Archiv dat
Archiv dat
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Na IKSŽ probíhá kontinuální sběr dat v podobě kódování obsahu vybraných médií dle zadání objednatele. Kódování obsahu dle vlastního zadání si může objednat každý zaměstnanec IKSŽ po konzultaci s ředitelem IKSŽ dr. Tomášem Trampotou. Kontinuální sběr dat provádí Mgr. Daniel Hanzl.

Kontinuální sběr dat pokrývá titulní strany 4 českých deníků (HN, MF Dnes, LN, Právo). Data z kontinuálního sběru jsou zveřejňována jednou za měsíc; zpřístupňovány jsou formou zpracovaných analýz titulních stran a formou nezpracovaných datových matic. Výsledky za jednotlivé měsíce lze stáhnout zde:

Analýza_září2014,

Datový soubor_září2014,

Analýza_říjen 2014,

Datový soubor_říjen2014.

Analýza_listopad2014

Datový soubor_listopad2014

Analýza_prosinec2014

Datový soubor_prosinec2014

Politici a média: zpráva z výzkumu

Analýza_leden2015

Datový soubor_leden2015


Uvedená data byla pořízena z institucionální podpory vědy a výzkumu na UK a jsou (po dohodě s primárním objednatelem) k dispozici všem členům IKSŽ. Součástí dohody s objednatelem může být i časový odstup, s jakým objednatel data poskytne k dalšímu použití.


OBJEDNATEL

POPIS DAT

Trampota

Dotazníkové šetření v rámci pravidelného panelového dotazování CVVM - umístění

13 uzavřených dotazů

Trampota

Užívání televize sociodemografickými skupinami od roku 2000 do roku 2010

Trampota

Politický paralelismus českých médií

Kasl-Kollmannová

Monitoring mediálních kampaní u vybraných veřejných zakázek

Láb

Rozhovory se zástupci redakcí pro výzkum World´s of Journalism studies

Matušková

Monitoring prezidentské kampaně

Trampota

Rešerše anglické verze Le monde Diplomatique 1920-současnost s tématy médií, kódování  na téma struktura tištěných deníků, filtrování a kódování materiálu  na téma

vývoj televizních programových schémat

Wolák

Hloubkové rozhovory v rámci výzkumu zjišťování postojů přístupu rodičů k

mediální výchově

Reifová

Vzorek respondentů do výzkumu "Communist television serials and pop-cultural citizenship" –

shromáždění kontaktů ze skupiny bývalých disidentů a sestavení focus groups

Končelík

Rešeršní práce v archivu v Lipsku na téma tiskové agentury

Končelík

Rešeršní práce v NA na téma ČÚTI, Sekretariát ÚV KSČ 1966-1971 a 1971-1976

Končelík

Rešeršní práce v NA na téma ONV Pardubice 1960-1990, OV KSČ Pardubice 1945-1989

Kasl-Kollmannová

Komunikace státních institucí a interní komunikace

Lábová

Pořízení rozhovorů s fotografy – pamětníky

Trampota

Rešerše z databáze SAGE

Trampota

Kódování k tématu Vývoj českého mediálního systému po r. 1989

Čeňková

Rešeršní práce k Rozpravám Aventina ke kulturní studii nakladatelského časopisu.

Štětka, PolCoRe

Povolební studie „Sociální média a formy politické participace“ na základě bloku otázek

Láb

Tazatelství v rámci mezinárodního výzkumu práce novinářů Worlds of Journalism Study

(30 rozhovorů)

Trampota

Kódování dat v rámci obsahové analýzy zpravodajských médií

Trampota

Filtrování a kódování materiálu na téma vývoj televizních programových schémat

Štětka, PolCoRe

Sběr dat ze sociálních sítí k probíhajícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Reifová

Databáze ukázek socialisticckého TV vysílání s anglickými titulky - střih, digitalizace, titulkování

Končelík

Rozhovory s pamětníky (9 rozhovorů)

Archiv dat
Na IKSŽ probíhá kontinuální sběr dat v podobě kódování obsahu vybraných médií dle zadání objednatele. Kódování obsahu dle vlastního zadání si může objednat každý zaměstnanec IKSŽ po konzultaci s ředitelem IKSŽ dr. Tomášem Trampotou. Kontinuální sběr dat provádí Mgr. Daniel Hanzl.

Kontinuální sběr dat pokrývá titulní strany 4 českých deníků (HN, MF Dnes, LN, Právo). Data z kontinuálního sběru jsou zveřejňována jednou za měsíc; zpřístupňovány jsou formou zpracovaných analýz titulních stran a formou nezpracovaných datových matic. Výsledky za jednotlivé měsíce lze stáhnout zde:

Analýza_září2014,

Datový soubor_září2014,

Analýza_říjen 2014,

Datový soubor_říjen2014.

Analýza_listopad2014

Datový soubor_listopad2014

Analýza_prosinec2014

Datový soubor_prosinec2014

Politici a média: zpráva z výzkumu

Analýza_leden2015

Datový soubor_leden2015


Uvedená data byla pořízena z institucionální podpory vědy a výzkumu na UK a jsou (po dohodě s primárním objednatelem) k dispozici všem členům IKSŽ. Součástí dohody s objednatelem může být i časový odstup, s jakým objednatel data poskytne k dalšímu použití.


OBJEDNATEL

POPIS DAT

Trampota

Dotazníkové šetření v rámci pravidelného panelového dotazování CVVM - umístění

13 uzavřených dotazů

Trampota

Užívání televize sociodemografickými skupinami od roku 2000 do roku 2010

Trampota

Politický paralelismus českých médií

Kasl-Kollmannová

Monitoring mediálních kampaní u vybraných veřejných zakázek

Láb

Rozhovory se zástupci redakcí pro výzkum World´s of Journalism studies

Matušková

Monitoring prezidentské kampaně

Trampota

Rešerše anglické verze Le monde Diplomatique 1920-současnost s tématy médií, kódování  na téma struktura tištěných deníků, filtrování a kódování materiálu  na téma

vývoj televizních programových schémat

Wolák

Hloubkové rozhovory v rámci výzkumu zjišťování postojů přístupu rodičů k

mediální výchově

Reifová

Vzorek respondentů do výzkumu "Communist television serials and pop-cultural citizenship" –

shromáždění kontaktů ze skupiny bývalých disidentů a sestavení focus groups

Končelík

Rešeršní práce v archivu v Lipsku na téma tiskové agentury

Končelík

Rešeršní práce v NA na téma ČÚTI, Sekretariát ÚV KSČ 1966-1971 a 1971-1976

Končelík

Rešeršní práce v NA na téma ONV Pardubice 1960-1990, OV KSČ Pardubice 1945-1989

Kasl-Kollmannová

Komunikace státních institucí a interní komunikace

Lábová

Pořízení rozhovorů s fotografy – pamětníky

Trampota

Rešerše z databáze SAGE

Trampota

Kódování k tématu Vývoj českého mediálního systému po r. 1989

Čeňková

Rešeršní práce k Rozpravám Aventina ke kulturní studii nakladatelského časopisu.

Štětka, PolCoRe

Povolební studie „Sociální média a formy politické participace“ na základě bloku otázek

Láb

Tazatelství v rámci mezinárodního výzkumu práce novinářů Worlds of Journalism Study

(30 rozhovorů)

Trampota

Kódování dat v rámci obsahové analýzy zpravodajských médií

Trampota

Filtrování a kódování materiálu na téma vývoj televizních programových schémat

Štětka, PolCoRe

Sběr dat ze sociálních sítí k probíhajícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Reifová

Databáze ukázek socialisticckého TV vysílání s anglickými titulky - střih, digitalizace, titulkování

Končelík

Rozhovory s pamětníky (9 rozhovorů)