, 39(2), 39-42. ISSN 0938-202X.


ČEŇKOVÁ, Jana. Sís Petr: Tibet.Tajemství červené krabičky, Viliam Klimáček-Dezider Tóth: Noha k noze. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 374-377. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Závrať : Povídky s napětím. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 171 s. ISBN 978-80-204-3096-0.


ČEŇKOVÁ, Jana. Několik poznámek k vývoji ilustrací pohádkových souborů Karla Jaromíra Erbena v českých vydáních. In: ANOŠKINOVÁ, Viera. 24. Bienále ilustrácií Bratislava: medzinárodné sympózium BIB 2013. 1 vyd. Bratislava: Bibiana, 2013, 24, s. 22-27. ISBN 978-80-89154-41-8.


ČEŇKOVÁ, Jana. Jan Procházka: Ať žije republika, Iva Hercíková: Pět holek na krku. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 310-313. ISBN 978-80-00-03336-5.


DORČÁKOVÁ, Jana. Večerní Praha jako vybočení ze socialistické každodennosti. In: Populární kultura v českém prostoru. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013, s. 128-136. ISBN 978-80-246-2192-0.


FRANCOVÁ, Pavla. Neubeginn: die Transformation des Tschechoslowakischen Hoerfunks 1988 bis 1993. Rundfunk und Geschichte, 2013, 39(3-4), 49-60. ISSN 0175-4351.


FRANCOVÁ, Pavla. Východoněmecká tisková agentura ADN. Mediální studia, 2013, 7(1), 79-92. ISSN 1801-9978.


HÁJEK, Roman. James Curran, Natalie Fenton, and Des Freedman, Misunderstanding the Internet. International Journal of Communication, 2013, 7(2013), 967-969. ISSN 1932-8036.


HÁJEK, Roman. The Changing Landscape of Local Information Space in the Czech Republic: Consequences for Local Political Communication. Polish Political Science Review, 2013, 1(1), 5-19. ISSN 0000-0000.


HRONOVÁ, Tereza. Národní identitu konstruují každodenně používané jazykové struktury a symboly. Mediální studia, 2013, 7(1), 113-115. ISSN 1801-9978.


HRONOVÁ, Tereza. České národní mýty jako součást persuazivní komunikace v současné reklamě. In: PETRANOVÁ, Dana - MATÚŠ, Jozef - ČÁBYOVÁ, Ludmila. Megatrendy a médiá 2013: Zväčšenina : médiá ako komodita. 1 vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013, s. 67-81. ISBN 978-80-8105-479-2.


HUSÁK, Martin. Medializace rockové hudby v Československu v období normalizace. In: PETRANOVÁ, Dana - MAGÁL, Slavomír - PLENCNER, Alexander. Megatrendy a médiá 2013: Vrtieť psom: metafora v médiách: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1 vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013, s. 53-73. ISBN 978-80-8105-476-1.


JEBRIL, Nael - ŠTĚTKA, Václav - LOVELESS, Matthew. Media and Democratisation: What is known about the Role of Mass Media in Transitions to Democracy. 1 vyd. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, 2013. 51 s. ISBN 978-1-907384-11-0.


JENKINS, Henry - CARPENTIER, Nico. Theorizing participatory intensities: A conversation about participation and politics. In: Convergence. 1 vyd. London: Sage Publications, 2013, s. 265-286. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1354-8565. DOI 10.1177/1354856513482090.


JIRKŮ, Jan. Aplikace konceptu mediální logiky při výzkumu dopadů nových médií na žurnalistiku. In: HUBÁLEK, Tomáš. Sborník z II. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 1 vyd. Praha: Epocha, 2013, s. 210-217. ISBN 978-80-7425-211-2.


KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana. Sme médiá? Presun od vysielacieho modelu k sieťovému. In: PETRANOVÁ, Dana - PRAVDOVÁ, Hana - SOLÍK, Martin. Megatrendy a médiá 2013: Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry. 1 vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013, s. 158-171. ISBN 978-80-8105-477-8.


KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana. "Nové" médiá v kontexte konvergencie. Mediální studia, 2013, 7(1), 116-119. ISSN 1801-9978.


KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana. Tendencie súčasnej portrétnej fotografie. In: PETRANOVÁ, Dana - PRAVDOVÁ, Hana. Quo vadis massmedia, quo vadis marketing: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. 1 vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013, s. 67-74. ISBN 978-80-8105-486-0.


KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana. Prvá priama voľba prezidenta v Českej republike na Twitteri. Naše společnost, 2013, 11(2), 41-52. ISSN 1214-438X. DOI 10.13060/1214-438X.2013.11.2.4.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - MATUŠKOVÁ, Anna. Public Affairs v České republice: Současný stav oboru. Politologický časopis, 2013, 20(4), 469-482. ISSN 1211-3247. DOI 10.5817/PC2013-4-469.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Anti-Corruption Rhetoric as a New Trend in Czech Marketing Communication and Social Responsibility. In: PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, Gabriela - KOUDELKA, Jan. Current challenges of marketing and their application in practice: scientific articles. 1 vyd. Bratislava: Ekonóm, 2013, s. 47-53. ISBN 978-80-225-3632-5.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. The Changing Role of Communication in Organizational Management. Economics and Management, 2013, Neuveden(87), 15-19. ISSN 1998-1627.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - ORBAN, Karol. Is there a Leadership Crisis? CEO Positioning and Communication in Relations to Reputation Management. Economics and Management, 2013, 8(11), 29-33. ISSN 1998-1627.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. The Role and Function of Public Relations in the Czech Republic. In: OKAY, Aydemir - CARAYOL, Valérie - TENCH, Ralph. Researching the Changing Profession of Public Relations. 1 vyd. Bruxelles: Peter Lang, 2013, s. 91-109. ISBN 978-2-87574-056-4.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. The Growth of Anti-Corruption Attitudes in Czech Marketing Communication and PR: Anti-corruption Fight as Marketing Tool. Central European Business Review, 2013, 2(1), 15-20. ISSN 1805-4854.


KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza. Analýza diskurzu v současné francouzské perspektivě. In: Lingvistika Praha 2013: sborník příspěvků. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1805-9988.


KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza. Pragmalingvistický přístup ke studiu mediální a reklamní komunikace. Jazykovědné aktuality, 2013, 50(1-2), 4-17. ISSN 1212-5326.


KONČELÍK, Jakub. Dva tisíce slov... a šest a půl tisíce tanků. In: BERÁNEK, Jindřich. Souboj slova a obrazu s mocnými: novináři a média v Pražském jaru '68. 1 vyd. Praha: Klub novinářů Pražského jara 1968, 2013, s. 94-107. ISBN 978-80-260-5272-2.


KONČELÍK, Jakub. Vysokoškolské vzdělávání novinářů v České republice. In: HORVÁTH, Miloš. 60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku. 1 vyd. Bratislava: STIMUL, 2013, s. 98-113. ISBN 978-80-8127-090-1.


KÖPPLOVÁ, Barbara - JIRÁK, Jan. Žurnalistika a mediální studia v Česku: úvahy o historickém vývoji a současné situaci. Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, 2013, 13(1-2), 53-80. ISSN 1213-4449.


KOUDELKOVÁ, Petra - ORBAN, Karol. Trendy v marketingu MSP směřující k podpoře zavádění inovací na český trh. In: MIČUDOVÁ, Kateřina. Trendy v podnikání 2013: recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. 1 vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. nestránkováno. ISBN 978-80-261-0321-9.


KOUDELKOVÁ, Petra. Vzdělávání studentů technických fakult k podnikání. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2013, 3(3), 45-62. ISSN 1804-526X.


KOUDELKOVÁ, Petra - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Církevní komunikace : Příležitosti a výzvy v komunikaci církve pro 21. století. konference. Praha, 2013.


KRAUS, Jiří. Komentář: Stylistický komentář k vymezování vlastností jednoho publicistického žánru. In: OSVALDOVÁ, Barbora. O komentáři, o komentátorech. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013, s. 15-23. ISBN 978-80-246-2237-8.


KŘEČEK, Jan. Politická komunikace : od res publica po public relations. 1 vyd. Praha: Grada, 2013. Politologie. 169 s. ISBN 978-80-247-3536-8.


KŘEČEK, Jan. Us and Them in the Time of Protests - Different Tactics of Ideological Construction in (Rudé) Právo Daily (1989 and 2000). In: COBAN, Savas. Media's Role in the Socialist Era. 1 vyd. Kiel: Amani International Publishers, 2013, s. 175-195. ISBN 978-3-938054-50-5.


LEPIK, Krista - CARPENTIER, Nico. Articulating the visitor in public knowledge institutions. Critical Discourse Studies, 2013, 10(2), 136-153. ISSN 1740-5904. DOI 10.1080/17405904.2012.744325.


MACKOVÁ, Alena - FIALOVÁ, Marta - ŠTĚTKA, Václav. Nová média jako nástroj politické kampaně v České republice: případová studie krajských a senátních voleb 2012. Politologický časopis, 2013, 20(4), 507-526. ISSN 1211-3247. DOI 10.5817/PC2013-4-507.


MACKŮ, Lucie. Journalist and His Working Environment (Case Study of a Czech Publishing House). Observatorio (OBS*) Journal, 2013, 7(2), 231-244. ISSN 1646-5954.


MURRU, Maria Francesca - CARPENTIER, Nico. Introduction. Academia’s values of critique and social relevance. Comunicazioni sociali. Rivista di media, spettacolo e studi culturali, 2013, 35(3), 291-295. ISSN 0392-8667.


NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. 11 medailí a 42. místo v pořadí národů, vítejte v paralympijské realitě. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2013, 3(2), 20-20. ISSN 1804-4204.


NOVOTNÝ, David. Pedagogem nesnadno a pomalu. In: MALÝ, Radek. Sborník z kolokvia "Metody výuky tvůrčího psaní aneb Jak se v Česku učí psát“. 1 vyd. Praha: Literární akademie Josefa Škvoreckého, 2013, s. 29-35. ISBN 978-80-86877-61-7.


OSVALDOVÁ, Barbora. Úvod. In: OSVALDOVÁ, Barbora. O komentáři, o komentátorech. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013, s. 9-13. ISBN 978-80-246-2237-8.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Bringing the Author Back Into the Audience Research: A Hermeneutical Perspective on the Audience's Understanding of the Author. Communication Review, 2013, 16(1-2), 31-39. ISSN 1071-4421. DOI 10.1080/10714421.2013.757481.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Trust in the author: Identity, expertise and reputation. CM : časopis za upravljanje komuniciranjem = communication management quarterly, 2013, 8(26), 33-50. ISSN 1452-7405. DOI 10.5937/comman1326033P.


REIFOVÁ, Irena - PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Invisible Audiences: Structure and Agency in Post-Socialist Media Studies. Mediální studia, 2013, 7(2), 130-136. ISSN 1801-9978.


REIFOVÁ, Irena - ŠVELCH, Jaroslav. Shrinking the grand narratives in theorizing participation and new media. In: Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 1 vyd. London: Sage Publications, 2013, s. 261-264. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1354-8565. DOI 10.1177/1354856513482089.


REIFOVÁ, Irena - HLADÍK, Radim. Uncertain Guilt: How the Czech Television Serial Vyprávěj Stirred Up Viewers´ Memories of Socialism. In: TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija. Past, future and change : contemporary analysis of evolving media scapes. 1 vyd. Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2013, The Researching and Teaching Communication Series, s. 197-207. ISBN 978-961-235-640-8.


SLÁDKOVÁ, Hana. Art Availability: On-line Only. In: DUYAN, Efe - GÜNGÖR, Ayşe. Symbols in the History of Art and Culture. 1 vyd. Istanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Mimar Sinan Fine Arts University, 2013, s. 79-90. ISBN 978-975-6264-91-1.


SLÁDKOVÁ, Hana. Vizualita v mediální komunikaci: témata, přístupy a souvislosti. Mediální studia, 2013, 7(1), 58-78. ISSN 1801-9978.


STRIELKOWSKI, Wadim - PLATT, Stephen - WANG, Jing. Consumer preferences for cultural heritage and tourism e-sevices: A case study of three European cities. Trziste, 2013, 25(2), 161-176. ISSN 0353-4790.


STRIELKOWSKI, Wadim. Mystery and thriller tourism: Novel solutions for European cities. Tourism, 2013, 61(3), 277-287. ISSN 1332-7461.


STRIELKOWSKI, Wadim - ČÁBELKOVÁ, Inna. Marketing, menedžment i organizacija proizvodstva v sfere obrazovanija i publikacij v uslovijach stran byvšego Sovetskogo Sojuza i Vostočnoj Jevropy. 1 vyd. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, 2013. 235 s. ISBN 978-80-87404-40-9.


ŠAŠEK, Petr - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Rámcování tématu státního zadlužování v agendě MF DNES a Práva před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010. Acta Politologica, 2013, 5(2), 187-204. ISSN 1803-8220.


ŠTECHOVÁ, Markéta. Celebritisation in Czech Political Communication From 1989 To the Present. In: TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico - NIEMINEN, Hannu - PRUULMANN-VENERFELDT, Pille - KILBORN, Richard - SUNDIN, Ebba - OLSSON, Tobias. Past, future and change: Contemporary analysis of evolving media scapes. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana Press: Založba FDV, 2013, The Researching and Teaching Communication Series, s. 369-369. ISBN 978-961-235-640-8.


ŠTĚTKA, Václav - ÖRNEBRING, Henrik. Investigative Journalism in Central and Eastern Europe Autonomy, Business Models, and Democratic Roles. International Journal of Press/Politics, 2013, 18(4), 413-435. ISSN 1940-1612. DOI 10.1177/1940161213495921.


ŠVELCH, Jan. O pomíjivosti audiovizuálních médií a paratextech. Iluminace, 2013, 25(4), 122-125. ISSN 0862-397X.


ŠVELCH, Jan. Zachraňte status quo: Digitální hry a společenská změna. Game Studies, 2013, 2013(16. 12. 2013), nestránkováno. ISSN 1805-9155.


ŠVELCH, Jaroslav. The delicate art of criticizing a saviour: ‘Silent gratitude’ and the limits of participation in the evaluation of fan translation. In: Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 1 vyd. London: Sage Publications, 2013, s. 303-310. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1354-8565. DOI 10.1177/1354856513486531.


ŠVELCH, Jaroslav. Indiana Jones fights the communist police: Local appropriation of the text adventure genre in the 1980s Czechoslovakia. In: HUNTEMANN, Nina B. - ASLINGER, Ben. Gaming Globally : Production, Play, and Place. 1 vyd. New York: Palgrave Macmillan, 2013, Critical Media Studies, s. 163-181. ISBN 978-1-137-00632-5.


ŠVELCH, Jaroslav. Say it with a Computer Game: Hobby Computer Culture and the Non-entertainment Uses of Homebrew Games in the 1980s Czechoslovakia. Game Studies, 2013, 13(2), nestránkováno. ISSN 1604-7982.


ŠVELCH, Jaroslav. Monsters by the numbers: Controlling monstrosity in video games. In: LEVINA, Marina - BUI, Diem-My T.. Monster culture in the 21st century: a reader. 1 vyd. London: Bloomsbury Academic, 2013, s. 193-208. ISBN 978-1-4411-7839-8.


TEPLÁ, Jana. Vzorce vizuální reprezentace mládí na příkladu fotografií v časopise Mladý svět v 70. a 90. letech 20. století. In: PETRANOVÁ, Dana - MAGÁL, Slavomír - PLENCNER, Alexander. Megatrendy a médiá 2013: Vrtieť psom: metafora v médiách: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1 vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013, s. 154-167. ISBN 978-80-8105-476-1.


TEPLÁ, Jana. Stocchetti: Images in Use. Visual Communication Quarterly, 2013, 20(2), 121-123. ISSN 1555-1393.


TEPLÁ, Jana. Úvod do vizuální kultury. Otázky žurnalistiky, 2013, 56(1-2), 162-163. ISSN 0322-7049.


TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico - NIEMINEN, Hannu. Past, future and change: Contemporary analysis of evolving media scapes. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana Press, 2013. The Researching and Teaching Communication Series. 393 s. ISBN 978-961-235-640-8.


TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico. Introduction: The intellectual work of the 2012 ECREA European media and communication doctoral Summer School in Ljubljana. In: TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico - NIEMINEN, Hannu - PRUULMANN-VENERFELDT, Pille - KILBORN, Richard - SUNDIN, Ebba - OLSSON, Tobias. Past, future and change: Contemporary analysis of evolving media scapes. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana Press, 2013, The Researching and Teaching Communication Series, s. 13-22. ISBN 978-961-235-640-8.


TRAMPOTA, Tomáš - KUČEROVÁ, Kateřina. The worlds of 'the others'? The Czech television's agenda of world news coverage. Central European Journal of Communication, 2013, 6(2), 276-292. ISSN 1899-5101.


VOCHOCOVÁ, Lenka - NEČAS, Vlastimil. Mediální kontext české zahraniční politiky. In: KOŘAN, Michal - DITRYCH, Ondřej. Česká zahraniční politika v roce 2012: analýza ÚMV. 1 vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 27-50. ISBN 978-80-87558-12-6.


VOCHOCOVÁ, Lenka. Mediální studia. In: Kritická teorie společnosti: český kontext. 1 vyd. Praha: Filosofia, 2013, Filosofie a sociální vědy, sv. 50, s. 467-496. ISBN 978-80-7007-403-9.


WOLÁK, Radim. Methodological Materials for Teaching Media Education in the Czech Republic: Prematurely Obsolete or Insufficient Support?. e-Pedagogium [print], 2013, Neuveden(2), 96-109. ISSN 1213-7758.


WOLÁK, Radim. Škola - rodina - média: Partneři v procesu mediálního vzdělávání?. In: PETRANOVÁ, Dana - MAGÁL, Slavomír - VRABEC, Norbert. Megatrendy a médiá 2013: Dotyk zla: Mediálna výchova a výchova médií. 1 vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013, s. 250-261. ISBN 978-80-8105-478-5.


Výběr publikací IKSŽ 2012


Two decades of free media in the Czech Republic: So what? Remarks on the discourse of post-1989 media transformation

Nico Carpentier, Olga Bailey, Bart Cammaerts

monografie

Krakow, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jan Jirák, Barbara Kopplová

kapitola v knize: Media transformations in the post-communist world, ed. Peter Gross, Karol Jakubowicz. Lanham, Lexington Books


Denisa Kasl-Kollmannová

monografie

Brno, Centrum pro studium demokracie a kulturyThe way we applauded: How popular culture Stimulates memory of the socialist past in Czechoslovakia - the case of the television serial Vyprávěj and its viewers

At the crossroads of hermeneutic philosophy and reception studies: understanding patterns of crossmedia consumption.

Alice Němcová Tejkalová

monografie

Praha, Karolinum

Irena Reifová, Kateřina Gillárová, Radim Hladík

kapitola v knize: Popular television in Eastern Europe during and since socialism, ed. Anikó Imre, Timothy Havens, Katia Lustyik. London, Routledge.

Tereza Pavlíčková

kapitola v knize: The social use of media: cultural and social scientific perspetives on audience research, ed. Helena Bilandzic, Geoffroy Patriarche, Paul J. Traudt. Bristol, Intellect.


Seznam publikací 2012

BAILEY, Olga Guedes - CAMMAERTS, Bart - CARPENTIER, Nico. Media alternatywne. 1 vyd. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. 227 s. ISBN 978-83-233-3241-1.


BEDNAŘÍK, Petr. Protižidovské výtržnosti při partyzánském sjezdu v českém tisku v létě 1946. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 37-42. ISSN 0036-5351.


BEDNAŘÍK, Petr - DOMINIK, Šimon. Klement Gottwald v československé normalizační kinematografii. In: FEIGELSON, Kristian - KOPAL, Petr. Film a dějiny 3: politická kamera - film a stalinismus. 1 vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 517-535. ISBN 978-80-87211-58-8.


BOGAERTS, Jo - CARPENTIER, Nico. The Postmodern Challenge to Journalism: Strategies for Constructing a Trustworthy Identity. In: PETERS, Chris - BROERSMA, Marcel. Rethinking journalism. 1 vyd. London: Routledge, 2012, s. 60-71. ISBN 978-0-415-69702-6.


CAMMAERTS, Bart. The strategic use of metaphors by North-Belgian political and media elites during the 2007-2011 Belgian political crisis. International Journal of Media & Cultural Politics, 2012, 8(2), 177-197. ISSN 1740-8296.


CAMMAERTS, Bart. Protest Logics and the Mediation Opportunity Structure. European Journal of Communication, 2012, 27(2), 117-134. ISSN 0267-3231. DOI 10.1177/0267323112441007.


CARPENTIER, Nico. Opening-up the black box of participation: a reception study into the conditions of possibility of mediated participatory practices. In: DHAR, Ravi K - RANA, Pooja. Media in the Swirl. 1 vyd. New Delhi: Pentagon Press, 2012, s. 155-173. ISBN 978-81-8274-653-4.


CARPENTIER, Nico. Discursive structures in the network society: a theoretical case study on the role of immaterial structures in media organisations. Javnost, 2012, 19(4), 25-39. ISSN 1318-3222.


CARPENTIER, Nico. The concept of participation. If they have access and interact, do they really participate?. Fronteiras - estudos midiáticos, 2012, 14(2), 164-177. ISSN 1984-8226. DOI 10.4013/fem.2012.142.10.


CARPENTIER, Nico - VAN BRUSSEL, Leen. On the contingency of death: A discourse-theoretical perspective on the construction of death. Critical Discourse Studies, 2012, 9(2), 99-115. ISSN 1740-5904. DOI 10.1080/17405904.2012.656372.


CARPENTIER, Nico. Preface : Nicolina Montesano Montessori, Hans Schuman, Rob de Lange. Kritische Discoursanalyse. De macht en kracht van taal en tekst. In: MONTESANO MONTESSORI, Nicolina - SCHUMAN, Hans - LANGE, Rob de. Kritische discoursanalyse: de macht en kracht van taal en tekst. 1 vyd. Brussel: ASP, 2012, s. 15-18. ISBN 978-90-70289-19-5.


CARPENTIER, Nico. Non basta dire partecipazione. Le condizioni di possibilita delle pratiche partecipative mediate. Comunicazioni sociali, 2012, (2), 263-273. ISSN 0392-8667.


CARPENTIER REIFOVÁ, Irena - FIŠEROVÁ, Sylvie. Ageing on-line in risk society: Elderly people managing the new risks via new media in the context of decreasing ontological security. Cyberpsychology, 2012, 6(2), nestránkováno. ISSN 1802-7962. DOI 10.5817/CP2012-2-5.


CARPENTIER REIFOVÁ, Irena. Herbert Marshall McLuhan. Jak rozumět médiím. Extenze člověka. In: MACURA, Vladimír - JEDLIČKOVÁ, Alice. Průvodce po světové literární teorii 20. století. 1 vyd. Brno: Host, 2012, s. 511-518. ISBN 978-80-7294-848-2.


CARPENTIER REIFOVÁ, Irena - GILLÁROVÁ, Kateřina - HLADÍK, Radim. The Way We Applauded: How Popular Culture Stimulates Collective Memory of the Socialist Past in Czechoslovakia - the Case of the Television Serial Vyprávěj and its Viewers. In: IMRE, Anikó - HAVENS, Timothy - LUSTYIK, Katalin. Popular Television in Eastern Europe during and since Socialism. 1 vyd. New York: Routledge, 2012, Routledge Advances in Internationalizing Media Studies, s. 199-221. ISBN 978-0-415-89248-3.


CEBE, Jan. Poválečná očista v rámci Svazu českých novinářů. Mediální studia, 2012, 6(1), 17-44. ISSN 1801-9978.


CEBE, Jan. Podíl Svazu českých novinářů na ustavení vysokoškolského studia žurnalistiky v letech 1945-1948. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 43-48. ISSN 0036-5351.


ČEŇKOVÁ, Jana. Zum aktuellen tschechischen Kinder-und Jugendbuch. In: KOPÁČ, Radim. Česká literatura pro děti a mládež (2000-2011). 1 vyd. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012, s. 22-29. ISBN 978-80-87546-03-1.


ČEŇKOVÁ, Jana. K současné české knize pro děti a mládež. In: KOPÁČ, Radim. Česká literatura pro děti a mládež (2000-2011). 1 vyd. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012, s. 7-13. ISBN 978-80-87546-03-1.


ČEŇKOVÁ, Jana. Tajemný a skutečný svět slovem a obrazem (Petr Sís: Tibet. Tajemství červené krabičky). In: Současnost literatury pro děti a mládež 2012. 1 vyd. Liberec: Bor, 2012, s. 31-40. ISBN 978-80-87607-12-1.


ČEŇKOVÁ, Jana. Podivuhodné příběhy sedmi moří. 1 vyd. Praha: Práh, 2012. 53 s. ISBN 978-80-7252-410-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Metodika k didaktické práci s knihou Aleny Ježkové České nebe. jiný výsledek. Praha, 2012. ISBN 0-000-00000-0.


ČEŇKOVÁ, Jana. On contemporary Czech books for children and young people. In: KOPÁČ, Radim. Česká literatura pro děti a mládež (2000-2011). 1 vyd. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012, s. 14-21. ISBN 978-80-87546-03-1.


FERRER PEŇARANDA, Carlos. Castrismo y anticastrismo en la red: Análisis ideológico de los comentarios a la muerte de Laura Pollán en el periódico digital Público.es. Estudos em Comunicação, 2012, (11), 125-148. ISSN 1646-4974.


HÁJEK, Roman. Personalizace, estetizace a depolitizace politiky v českých médiích: mediální pokrytí sjezdů ČSSD a kongresů ODS mezi lety 1994-2011 v denících Právo a Mladá fronta


Dnes. Mediální studia, 2012, 6(1), 76-93. ISSN 1801-9978.


HALADA, Jan. Od osvěty k cílevědomému programu: čeští nakladatelé v posledním půlstoletí habsburské monarchie. Historický obzor (Historical Horizon), 2012, 23(5/6), 117-126. ISSN 1210-6097.


JAVORSKÝ, Marián. Objektivita mediálního zpravodajství v éře humanitárních válek: Případ války v Kosovu. Mezinárodní vztahy, 2012, 47(4), 5-27. ISSN 0323-1844.


JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Two Decades of Free media in the Czech Republic: So What? Remarks on the Discourse of Post-1989 Media Transformation. In: GROSS, Peter - JAKUBOWICZ, Karol. Media Transformations in the Post-Communist World. 1 vyd. Lanham: Lexington Books, 2012, s. 183-194. ISBN 978-0-7391-7494-4.


JIRÁK, Jan - ŠŤASTNÁ, Lucie. K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 67-72. ISSN 0036-5351.


JIRKŮ, Jan. Využití dopravy při novinářské činnosti v první polovině 20. století. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 11-18. ISSN 0036-5351.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - MATUŠKOVÁ, Anna. Research Design: Governmental Communication in the Czech Republic. přednáška nebo poster. Brno, Česká republika, 2012.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Zveřejněné soukromí: utváření obrazu soukromého života politiků v médiích. 1 vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. Politika a společnost. 199 s. ISBN 978-80-7325-294-6.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. "Fake product? Why not!" Attitudes toward the consumption of counterfeit goods in CEE as shown on the example of Slovakia. Central European Business Review, 2012, 1(2), 23-28. ISSN 1805-4854.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - KŘEŠNIČKA, Tomáš. Falešná identita: Konzumování kopií značkového zboží a jeho role ve formování životního stylu. In: Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi. 1 vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012, s. 156-165. ISBN 978-80-7431-090-4.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. CEO and Businesses are Losing Trust: Comparison of EU, USA, Czech and Slovak Republic. Central European Business Review, 2012, 1(1), 7-13. ISSN 1805-4854.


KLIMEŠ, David. Pronikání zábavy do zpravodajského paradigmatu: český příklad. Mediální studia, 2012, 6(1), 45-59. ISSN 1801-9978.


KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho kontrolních mechanismů. Právněhistorické studie, 2012, 41(1), 70-87. ISSN 0079-4929.


KÖPPLOVÁ, Barbara. Der Neue Tag - jeden z konců německého tisku v Čechách a na Moravě. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 31-35. ISSN 0036-5351.


KRAUS, Jiří. Knížky o řádném mluvení a mlčení mistra Albertana, kteréž jest napsal řečí latinskú synu svému, počínají se štastně. In: ČMEJRKOVÁ, Světla - HOFFMANNOVÁ, Jana - KLÍMOVÁ, Jana. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2012, s. 197-199. ISBN 978-80-246-2121-0.


KREJCAR, Robert. Tiskárna Bergman po zániku listu Deutsche Leipaer Zeitung (1945-1951). In: PANÁČEK, Jaroslav. Bezděz 21/2012 : vlastivědný sborník Českolipska. 1 vyd. Česká Lípa: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 2012, s. 85-102. ISBN 978-80-86319-20-9. ISSN 1211-9172.


KREJCAR, Robert. Odraz nacionalismu ve zprávách Deutsche Leipaer Zeitung o dvou požárech na Českolipsku. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 5-9. ISSN 0036-5351.


KUČERA, Štěpán. Rudá záře nad médii. Mediální studia, 2012, 6(1), 110-114. ISSN 1801-9978.


KUČERA, Štěpán. Intermediální poetika příběhu a laické otázky. Mediální studia, 2012, 6(1), 107-110. ISSN 1801-9978.


LYSONĚK, Tomáš. Sebevraždy během vrcholící nezaměstnanosti Velké hospodářské krize v Československu. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 19-24. ISSN 0036-5351.


LYSOŇKOVÁ, Lenka. My a oni: Mýtus nepřítele v protektorátním denním tisku na přelomu června a července 1941. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 25-29. ISSN 0036-5351.


MARŠÍK, Josef. Proměny českého veřejnoprávního rozhlasového zpravodajského a publicistického vysílání po roce 1990. In: HORVÁTH, Miloš. Žurnalistika, médiá, spoločnosť. 1 vyd. Bratislava: Stimul, 2012, s. 9-29. ISBN 978-80-8127-061-1.


MOROCHOVIČOVÁ, Eliška - KRAUS, Jiří. O jedné krajní tendenci stylu současných médií. Český jazyk a literatura, 2012, 63(4), 157-160. ISSN 0009-0786.


NEČAS, Vlastimil - VOCHOCOVÁ, Lenka. Mediální kontext české zahraniční politiky. In: KOŘAN, Michal - DITRYCH, Ondřej. Česká zahraniční politika v roce 2011. 1 vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, s. 40-63. ISBN 978-80-87558-05-8.


NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2012. 175 s. ISBN 978-80-246-2038-1.


NOVOTNÝ, David. Kompozitní postava a topomontáž v pisoidním realismu. In: GAJDOŠ, Július. Od (tvořivého) psaní ke scénickému umění. 1 vyd. Praha: KANT, 2012, s. 51-60. ISBN 978-80-7437-084-7.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza. At the crossroads of hermeneutic philosophy and reception studies: understanding patterns of crossmedia consumption. In: BILANDZIC, Helena. The Social use of Media: Cultural and Social Scientific Perspetives on Audience Research. 1 vyd. Bristol: Intellect, 2012, s. 37-53. ISBN 978-1-84150-512-1.


PRUŠA, Igor. Megaspectacle and Celebrity Transgression in Japan: The Sakai Noriko Media Scandal. In: GALBRAITH, Patrick W. - KARLIN, Jason G.. Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. 1 vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012, s. 56-71. ISBN 978-0-230-29830-9.


ŠÍROVÁ, Tereza. Letecké nehody v době normalizace v československém tisku. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 59-65. ISSN 0036-5351.


ŠOLTYS, Otakar. Dialektika vztahu sovětského a libertariánského mediálního paradigmatu a interpretace mediálních obsahů. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 73-80. ISSN 0036-5351.


ŠTECHOVÁ, Markéta. Mytologie výjimečnosti jako produkční ideologie televizního seriálu Proč bychom se netopili. Iluminace, 2012, 24(2), 5-27. ISSN 0862-397X.


ŠVELCH, Jaroslav. Co nám říká hra: Teoretické a metodologické přístupy k počítačové hře jako expresivnímu médiu. Iluminace, 2012, 24(2), 33-48. ISSN 0862-397X.


ŠVELCH, Jaroslav. Všechny hry, po kterých toužíte: Neformální systémy distribuce počítačových her v Československu v 80. a 90. letech 20. století. In: SUWARA, Bogumila - HUSÁROVÁ, Zuzana. V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. 1 vyd. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2012, s. 143-156. ISBN 978-80-8095-076-7.


ŠVELCH, Jaroslav. Text, příběh a stroj: Digitální textualita a textové počítačové hry v Československu 80. let 20. století. In: SUWARA, Bogumila - HUSÁROVÁ, Zuzana. V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. 1 vyd. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2012, 1, s. 157-171. ISBN 978-80-8095-076-7.


ŠVELCH, Jaroslav. Manifesty nezávislých herních vývojářů. Iluminace, 2012, 24(2), 107-116. ISSN 0862-397X.


ŠVELCH, Jaroslav. Hra pro více hráčů: Herní studia a interdisciplinarita. In: SUWARA, Bogumila - HUSÁROVÁ, Zuzana. V sieti strednej európy: nielen o elektronickej literatúre. 1 vyd. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2012, 1, s. 125-141. ISBN 978-80-8095-076-7.


VAN BRUSSEL, Leen - CARPENTIER, Nico. The discursive construction of the good death and the dying person: A discourse-theoretical analysis of Belgian newspaper articles on medical end-of-life decision making. Journal of Language and Politics, 2012, 11(4), 479-499. ISSN 1569-2159. DOI 10.1075/jlp.11.4.01van.


ZAMAZAL, Ondřej. Systém výroby mediálních kampaní a organizace médií a novinářů v politických procesech. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 49-52. ISSN 0036-5351.


ŽELEZNÝ, Jakub. Vznik týdeníku Tribuna jako první legální tiskové platformy antireformních sil v roce 1969. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 53-57. ISSN 0036-5351.
Výběr publikací IKSŽ 2011

Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová

monografie

Praha, Grada

Nico Carpentier

monografie

Bristol, Intellect


Jan Jirák, Barbara Köpplová, Radim Wolák

kolektivní monografie:Praha, PortálThe tabloidization of the Czech daily press

Barbora Osvaldová a kol.

monografie

Praha, Karolinum

Tomáš Trampota, Jakub Končelík

kapitola v knize: Making Democracy in 20 Years: Media and Politics in Central and Eastern Europe, ed. Boguslawa Dobek-Ostrowska, Michal Glowacki. Wroclaw, Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego.Seznam publikací IKSŽ 2011

BEDNAŘÍK, Petr. Adaptace literárních děl v protektorátní kinematografii. In: MAGINCOVÁ, Dagmar. O protektorátu v sociokulturních souvislostech. 1 vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011, s. 31-40. ISBN 978-80-87378-79-3.


BEDNAŘÍK, Petr - DOMINIK, Šimon. Zobrazení Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda v československé kinematografii a televizních seriálech v období normalizace. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátků do současnosti. 1 vyd. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. 439 s. ISBN 978-80-247-3028-8.


BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan. Dějiny českých médií pohledem českého hraného filmu v období 70. a 80. let 20. století. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 19-31. ISSN 1804-4190.


BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan. Postava novinářky v současném českém filmu a televizním seriálu. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 83-94. ISBN 978-80-262-0056-7.


BENDA, Josef. Právní aspekty práce volné novinářky. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 127-138. ISBN 978-80-262-0056-7.


BRUNER, Tomáš - ŠOLTYS, Otakar. Srovnání jazyka komunistické a nacistické propagandy v úvodnících a vybraných komentářových textech deníku Rudé právo (leden - červenec 1950) a deníku Venkov (srpen - prosinec 1941). Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


CARPENTIER, Nico. The concept of participation. If they have access and interact, do they really participate?. CM: časopis za upravljanje komuniciranjem = communication management quarterly, 2011, 6(21), 13-36. ISSN 1452-7405.


CARPENTIER, Nico. Encarando a morte do Autor : O trabalho identitário do profissional de cultura e as fantasias de controle. MATRIZes, 2011, 4(2), 183-204. ISSN 1982-2073.


CARPENTIER, Nico - VAN BRUSSEL, Leen. Using Discourse Theory: A Discourse-Theoretical Exploration of the Articulation of Death. In: TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico - NIEMINEN, Hannu - PRUULMANN-VENERFELDT, Pille - KILBORN, Richard - SUNDIN, Ebba - OLSSON, Tobias. Critical Perspectives on the European Mediasphere. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2011, The Researching and Teaching Communication Series, s. 57-68. ISBN 978-961-235-583-8.


CARPENTIER, Nico - DAHLGREN, Peter. Introduction: Interrogating audiences - Theoretical horizons of participation. CM: časopis za upravljanje komuniciranjem = communication management quarterly, 2011, 6(21), 7-12. ISSN 1452-7405.


CARPENTIER, Nico. The ideological model of war: discursive mediations of the Self and the Enemy. In: BILLIAS, Nancy - PRAEG, Leonhard. Creating destruction: constructing images of violence and genocide. 1 vyd. Amsterdam: Rodopi, 2011, At the Interface/Probing the Boundaries, v. 75, s. 13-38. ISBN 978-90-420-3338-2.


CARPENTIER, Nico. New configurations of the audience?: the challenges of User-Generated Content for audience theory and media participation. In: NIGHTINGALE, Virginia. The handbook of media audiences. 1 vyd. Malden: Wiley-Blackwell, 2011, Global handbooks in media and communication research, s. 190-212. ISBN 978-1-4051-8418-2.


CARPENTIER, Nico. Representing the Past and Present in Dieterle's The Life of Zola. In: BARON, Lawrence. The modern Jewish experience in world cinema. 1 vyd. Waltham: Brandeis University Press, 2011, s. 29-35. ISBN 978-1-61168-199-4.


CARPENTIER, Nico - RESMANN, Nick. The "ordinary" on commercial radio and TV: A reception analysis of the subject position of ordinary people in the participatory programs Recht van Antwoord and Zwart of Wit. The Communication Review, 2011, 14(1), 1-23. ISSN 1071-4421. DOI 10.1080/10714421.2011.547397.


CARPENTIER, Nico. Media and participation: a site of ideological-democratic struggle. 1 vyd. Bristol: Intellect, 2011. 405 s. ISBN 978-1-84150-407-0.


CARPENTIER, Nico. Contextualising author-audience convergences. Cultural Studies, 2011, 25(4-5), 517-533. ISSN 0950-2386. DOI 10.1080/09502386.2011.600537.


CARPENTIER, Nico. Policy's hubris: power, fantasy and the limits of (global) media policy interventions. In: MANSELL, Robin - RABOY, Marc. The handbook of global media and communication policy. 1 vyd. Malden: Wiley-Blackwell, 2011, Global handbooks in media and communication research, s. 113-128. ISBN 978-1-4051-9871-4.


CEBE, Jan. Rudá Marie aneb se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 71-82. ISBN 978-80-262-0056-7.


CEBE, Jan. Úloha novinářské organizace v únorových událostech roku 1948. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


CEBE, Jan. Účast novinářského svazu na vytváření poválečné mediální legislativy. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 37-44. ISSN 0036-5351.


CICVÁREK, Ivo - WOLÁK, Radim. Za školu. 1 vyd. Praha: Česká televize, 2011. Edice České televize. 146 s. ISBN 978-80-7404-066-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870 - 1970 a její kanonické texty. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2011. 148 s. ISBN 978-80-246-1924-8.


ČEŇKOVÁ, Jana. Karel Jaromír Erben: Živá voda. 1 vyd. Praha: Albatros, 2011. 172 s. ISBN 978-80-00-02810-1.


DOMINIK, Šimon. Vzorová samoobsluha říznutá antikou. Scénování příběhu a příběh scénování - Narativní struktura seriálu Žena za pultem. In: FEDROVÁ, Stanislava - JEDLIČKOVÁ, Alice. Intermediální poetika příběhu. 1 vyd. Praha: Akropolis, 2011, s. 191-209. ISBN 978-80-87481-56-1.


DOMINIK, Šimon. Vyprávěj mi něco... Nebo radši ne. Cinepur, 2011, 18(74), 22-22. ISSN 1213-516X.


DOMINIK, Šimon. Scénování příběhů v televizních seriálech Jaroslava Dietla : Antický model jako výrazový prostředek populárních obsahů televizního média. In: Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární debatu. 1 vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 183-189. ISBN 978-80-85778-85-4.


DOMINIK, Šimon. Kterak připravit sitcom. Cinepur, 2011, 18(75), 47-47. ISSN 1213-516X.


GROMAN, Martin. Probudit hlídacího psa. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 110-112. ISSN 1804-4190.


HALADA, Jan. Marketing in the book business: interpretation, definition and problems of theory in practice. In: PAVLŮ, Dušan. Marketing Communications - Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education: the collection od the 1st international scientific conference : may 19th-20th 2011. 1 vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011, s. 1-5. ISBN 978-80-7408-055-5.


HRONOVÁ, Tereza. Metodologické přístupy k výzkumu reklamy (srovnávací studie leden 2009 až květen 2011). Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 82-94. ISSN 1804-4190.


ISKANDEROVA, Tatiana. Moderátorský televizní projev a jeho percepce mladým publikem. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2011, 2011(2), 107-127. ISSN 0567-8293.


JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Svět, ve kterém žijeme. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 5-7. ISSN 1804-4190.


JIRÁK, Jan. The popularisation of media studies as a factor of media literacy. In: Critical perspectives on the European mediasphere. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2011, The researching and teaching communication series, s. 255-262. ISBN 978-961-235-582-1. ISSN 1736-4744.


JIRÁK, Jan. Marshall McLuhan stoletý. In: Jak rozumět médiím: extenze člověka. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2011, s. 379-384. ISBN 978-80-204-2409-9.


JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. K ustavování studia médií v meziválečném období. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 5-9. ISSN 0036-5351.


JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Journalistik und Medienwissenschaften in Tschechien. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kunst der böhmischen Länder, 2011, 51(1), 41-68. ISSN 0523-8587.


JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. České novinářky : dolů po schodišti nahoru. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 7-10. ISBN 978-80-262-0056-7.


KARTOUS, Bohumil - ŠOLTYS, Otakar. Odraz společenského vývoje v české reklamě druhé poloviny devadesátých let dvacátého století. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Private matter: PR of Privacy of Politicians. In: HORŇÁK, Pavel - VOPÁLENSKÁ, Eva. Marketingová komunikácia a médiá. 1 vyd. Bratislava: Book & Book Publisher, 2011, s. 396-409. ISBN 978-80-970247-5-8.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Nissan: Vyprávějme korporátní příběhy. Strategie, 2011, 18(11), 28-29. ISSN 1210-3756.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. "Family Picture". Interaction of political PR and media in portraying private issues of Czech politicians. In: DE BLASIO, Emiliana - HIBBERT, Matthew - SORICE, Michele. Leadership and new trends in political communication: selected papers. 1 vyd. Rome: Centre for Media and Communication Studies Massimo Baldini, 2011, CMCS Working Papers, s. 171-184. ISBN 978-88-6536-008-8.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Druhá katastrofa po tsunami : Japonská ne-komunikace. Strategie, 2011, 18(9), 16-17. ISSN 1210-3756.


KOHUTOVÁ, Radka. Pojetí pojmu interaktivita v teoriích masové a síťové komunikace. In: MAGÁL, Slavomír - PETRÁŇOVÁ, Dana - SOLÍK, Martin. Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá. 1 vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, s. 109-130. ISBN 978-80-8105-253-8.


KOHUTOVÁ, Radka. Výzkumné a publikační trendy ve studiu nových médií v letech 2006-2010: historická perspektiva. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 27-31. ISSN 0036-5351.


KOHUTOVÁ, Radka - CEBE, Jan. Poetry on Screen: Poetry in Transition, Lingering in Cyberspace. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


KONČELÍK, Jakub. Média za intervence: novináři a československý srpen 1968. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


KOPECKÝ, Ladislav. Ohlédnutí za rokem tygra. Marketing a komunikace, 2011, 21(1), 24-26. ISSN 1211-5622.


KOPECKÝ, Ladislav. Levá a pravá hemisféra v marketingových komunikacích. In: PAVLŮ, Dušan. Marketing Communications - Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. 1 vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011, s. nestránkováno. ISBN 978-80-7408-055-5.


KOPECKÝ, Ladislav. Levá a pravá hemisféra vs. marketing. Trend Marketing, 2011, (6-7), 46-48. ISSN 1214-9594.


KÖPPLOVÁ, Barbara. Zrodila se propaganda. Živá historie, 2011, 2011(březen), 40-41. ISSN 1803-3326.


KÖPPLOVÁ, Barbara. Vítězství a zisky zábavy. Živá historie, 2011, (1), 36-37. ISSN 1802-2278.


KRAUS, Jiří. Jazyk a styl masových médií v perspektivě pražské funkční stylistiky. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 11-15. ISSN 0036-5351.


KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře i ve světě. 2 vyd. Praha: Karolinum, 2011. 248 s. ISBN 978-80-246-2001-5.


KRAUS, Jiří - MIKOLÁŠKOVÁ, Eva. Člověk mluvící. 1 vyd. Voznice: Leda, 2011. 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5.


KRAUS, Jiří. Média a některé proměny češtiny ve veřejném i soukromém diskurzu. In: HASIL, Jiří. Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií. 1 vyd. Praha: Filozofická fakulta UK v nakladatelství Euroslavica, 2011, s. 9-13. ISBN 978-80-7308-359-5.


KRAUS, Jiří. Oslí můstky. Naše řeč, 2011, 94(1), 51-53. ISSN 0027-8203.


KREJCAR, Robert. Regionální média jako pramen ke studiu dějin regionu. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 33-36. ISSN 0036-5351.


KRYŠPÍNOVÁ, Jitka - BLODIGOVÁ, Alexandra. Senátoři - novináři. In: HÁJKOVÁ, Dagmar - VELEK, Luboš. Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera.. 1 vyd. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011, s. 263-291. ISBN 978-80-86495-78-1.


KŘEČEK, Jan - ŠTECHOVÁ, Markéta. Celebritizace české politické komunikace v posledních 20 letech - úvodní úvahy a zjištění. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 65-70. ISSN 0036-5351.


LÁBOVÁ, Alena. Ženy a fotožurnalismus. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 111-126. ISBN 978-80-262-0056-7.


LÁBOVÁ, Alena - LÁB, Filip. Postavení a pojetí fotožurnalistiky v českém novinářském vzdělávání. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 95-102. ISSN 1804-4190.


LÁBOVÁ, Alena. Přelet nad vizuální krajinou. Mediální studia, 2011, 5(1), 76-80. ISSN 1801-9978.


NEČAS, Vlastimil - VOCHOCOVÁ, Lenka. Mediální kontext české zahraničí politiky. In: KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2010. 1 vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 33-57. ISBN 978-80-86506-95-1.


OSVALDOVÁ, Barbora. Olga Scheninpflugová : odvaha být sama sebou. In: PEČINKA, Bohumil. Příběhy odvahy. 1 vyd. Praha: Ringier ČR, 2011, s. 58-64. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 0862-6634.


OSVALDOVÁ, Barbora. Praktikum mediálnej tvorby, Ako sa robia noviny. Mediální studia, 2011, 5(2), 188-192. ISSN 1801-9978.


OSVALDOVÁ, Barbora - ČERMÁK, Miloš - LÁBOVÁ, Alena. Zpravodajství v médiích. 2 vyd. Praha: Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 978-80-246-1899-9.


OSVALDOVÁ, Barbora. Etické aspekty v žurnalistice a veřejný zájem. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 139-150. ISBN 978-80-262-0056-7.


OSVALDOVÁ, Barbora. Golda Meirová. Reflex speciál : Pohnuli světem, 2011, 4(8), 76-81. ISSN 0862-6634.


OSVALDOVÁ, Barbora. Koncepce a metody výuky novinářů v současné ČR. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 103-109. ISSN 1804-4190.


PENKALOVÁ, Lenka. Život volné novinářky za první republiky : Zdena Wattersonová (1890-1980). In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 41-48. ISBN 978-80-262-0056-7.


RÁBOVÁ, Tereza. Historiografie francouzských médií se zaměřením na 20. století. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 50-58. ISSN 1804-4190.


RÁBOVÁ, Tereza. K mnohoznačnosti mediálního diskurzu. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 17-22. ISSN 0036-5351.


REIFOVÁ, Irena. Die Tschechische 'Hässliche Katrin als Heldin eines utopischen Kapitalismus. In: MIKOS, Lothar. Transnationale Serienkultur : Theorie, Ästhetik, Narration und Rezeption neuer Fernsehserien. 1 vyd. Wiesbaden: VS Verlag, 2011, s. 45-64. ISBN 978-3-531-17868-4.


REIFOVÁ, Irena. Academic study of media audiences in Czech Republic. In: CARPENTIER, Nico - BILANDZIC, Helena - PATRIARCHE, Geoffroy - SCHROEDER, Kim - VOSSEN, Emilie - ZELLER, Frauke - PONTE, Cristina. Overview of European Audience Research Research report from the COST Action IS0906 Transforming Audiences, Transforming Societies.. 1 vyd. Brussels: COST Action IS0906, 2011, s. 41-44. ISBN 978-2-9601157-0-3.


REIFOVÁ, Irena - FIŠEROVÁ, Sylvie - STANĚK, Jan. Nová média a nová rizika: dvojí individualizace odpovědnosti. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


SCHULZ, Winfried - SCHERER, Helmut - HAGEN, Lutz. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3 vyd. Praha: Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 2. 149 s. ISBN 978-80-246-1980-4.


SLÁDKOVÁ, Hana. Výtvarně-kritická práce Jiřího Padrty. In: DUFKOVÁ, Mariana. Ad Akta 2. KDUE/VŠUP 2008-2011. 1 vyd. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2011, s. 10-29. ISBN 978-80-86863-57-3.


SUK, Pavel. List paní a dívek a Hvězda československých paní a dívek jako symboly prvorepublikových časopisů pro ženy. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 49-70. ISBN 978-80-262-0056-7.


ŠOLTYS, Otakar. Tunel a tunelování. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 120-121. ISSN 1804-4190.


ŠVELCH, Jaroslav. Přeloženo uživateli: Překlad televizních seriálů jako příklad uživatelsky generovaného obsahu v nových médiích. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


ŠVELCH, Jaroslav. Novináři, kteří nepíšou: reprezentace žurnalistiky v počítačových hrách. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 8-18. ISSN 1804-4190.


ŠVELCH, Jaroslav. Smyšlené prostory, skutečné technologie: K historii projektů virtuálních světů. In: Umění a nová média. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 97-112. ISBN 978-80-210-5639-8.


TEJKALOVÁ, Alice - LÁB, Filip. The relationship between journalism studies and media professionals in the Czech Republic. Otázky žurnalistiky, 2011, 54(1-2), 35-45. ISSN 0322-7049.


TEJKALOVÁ, Alice. Sociální marketing a reklama. In: KUČEROVÁ, Pavla. Rozvojové cíle tisíciletí: sociální spoty. 1 vyd. Praha: Člověk v tísni, 2011, s. 11-13. ISBN 978-80-87456-14-9.


TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico. Introduction: The intellectual work of the 2011 ECREA European media and communication doctoral Summer School in Ljubljana. In: TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico - NIEMINEN, Hannu - PRUULMANN-VENERFELDT, Pille - KILBORN, Richard - SUNDIN, Ebba - OLSSON, Tobias. Critical Perspectives on the European Mediasphere. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2011, The Researching and Teaching Communication Series, s. 13-21. ISBN 978-961-235-583-8.


TRAMPOTA, Tomáš - KUČEROVÁ, Kateřina. Světy ''těch druhých''. Agenda zahraničního zpravodajství českých televizních stanic. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


TRAMPOTA, Tomáš - KONČELÍK, Jakub. The tablioidisation of the Czech daily press. In: DOBEK-OSTROWSKA, Boguslawa - GŁOWACKI, Michal. Making Democracy in 20 Years : Media and Politics in Central and Eastern Europe. 1 vyd. Wroclaw: Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2011, Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3299, s. 287-298. ISBN 978-83-229-3184-4. ISSN 0239-6661.


VOCHOCOVÁ, Lenka. Faktor genderu v mediálních výzkumech - kritika jednoho typu výzkumné praxe. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 95-110. ISBN 978-80-262-0056-7.


WOLÁK, Radim. Metodika mediální výchovy aneb Nápadovník pro odvážné. Mediální studia, 2011, 5(2), 171-174. ISSN 1801-9978.


WOLÁK, Radim. Jak a kde se zrodil novinářský šmok: obraz žurnalistiky ve Freytagových Novinářích. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


WOLÁK, Radim. Učebnice a portály mediální výchovy v ČR. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 113-119. ISSN 1804-4190.


ZAMAZAL, Ondřej. Sociální a politický profil novinářů v českém nekomunistickém tisku (1945-1950). Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 59-66. ISSN 1804-4190.


ŽELEZNÝ, Jakub. Vznik tiskové agentury Orbis v roce 1977 jako reakce na zahraniční podporu Charty 77. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 57-60. ISSN 0036-5351.Publikace za období 2011 až 2016

Publikace IKSŽ 2011-2016


Výběr publikací IKSŽ 2016


ŠTEFANIKOVÁ, S., LÁB, F. 2016. Transformation of Photojournalism Practice in the Czech Republic in the Age of Digital Technology. Journalism: Theory, Practice and Criticism. SAGE. DOI: 10.1177/1464884916663622.


NEČAS, V., TRAMPOTA, T. 2016. News media and decision-making. In Veselý, A., Nekola, M., & Hejzlarová, E. (2016). Policy analysis in the Czech Republic (1st ed.). Bristol: Policy Press.
CARPENTIER, N. 2016. Beyond the ladder of participation. An analytical toolkit for the critical analysis of participatory media processes, Javnost – The Public, 23(1):70-88.MORAVEC, V. 2016. Média v tekutých časech: Konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia.LÁB, F., ŠTEFANIKOVÁ, S., TOPINKOVÁ, M. 2016. Photojournalism in Central Europe: On Authenticity and Ethics, Special Issue of Journal of Central European Political Studies, DOI 10.14746/ssp.2016.2.5

 

NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, A., LÁB, F. 2016. Západ, nebo spíš Východ? Změny ve vlastnictví médií a jejich důsledky. In Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7308-669-5.


ŠTOLL, M. 2016. První digitální restaurace kolekce filmů jednoho autora - Jana Špáty. In JÍCHA, Marek - ŠOFR, Jaromír a kol. Živý film. Digitalizace filmu Metodou DRA. Praha: Akademie múzických umění v Praze a Lepton studio 2016.


 

TRUNEČKOVÁ, L. 2016. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty. Praha: Karolinum.MATUŠKOVÁ, A., GREGOR, M., SOUKENÍK, Š. (2016): Lobbying in the Czech Republic – lack of regulations, professionalism and understanding of the discipline. In Harris, Phil, Bitonti, Alberto. Lobbying in Europe: Public Affairs and the Lobbying Industry in 28 EU Countries. 1st Edition. Palgrave Macmillan. In print. Monografie. ISBN-13: 978-1137552556
Výběr publikací IKSŽ 2015


CEBE, Jan. Spolkový život českých novinářů v letech 1945-1948. Praha: Karolinum, 2015.

 

DIAS, Pavel – HAVEL, Jan – LÁB, Filip. Dias: Fotografie/Photographs 1956–2015. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2015. 258 s. ISBN 978-80-246-3017-5.

 

HÁJEK, Roman - CARPENTIER, Nico. Alternative mainstream media in the Czech Republic: beyond the dichotomy of alterative and mainstream media. Continuum-Journal Of Media & Cultural Studies, 2015, 29(3), 365-382. ISSN 1030-4312. DOI 10.1080/10304312.2014.986061.


HALADA, Jan (ed.) Marketingová komunikace a public relations. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2015. 120 s. ISBN 978-80-246-3075-5.

 

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 250 s. ISBN 978-80-247-5022-4.

 

LILLEKER, Darren G. - TENSCHER, Jens - ŠTĚTKA, Václav. Towards hypermedia campaigning? Perceptions of new media's importance for campaigning by party strategists in comparative perspective. Information, Communication & Society, 2015, 18(7), 747-765. ISSN 1369-118X. DOI 10.1080/1369118X.2014.993679.


NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - LÁB, Filip. Foreign Correspondents in the Czech Republic : Coping with social transition and financial crisis. In: TERZIS, Georgios. Mapping Foreign Correspondence in Europe. 1 vyd. New York: Routledge, 2015, Routledge studies in European communication research and education, 4, s. 57-65. ISBN 978-0-415-71900-1.


REIFOVÁ, Irena. A study in the history of meaning-making: Watching socialist television serials in the former Czechoslovakia. European Journal of Communication, 2015, 30(1), 79-94. ISSN 0267-3231. DOI 10.1177/0267323114565744.


ŠTECHOVÁ, Markéta - HÁJEK, Roman. Faithful confidants or fickle coat-changers? Audience's perceptions of celebrities in political campaigns before the first direct presidential election in the Czech Republic. European Journal of Communication, 2015, 30(3), 337-352. ISSN 0267-3231. DOI 10.1177/0267323115577308.


ŠTOLL, Martin. The Precondition of Creative Work. Scriptum: Creative Writing Research Journal, 2015, 2(2), 46-62. ISSN 2342-6039.


ŠVELCH, Jaroslav - VOCHOCOVÁ, Lenka. Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2015, 51(1), 65-87. ISSN 0038-0288. DOI 10.13060/00380288.2015.51.1.154.

Výběr publikací IKSŽ 2014


The Production of Czechoslovakia‘s Most Popular Television Serial The Hospitál on the Outskirts and its post-1989 repeats

Is there an autor behind this text? A literary asthetic driven approach to interactive media

Czech Ugly Katka: global homogenization and local invention

Denisa Kasl Kollmannová,

Anna Matušková

Public affairs in the Czech Republic: an exploratory study of the current situation. Journal of Public Affairs, 2014, 14(1): 54-66.Denisa Hejlová

The Czech Republic. In: WATSON, Tom. Eastern European Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, National Perspectives on the Development of Public Relations, 25-40.Anna Matušková, Miloš Gregor.

The presidential election in the Czech Republic: a case study of Karel Schwarzenberg's campaign strategy. In: Lees-Marshment, Jennifer. Political Marketing : Principles and Applications. 2 vyd. London: Routledge, 2014, s. 191-194. ISBN 978-0-415-63207-2.Investigative Journalism in Central and Eastern Europe: Autnomy, Business Models, and Democratic Roles

Jaroslav Švelch

Comedy of Contingency: Making Physical Humor in Video Game Spaces. International Journal of Communication, 2014, 8(September): 2530-2552.
Nico Carpentier et al.

Participations: Dialogues on the Participatory Promise of Contemporary Culture and Politics. Part 3 – Politics. International Journal of Communication, 2014, 8 (September): 1129-1151.Jernej Amon Prodnik

A Seeping Commodification: The Long Revolution in the Proliferation of Communication Commodities. TripleC, 2014, 12(1): 142-168.

The worlds of the ‚others‘? Czech television‘s agenda of world news coverage

Roman Hájek

Cesta k aktualizovaným metodám: způsoby zkoumání vlivu nových médií na žurnalistiku. Naše společnost, 2014, 12(1): 41-49.Filip Láb,

Alice Němcová Tejkalová

Journalist Education and Truth in the Digital Age: Why We Need Critical Digital Literacy. In: Stocchetti, Matteo. Media and Education in the Digital Age. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, 105-116.

Kateřina Svatoň Gillárová,

Alice Němcová Tejkalová,

Filip Láb

Undressed Newsroom : The application of visual ethnography in media research. Journalism Practice, 2014, 8(5), 607-618.
The Production of Czechoslovakia‘s Most Popular Television Serial The Hospitál on the Outskirts and its post-1989 repeats

Is there an autor behind this text? A literary asthetic driven approach to interactive media

Václav Štětka, Lenka Vochocová

A dialogue of the deaf, or communities of debate? The use of Facebook in the 2013 Czech Parliamentary Elections campaign. Teorija in Praksa, 2014, 51(6): 1361-1380.


Václav Štětka, Jaromír Mazák

Whither slacktivism? Political engagement and social media use in the 2013 Czech Parliamentary Elections. Cyberpsychology, 2014, 8(3): nestránkováno.

Seznam publikací IKSŽ 2014

ALLEN, Danielle - BAILEY, Moya - CARPENTIER, Nico. Participations: Dialogues on the Participatory Promise of Contemporary Culture and Politics.International Journal of Communication, 2014, Neuveden(8), 1129-1151. ISSN 1932-8036.


BALITSKIY, Sergey - BILAN, Yurij - STRIELKOWSKI, Wadim. Energy security and economic growth in the European Union. Journal of Security and Sustainability Issues, 2014, 4(2), 123-130. ISSN 2029-7017. DOI 10.9770/jssi.2014.4.2(2).


BASLAROVÁ, Iva. Divačka "růžové knihovny": "U sci-fi žehlím, u Růžovky si sednu, ani se nehnu." Preference postav na základě genderového vztahování se publika Ordinace v růžové zahradě. Mediální studia, 2014, 8(1), 37-59. ISSN 1801-9978.


BATISTOVÁ, Anna. Around the Globe : Rethinking Oral History with its Protagonists. By Miroslav Vaněk. Oral History Review, 2014, 41(2), 357-358. ISSN 0094-0798. DOI 10.1093/ohr/ohu048.


BATISTOVÁ, Anna. Kulturní publicistika v londýnském exilu za druhé světové války na příkladu literárního časopisu Obzor. In: PETRANOVÁ, Dana - PRAVDOVÁ, Hana. Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. 1 vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014, s. 59-68. ISBN 978-80-8105-578-2.


BEDNAŘÍK, Petr. Přítelkyně z domu smutku, Zdivočelá země, Vyprávěj - obraz normalizace v českých polistopadových televizních seriálech. In: KOPAL, Petr. Film a dějiny. 4, Normalizace. 1 vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Casablanca, 2014, s. 510-537. ISBN 978-80-87912-13-3.


CARPENTIER, Nico. Reality Television's Construction of Ordinary People: Class-Based and Nonelitist Articulations of Ordinary People and Their Discursive Affordances. In: OUELLETTE, Laurie. A Companion to Reality Television. 1 vyd. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014, s. 345-366. ISBN 978-0-470-65927-4. DOI 10.1002/9781118599594.ch19.


CARPENTIER, Nico. Media Participation (Participatory Communication). In: CHUMAKOV, Alexander N. - MAZOUR, Ivan I. - GAY, William C.. Global Studies Encyclopedic Dictionary. 1 vyd. Amsterdam: Rodopi, 2014, Value Inquiry Book Series, 276, s. 331-332. ISBN 978-90-420-3854-7.

CARPENTIER, Nico - DAHLGREN, Peter. Histories of media(ted) participation: An introduction. CM, Communication Management Quarterly, 2014, 9(30), 7-14. ISSN 1452-7405. DOI 10.5937/comman1430007C.


CARPENTIER, Nico - DAHLGREN, Peter - PASQUALI, Francesca. The democratic (media) revolution : A parallel history of political and media participation. In: CARPENTIER, Nico - SCHRØDER, Kim Christian - HALLETT, Lawrie. Audience transformations : Shifting audience positions in late modernity. 1 vyd. London: Routledge, 2014, Routledge Studies in European Communication Research and Education, s. 123-141. ISBN 978-0-415-82736-2.


CARPENTIER, Nico. Facing the death of the Author : Cultural professional's identity work and the fantasies of control. In: RUNNEL, Pille - PRUULMANN-VENGERFELDT, Pille. Democratising the Museum : Reflections on Participatory Technologies. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, s. 111-130. ISBN 978-3-631-64916-9.


CARPENTIER, Nico - SCHRØDER, Kim - HALLETT, Lawrie. Audience Transformations : Shifting Audience Positions in Late Modernity. 1 vyd. London: Routledge, 2014. Routledge Studies in European Communication Research and Education. 276 s. ISBN 978-0-415-82736-2.


CARPENTIER, Nico. Ethics, killing and dying : The discursive struggle between ethics of war and peace models in the Cypriot independence war of 1955-1959. In: VAN BRUSSEL, Leen - CARPENTIER, Nico. The social construction of death: Interdisciplinary perspectives. 1 vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, s. 161-184. ISBN 978-1-137-39190-2.


CARPENTIER, Nico. The Cypriot web radio MYCYRadio as a participatory mélange : Overcoming dichotomies in the era of web 2.0. Sociologia e Politiche Sociali, 2014, 17(2), 91-108. ISSN 1591-2027. DOI 10.3280/SP2014-002006.


CARPENTIER, Nico - DAHLGREN, Peter. Histories of media(ted) participation. jiný výsledek. CM, Communication Management Quarterly, 30, 2014. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1452-7405.


CARPENTIER, Nico. Participation as a Fantasy: A Psychoanalytical Approach to Power-Sharing Fantasies. In: KRAMP, Leif - CARPENTIER, Nico - HEPP, Andreas - TOMANIĆ-TRIVUNDŽA, Ilija - NIEMINEN, Hannu - KUNELIUS, Risto - OLSSON, Tobias - SUNDIN, Ebba - KILBORN, Richard. Media Practice and Everyday Agency in Europe. 1 vyd. Bremen: edition lumière, 2014, The Researching and Teaching Communication Series, s. 319-330. ISBN 978-3-943245-28-8.


CARPENTIER, Nico - PAVLÍČKOVÁ, Tereza - AIRAGHI, Giulia. Engagement social, société civile et médias en ligne. Comment les organisations de la société civile peuvent-elles utiliser les médias en ligne pour renforcer l'engagement social des citoyens?. 1 vyd. Brussel: Koning Boudewijnstichting, 2014. 182 s. ISBN 978-2-87212-716-0.


CARPENTIER, Nico - SCHRØDER, Kim Christian - HALLETT, Lawrie. Audience / Society Transformations. In: CARPENTIER, Nico - SCHRØDER, Kim Christian - HALLETT, Lawrie. Audience transformations : Shifting audience positions in late modernity. 1 vyd. London: Routledge, 2014, Routledge Studies in European Communication Research and Education, s. 1-12. ISBN 978-0-415-82736-2.


CARPENTIER, Nico. Why Community Media in the Czech Republic? A Roadmap to Develop Czech Community Media. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, power and empowerment : Central and Eastern European communication and media conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 288-293. ISBN 978-1-4438-6396-4.


CARPENTIER, Nico. A call to arms. An essay on the role of the intellectual and the need for producing new imaginaries. Javnost, 2014, 21(3), 77-92. ISSN 1318-3222.


CARPENTIER, Nico. Küre-Yerellesmenin Ayna Görüntüsü Olarak Yerel Ötesi ve Topluluk Medyasi Yerel Ötesiciligi. In: YANIKKAYA, Berrin - ÇOBAN, Baris. Kendi Medyani Yarat Cilt 2 - Alternatif Medya, Kavramlar, Tartismalar, Örnekler. 1 vyd. Istanbul: Kalkedon, 2014, s. 215-255. ISBN 978-605-4979-02-8.


CARPENTIER, Nico - PAVLÍČKOVÁ, Tereza - AIRAGHI, Giulia. Sociaal engagement, maatschappelijk middenveld en online media. Hoe kunnen middenveldorganisaties online media gebruiken om het sociaal engagement van burgers te versterken?. 1 vyd. Brussel: Koning Boudewijnstichting, 2014. 180 s. ISBN 978-90-5130-835-8.


CARPENTIER, Nico. Happily lost in the virtual space? Acces, interaction and participation in an Antwerp virtual arts museum. In: RUNNEL, Pille - PRUULMANN-VENGERFELDT, Pille. Democratising the Museum : Reflections on Participatory Technologies. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, s. 185-201. ISBN 978-3-631-64916-9.


CARPENTIER, Nico. 'Fuck the clowns from Grease!!' Fantasies of participation and agency in the YouTube comments on a Cypriot Problem documentary. Information Communication and Society, 2014, 17(8), 1001-1016. ISSN 1369-118X. DOI 10.1080/1369118X.2013.875582.


CARPENTIER, Nico. On Walls, Squares, Bridges and Sqridges : a framework to think about North-South dialogues in communication and media studies. Journal of Latin American Communication Research, 2014, 4(1), 12-29. ISSN 2237-1265.


CEBE, Jan. Journalists at the Beginning of the Cold War: From the Establishment of a Unified International Journalists' Organisation to its Early End. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, power and empowerment : Central and Eastern European communication and media conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 444-449. ISBN 978-1-4438-6396-4.


COHEN, Joachim - VAN LANDEGHEM, Paul - CARPENTIER, Nico. Public acceptance of euthanasia in Europe: a survey study in 47 countries. International Journal of Public Health, 2014, 59(1), 143-156. ISSN 1661-8556. DOI 10.1007/s00038-013-0461-6.


ČAJKA, Peter - JAROSZEWICZ, Marta - STRIELKOWSKI, Wadim. Migration incentives and flows between Belarus, Moldova, Ukraine and the European Union: a forecasting model. Economics and Sociology, 2014, 7(4), 11-25. ISSN 2071-789X. DOI 10.14254/2071-789X.2014/7-4/1.


ČEŇKOVÁ, Jana. Několik poznámek k výběru hesel lexikonu 2x101 knih pro děti a mládež a na závěr ke slovenské literatuře. In: EVA KOUDELKOVÁ, TUL Liberec. Současnost literatury pro děti a mládež : Liberec 23.-24. dubna 2014. 1 vyd. Liberec: Krajská vědecká knihovna v LIberci, 2014, s. 11-16. ISBN 978-80-85874-72-3.


DAS, Ranjana - PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Is there an author behind this text? A literary aesthetic driven approach to interactive media. New Media and Society, 2014, 16(3), 381-397. ISSN 1461-4448. DOI 10.1177/1461444813481296.

DVOŘÁK, Tomáš. Index a fotografie. In: Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu. 1 vyd. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,, 2014, s. 127-137. ISBN 978-80-86863-77-1.


GREGOR, Miloš - MATUŠKOVÁ, Anna. Electoral Campaigns and Marketing Strategy : The Case Study of the Karel Schwarzenberg Campaign. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 2014, 3(4), 24-30. ISSN 1805-6830.


HÁJEK, Roman - ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Citizen Journalism Is As Old As Journalism Itself: An interview with Stuart Allan. Mediální studia, 2014, 8(2), 174-181. ISSN 1801-9978.


HÁJEK, Roman. Cesta k aktualizovaným metodám: způsoby zkoumání vlivu nových médií na žurnalistiku. Naše společnost, 2014, 12(1), 41-49. ISSN 1214-438X. DOI 10.13060/1214438X.2014.1.12.90.


HÁJEK, Roman. The Reconsideration of the Role of the Press as an Alternative Medium in the Digital Era: Three Cases from the Czech Republic. International Journal of Interdisciplinary Studies in Communication [online], 2014, 8(2), 1-9. ISSN 2324-7517.


HAVELKOVÁ, Hana. Proměny genderové kultury v české společnosti, 1948-1989. Praha: Slon, 2014.


HEJLOVÁ, Denisa. Public Perception of Climate Change Issues : Detecting Potential Reputational Risks. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 2014, 3(2), 6-14. ISSN 1805-6830.


HEJLOVÁ, Denisa. The Czech Republic. In: WATSON, Tom. Eastern European Perspectives on the Development of Public Relations : Other Voices. 1 vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, National Perspectives on the Development of Public Relations, s. 25-40. ISBN 978-1-137-40424-4. DOI 10.1057/9781137404268.0007.


HOLCOVÁ, Irena - KŘESŤANOVÁ, Veronika a kolektiv. Licence. In: ŠVESTKA, Jiří - HOLCOVÁ, Irena - KŘESŤANOVÁ, Veronika. Lze podle ustanovení §1109 a násl. občanského zákoníku nabýt autorskou licenci od neoprávněného?. In: KŘÍŽ, Jan. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady na českou legislativu a praxi. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2014, s. 17-24. ISBN 978-80-87975-15-2.


HRDINA, Matouš. Poznámky o uchopitelnosti neuchopitelného. Mediální studia, 2014, 8(1), 88-91. ISSN 1801-9978.


HRDINA, Matouš - KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana. Parties, pirates and politicians: The 2014 European Parliamentary elections on Czech Twitter. Human Affairs, 2014, 24(4), 437-451. ISSN 1210-3055.


HUSÁK, Martin. Hudební publicistika v období Pražského jara. In: PETRANOVÁ, Dana - PAVLŮ, Dušan - PRAVDOVÁ, Hana. Demokratizačná funkcia médií: ideál a realita - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014, s. 33-54. ISBN 978-80-8105-588-1.


HUSÁK, Martin. Profesní vzdělávání a uplatnění rockově zaměřených publicistů v období normalizace. Mediální studia, 2014, 8(1), 71-86. ISSN 1801-9978.


CHIABAI, Aline - PLATT, Stephen - STRIELKOWSKI, Wadim. Eliciting users' preferences for cultural heritage and tourism-related e-services: a tale of three European cities. Tourism Economics, 2014, 20(2), 263-277. ISSN 1354-8166. DOI 10.5367/te.2013.0290.


JENKINS, Henry - CARPENTIER, Nico. Teoretisanja o intenzitetu participacije: razgovor o participaciji i politici. Media and Communication / Mediji i komunikacije, 2014, 1(2), 19-48. ISSN 2336-9981.


JIRKŮ, Jan. Novost nových médií. Civilia: odborná revue pro didaktiku společenských věd, 2014, 5(1), 57-66. ISSN 1805-3963.

KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - MATUŠKOVÁ, Anna. Public affairs in the Czech Republic: an exploratory study of the current situation. Journal of Public Affairs, 2014, 14(1), 54-66. ISSN 1472-3891. DOI 10.1002/pa.1505.


KISELEVA, Liudmila S. - STRIELKOWSKI, Wadim. Economic analysis of happiness, wellbeing and health: a Tyumen region case study. Actual Problems of Economics, 2014, 2014(11 (161)), 245-254. ISSN 1993-6788.


KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza. Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu. In: Lingvistika Praha 2014: sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. 1-11. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1805-9988.


KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza. Reklamní komunikace v časopisech pro ženy: jsou její přesvědčovací prostředky skutečně přesvědčivé? Didaktické studie, 2014, 6(2), 134-150. ISSN 1804-1221.


KLIMEŠ, David. Fotografie jako svědectví. Paměť a dějiny, 2014, 8(4), 125-127. ISSN 1802-8241.


KOUDELKOVÁ, Petra. "Mikroregion" Drahanská vrchovina: příležitosti pro další rozvoj. In: Region v rozvoji společnosti 2014 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1 vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 487-495. ISBN 978-80-7509-139-0.


KOUDELKOVÁ, Petra - SVOBODOVÁ, Andrea. Knowledge Creation and Knowledge Sharing as Essential Determinants Innovation in SMEs. International Economics Letters, 2014, 3(1), 12-20. ISSN 1805-7306.


KOUDELKOVÁ, Petra - HEJLOVÁ, Denisa. Forms of Corruption Behaviour at Firm-Level Evidence in the Czech Republic. In: KOLOUCHOVÁ, Daniela. Current challenges of marketing and their application in practice : Scientific articles from the international conference. 1 vyd. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014, s. 24-33. ISBN 978-80-87500-55-2.


KOUDELKOVÁ, Petra - MILICHOVSKÝ, František. Appropriate Methods for Measurement Effectiveness of Innovation in SMEs in the Czech Republic. In: SOLIMAN, Khalid S.. Vision 2020: Sustanaible Growth, Economic Development and Global Competitivenes. 1 vyd. Norristown, PA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s. 976-988. ISBN 978-0-9860419-2-1.


KOUDELKOVÁ, Petra. Innovation in Small and Medium Enterprises in the Czech Republic. Central European business review, 2014, 3(3), 31-37. ISSN 1805-4854.


KOUDELKOVÁ, Petra. Znalosti v oblasti managementu inovací a jejich dopad na tvorbu inovací v podniku. Scientia et Societas, 2014, 10(2), 117-126. ISSN 1801-7118.


KOUDELKOVÁ, Petra. Specifika marketingu v sociálních podnicích. In: ČECHUROVÁ, Lenka - JIŘINCOVÁ, Milena. Trendy v podnikání 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. nestránkováno. ISBN 978-80-261-0444-5.


KRAMP, Leif - CARPENTIER, Nico - HEPP, Andreas. Introduction: Investigating the Everyday Presence of Media. In: KRAMP, Leif - CARPENTIER, Nico - HEPP, Andreas - TOMANIĆ-TRIVUNDŽA, Ilija - NIEMINEN, Hannu - KUNELIUS, Risto - OLSSON, Tobias - SUNDIN, Ebba - KILBORN, Richard. Media Practice and Everyday Agency in Europe. 1 vyd. Bremen: edition lumière, 2014, The Researching and Teaching Communication Series, s. 9-21. ISBN 978-3-943245-28-8.


KRAMP, Leif - CARPENTIER, Nico - HEPP, Andreas. Media Practice and Everyday Agency in Europe. 1 vyd. Bremen: edition lumière, 2014. The Researching and Teaching Communication Series. 375 s. ISBN 978-3-943245-28-8.

KRAUS, Jiří. Jazyk a média mezi rétorikou a filozofií. Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 2014, Neuveden(1), 13-31. ISSN 1802-0364.


KUBÍČKOVÁ, Vladimíra. Media relations v éře Facebooku : Jan Tomandl: Public relations a zpravodajství : Vliv hluboké proměny žurnalistiky na teorii a praxi vztahů s médii. Mediální studia, 2014, 8(1), 94-97. ISSN 1801-9978.


LÁB, Filip. Digital Screen as New Frame. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 72-75. ISBN 978-1-4438-6396-4.


LÁB, Filip - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Journalist Education and Truth in the Digital Age: Why We Need Critical Digital Literacy. In: STOCCHETTI, Matteo. Media and Education in the Digital Age. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, MEDA, 1, s. 105-116. ISBN 978-3-631-65154-4.


LILLEKER, Darren - TENSCHER, Jens - ŠTĚTKA, Václav. Towards hypermedia campaigning? Perceptions of new media's importance for campaigning by party strategists in comparative perspective. Information, Communication & Society, 2014, neuvedeno (neuvedeno), 2-19. ISSN 1369-118X. DOI 10.1080/1369118X.2014.993679.


LISIN, Evgeny - STRIELKOWSKI, Wadim. Modelling new economic approaches for the wholesale energy markets in Russia and the EU. Transformations in Business and Economics, 2014, 13(2B), 566-580. ISSN 1648-4460. DOI 10.5367/te.2013.0290.


MARIËN, Ilse - PRODNIK, Amon Jernej. Digital inclusion and user (dis)empowerment: a critical perspective. Info, 2014, 16(6), 35-47. ISSN 1463-6697. DOI 10.1108/info-07-2014-0030.


MASLOWSKI, Nicolas - ŠUBRT, Jiří - DVOŘÁK, Tomáš. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2014. 320 s. ISBN 978-80-246-2689-5.


MATUŠKOVÁ, Anna - GREGOR, Miloš. The presidential election in the Czech Republic: a case study of Karel Schwarzenberg's campaign strategy. In: LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political Marketing : Principles and Applications. 2 vyd. London: Routledge, 2014, s. 185-191. ISBN 978-0-415-63207-2.


MILICHOVSKÝ, František - KOUDELKOVÁ, Petra. Effectiveness of Realisation Marketing Activities in Czech Engineering Companies in Relation with Foreign Shares. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, 156(November), 424-428. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2014.11.215.


NEČAS, Vlastimil - VOCHOCOVÁ, Lenka. Česká média a zahraniční politika: v hradním stínu a zajetí emocí. Středoevropské politické studie (Central European Political Studies Review.), 2014, 16(2-3), 137-159. ISSN 1212-7817. DOI 10.5817/CEPSR.2014.23.137.


NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. The Role of Power in the Articles about Athletes with a Disability. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 364-369. ISBN 978-1-4438-6396-4.


NOVOTNÝ, David. Úvahy o mýtu. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2014. 260 s. ISBN 978-80-246-2557-7.


OBLAK ČRNIČ, Tanja - PRODNIK, Amon Jernej. Samopromocijski novičarski mediji? Analiza spletnih mest slovenskih političnih akterjev. Teorija in Praksa, 2014, 51(6), 1321-1343. ISSN 0040-3598.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 470 s. ISBN 978-1-4438-6396-4.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza - NYRE, Lars - JURISIC, Jelena. What Does It Mean to Trust the Media?. In: CARPENTIER, Nico - SCHRÖDER, Kim christian - HALLETT, Lawrie. Audience Transformations: Shifting Audience Positions in Late Modernity. 1 vyd. London: Routledge, 2014, Routledge studies in European communication research and education, s. 228-244. ISBN 978-0-415-82736-2.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza. The Imagined Author : Media users' trust in, and expectations of media. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 248-253. ISBN 978-1-4438-6396-4.


PRODNIK, Amon Jernej - WASKO, Janet. Professor Janet Wasko: an interview with the president of the IAMCR and one of the key representatives of the political economy of communication approach. TripleC, 2014, 12(1), 14-27. ISSN 1726-670X.


PRODNIK, Amon Jernej. A Seeping Commodification: The Long Revolution in the Proliferation of Communication Commodities. TripleC, 2014, 12(1), 142-168. ISSN 1726-670X.


PRODNIK, Amon Jernej. The Brave New Social Media: Contradictory Information and Communication Technologies and the State-Capitalist Surveillance Complex. Teorija in Praksa, 2014, 51(6), 1222-1241. ISSN 0040-3598.


PRODNIK, Amon Jernej. Sürüp giden metalaştirma süreçleri üzerine bir not: izleyici metasindan toplumsal fabrikaya. In: MOSCO, Vincent - FUCHS, Christian - BAŞARAN, Funda. Marx geri döndü : medya, meta ve sermaye birikimi. 2 vyd. Ankara: Notabene, 2014, s. 301-366. ISBN 978-605-5513-90-0.


REIFOVÁ, Irena. Ontological Security in the Digital Age : The Case of Elderly People Using New Media. In: KRAMP, Leif. Media Practice and Everyday Agency in Europe. 1 vyd. Bremen: edition lumiére, 2014, The Researching and Teaching Communication Series, s. 153-161. ISBN 978-3-943245-28-8.


SANDERSON, Matthew - STRIELKOWSKI, Wadim - HLUŠTÍKOVÁ, Kateřina. Ukrajinská pracovní migrace v České republice: odliv mozků a existence strukturálních kanálů. Politická ekonomie, 2014, 62(4), 542-559. ISSN 0032-3233.


SANDOVAL, Marisol - FUCHS, Christian - PRODNIK, Amon Jernej. Philosophers of the World Unite! Theorising Digital Labour and Virtual Work - Definitions, Dimensions and Forms. jiný výsledek. 2014. ISSN 1726-670X.


SANDOVAL, Marisol - FUCHS, Christian - PRODNIK, Amon Jernej. Introduction: philosophers of the world unite! Theorising digital labour and virtual work - definitions, dimensions, and forms. TripleC, 2014, 12(2), 464-467. ISSN 1726-670X.


SEVIGNANI, Sebastian - PREY, Robert - SANDOVAL, Marisol. Critical studies of contemporary informational capitalism : the perspective of emerging scholars. In: FUCHS, Christian - SANDOVAL, Marisol. Critique, social media and the information society. 1 vyd. London: Routledge, 2014, Routledge studies in science, technology and society, 23, s. 76-90. ISBN 978-0-415-84185-6.


SHERMAN, Tamah - ŠVELCH, Jaroslav. "Grammar Nazis never sleep": Facebook humor and the management of standard written language. Language Policy, 2014, Neuveden(Neuvedeno), 1-20. ISSN 1568-4555. DOI 10.1007/s10993-014-9344-9.


SLÁDKOVÁ, Hana. Art: Media Dependent or Media Supplement? Post-production in Post-Totalitarianism and the Specific Situation of Czech Art and Art Journalism in the 1990s. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, power and empowerment : Central and Eastern European communication and media conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 53-57. ISBN 978-1-4438-6396-4.


STRIELKOWSKI, Wadim - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Mystery and thriller tourism in European cultural destinations. Tourismos, 2014, 2014(9), A1-A20. ISSN 1790-8418.


STRIELKOWSKI, Wadim - HEJLOVÁ, Denisa - KISELEVA, Liudmila. Economic factor influencing wellbeing and the quality of life. Journal of Applied Economic Sciences, 2014, 9(3), 487-493. ISSN 1843-6110.


STRIELKOWSKI, Wadim - GLAZAR, Ondřej - DUCHÁČ, Tomáš. Economic implications of Turkish migration in Europe : lessons learned from Polish EU Accession. Journal of Economic Cooperation and Development, 2014, 35(2), 91-120. ISSN 1308-7800.


STRIELKOWSKI, Wadim - WEYSKRABOVÁ, Blanka. Ukrainian labour migration and remittances in the Czech Republic. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2014, 105(1), 30-45. ISSN 0040-747X. DOI 10.1111/tesg.12052.


STRIELKOWSKI, Wadim. Business Potential of Halloween: sales and trends. Trziste, 2014, 26(2), 215-225. ISSN 0353-4790.


STRIELKOWSKI, Wadim - GLAZAR, Ondřej. Turkish migration in Europe: EU accession and migration flows. Migration Letters, 2014, 11(2), 245-257. ISSN 1741-8984.


SVATOŇ GILLÁROVÁ, Kateřina - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - LÁB, Filip. Undressed Newsroom : The application of visual ethnography in media research. Journalism Practice, 2014, 8(5), 607-618. ISSN 1751-2786. DOI 10.1080/17512786.2014.891861.


ŠŤASTNÁ, Lucie - WOLÁK, Radim - CIGÁNKOVÁ, Klára. Mediální výchova v rodině : postoje a přístupy českých rodičů. e-Pedagogium [print], 2014, Neuveden(1), 89-100. ISSN 1213-7758.


ŠŤASTNÁ, Lucie. Potřebují rodiče k výchově svých dětí "mediální minimum"?. Andragogika, 2014, 2014(1), 17-24. ISSN 1211-6378.


ŠŤASTNÁ, Lucie - WOLÁK, Radim. Media education in a family: Do parents have anything to rely on?. European Journal of Science and Theology, 2014, 10(suppl. 1), 159-173. ISSN 1841-0464.


ŠŤASTNÁ, Lucie. The Challenges of Media Education of the Adult Population within the Czech Context. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 47-52. ISBN 978-1-4438-6396-4.


ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Ohýbanie obrazu: fotožurnalistika, dokument a občan. Otázky žurnalistiky, 2014, 57(1-2), 163-165. ISSN 0322-7049.


ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Mediální obraz českého výtvarného umění v letech 1956 až 1958 v dobovém tisku. In: PETRANOVÁ, Dana - PRAVDOVÁ, Hana. Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014, s. 386-397. ISBN 978-80-8105-578-2.


ŠTĚTKA, Václav - VOCHOCOVÁ, Lenka. A dialogue of the deaf, or communities of debate? The use of Facebook in the 2013 Czech Parliamentary Elections campaign. Teorija in Praksa, 2014, 51(6), 1361-1380. ISSN 0040-3598.


ŠTĚTKA, Václav - MACKOVÁ, Alena - FIALOVÁ, Marta. A Winding Road from "Likes" to Votes: the Role of Social Media in the 2013 Czech Presidential Elections. In: PATRUT, Bogdan - PATRUT, Monica. Social Media in Politics : Case Studies on the Political Power of Social Media. 1 vyd. Cham: Springer, 2014, Public Administration and Information Technology, 13, s. 225-244. ISBN 978-3-319-04665-5. DOI 10.1007/978-3-319-04666-2_13.


ŠTĚTKA, Václav. The watchdogs that only bark? Media and political accountability in Central and Eastern Europe. In: GLOWACKI, Michal - LAUK, Epp - BALCYTIENE, Aukse. Journalism that Matters : Views from Central and Eastern Europe. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, Studies in Communication and Politics, vol. 2, s. 35-60. ISBN 978-3-631-65421-7.


ŠTĚTKA, Václav - MAZÁK, Jaromír. Whither slacktivism? Political engagement and social media use in the 2013 Czech Parliamentary Elections. Cyberpsychology, 2014, 8(3), nestránkováno. ISSN 1802-7962. DOI 10.5817/CP2014-3-7.


ŠTOLL, Martin. Hájení skončilo: Prvních tři sta dnů televize. Dějiny a současnost, 2014, 36(2), 42-44. ISSN 0418-5129.


ŠTOLL, Martin. Televizní národy východní Evropy aneb Sovětský svaz náš vzor. In: ŠTOLL, Martin - KAŇKA, Petr - KOFRÁNKOVÁ, Václava - MAYEROVÁ, Ingrid. Autor-vize-meze-televize. 1 vyd. Praha a Bratislava: International Art Campus Prague a Vysoká škola múzických umení v Bratislavě, 2014, 0, s. 112-128. ISBN 978-80-86877-76-1.


ŠTOLL, Martin. Sociální témata ve filmovém dokumentu - zrcadlo nastavené normalizaci. In: KOPAL, Petr. Film a dějiny. 4, Normalizace. 1 vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 340-352. ISBN 978-80-87912-13-3.


ŠTOLL, Martin. Současný český dokument a odpovědnost za svět. In: HUCKOWA, Jadwiga - ŁYKO, Iwona - KŘIPAČ, Jan. Český a polský dokumentární film v éře evropeizace. 1. vyd. Národní filmový archiv, 2014, ISBN 978-80-7004-164-2.


ŠTOLL, Martin - KAŇKA, Petr - KOFRÁNKOVÁ, Václava. Autor- vize- meze- televize. 1 vyd. Praha a Bratislava: International Art Campus Prague a Vysoká škola múzických umení v Bratislavě, 2014. neuvedeno. 350 s. ISBN 978-80-86877-76-1.


ŠTOLL, Martin. Do you Like Smetana? Movie Poll as a Direct Diagnostic Tool of National Identity. In: VYMĚTALOVÁ, Karla - JIRÁSEK, Zdeněk. Historization of Central Europe. 1 vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014, Neuvedeno, s. 283-296. ISBN 978-80-7510-098-6.


ŠTOLL, Martin. Investiční úkol 622/55. Výstavba televize v Bratislavě. Kino-ikon (časopis pro vědu o filmu a pohyblivém obrazu), 2014, 18(2), 238-251. ISSN 1335-1893.


ŠVELCH, Jaroslav. Comedy of Contingency: Making Physical Humor in Video Game Spaces. International Journal of Communication, 2014, 8(September), 2530-2552. ISSN 1932-8036.


TEPLÁ, Jana. Ideological status of visual representation of politics: analysis of Czech online news photographs. Creativity Studies, 2014, 7(1), 26-38. ISSN 2345-0479. DOI 10.3846/20297475.2013.832708.


TRAMPOTA, Tomáš. Statistika ve studiu mediální komunikace. In: Statistika v aplikacích. 1 vyd. Praha: Portál, 2014, s. 255-266. ISBN 978-80-262-0700-9.

TRESTROVÁ, Veronika. "Nepokořená Praho, Pardubicko je s tebou!" Srpnová okupace Pardubic a činnost okresních médií. In: PETRANOVÁ, Dana - PRAVDOVÁ, Hana. Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014, s. 398-409. ISBN 978-80-8105-578-2.


TRESTROVÁ, Veronika. Pražské jaro 1968 v pardubickém okrese : politika, studenti a média. In: PETRANOVÁ, Dana - PAVLŮ, Dušan - PRAVDOVÁ, Hana. Demokratizačná funkia médií : ideál a realita - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014, s. 196-210. ISBN 978-80-8105-588-1.


TRESTROVÁ, Veronika. Pražské jaro a srpnová okupace v pardubickém okrese : politický vývoj, média, studenti. Historica Olomucensia, 2014, 36(47), 219-237. ISSN 1803-9561.


VAN BRUSSEL, Leen - CARPENTIER, Nico. Introduction. In: VAN BRUSSEL, Leen - CARPENTIER, Nico. The social construction of death: Interdisciplinary perspectives. 1 vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, s. 1-10. ISBN 978-1-137-39190-2.

VAN BRUSSEL, Leen - CARPENTIER, Nico. The social construction of death : Interdisciplinary perspectives. 1 vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 278 s. ISBN 978-1-137-39190-2.


VITTADINI, Nicoletta - SIIBAK, Andra - REIFOVÁ, Irena. Generations and Media : The Social Construction of Generational Identity and Differences. In: CARPENTIER, Nico - SCHRÖDER, Kim Christian - HALLETT, Lawrie. Audience Transformations : Shifting Audience Positions in Late Modernity. 1 vyd. London: Routledge, 2014, Routledge Studies in European Communication Research and Education, s. 65-82. ISBN 978-0-415-82736-2.

VOBIC, Igor - BRLEK, Aleksander Saso Slacek - MANCE, Boris. Changing Faces of Slovenia Political, Socio-Economic and News Media Aspects of the Crisis. Javnost, 2014, 21(4), 77-97. ISSN 1318-3222.


VOCHOCOVÁ, Lenka - NEČAS, Vlastimil. Mediální kontext české zahraniční politiky. In: Česká zahraniční politika v roce 2013. 1 vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, s. 34-50. ISBN 978-80-87558-19-5.


VOCHOCOVÁ, Lenka - NEČAS, Vlastimil. Czech Media and Foreign Policy: Emotions, Personalisation and Domestic Narratives. In: PAVLÍČKOVÁ, Tereza - REIFOVÁ, Irena. Media, power and empowerment : Central and Eastern European communication and media conference CEECOM Prague 2012. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 338-343. ISBN 978-1-4438-6396-4.


Výběr publikací IKSŽ 2013


The Production of Czechoslovakia‘s Most Popular Television Serial The Hospitál on the Outskirts and its post-1989 repeats

Is there an autor behind this text? A literary asthetic driven approach to interactive media

Czech Ugly Katka: global homogenization and local invention

Petr Bednařík

článek v časopise: VIEW Journal for European Television History and Culture

Tereza Pavlíčková, Ranjana Das

článek v časopise: New Media and Society


Irena Reifová, Zdeněk Sloboda

kapitola v knize: TV‘s Betty Goes Global, ed. Janet McCabe, Kim Akkas. London, I.B. TaurisInvestigative Journalism in Central and Eastern Europe: Autnomy, Business Models, and Democratic Roles

The delicate art of criticizing a saviour: ‚Silent gratitude‘ and the limit sof participation in the evaluation of fan translation

Václav Štětka, Henrik Őrnebring¨

článek v časopise: International Journal of Press/Politics

Jan Křeček

monografie, Praha, Grada

Jaroslav Švelch

článek v časopise: ConvergenceThe worlds of the ‚others‘? Czech television‘s agenda of world news coverage

Tomáš Trampota, Kateřina Kučerová

čánek v časopise: Central European Journal of Communication

Irena Reifová, Jaroslav Švech

zvláštní sekce časopisu Convergence 19(3), 2013

Irena Reifová, Tereza Pavlíčková

zvláštní číslo časopisu Mediální studia 2/2013Seznam publikací IKSŽ 2013


ADAM, Silke - MAIER, Michaela - DE VREESE, Claes. Campaigning Against Europe? The Role of Euroskeptic Fringe and Mainstream Parties in the 2009 European Parliament Election. Journal of Political Marketing, 2013, 12(1), 77-99. ISSN 1537-7857. DOI 10.1080/15377857.2013.752245.


BEDNAŘÍK, Petr. Die Darstellung von Edvard Beneš in tschechoslowakischen Filmen und Fernsehserien in der Zeit der Normalisierung. In: KONRÁD, Ota - KÜPPER, René. Edvard Beneš : Vorbild und Feinbild : politische, mediale historiographische Deutungen. 1 vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 129, s. 235-246. ISBN 978-3-525-37302-6.


BEDNAŘÍK, Petr. The Production of Czechoslovakia´s Most Popular Television Serial ´The Hospital on the Outskirts´and its Post-1989 Repeats. VIEW Journal for European Television History and Culture, 2013, 2(3), 27-36. ISSN 2213-0969.


BEDNAŘÍK, Petr. Sarah Houtermans: Mediale Zwischenwelten. Sehepunkte, 2013, 13(10), nestránkováno. ISSN 1618-6168.


BEDNAŘÍK, Petr. Proměny českých médií v letech 1945-1948. In: MALÝ, Ivan. Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. 1 vyd. Praha: Národní muzeum, 2013, s. 164-174. ISBN 978-80-7036-391-1.


CARPENTIER, Nico. Identity, Contingency and Rigidity: The (counter-)hegemonic constructions of the identity of the media professional. Medijska istrazivanja, 2013, 19(2), 90-119. ISSN 1330-6928.


CARPENTIER, Nico. Quality Discourses. Community Media Articulations of Democratic and Negotiated quality. In: TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico - NIEMINEN, Hannu - PRUULMANN-VENERFELDT, Pille - KILBORN, Richard - SUNDIN, Ebba - OLSSON, Tobias. Past, future and change: Contemporary analysis of evolving media scapes. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana Press, 2013, The Researching and Teaching Communication Series, s. 237-247. ISBN 978-961-235-640-8.


CARPENTIER, Nico - DAHLGREN, Peter. The social relevance of participatory theory. Comunicazioni sociali. Rivista di media, spettacolo e studi culturali, 2013, 35(3), 301-315. ISSN 0392-8667.


CARPENTIER, Nico. The participatory organization : Alternative models for organizational structure and leadership. In: OLSSON, Tobias. Producing the Internet : Critical perspectives of social media. 1 vyd. Göteborg: Nordicom, 2013, s. 63-82. ISBN 978-91-86523-59-6.


CARPENTIER, Nico. A Short History of Participation in the Cultural Realm. In: RUNNEL, Pille - PRUULMANN-VENGERFELDT, Pille - VIIRES, Piret - LAAK, Marin. The Digital Turn : User's Practices and Cultural Transformations. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, s. 207-221. ISBN 978-3-631-64035-7.


CARPENTIER, Nico. The identity constructions of media professionals. Coping with modernist articulations of the media professional as author and the recognition of difference. In: MERTENS, Stefan. Perspectieven op internationale journalistiek. 1 vyd. Gent: Academia Press, 2013, s. 5-18. ISBN 978-90-382-2166-3.


CARPENTIER, Nico - DAHLGREN, Peter - PASQUALI, Francesca. Waves of media democratization: A brief history of contemporary participatory practices in the media sphere. In: Convergence. 1 vyd. London: Sage Publications, 2013, s. 287-294. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1354-8565. DOI 10.1177/1354856513486529.


CARPENTIER REIFOVÁ, Irena - BEDNAŘÍK, Petr - DOMINIK, Šimon. Between politics and soap: The articulation of ideology and melodrama in Czechoslovak television serials, 1975-89. In: GODDARD, Peter. Popular television in authoritarian Europe. 1 vyd. Manchester: Manchester University Press, 2013, s. 91-106. ISBN 978-0-7190-8239-9.


CARPENTIER REIFOVÁ, Irena - SLOBODA, Zdeněk. Czech Ugly Katka : global homogenization and local invention. In: AKASS, Kim - MCCABE, Janet. TV's Betty Goes Global : From Telenovela to International Brand. 1 vyd. London: I.B. Tauris, 2013, Reading contemporary television, s. 189-205. ISBN 978-1-78076-267-8.


COHEN, Joachim - VAN LANDEGHEM, Paul - CARPENTIER, Nico. Different trends in euthanasia acceptance across Europe: A study of 13 western and 10 central and eastern European countries, 1981-2008. European Journal of Public Health, 2013, 23(3), 378-380. ISSN 1101-1262. DOI 10.1093/eurpub/cks186.


CONNELLY KOHUTOVÁ, Radka. Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana. 1 vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. Právní instituty. 207 s. ISBN 978-80-7400-493-3.


ČÁBELKOVÁ, Inna - STRIELKOWSKI, Wadim. Is the level of taxation a product of culture? A cultural economics approach. Society and Economy, 2013, 35(4), 513-529. ISSN 1588-9726. DOI 10.1556/SocEc.2013.0007.


ČEŇKOVÁ, Jana. Hana Bořkovcová:My tři cvoci. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 330-331. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Iva Procházková: Myši patří do nebe. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 212-213. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Květa Pacovská: Zelená, červená, všechny, hravá kniha o barvách. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 194-195. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Josef Kainar: Nevídáno neslýcháno. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 140-141. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Ota Hofman: Útěk. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 316-317. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Petiška Eduard: Martínkova čítanka, František Nepil: Já Baryk, Žáček Jiří: Aprílová škola. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 164-169. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Procházková Iva: Nazí, Šebesta, Juraj: Když se pes směje. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 420-423. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Lubomír Feldek: Hra pro tvoje modré oči. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 122-123. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Daniel Hevier: Nevyplazuj jazyk na lva. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 182-183. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Klára Jarunková: Bratr mlčenlivého vlka. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 320-321. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Josef Brukner: Obrazárna. Všelijaké malování ke čtení a ke koukání. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 178-179. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. František Hrubín: Špalíček veršů a pohádek. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 116-117. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. A.A.Milne: Medvídek Pú. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 44-45. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Svatopluk Hrnčíř: Únos krále hádanek. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 342-343. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. In einer Welt voller Farben und Formen. JuLit, 2013, 39(2), 39-42. ISSN 0938-202X.


ČEŇKOVÁ, Jana. Sís Petr: Tibet.Tajemství červené krabičky, Viliam Klimáček-Dezider Tóth: Noha k noze. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 374-377. ISBN 978-80-00-03336-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Závrať : Povídky s napětím. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 171 s. ISBN 978-80-204-3096-0.


ČEŇKOVÁ, Jana. Několik poznámek k vývoji ilustrací pohádkových souborů Karla Jaromíra Erbena v českých vydáních. In: ANOŠKINOVÁ, Viera. 24. Bienále ilustrácií Bratislava: medzinárodné sympózium BIB 2013. 1 vyd. Bratislava: Bibiana, 2013, 24, s. 22-27. ISBN 978-80-89154-41-8.


ČEŇKOVÁ, Jana. Jan Procházka: Ať žije republika, Iva Hercíková: Pět holek na krku. In: MANDYS PAVEL, . 2 x 101 knih : nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. 1 vyd. Praha: Albatros, 2013, s. 310-313. ISBN 978-80-00-03336-5.


DORČÁKOVÁ, Jana. Večerní Praha jako vybočení ze socialistické každodennosti. In: Populární kultura v českém prostoru. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013, s. 128-136. ISBN 978-80-246-2192-0.


FRANCOVÁ, Pavla. Neubeginn: die Transformation des Tschechoslowakischen Hoerfunks 1988 bis 1993. Rundfunk und Geschichte, 2013, 39(3-4), 49-60. ISSN 0175-4351.


FRANCOVÁ, Pavla. Východoněmecká tisková agentura ADN. Mediální studia, 2013, 7(1), 79-92. ISSN 1801-9978.


HÁJEK, Roman. James Curran, Natalie Fenton, and Des Freedman, Misunderstanding the Internet. International Journal of Communication, 2013, 7(2013), 967-969. ISSN 1932-8036.


HÁJEK, Roman. The Changing Landscape of Local Information Space in the Czech Republic: Consequences for Local Political Communication. Polish Political Science Review, 2013, 1(1), 5-19. ISSN 0000-0000.


HRONOVÁ, Tereza. Národní identitu konstruují každodenně používané jazykové struktury a symboly. Mediální studia, 2013, 7(1), 113-115. ISSN 1801-9978.


HRONOVÁ, Tereza. České národní mýty jako součást persuazivní komunikace v současné reklamě. In: PETRANOVÁ, Dana - MATÚŠ, Jozef - ČÁBYOVÁ, Ludmila. Megatrendy a médiá 2013: Zväčšenina : médiá ako komodita. 1 vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013, s. 67-81. ISBN 978-80-8105-479-2.


HUSÁK, Martin. Medializace rockové hudby v Československu v období normalizace. In: PETRANOVÁ, Dana - MAGÁL, Slavomír - PLENCNER, Alexander. Megatrendy a médiá 2013: Vrtieť psom: metafora v médiách: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1 vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013, s. 53-73. ISBN 978-80-8105-476-1.


JEBRIL, Nael - ŠTĚTKA, Václav - LOVELESS, Matthew. Media and Democratisation: What is known about the Role of Mass Media in Transitions to Democracy. 1 vyd. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, 2013. 51 s. ISBN 978-1-907384-11-0.


JENKINS, Henry - CARPENTIER, Nico. Theorizing participatory intensities: A conversation about participation and politics. In: Convergence. 1 vyd. London: Sage Publications, 2013, s. 265-286. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1354-8565. DOI 10.1177/1354856513482090.


JIRKŮ, Jan. Aplikace konceptu mediální logiky při výzkumu dopadů nových médií na žurnalistiku. In: HUBÁLEK, Tomáš. Sborník z II. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 1 vyd. Praha: Epocha, 2013, s. 210-217. ISBN 978-80-7425-211-2.


KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana. Sme médiá? Presun od vysielacieho modelu k sieťovému. In: PETRANOVÁ, Dana - PRAVDOVÁ, Hana - SOLÍK, Martin. Megatrendy a médiá 2013: Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry. 1 vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013, s. 158-171. ISBN 978-80-8105-477-8.


KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana. "Nové" médiá v kontexte konvergencie. Mediální studia, 2013, 7(1), 116-119. ISSN 1801-9978.


KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana. Tendencie súčasnej portrétnej fotografie. In: PETRANOVÁ, Dana - PRAVDOVÁ, Hana. Quo vadis massmedia, quo vadis marketing: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. 1 vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013, s. 67-74. ISBN 978-80-8105-486-0.


KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana. Prvá priama voľba prezidenta v Českej republike na Twitteri. Naše společnost, 2013, 11(2), 41-52. ISSN 1214-438X. DOI 10.13060/1214-438X.2013.11.2.4.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - MATUŠKOVÁ, Anna. Public Affairs v České republice: Současný stav oboru. Politologický časopis, 2013, 20(4), 469-482. ISSN 1211-3247. DOI 10.5817/PC2013-4-469.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Anti-Corruption Rhetoric as a New Trend in Czech Marketing Communication and Social Responsibility. In: PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, Gabriela - KOUDELKA, Jan. Current challenges of marketing and their application in practice: scientific articles. 1 vyd. Bratislava: Ekonóm, 2013, s. 47-53. ISBN 978-80-225-3632-5.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. The Changing Role of Communication in Organizational Management. Economics and Management, 2013, Neuveden(87), 15-19. ISSN 1998-1627.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - ORBAN, Karol. Is there a Leadership Crisis? CEO Positioning and Communication in Relations to Reputation Management. Economics and Management, 2013, 8(11), 29-33. ISSN 1998-1627.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. The Role and Function of Public Relations in the Czech Republic. In: OKAY, Aydemir - CARAYOL, Valérie - TENCH, Ralph. Researching the Changing Profession of Public Relations. 1 vyd. Bruxelles: Peter Lang, 2013, s. 91-109. ISBN 978-2-87574-056-4.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. The Growth of Anti-Corruption Attitudes in Czech Marketing Communication and PR: Anti-corruption Fight as Marketing Tool. Central European Business Review, 2013, 2(1), 15-20. ISSN 1805-4854.


KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza. Analýza diskurzu v současné francouzské perspektivě. In: Lingvistika Praha 2013: sborník příspěvků. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1805-9988.


KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza. Pragmalingvistický přístup ke studiu mediální a reklamní komunikace. Jazykovědné aktuality, 2013, 50(1-2), 4-17. ISSN 1212-5326.


KONČELÍK, Jakub. Dva tisíce slov... a šest a půl tisíce tanků. In: BERÁNEK, Jindřich. Souboj slova a obrazu s mocnými: novináři a média v Pražském jaru '68. 1 vyd. Praha: Klub novinářů Pražského jara 1968, 2013, s. 94-107. ISBN 978-80-260-5272-2.


KONČELÍK, Jakub. Vysokoškolské vzdělávání novinářů v České republice. In: HORVÁTH, Miloš. 60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku. 1 vyd. Bratislava: STIMUL, 2013, s. 98-113. ISBN 978-80-8127-090-1.


KÖPPLOVÁ, Barbara - JIRÁK, Jan. Žurnalistika a mediální studia v Česku: úvahy o historickém vývoji a současné situaci. Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, 2013, 13(1-2), 53-80. ISSN 1213-4449.


KOUDELKOVÁ, Petra - ORBAN, Karol. Trendy v marketingu MSP směřující k podpoře zavádění inovací na český trh. In: MIČUDOVÁ, Kateřina. Trendy v podnikání 2013: recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. 1 vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. nestránkováno. ISBN 978-80-261-0321-9.


KOUDELKOVÁ, Petra. Vzdělávání studentů technických fakult k podnikání. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2013, 3(3), 45-62. ISSN 1804-526X.


KOUDELKOVÁ, Petra - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Církevní komunikace : Příležitosti a výzvy v komunikaci církve pro 21. století. konference. Praha, 2013.


KRAUS, Jiří. Komentář: Stylistický komentář k vymezování vlastností jednoho publicistického žánru. In: OSVALDOVÁ, Barbora. O komentáři, o komentátorech. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013, s. 15-23. ISBN 978-80-246-2237-8.


KŘEČEK, Jan. Politická komunikace : od res publica po public relations. 1 vyd. Praha: Grada, 2013. Politologie. 169 s. ISBN 978-80-247-3536-8.


KŘEČEK, Jan. Us and Them in the Time of Protests - Different Tactics of Ideological Construction in (Rudé) Právo Daily (1989 and 2000). In: COBAN, Savas. Media's Role in the Socialist Era. 1 vyd. Kiel: Amani International Publishers, 2013, s. 175-195. ISBN 978-3-938054-50-5.


LEPIK, Krista - CARPENTIER, Nico. Articulating the visitor in public knowledge institutions. Critical Discourse Studies, 2013, 10(2), 136-153. ISSN 1740-5904. DOI 10.1080/17405904.2012.744325.


MACKOVÁ, Alena - FIALOVÁ, Marta - ŠTĚTKA, Václav. Nová média jako nástroj politické kampaně v České republice: případová studie krajských a senátních voleb 2012. Politologický časopis, 2013, 20(4), 507-526. ISSN 1211-3247. DOI 10.5817/PC2013-4-507.


MACKŮ, Lucie. Journalist and His Working Environment (Case Study of a Czech Publishing House). Observatorio (OBS*) Journal, 2013, 7(2), 231-244. ISSN 1646-5954.


MURRU, Maria Francesca - CARPENTIER, Nico. Introduction. Academia’s values of critique and social relevance. Comunicazioni sociali. Rivista di media, spettacolo e studi culturali, 2013, 35(3), 291-295. ISSN 0392-8667.


NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. 11 medailí a 42. místo v pořadí národů, vítejte v paralympijské realitě. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2013, 3(2), 20-20. ISSN 1804-4204.


NOVOTNÝ, David. Pedagogem nesnadno a pomalu. In: MALÝ, Radek. Sborník z kolokvia "Metody výuky tvůrčího psaní aneb Jak se v Česku učí psát“. 1 vyd. Praha: Literární akademie Josefa Škvoreckého, 2013, s. 29-35. ISBN 978-80-86877-61-7.


OSVALDOVÁ, Barbora. Úvod. In: OSVALDOVÁ, Barbora. O komentáři, o komentátorech. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013, s. 9-13. ISBN 978-80-246-2237-8.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Bringing the Author Back Into the Audience Research: A Hermeneutical Perspective on the Audience's Understanding of the Author. Communication Review, 2013, 16(1-2), 31-39. ISSN 1071-4421. DOI 10.1080/10714421.2013.757481.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Trust in the author: Identity, expertise and reputation. CM : časopis za upravljanje komuniciranjem = communication management quarterly, 2013, 8(26), 33-50. ISSN 1452-7405. DOI 10.5937/comman1326033P.


REIFOVÁ, Irena - PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Invisible Audiences: Structure and Agency in Post-Socialist Media Studies. Mediální studia, 2013, 7(2), 130-136. ISSN 1801-9978.


REIFOVÁ, Irena - ŠVELCH, Jaroslav. Shrinking the grand narratives in theorizing participation and new media. In: Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 1 vyd. London: Sage Publications, 2013, s. 261-264. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1354-8565. DOI 10.1177/1354856513482089.


REIFOVÁ, Irena - HLADÍK, Radim. Uncertain Guilt: How the Czech Television Serial Vyprávěj Stirred Up Viewers´ Memories of Socialism. In: TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija. Past, future and change : contemporary analysis of evolving media scapes. 1 vyd. Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2013, The Researching and Teaching Communication Series, s. 197-207. ISBN 978-961-235-640-8.


SLÁDKOVÁ, Hana. Art Availability: On-line Only. In: DUYAN, Efe - GÜNGÖR, Ayşe. Symbols in the History of Art and Culture. 1 vyd. Istanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Mimar Sinan Fine Arts University, 2013, s. 79-90. ISBN 978-975-6264-91-1.


SLÁDKOVÁ, Hana. Vizualita v mediální komunikaci: témata, přístupy a souvislosti. Mediální studia, 2013, 7(1), 58-78. ISSN 1801-9978.


STRIELKOWSKI, Wadim - PLATT, Stephen - WANG, Jing. Consumer preferences for cultural heritage and tourism e-sevices: A case study of three European cities. Trziste, 2013, 25(2), 161-176. ISSN 0353-4790.


STRIELKOWSKI, Wadim. Mystery and thriller tourism: Novel solutions for European cities. Tourism, 2013, 61(3), 277-287. ISSN 1332-7461.


STRIELKOWSKI, Wadim - ČÁBELKOVÁ, Inna. Marketing, menedžment i organizacija proizvodstva v sfere obrazovanija i publikacij v uslovijach stran byvšego Sovetskogo Sojuza i Vostočnoj Jevropy. 1 vyd. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, 2013. 235 s. ISBN 978-80-87404-40-9.


ŠAŠEK, Petr - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Rámcování tématu státního zadlužování v agendě MF DNES a Práva před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010. Acta Politologica, 2013, 5(2), 187-204. ISSN 1803-8220.


ŠTECHOVÁ, Markéta. Celebritisation in Czech Political Communication From 1989 To the Present. In: TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico - NIEMINEN, Hannu - PRUULMANN-VENERFELDT, Pille - KILBORN, Richard - SUNDIN, Ebba - OLSSON, Tobias. Past, future and change: Contemporary analysis of evolving media scapes. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana Press: Založba FDV, 2013, The Researching and Teaching Communication Series, s. 369-369. ISBN 978-961-235-640-8.


ŠTĚTKA, Václav - ÖRNEBRING, Henrik. Investigative Journalism in Central and Eastern Europe Autonomy, Business Models, and Democratic Roles. International Journal of Press/Politics, 2013, 18(4), 413-435. ISSN 1940-1612. DOI 10.1177/1940161213495921.


ŠVELCH, Jan. O pomíjivosti audiovizuálních médií a paratextech. Iluminace, 2013, 25(4), 122-125. ISSN 0862-397X.


ŠVELCH, Jan. Zachraňte status quo: Digitální hry a společenská změna. Game Studies, 2013, 2013(16. 12. 2013), nestránkováno. ISSN 1805-9155.


ŠVELCH, Jaroslav. The delicate art of criticizing a saviour: ‘Silent gratitude’ and the limits of participation in the evaluation of fan translation. In: Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 1 vyd. London: Sage Publications, 2013, s. 303-310. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1354-8565. DOI 10.1177/1354856513486531.


ŠVELCH, Jaroslav. Indiana Jones fights the communist police: Local appropriation of the text adventure genre in the 1980s Czechoslovakia. In: HUNTEMANN, Nina B. - ASLINGER, Ben. Gaming Globally : Production, Play, and Place. 1 vyd. New York: Palgrave Macmillan, 2013, Critical Media Studies, s. 163-181. ISBN 978-1-137-00632-5.


ŠVELCH, Jaroslav. Say it with a Computer Game: Hobby Computer Culture and the Non-entertainment Uses of Homebrew Games in the 1980s Czechoslovakia. Game Studies, 2013, 13(2), nestránkováno. ISSN 1604-7982.


ŠVELCH, Jaroslav. Monsters by the numbers: Controlling monstrosity in video games. In: LEVINA, Marina - BUI, Diem-My T.. Monster culture in the 21st century: a reader. 1 vyd. London: Bloomsbury Academic, 2013, s. 193-208. ISBN 978-1-4411-7839-8.


TEPLÁ, Jana. Vzorce vizuální reprezentace mládí na příkladu fotografií v časopise Mladý svět v 70. a 90. letech 20. století. In: PETRANOVÁ, Dana - MAGÁL, Slavomír - PLENCNER, Alexander. Megatrendy a médiá 2013: Vrtieť psom: metafora v médiách: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1 vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013, s. 154-167. ISBN 978-80-8105-476-1.


TEPLÁ, Jana. Stocchetti: Images in Use. Visual Communication Quarterly, 2013, 20(2), 121-123. ISSN 1555-1393.


TEPLÁ, Jana. Úvod do vizuální kultury. Otázky žurnalistiky, 2013, 56(1-2), 162-163. ISSN 0322-7049.


TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico - NIEMINEN, Hannu. Past, future and change: Contemporary analysis of evolving media scapes. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana Press, 2013. The Researching and Teaching Communication Series. 393 s. ISBN 978-961-235-640-8.


TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico. Introduction: The intellectual work of the 2012 ECREA European media and communication doctoral Summer School in Ljubljana. In: TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico - NIEMINEN, Hannu - PRUULMANN-VENERFELDT, Pille - KILBORN, Richard - SUNDIN, Ebba - OLSSON, Tobias. Past, future and change: Contemporary analysis of evolving media scapes. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana Press, 2013, The Researching and Teaching Communication Series, s. 13-22. ISBN 978-961-235-640-8.


TRAMPOTA, Tomáš - KUČEROVÁ, Kateřina. The worlds of 'the others'? The Czech television's agenda of world news coverage. Central European Journal of Communication, 2013, 6(2), 276-292. ISSN 1899-5101.


VOCHOCOVÁ, Lenka - NEČAS, Vlastimil. Mediální kontext české zahraniční politiky. In: KOŘAN, Michal - DITRYCH, Ondřej. Česká zahraniční politika v roce 2012: analýza ÚMV. 1 vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 27-50. ISBN 978-80-87558-12-6.


VOCHOCOVÁ, Lenka. Mediální studia. In: Kritická teorie společnosti: český kontext. 1 vyd. Praha: Filosofia, 2013, Filosofie a sociální vědy, sv. 50, s. 467-496. ISBN 978-80-7007-403-9.


WOLÁK, Radim. Methodological Materials for Teaching Media Education in the Czech Republic: Prematurely Obsolete or Insufficient Support?. e-Pedagogium [print], 2013, Neuveden(2), 96-109. ISSN 1213-7758.


WOLÁK, Radim. Škola - rodina - média: Partneři v procesu mediálního vzdělávání?. In: PETRANOVÁ, Dana - MAGÁL, Slavomír - VRABEC, Norbert. Megatrendy a médiá 2013: Dotyk zla: Mediálna výchova a výchova médií. 1 vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013, s. 250-261. ISBN 978-80-8105-478-5.


Výběr publikací IKSŽ 2012


Two decades of free media in the Czech Republic: So what? Remarks on the discourse of post-1989 media transformation

Nico Carpentier, Olga Bailey, Bart Cammaerts

monografie

Krakow, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jan Jirák, Barbara Kopplová

kapitola v knize: Media transformations in the post-communist world, ed. Peter Gross, Karol Jakubowicz. Lanham, Lexington Books


Denisa Kasl-Kollmannová

monografie

Brno, Centrum pro studium demokracie a kulturyThe way we applauded: How popular culture Stimulates memory of the socialist past in Czechoslovakia - the case of the television serial Vyprávěj and its viewers

At the crossroads of hermeneutic philosophy and reception studies: understanding patterns of crossmedia consumption.

Alice Němcová Tejkalová

monografie

Praha, Karolinum

Irena Reifová, Kateřina Gillárová, Radim Hladík

kapitola v knize: Popular television in Eastern Europe during and since socialism, ed. Anikó Imre, Timothy Havens, Katia Lustyik. London, Routledge.

Tereza Pavlíčková

kapitola v knize: The social use of media: cultural and social scientific perspetives on audience research, ed. Helena Bilandzic, Geoffroy Patriarche, Paul J. Traudt. Bristol, Intellect.


Seznam publikací 2012

BAILEY, Olga Guedes - CAMMAERTS, Bart - CARPENTIER, Nico. Media alternatywne. 1 vyd. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. 227 s. ISBN 978-83-233-3241-1.


BEDNAŘÍK, Petr. Protižidovské výtržnosti při partyzánském sjezdu v českém tisku v létě 1946. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 37-42. ISSN 0036-5351.


BEDNAŘÍK, Petr - DOMINIK, Šimon. Klement Gottwald v československé normalizační kinematografii. In: FEIGELSON, Kristian - KOPAL, Petr. Film a dějiny 3: politická kamera - film a stalinismus. 1 vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 517-535. ISBN 978-80-87211-58-8.


BOGAERTS, Jo - CARPENTIER, Nico. The Postmodern Challenge to Journalism: Strategies for Constructing a Trustworthy Identity. In: PETERS, Chris - BROERSMA, Marcel. Rethinking journalism. 1 vyd. London: Routledge, 2012, s. 60-71. ISBN 978-0-415-69702-6.


CAMMAERTS, Bart. The strategic use of metaphors by North-Belgian political and media elites during the 2007-2011 Belgian political crisis. International Journal of Media & Cultural Politics, 2012, 8(2), 177-197. ISSN 1740-8296.


CAMMAERTS, Bart. Protest Logics and the Mediation Opportunity Structure. European Journal of Communication, 2012, 27(2), 117-134. ISSN 0267-3231. DOI 10.1177/0267323112441007.


CARPENTIER, Nico. Opening-up the black box of participation: a reception study into the conditions of possibility of mediated participatory practices. In: DHAR, Ravi K - RANA, Pooja. Media in the Swirl. 1 vyd. New Delhi: Pentagon Press, 2012, s. 155-173. ISBN 978-81-8274-653-4.


CARPENTIER, Nico. Discursive structures in the network society: a theoretical case study on the role of immaterial structures in media organisations. Javnost, 2012, 19(4), 25-39. ISSN 1318-3222.


CARPENTIER, Nico. The concept of participation. If they have access and interact, do they really participate?. Fronteiras - estudos midiáticos, 2012, 14(2), 164-177. ISSN 1984-8226. DOI 10.4013/fem.2012.142.10.


CARPENTIER, Nico - VAN BRUSSEL, Leen. On the contingency of death: A discourse-theoretical perspective on the construction of death. Critical Discourse Studies, 2012, 9(2), 99-115. ISSN 1740-5904. DOI 10.1080/17405904.2012.656372.


CARPENTIER, Nico. Preface : Nicolina Montesano Montessori, Hans Schuman, Rob de Lange. Kritische Discoursanalyse. De macht en kracht van taal en tekst. In: MONTESANO MONTESSORI, Nicolina - SCHUMAN, Hans - LANGE, Rob de. Kritische discoursanalyse: de macht en kracht van taal en tekst. 1 vyd. Brussel: ASP, 2012, s. 15-18. ISBN 978-90-70289-19-5.


CARPENTIER, Nico. Non basta dire partecipazione. Le condizioni di possibilita delle pratiche partecipative mediate. Comunicazioni sociali, 2012, (2), 263-273. ISSN 0392-8667.


CARPENTIER REIFOVÁ, Irena - FIŠEROVÁ, Sylvie. Ageing on-line in risk society: Elderly people managing the new risks via new media in the context of decreasing ontological security. Cyberpsychology, 2012, 6(2), nestránkováno. ISSN 1802-7962. DOI 10.5817/CP2012-2-5.


CARPENTIER REIFOVÁ, Irena. Herbert Marshall McLuhan. Jak rozumět médiím. Extenze člověka. In: MACURA, Vladimír - JEDLIČKOVÁ, Alice. Průvodce po světové literární teorii 20. století. 1 vyd. Brno: Host, 2012, s. 511-518. ISBN 978-80-7294-848-2.


CARPENTIER REIFOVÁ, Irena - GILLÁROVÁ, Kateřina - HLADÍK, Radim. The Way We Applauded: How Popular Culture Stimulates Collective Memory of the Socialist Past in Czechoslovakia - the Case of the Television Serial Vyprávěj and its Viewers. In: IMRE, Anikó - HAVENS, Timothy - LUSTYIK, Katalin. Popular Television in Eastern Europe during and since Socialism. 1 vyd. New York: Routledge, 2012, Routledge Advances in Internationalizing Media Studies, s. 199-221. ISBN 978-0-415-89248-3.


CEBE, Jan. Poválečná očista v rámci Svazu českých novinářů. Mediální studia, 2012, 6(1), 17-44. ISSN 1801-9978.


CEBE, Jan. Podíl Svazu českých novinářů na ustavení vysokoškolského studia žurnalistiky v letech 1945-1948. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 43-48. ISSN 0036-5351.


ČEŇKOVÁ, Jana. Zum aktuellen tschechischen Kinder-und Jugendbuch. In: KOPÁČ, Radim. Česká literatura pro děti a mládež (2000-2011). 1 vyd. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012, s. 22-29. ISBN 978-80-87546-03-1.


ČEŇKOVÁ, Jana. K současné české knize pro děti a mládež. In: KOPÁČ, Radim. Česká literatura pro děti a mládež (2000-2011). 1 vyd. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012, s. 7-13. ISBN 978-80-87546-03-1.


ČEŇKOVÁ, Jana. Tajemný a skutečný svět slovem a obrazem (Petr Sís: Tibet. Tajemství červené krabičky). In: Současnost literatury pro děti a mládež 2012. 1 vyd. Liberec: Bor, 2012, s. 31-40. ISBN 978-80-87607-12-1.


ČEŇKOVÁ, Jana. Podivuhodné příběhy sedmi moří. 1 vyd. Praha: Práh, 2012. 53 s. ISBN 978-80-7252-410-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Metodika k didaktické práci s knihou Aleny Ježkové České nebe. jiný výsledek. Praha, 2012. ISBN 0-000-00000-0.


ČEŇKOVÁ, Jana. On contemporary Czech books for children and young people. In: KOPÁČ, Radim. Česká literatura pro děti a mládež (2000-2011). 1 vyd. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012, s. 14-21. ISBN 978-80-87546-03-1.


FERRER PEŇARANDA, Carlos. Castrismo y anticastrismo en la red: Análisis ideológico de los comentarios a la muerte de Laura Pollán en el periódico digital Público.es. Estudos em Comunicação, 2012, (11), 125-148. ISSN 1646-4974.


HÁJEK, Roman. Personalizace, estetizace a depolitizace politiky v českých médiích: mediální pokrytí sjezdů ČSSD a kongresů ODS mezi lety 1994-2011 v denících Právo a Mladá fronta


Dnes. Mediální studia, 2012, 6(1), 76-93. ISSN 1801-9978.


HALADA, Jan. Od osvěty k cílevědomému programu: čeští nakladatelé v posledním půlstoletí habsburské monarchie. Historický obzor (Historical Horizon), 2012, 23(5/6), 117-126. ISSN 1210-6097.


JAVORSKÝ, Marián. Objektivita mediálního zpravodajství v éře humanitárních válek: Případ války v Kosovu. Mezinárodní vztahy, 2012, 47(4), 5-27. ISSN 0323-1844.


JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Two Decades of Free media in the Czech Republic: So What? Remarks on the Discourse of Post-1989 Media Transformation. In: GROSS, Peter - JAKUBOWICZ, Karol. Media Transformations in the Post-Communist World. 1 vyd. Lanham: Lexington Books, 2012, s. 183-194. ISBN 978-0-7391-7494-4.


JIRÁK, Jan - ŠŤASTNÁ, Lucie. K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 67-72. ISSN 0036-5351.


JIRKŮ, Jan. Využití dopravy při novinářské činnosti v první polovině 20. století. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 11-18. ISSN 0036-5351.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - MATUŠKOVÁ, Anna. Research Design: Governmental Communication in the Czech Republic. přednáška nebo poster. Brno, Česká republika, 2012.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Zveřejněné soukromí: utváření obrazu soukromého života politiků v médiích. 1 vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. Politika a společnost. 199 s. ISBN 978-80-7325-294-6.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. "Fake product? Why not!" Attitudes toward the consumption of counterfeit goods in CEE as shown on the example of Slovakia. Central European Business Review, 2012, 1(2), 23-28. ISSN 1805-4854.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - KŘEŠNIČKA, Tomáš. Falešná identita: Konzumování kopií značkového zboží a jeho role ve formování životního stylu. In: Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi. 1 vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012, s. 156-165. ISBN 978-80-7431-090-4.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. CEO and Businesses are Losing Trust: Comparison of EU, USA, Czech and Slovak Republic. Central European Business Review, 2012, 1(1), 7-13. ISSN 1805-4854.


KLIMEŠ, David. Pronikání zábavy do zpravodajského paradigmatu: český příklad. Mediální studia, 2012, 6(1), 45-59. ISSN 1801-9978.


KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho kontrolních mechanismů. Právněhistorické studie, 2012, 41(1), 70-87. ISSN 0079-4929.


KÖPPLOVÁ, Barbara. Der Neue Tag - jeden z konců německého tisku v Čechách a na Moravě. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 31-35. ISSN 0036-5351.


KRAUS, Jiří. Knížky o řádném mluvení a mlčení mistra Albertana, kteréž jest napsal řečí latinskú synu svému, počínají se štastně. In: ČMEJRKOVÁ, Světla - HOFFMANNOVÁ, Jana - KLÍMOVÁ, Jana. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2012, s. 197-199. ISBN 978-80-246-2121-0.


KREJCAR, Robert. Tiskárna Bergman po zániku listu Deutsche Leipaer Zeitung (1945-1951). In: PANÁČEK, Jaroslav. Bezděz 21/2012 : vlastivědný sborník Českolipska. 1 vyd. Česká Lípa: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 2012, s. 85-102. ISBN 978-80-86319-20-9. ISSN 1211-9172.


KREJCAR, Robert. Odraz nacionalismu ve zprávách Deutsche Leipaer Zeitung o dvou požárech na Českolipsku. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 5-9. ISSN 0036-5351.


KUČERA, Štěpán. Rudá záře nad médii. Mediální studia, 2012, 6(1), 110-114. ISSN 1801-9978.


KUČERA, Štěpán. Intermediální poetika příběhu a laické otázky. Mediální studia, 2012, 6(1), 107-110. ISSN 1801-9978.


LYSONĚK, Tomáš. Sebevraždy během vrcholící nezaměstnanosti Velké hospodářské krize v Československu. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 19-24. ISSN 0036-5351.


LYSOŇKOVÁ, Lenka. My a oni: Mýtus nepřítele v protektorátním denním tisku na přelomu června a července 1941. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 25-29. ISSN 0036-5351.


MARŠÍK, Josef. Proměny českého veřejnoprávního rozhlasového zpravodajského a publicistického vysílání po roce 1990. In: HORVÁTH, Miloš. Žurnalistika, médiá, spoločnosť. 1 vyd. Bratislava: Stimul, 2012, s. 9-29. ISBN 978-80-8127-061-1.


MOROCHOVIČOVÁ, Eliška - KRAUS, Jiří. O jedné krajní tendenci stylu současných médií. Český jazyk a literatura, 2012, 63(4), 157-160. ISSN 0009-0786.


NEČAS, Vlastimil - VOCHOCOVÁ, Lenka. Mediální kontext české zahraniční politiky. In: KOŘAN, Michal - DITRYCH, Ondřej. Česká zahraniční politika v roce 2011. 1 vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, s. 40-63. ISBN 978-80-87558-05-8.


NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2012. 175 s. ISBN 978-80-246-2038-1.


NOVOTNÝ, David. Kompozitní postava a topomontáž v pisoidním realismu. In: GAJDOŠ, Július. Od (tvořivého) psaní ke scénickému umění. 1 vyd. Praha: KANT, 2012, s. 51-60. ISBN 978-80-7437-084-7.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza. At the crossroads of hermeneutic philosophy and reception studies: understanding patterns of crossmedia consumption. In: BILANDZIC, Helena. The Social use of Media: Cultural and Social Scientific Perspetives on Audience Research. 1 vyd. Bristol: Intellect, 2012, s. 37-53. ISBN 978-1-84150-512-1.


PRUŠA, Igor. Megaspectacle and Celebrity Transgression in Japan: The Sakai Noriko Media Scandal. In: GALBRAITH, Patrick W. - KARLIN, Jason G.. Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. 1 vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012, s. 56-71. ISBN 978-0-230-29830-9.


ŠÍROVÁ, Tereza. Letecké nehody v době normalizace v československém tisku. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 59-65. ISSN 0036-5351.


ŠOLTYS, Otakar. Dialektika vztahu sovětského a libertariánského mediálního paradigmatu a interpretace mediálních obsahů. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 73-80. ISSN 0036-5351.


ŠTECHOVÁ, Markéta. Mytologie výjimečnosti jako produkční ideologie televizního seriálu Proč bychom se netopili. Iluminace, 2012, 24(2), 5-27. ISSN 0862-397X.


ŠVELCH, Jaroslav. Co nám říká hra: Teoretické a metodologické přístupy k počítačové hře jako expresivnímu médiu. Iluminace, 2012, 24(2), 33-48. ISSN 0862-397X.


ŠVELCH, Jaroslav. Všechny hry, po kterých toužíte: Neformální systémy distribuce počítačových her v Československu v 80. a 90. letech 20. století. In: SUWARA, Bogumila - HUSÁROVÁ, Zuzana. V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. 1 vyd. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2012, s. 143-156. ISBN 978-80-8095-076-7.


ŠVELCH, Jaroslav. Text, příběh a stroj: Digitální textualita a textové počítačové hry v Československu 80. let 20. století. In: SUWARA, Bogumila - HUSÁROVÁ, Zuzana. V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. 1 vyd. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2012, 1, s. 157-171. ISBN 978-80-8095-076-7.


ŠVELCH, Jaroslav. Manifesty nezávislých herních vývojářů. Iluminace, 2012, 24(2), 107-116. ISSN 0862-397X.


ŠVELCH, Jaroslav. Hra pro více hráčů: Herní studia a interdisciplinarita. In: SUWARA, Bogumila - HUSÁROVÁ, Zuzana. V sieti strednej európy: nielen o elektronickej literatúre. 1 vyd. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 2012, 1, s. 125-141. ISBN 978-80-8095-076-7.


VAN BRUSSEL, Leen - CARPENTIER, Nico. The discursive construction of the good death and the dying person: A discourse-theoretical analysis of Belgian newspaper articles on medical end-of-life decision making. Journal of Language and Politics, 2012, 11(4), 479-499. ISSN 1569-2159. DOI 10.1075/jlp.11.4.01van.


ZAMAZAL, Ondřej. Systém výroby mediálních kampaní a organizace médií a novinářů v politických procesech. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 49-52. ISSN 0036-5351.


ŽELEZNÝ, Jakub. Vznik týdeníku Tribuna jako první legální tiskové platformy antireformních sil v roce 1969. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2012, 57(4), 53-57. ISSN 0036-5351.
Výběr publikací IKSŽ 2011

Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová

monografie

Praha, Grada

Nico Carpentier

monografie

Bristol, Intellect


Jan Jirák, Barbara Köpplová, Radim Wolák

kolektivní monografie:Praha, PortálThe tabloidization of the Czech daily press

Barbora Osvaldová a kol.

monografie

Praha, Karolinum

Tomáš Trampota, Jakub Končelík

kapitola v knize: Making Democracy in 20 Years: Media and Politics in Central and Eastern Europe, ed. Boguslawa Dobek-Ostrowska, Michal Glowacki. Wroclaw, Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego.Seznam publikací IKSŽ 2011

BEDNAŘÍK, Petr. Adaptace literárních děl v protektorátní kinematografii. In: MAGINCOVÁ, Dagmar. O protektorátu v sociokulturních souvislostech. 1 vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011, s. 31-40. ISBN 978-80-87378-79-3.


BEDNAŘÍK, Petr - DOMINIK, Šimon. Zobrazení Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda v československé kinematografii a televizních seriálech v období normalizace. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátků do současnosti. 1 vyd. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. 439 s. ISBN 978-80-247-3028-8.


BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan. Dějiny českých médií pohledem českého hraného filmu v období 70. a 80. let 20. století. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 19-31. ISSN 1804-4190.


BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan. Postava novinářky v současném českém filmu a televizním seriálu. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 83-94. ISBN 978-80-262-0056-7.


BENDA, Josef. Právní aspekty práce volné novinářky. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 127-138. ISBN 978-80-262-0056-7.


BRUNER, Tomáš - ŠOLTYS, Otakar. Srovnání jazyka komunistické a nacistické propagandy v úvodnících a vybraných komentářových textech deníku Rudé právo (leden - červenec 1950) a deníku Venkov (srpen - prosinec 1941). Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


CARPENTIER, Nico. The concept of participation. If they have access and interact, do they really participate?. CM: časopis za upravljanje komuniciranjem = communication management quarterly, 2011, 6(21), 13-36. ISSN 1452-7405.


CARPENTIER, Nico. Encarando a morte do Autor : O trabalho identitário do profissional de cultura e as fantasias de controle. MATRIZes, 2011, 4(2), 183-204. ISSN 1982-2073.


CARPENTIER, Nico - VAN BRUSSEL, Leen. Using Discourse Theory: A Discourse-Theoretical Exploration of the Articulation of Death. In: TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico - NIEMINEN, Hannu - PRUULMANN-VENERFELDT, Pille - KILBORN, Richard - SUNDIN, Ebba - OLSSON, Tobias. Critical Perspectives on the European Mediasphere. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2011, The Researching and Teaching Communication Series, s. 57-68. ISBN 978-961-235-583-8.


CARPENTIER, Nico - DAHLGREN, Peter. Introduction: Interrogating audiences - Theoretical horizons of participation. CM: časopis za upravljanje komuniciranjem = communication management quarterly, 2011, 6(21), 7-12. ISSN 1452-7405.


CARPENTIER, Nico. The ideological model of war: discursive mediations of the Self and the Enemy. In: BILLIAS, Nancy - PRAEG, Leonhard. Creating destruction: constructing images of violence and genocide. 1 vyd. Amsterdam: Rodopi, 2011, At the Interface/Probing the Boundaries, v. 75, s. 13-38. ISBN 978-90-420-3338-2.


CARPENTIER, Nico. New configurations of the audience?: the challenges of User-Generated Content for audience theory and media participation. In: NIGHTINGALE, Virginia. The handbook of media audiences. 1 vyd. Malden: Wiley-Blackwell, 2011, Global handbooks in media and communication research, s. 190-212. ISBN 978-1-4051-8418-2.


CARPENTIER, Nico. Representing the Past and Present in Dieterle's The Life of Zola. In: BARON, Lawrence. The modern Jewish experience in world cinema. 1 vyd. Waltham: Brandeis University Press, 2011, s. 29-35. ISBN 978-1-61168-199-4.


CARPENTIER, Nico - RESMANN, Nick. The "ordinary" on commercial radio and TV: A reception analysis of the subject position of ordinary people in the participatory programs Recht van Antwoord and Zwart of Wit. The Communication Review, 2011, 14(1), 1-23. ISSN 1071-4421. DOI 10.1080/10714421.2011.547397.


CARPENTIER, Nico. Media and participation: a site of ideological-democratic struggle. 1 vyd. Bristol: Intellect, 2011. 405 s. ISBN 978-1-84150-407-0.


CARPENTIER, Nico. Contextualising author-audience convergences. Cultural Studies, 2011, 25(4-5), 517-533. ISSN 0950-2386. DOI 10.1080/09502386.2011.600537.


CARPENTIER, Nico. Policy's hubris: power, fantasy and the limits of (global) media policy interventions. In: MANSELL, Robin - RABOY, Marc. The handbook of global media and communication policy. 1 vyd. Malden: Wiley-Blackwell, 2011, Global handbooks in media and communication research, s. 113-128. ISBN 978-1-4051-9871-4.


CEBE, Jan. Rudá Marie aneb se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 71-82. ISBN 978-80-262-0056-7.


CEBE, Jan. Úloha novinářské organizace v únorových událostech roku 1948. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


CEBE, Jan. Účast novinářského svazu na vytváření poválečné mediální legislativy. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 37-44. ISSN 0036-5351.


CICVÁREK, Ivo - WOLÁK, Radim. Za školu. 1 vyd. Praha: Česká televize, 2011. Edice České televize. 146 s. ISBN 978-80-7404-066-5.


ČEŇKOVÁ, Jana. Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870 - 1970 a její kanonické texty. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2011. 148 s. ISBN 978-80-246-1924-8.


ČEŇKOVÁ, Jana. Karel Jaromír Erben: Živá voda. 1 vyd. Praha: Albatros, 2011. 172 s. ISBN 978-80-00-02810-1.


DOMINIK, Šimon. Vzorová samoobsluha říznutá antikou. Scénování příběhu a příběh scénování - Narativní struktura seriálu Žena za pultem. In: FEDROVÁ, Stanislava - JEDLIČKOVÁ, Alice. Intermediální poetika příběhu. 1 vyd. Praha: Akropolis, 2011, s. 191-209. ISBN 978-80-87481-56-1.


DOMINIK, Šimon. Vyprávěj mi něco... Nebo radši ne. Cinepur, 2011, 18(74), 22-22. ISSN 1213-516X.


DOMINIK, Šimon. Scénování příběhů v televizních seriálech Jaroslava Dietla : Antický model jako výrazový prostředek populárních obsahů televizního média. In: Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární debatu. 1 vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 183-189. ISBN 978-80-85778-85-4.


DOMINIK, Šimon. Kterak připravit sitcom. Cinepur, 2011, 18(75), 47-47. ISSN 1213-516X.


GROMAN, Martin. Probudit hlídacího psa. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 110-112. ISSN 1804-4190.


HALADA, Jan. Marketing in the book business: interpretation, definition and problems of theory in practice. In: PAVLŮ, Dušan. Marketing Communications - Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education: the collection od the 1st international scientific conference : may 19th-20th 2011. 1 vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011, s. 1-5. ISBN 978-80-7408-055-5.


HRONOVÁ, Tereza. Metodologické přístupy k výzkumu reklamy (srovnávací studie leden 2009 až květen 2011). Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 82-94. ISSN 1804-4190.


ISKANDEROVA, Tatiana. Moderátorský televizní projev a jeho percepce mladým publikem. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2011, 2011(2), 107-127. ISSN 0567-8293.


JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Svět, ve kterém žijeme. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 5-7. ISSN 1804-4190.


JIRÁK, Jan. The popularisation of media studies as a factor of media literacy. In: Critical perspectives on the European mediasphere. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2011, The researching and teaching communication series, s. 255-262. ISBN 978-961-235-582-1. ISSN 1736-4744.


JIRÁK, Jan. Marshall McLuhan stoletý. In: Jak rozumět médiím: extenze člověka. 1 vyd. Praha: Mladá fronta, 2011, s. 379-384. ISBN 978-80-204-2409-9.


JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. K ustavování studia médií v meziválečném období. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 5-9. ISSN 0036-5351.


JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Journalistik und Medienwissenschaften in Tschechien. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kunst der böhmischen Länder, 2011, 51(1), 41-68. ISSN 0523-8587.


JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. České novinářky : dolů po schodišti nahoru. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 7-10. ISBN 978-80-262-0056-7.


KARTOUS, Bohumil - ŠOLTYS, Otakar. Odraz společenského vývoje v české reklamě druhé poloviny devadesátých let dvacátého století. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Private matter: PR of Privacy of Politicians. In: HORŇÁK, Pavel - VOPÁLENSKÁ, Eva. Marketingová komunikácia a médiá. 1 vyd. Bratislava: Book & Book Publisher, 2011, s. 396-409. ISBN 978-80-970247-5-8.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Nissan: Vyprávějme korporátní příběhy. Strategie, 2011, 18(11), 28-29. ISSN 1210-3756.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. "Family Picture". Interaction of political PR and media in portraying private issues of Czech politicians. In: DE BLASIO, Emiliana - HIBBERT, Matthew - SORICE, Michele. Leadership and new trends in political communication: selected papers. 1 vyd. Rome: Centre for Media and Communication Studies Massimo Baldini, 2011, CMCS Working Papers, s. 171-184. ISBN 978-88-6536-008-8.


KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Druhá katastrofa po tsunami : Japonská ne-komunikace. Strategie, 2011, 18(9), 16-17. ISSN 1210-3756.


KOHUTOVÁ, Radka. Pojetí pojmu interaktivita v teoriích masové a síťové komunikace. In: MAGÁL, Slavomír - PETRÁŇOVÁ, Dana - SOLÍK, Martin. Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá. 1 vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, s. 109-130. ISBN 978-80-8105-253-8.


KOHUTOVÁ, Radka. Výzkumné a publikační trendy ve studiu nových médií v letech 2006-2010: historická perspektiva. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 27-31. ISSN 0036-5351.


KOHUTOVÁ, Radka - CEBE, Jan. Poetry on Screen: Poetry in Transition, Lingering in Cyberspace. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


KONČELÍK, Jakub. Média za intervence: novináři a československý srpen 1968. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


KOPECKÝ, Ladislav. Ohlédnutí za rokem tygra. Marketing a komunikace, 2011, 21(1), 24-26. ISSN 1211-5622.


KOPECKÝ, Ladislav. Levá a pravá hemisféra v marketingových komunikacích. In: PAVLŮ, Dušan. Marketing Communications - Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. 1 vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011, s. nestránkováno. ISBN 978-80-7408-055-5.


KOPECKÝ, Ladislav. Levá a pravá hemisféra vs. marketing. Trend Marketing, 2011, (6-7), 46-48. ISSN 1214-9594.


KÖPPLOVÁ, Barbara. Zrodila se propaganda. Živá historie, 2011, 2011(březen), 40-41. ISSN 1803-3326.


KÖPPLOVÁ, Barbara. Vítězství a zisky zábavy. Živá historie, 2011, (1), 36-37. ISSN 1802-2278.


KRAUS, Jiří. Jazyk a styl masových médií v perspektivě pražské funkční stylistiky. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 11-15. ISSN 0036-5351.


KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře i ve světě. 2 vyd. Praha: Karolinum, 2011. 248 s. ISBN 978-80-246-2001-5.


KRAUS, Jiří - MIKOLÁŠKOVÁ, Eva. Člověk mluvící. 1 vyd. Voznice: Leda, 2011. 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5.


KRAUS, Jiří. Média a některé proměny češtiny ve veřejném i soukromém diskurzu. In: HASIL, Jiří. Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií. 1 vyd. Praha: Filozofická fakulta UK v nakladatelství Euroslavica, 2011, s. 9-13. ISBN 978-80-7308-359-5.


KRAUS, Jiří. Oslí můstky. Naše řeč, 2011, 94(1), 51-53. ISSN 0027-8203.


KREJCAR, Robert. Regionální média jako pramen ke studiu dějin regionu. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 33-36. ISSN 0036-5351.


KRYŠPÍNOVÁ, Jitka - BLODIGOVÁ, Alexandra. Senátoři - novináři. In: HÁJKOVÁ, Dagmar - VELEK, Luboš. Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera.. 1 vyd. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011, s. 263-291. ISBN 978-80-86495-78-1.


KŘEČEK, Jan - ŠTECHOVÁ, Markéta. Celebritizace české politické komunikace v posledních 20 letech - úvodní úvahy a zjištění. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 65-70. ISSN 0036-5351.


LÁBOVÁ, Alena. Ženy a fotožurnalismus. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 111-126. ISBN 978-80-262-0056-7.


LÁBOVÁ, Alena - LÁB, Filip. Postavení a pojetí fotožurnalistiky v českém novinářském vzdělávání. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 95-102. ISSN 1804-4190.


LÁBOVÁ, Alena. Přelet nad vizuální krajinou. Mediální studia, 2011, 5(1), 76-80. ISSN 1801-9978.


NEČAS, Vlastimil - VOCHOCOVÁ, Lenka. Mediální kontext české zahraničí politiky. In: KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2010. 1 vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 33-57. ISBN 978-80-86506-95-1.


OSVALDOVÁ, Barbora. Olga Scheninpflugová : odvaha být sama sebou. In: PEČINKA, Bohumil. Příběhy odvahy. 1 vyd. Praha: Ringier ČR, 2011, s. 58-64. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 0862-6634.


OSVALDOVÁ, Barbora. Praktikum mediálnej tvorby, Ako sa robia noviny. Mediální studia, 2011, 5(2), 188-192. ISSN 1801-9978.


OSVALDOVÁ, Barbora - ČERMÁK, Miloš - LÁBOVÁ, Alena. Zpravodajství v médiích. 2 vyd. Praha: Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 978-80-246-1899-9.


OSVALDOVÁ, Barbora. Etické aspekty v žurnalistice a veřejný zájem. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 139-150. ISBN 978-80-262-0056-7.


OSVALDOVÁ, Barbora. Golda Meirová. Reflex speciál : Pohnuli světem, 2011, 4(8), 76-81. ISSN 0862-6634.


OSVALDOVÁ, Barbora. Koncepce a metody výuky novinářů v současné ČR. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 103-109. ISSN 1804-4190.


PENKALOVÁ, Lenka. Život volné novinářky za první republiky : Zdena Wattersonová (1890-1980). In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 41-48. ISBN 978-80-262-0056-7.


RÁBOVÁ, Tereza. Historiografie francouzských médií se zaměřením na 20. století. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 50-58. ISSN 1804-4190.


RÁBOVÁ, Tereza. K mnohoznačnosti mediálního diskurzu. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 17-22. ISSN 0036-5351.


REIFOVÁ, Irena. Die Tschechische 'Hässliche Katrin als Heldin eines utopischen Kapitalismus. In: MIKOS, Lothar. Transnationale Serienkultur : Theorie, Ästhetik, Narration und Rezeption neuer Fernsehserien. 1 vyd. Wiesbaden: VS Verlag, 2011, s. 45-64. ISBN 978-3-531-17868-4.


REIFOVÁ, Irena. Academic study of media audiences in Czech Republic. In: CARPENTIER, Nico - BILANDZIC, Helena - PATRIARCHE, Geoffroy - SCHROEDER, Kim - VOSSEN, Emilie - ZELLER, Frauke - PONTE, Cristina. Overview of European Audience Research Research report from the COST Action IS0906 Transforming Audiences, Transforming Societies.. 1 vyd. Brussels: COST Action IS0906, 2011, s. 41-44. ISBN 978-2-9601157-0-3.


REIFOVÁ, Irena - FIŠEROVÁ, Sylvie - STANĚK, Jan. Nová média a nová rizika: dvojí individualizace odpovědnosti. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


SCHULZ, Winfried - SCHERER, Helmut - HAGEN, Lutz. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3 vyd. Praha: Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 2. 149 s. ISBN 978-80-246-1980-4.


SLÁDKOVÁ, Hana. Výtvarně-kritická práce Jiřího Padrty. In: DUFKOVÁ, Mariana. Ad Akta 2. KDUE/VŠUP 2008-2011. 1 vyd. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2011, s. 10-29. ISBN 978-80-86863-57-3.


SUK, Pavel. List paní a dívek a Hvězda československých paní a dívek jako symboly prvorepublikových časopisů pro ženy. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 49-70. ISBN 978-80-262-0056-7.


ŠOLTYS, Otakar. Tunel a tunelování. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 120-121. ISSN 1804-4190.


ŠVELCH, Jaroslav. Přeloženo uživateli: Překlad televizních seriálů jako příklad uživatelsky generovaného obsahu v nových médiích. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


ŠVELCH, Jaroslav. Novináři, kteří nepíšou: reprezentace žurnalistiky v počítačových hrách. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 8-18. ISSN 1804-4190.


ŠVELCH, Jaroslav. Smyšlené prostory, skutečné technologie: K historii projektů virtuálních světů. In: Umění a nová média. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 97-112. ISBN 978-80-210-5639-8.


TEJKALOVÁ, Alice - LÁB, Filip. The relationship between journalism studies and media professionals in the Czech Republic. Otázky žurnalistiky, 2011, 54(1-2), 35-45. ISSN 0322-7049.


TEJKALOVÁ, Alice. Sociální marketing a reklama. In: KUČEROVÁ, Pavla. Rozvojové cíle tisíciletí: sociální spoty. 1 vyd. Praha: Člověk v tísni, 2011, s. 11-13. ISBN 978-80-87456-14-9.


TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico. Introduction: The intellectual work of the 2011 ECREA European media and communication doctoral Summer School in Ljubljana. In: TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija - CARPENTIER, Nico - NIEMINEN, Hannu - PRUULMANN-VENERFELDT, Pille - KILBORN, Richard - SUNDIN, Ebba - OLSSON, Tobias. Critical Perspectives on the European Mediasphere. 1 vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2011, The Researching and Teaching Communication Series, s. 13-21. ISBN 978-961-235-583-8.


TRAMPOTA, Tomáš - KUČEROVÁ, Kateřina. Světy ''těch druhých''. Agenda zahraničního zpravodajství českých televizních stanic. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


TRAMPOTA, Tomáš - KONČELÍK, Jakub. The tablioidisation of the Czech daily press. In: DOBEK-OSTROWSKA, Boguslawa - GŁOWACKI, Michal. Making Democracy in 20 Years : Media and Politics in Central and Eastern Europe. 1 vyd. Wroclaw: Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2011, Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3299, s. 287-298. ISBN 978-83-229-3184-4. ISSN 0239-6661.


VOCHOCOVÁ, Lenka. Faktor genderu v mediálních výzkumech - kritika jednoho typu výzkumné praxe. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1 vyd. Praha: Portál, 2011, s. 95-110. ISBN 978-80-262-0056-7.


WOLÁK, Radim. Metodika mediální výchovy aneb Nápadovník pro odvážné. Mediální studia, 2011, 5(2), 171-174. ISSN 1801-9978.


WOLÁK, Radim. Jak a kde se zrodil novinářský šmok: obraz žurnalistiky ve Freytagových Novinářích. Pražské sociálně vědní studie. Praha, 2011. ISSN 1801-5999.


WOLÁK, Radim. Učebnice a portály mediální výchovy v ČR. Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 113-119. ISSN 1804-4190.


ZAMAZAL, Ondřej. Sociální a politický profil novinářů v českém nekomunistickém tisku (1945-1950). Komunikace, média, společnost, 2011, 1(1), 59-66. ISSN 1804-4190.


ŽELEZNÝ, Jakub. Vznik tiskové agentury Orbis v roce 1977 jako reakce na zahraniční podporu Charty 77. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2011, 56(3-4), 57-60. ISSN 0036-5351.