SVV
SVV
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM (SVV)


SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM (SVV) je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Účelová podpora SVV je poskytována z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je využívána k úhradě stipendií za vydané publikace v daném roce a vystoupení studentů na (zejména) zahraničních konferencích, resp. na jejich účast na zahraničních letních školách. Přihlášky projektů SVV jsou podávány na základě výzev IKSŽ. Od roku 2017 jde o tříletý projekt, do něhož je možno se svým projektem přidat, a to zpravidla v lednu. Administrátorem SVV za IKSŽ je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (martin.stoll@fsv.cuni.cz).
SVV IKSŽ 2017-2019 (právě probíhající)


Hlavní řešitel:  prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Téma: Manipulativní techniky ve vybraných mediálních segmentech

Počet členů 38 (25 studentů PGS, 13 akademických pracovníků)V 1. roce řešení (2017):


Výběr publikací:


AUDYOVÁ, P.: Qualitative Research in Digital Environments: A Research Toolkit [2017] New York: Routledge (recenze knihy). In: The Media Education Research Journal, 2017


HANÁK, P. – OSVALDOVÁ, L.: The 1989 Revolution and Transformation in Slovek Public-Service Radio. In: Mediální studia, č. 1, 2017, s. 6-26


JIRKŮ, J.: Čtyři pilíře výzkumu médií v éře konvergence médií. In: HUBÁLEK, Tomáš (ed.). Sborník z V. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc. Praha: Nakladatelství Epocha, 2016, s. 209-220.


JIRKŮ, J.: Projevy předpojatosti ve zpravodajství o migrační krizi poskytovaném českou komerční televizní stanicí Prima. In: HUBÁLEK, Tomáš (ed.). Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc. Praha: Nakladatelství Epocha, 2017, s. 38-49.


JANSA, P: Culture, Society and Festivals: Cultural Studies Perspective of Festival Research. In: Mediální studia, č. 2, 2017, s. 197-208


LÁB, F. – ŠTEFANIKOVÁ, S.: Photojournalism in Central Europe. Editorial and Working Practices. In: Nordicom Review 38, 2017, Special Issue 2 (Photojournalism and Editorial Processes: Global Similarities, Local Differences), pp. 41-55. doi:10.1515/nor-2017-0413


MACKOVÁ, V.: Disability is still a Minority Topic. An Interview with Daniel Jackson. In: Mediální studia, č. 2, 2017, s. 189-197


PODZIMEK, J.: Zdi a ploty v kontextu migrace. In: Civilia: Odborná revue pro didaktiku společenských věd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017, 8(1), s. 143-156.


PODZIMEK, J.: Podíl médií na formování subjektivní reality. In: HUBÁLEK, Tomáš (ed.). Sborník z V. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc. Praha: Nakladatelství Epocha, 2016, s. 221-229.


TRUNEČKA, O.: Kde jsou výsledky, kde popis zápasů? Proměna sportovních rubrik v pondělních vydáních českých deníků. In: Studia Sportiva, č. 1, 2017, s. 118-128


TURKOVÁ, K.: Evolution of Modern Sports Fan: Communicative Approaches (recenze knihy). In: International Journal of Sport Communication, č. 10, 2017, s. 414-416.


ZÁBRODSKÁ, K.: Using Gastronomy Heritage as a Part of Lifestyle Studies. In: Athens Journal of Tourism, Volume 4, Issue 3, September 2017Výběr navštívených konferencí a letních škol:


- Konference IV. Congreso Internacional de Ética de la Comunicación, Sevilla (Španělsko), 23.-24. březen 2017


- Meziválečná žurnalistika v Československu (1918-1938), Univerzita Karlova, 24.-25. dubna 2017


- Konference Megatrends and Media 2017: Media Future, Smolenice (Slovensko), 25. -26. dubna 2017


- VI. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc: Fenomén migrace prizmatem společnských věd, 26. dubna 2017


- Konference International Association for Semiotic Studies (ASS-AIS) 13. World Congress 2017: Cross-Inter-Multi-Trans, Kaunas (Litva), 26-30. června 2017


- 2nd International Conference on the Right of Freedom of Expression in the Digital Age, Nikosie (Kypr), duben 2017


- 14th European Association for Sociology of Sport Conference: The Values of Sport: between tradition and (post) modernity, Praha, 14. 6. – 17. června 2017


- IAMCR, Cartagena (Kolumbie): Transforming Culture, Politics & Communication: New Media, new territories, new discourses, 16-20. července 2017


- Konference NORDICOM 2017: Mediated Realities – Global Challenges, Tampere (Finsko), 17. – 19. srpna 2017


- Konference Oral History Australia Conference 2017: Moving Memorie: Oral history in a global world, Sydney (Austrálie), 13. – 16. září 2017


- Branded Content Research Network seminar. ECREA + East London University, 7.- 8. listopadu 2017


- 6th International Congress on Human Sciences, Sevilla (Španělsko), 9.-10. listopadu 2017Letní školy a studijní pobyty:


ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School, 24. 7. – 4. 8. 2017, Milán, Itálie


Summer School on “Media Capture: The Relationship Between Power, Media Freedom and Advocacy“ 26th June - 7th July


Humboldtova univerzita v Berlíně


Thűringer Universität Jena


SVV IKSŽ v roce 2016


Hlavní řešitel:  doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Téma: Reprezentace reality v mediálních výstupech

Počet členů 35 (21 studentů PGS, 14 akademických pracovníků)

Počet publikací: 18 + konferenční výstupyVýběr publikací:


FIALOVÁ, M. – MACKOVÁ, V. – TEJKALOVÁ NĚMCOVÁ, A., “Yes, I am a racist! So what? – The incompetence of hegemonic discourse of the Czech media to reflect racism in sport.” In: Studia Sportiva, ročník 10., číslo 1. 2016, str. 59 - 69.


HANÁK, P., „Kriminalizácia žurnalistiky: Trestne stíhaní novinári na Slovensku v európskej perspektíve.“ In: Mediální studia, 2/2016, str. 246 – 263


HANÁK, P., „Kritika oligarchu v „jeho“ novinách ako reakcia na kúpu vydavateľstva.“ In: Médiá – Moc – Manipulácia, zborník z konferencie. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2016


CHUDOBA, D., „Mediální výchova jako způsob regulace médií.“ In: PETRANOVÁ, D. –  SOLÍK, M. – RADOŠINSKÁ, J. (eds)., Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I: 19. 4.-20. 4. 2016. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016, s. 81-92.


CHUDOBA, D., „Od fikce fakticity k fakticitě fikce.“ In: Mediální studia, 1/2016, 140-146


LÁB, F. – ŠTEFANIKOVÁ, S. – TOPINKOVÁ, M., „Photojournalism in Central Europe: On Authenticity and Ethics.“ In: Central European Political Studies – Special Issue, Poznań: Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mickiewicz University, 2/2016, pp. 73-89.


SKALECKÁ, V. Pardubice v období normalizace. Politika, kultura a média od srpna 1968 do listopadu 1989. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. 293 s. ISBN 978-80-7465-231-8.


ŠTEFANIKOVÁ, S., LÁB, F., “Transformation of Photojournalism Practice in the Czech Republic in the Age of Digital Technology.” In: Journalism: Theory, Practice and Criticism. SAGE, 2016


ŠVELCH, J., „Platform Studies, Computational Essentialism, and Magic: The Gathering“ In: Analog Game Studies III (IV), 2016


TOPINKOVÁ, M., „On Visual Propaganda in the Digital Age: An interview with Matteo Stocchetti.“ In: Media Studies, 2/2016, str. 265-272.


VESELKOVÁ, Z., „Where Others Fear to Tread: The Role of Journalists in the Creation and Spreading of Negative Stereotypes about Roma People.“ In: Central European Political Studies, s. 141–154, 2/2016.


VYSLOUŽILOVÁ, K., ATINER's Conference Paper Series MED2016-1922. Athens, Greece: Athens Institute for Education and Research, 2016.


ZÁBRODSKÁ, K.,  „Přístupy k analýze kuchařské tematiky v médiích“. In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I: 19. 4. - 20. 4. 2016. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016Výběr navštívených konferencí:


- ECREA: 6th European Communication Conference Mediated (Dis)Continuites: Contesting Pasts, Presents and Futures (9.–12. 11. 2016, Praha)


- Cities as Community Spaces Conference. 23-25 November 2016, Valletta, Malta.


- The NECS 2016 Conference: in/between: cultures of connectivity. 28-30 July 2016, Potsdam, Germany.


- World Congress of Sociology of Sport, Budapešť, 8.-12. června 2016.


- IAMCR (International Association for Media and Communication Research), červenec Leicester Velké Británii: Memory, Commemoration and Communication, Looking Back, Looking Forward.


- Megatrends and Media 2016, Smolenice, 19.–20. 4. 2016, FMK


- 14th Annual International Conference on Communication and Mass Media, Athény, 9.–12. 5. 2016, Athens Institute for Education and Research


- Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd V. ročník Olomouc, 27. dubna 2016


- The Fourth International Conference of Media Literacy: Multidisciplinary approach of Media Literacy Research and Practise, která se konala 5. a 6. 11. 2015 na Hong Kong Baptist University,


- Media Education Summit (4.–5. 11. 2016, Řím, Itálie)


- CEEGS 2016, Maria Curie Sklodowska University, 20-22. října 2016, Lublin, Polsko.


- ROPE Workshop on the Changing Patterns in Journalistic Roles and Performances in Central and Eastern Europe, 5. – 6. února 2016, Budapešť, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Institute for Legal Studies.


- Heritage Studies and Socialism: Transnational Perspectives on Heritage in Eastern and Central Europe (Geissen, Německo, 23.-25.11.2016)


- EJO Workshop 2016, Lisabon, Portugalsko, 3. - 6. 7. 2016


- Picturing New Generations: Children and Youth in Socialist Photography (University of Bremen), únor 2016 (Jana Teplá)Letní škola:


- ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School, 25. 7. – 5. 8. 2016, Milán, Itálie – letní škola pro doktorandy mediálních a komunikačních studií organizovaná asociací ECREA (web: http://www.comsummerschool.org).
SVV IKSŽ v roce 2015


Hlavní řešitel:  PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Nové tenze v mediálním průmyslu: profesionálové vs. konzumenti v roli producentů

Počet členů 42 (27 studentů PGS, 15 akademických pracovníků)

Počet publikací: 29Publikace:BATISTOVÁ, Anna. Literární rubriky londýnských exilových časopisů – svobodná publikační platforma pro československé spisovatele za druhé světové války. Sborník z V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (sborník z konference). (Přijato k publikaci 2016.)


FIALOVÁ, Marta. „Yes, I am a racist! So what?” Incompetence of the hegemonic Czech sports media discourse to reflect racism amongst Czech football fans. Studia Sportiva. (Bude dokončeno 2016.)


HÁJEK, Roman - SVOBODOVÁ, Tereza - VÁVRA, Jan (2015) Threats to Mutual Trust: Relationship between Local Politicians and Local Journalists in the Era of Professionalized Political Communication. Medijske studie 6(11): 36–50.


HÁJEK, Roman. Politicising Platform, or Another Campaign Tool: Locality-Related Differences in the Perception of Facebook’s Role in Pre-Election Period. Observatorio (OBS*). (V recenzním řízení k publikaci 2016)


HÁJEK, Roman. Darren Lilleker: Political Communication and Cognitio (recenze). International Journal of Communication. (Přijato k publikaci 2016)


HANÁK, Peter. Dejiny regulácie médií v Česku a na Slovensku: Existuje spoločná tradícia? České, slovenské a československé dějiny 20. století (sborník z konference). (V recenzním řízení k publikaci 2016)


HANZAL, Jaromír (2015) Al Jazeera in the Central European Media: 9/11 and the Arab spring compared. Central European Journal of Communication, 1(14): 63-78


HRDINA, Matouš. The Summer of Hate - proliferation of online hate speech in Czech Republic. Naše společnost. (V recenzním řízení k publikaci 2016)


HUSÁK, Martin. Zahraničně obchodní činnost hudebních vydavatelstvív Československu v letech 1948–1989: Podnik pro zahraniční obchod (PZO) Artia. Naše společnost. (V recenzním řízení k publikaci 2016)


HUSÁK, Martin. God Save the Queen. Media coverage of the punk music in the United Kingdom in late 1970s. Keep it Simple, Make it Fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes (sborník z konference). (Přijato k publikaci 2016)


KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana (2015) Czech Journalists Tweet Elections to the European Parliament 2014. Pp. 289-304 in Reis, A.I. et al. (eds.), Qualidade e Credibilidade no Ciberjornalismo – Livro de Atas do IV Congresso Internacional de Ciberjornalismo. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto (sborník z konference).


KROBOVÁ, Tereza -MORAVEC, Ondřej - ŠVELCH, Jan. (2015) Dressing Commander Shepard in pink: Queer playing in a heteronormative game culture. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 9(3): nestránkováno, article 1.


KUBÍČKOVÁ Vlaďka - CARPENTIER Nico. Re-Evaluating the Political Press. A Case Study on Political, Economic and Journalistic Functioning of the Inter-War Czechoslovak Party-press Newspaper Národní listy, and its Publishing Company the Prague Stock Printer. Observatorio (OBS*). (Přijato k publikaci 2016)


MACKOVÁ, Veronika – TRUNEČKA, Ondřej (2015) "You don't have a leg? Don't worry you can still be a star!" Media image of the cyclist Ježek. Communication Today, 2(6): 78-85.


OSVALDOVÁ, Lucie. Rok 1989 z pohľadu rozhlasových žurnalistov. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. (Bude dokončeno 2016)


PAVLÍČKOVÁ, Tereza (2015) Audiences Perceptions of Author : Is the Author Reborn or Did She Ever Die? In Meso, K., Agirreazkuenaga, I., Larrondo, A. (eds.), Active Audience and Journalism. Bilbao: Universidad del País Vasco.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza. The Ashgate Research Companion to Fan Cultures (recenze). Cultural Geographies. (Přijato k publikaci 2016)


ROSENFELDOVÁ , Jana. Koncept veřejné sféry v kontextu evropské politické komunikace. Acta Politologica. (V recenzním řízení k publikaci 2016)


SLÁDKOVÁ Hana (2015) Framing Contemporary Art: Keeping Visual Art in the Picture. The International Journal of Communication and Linguistic Studies, 13(2): 15-27.


ŠÍROVÁ, Tereza (2015) Veřejné a skryté dozvuky železničních tragédií 60. let. Pp 307-315 in Hubálek, T (ed.) Sborník ze IV.mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd (sborník z conference). Praha: Nakladatelství Epocha.


ŠŤASTNÁ, Lucie. The questionable issues in studying the parental mediation. In: The Fourth International Conference of Media Literacy: Multidisciplinary Approach of Media Literacy Research and Practice. Hong Kong: Hong Kong Baptist University (sborník z konference ). (V recenzním řízení k publikaci 2016)


ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Print vs. Online News Media. In Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovations (sborník z konference). (V recenzním řízení k publikaci 2016)


ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Visual Gluttony. Journalism (Přijato k publikaci 2016)


ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Czech journalists’ refreshed sense of ethics in the midst of media ownership turmoil. Media and Communication, Special Issue: Turbulences of the Central and Eastern European Media. (Přijato k publikaci 2016)


ŠVELCH, Jan. Negotiating a Glitch: Identifying and Using Glitches in Video Games with Microtransactions. In Central and Eastern European Game Studies (sborník z konference). (Přijato k publikaci 2016)


ŠVELCH, Jan (2015) Towards a typology of video game trailers: Between the ludic and the cinematic. GAME Italian Journal of Game Studies, 4(2015): nestránkováno.


TEPLÁ, Jana (2015) Mládež ve fotografiích v Mladém světě. Mediální studia, 1(2015): 54-68.


TRESTROVÁ, Veronika (2015) Vztah ke KSČ, autocenzura a zpětné hodnocení médií: rozhovory s českými regionálními novináři z období normalizace. Mediální studia, 1(2015): 6-28.


ZÁPOTOCKÝ, Jan. Great selfie! Have a nice day! Phatic aspects of political Communication. Cyberpsychology. (Bude dokončeno 2016)
SVV IKSŽ v roce 2014

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Dichotomie struktury a kultury při studiu mediálních textů a publik

Počet členů: 31 (17 studentů PGS, 2 studentů MGR, 12 akademických pracovníků)

Počet publikací: 28


Batistová, Anna (2014). Around the Globe: Rethinking Oral History with its Protagonists. By Miroslav Vaněk. Book Review. Oral History Review,41(2): 357–358.


Batistová, Anna (2014). Kulturní publicistika v londýnském exilu za druhé světové války na příkladu literárního časopisu Obzor. Pp. 59-68 in Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.


Dorčáková, Jana (2015) The beginnings of Tabloid Press in Czech Countries.


Oceánide (forthcoming)


HÁJEK, Roman; CARPENTIER, Nico (2015) Alternative Mainstream Media in the Czech Republic: Beyond the Dichotomy of Alterative and Mainstream Media. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies (forthcoming).


ŠTECHOVÁ, Markéta; HÁJEK, Roman (2015) Faithful Confidants or Fickle Coat-Changers? Audience Perceptions of Celebrities in Political Campaigns before the First Direct Presidential Election in the Czech Republic. European Journal of Communication (forthcoming)


HÁJEK, Roman (2014) Cesta k aktualizovaným metodám: způsoby zkoumání vlivu nových médií na žurnalistiku. Naše společnost, 12(1) : 41–49.


HÁJEK, Roman (2014) The Reconsideration of the Role of the Press as an Alternative Medium in the Digital Era: Three Cases from the Czech Republic. The International Journal of Interdisciplinary Studies in Communication, 8(2): 1–9.


Hanzal, Jaromír (2015) Al Jazeera and the CEE Region: the Decade of Change. Central European Journal of Communication (forthcoming).


HRDINA, Matouš; KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana (2014) Parties, pirates and politicians: The 2014 European Parliamentary Elections on Czech Twitter. Human Affairs, 24(4): 437–451.


HRONOVÁ, Tereza. (2014) Image of Media, Journalists and Communication in Textbooks of Civics for Secondary Schools in the Czechoslovak Republic during 1948 – 1989. Pp. 433-438 in Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.), Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.


Husák, Martin (2014) Profesní vzdělávání a uplatnění rockově zaměřených hudebních publicistů v období normalizace. Mediální studia, 2014(1): 71–86.


Husák, Martin (2015) Media Coverage of Rock Music in Czechoslovakia from 1969–1989. Popular Music and Society. (forthcoming)


Husák, Martin (2015) Hudební publicistika v období Pražského jara. Megatrendy a média 2014. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.


Nováková, Petra (2014) To Be Seen or Not to Be Seen: Narcissistic Tendencies among Bloggers. 3rd Global Conference - Celebrity: Exploring Critical Issues. Sborník z konference. Oxford: Inter-Disciplinary Press. (forthcoming)


Pavlíčková, Tereza. 2014. "The Imagined Author: Media Users’ Trust in, and Expectations of Media". Pp. 248-253 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.


Sládková, Hanka. (2014) Art: Media Dependent or Media Supplement? Post-production in Post-totalitarianism and the specific situation of of Czech Art and Art Journalism in the 1990s. Pp. 53-60 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.


Sládková, Hanka (2015) Framing Contemporary Art: Keeping Visual Art in the Picture. The International Journal of Communications and Linguistic Studies. (forthcoming)

Šťastná, Lucie (2014) The Challenges of Media Education of the Adult Population within the Czech Context. Pp. 47-52 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.


Šťastná, Lucie; Wolák, Radim (2014) Media Education in a Family: Do Parents Have Anything to Rely on? European Journal of Science and Theology, 10(5): 225–236.


Štefaniková, Sandra; HÁJEK, Roman (2014) Citizen Journalism Is As Old As Journalism Itself: An interview with Stuart Allan. Mediální studia, 8(2): 174-181.


Štefaniková, Sandra (2014) Mediální obraz českého výtvarného umění v letech 1956 až 1958 v dobovém tisku. Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Elektronický sborník z mezinárodní vědecké konference. Trnava: FMK UCM.


Štefaniková, Sandra (2014) Ohýbanie obrazu: fotožurnalistika, dokument a občan. Otázky žurnalistiky, 57(1-2): 163–165 .


Švelch, Jan (2014). Regarding Board Game Errata. Analog Game Studies, 1(5): nestránkováno.


Teplá, Jana (2014) Ideological Status of Visual Representation of Politics: Analysis of Czech Online News Photographs. Creativity Studies, 7(1): 26–38.


TRESTROVÁ, Veronika (2014) Pražské jaro a srpnová okupace v pardubickém okrese: politický vývoj, média, studenti. Historica Olomucensia, 2014(48): 219–237.


TRESTROVÁ, Veronik (2014) „Nepokořená Praho, Pardubicko je s tebou!" Srpnová okupace Pardubic a činnost okresních médií. Pp. 398-409 in Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Elektronický sborník z mezinárodní vědecké konference. Trnava: FMK UCM.


TRESTROVÁ, Veronika (2014) Počátek normalizace na Pardubicku: změny ve vedení okresu a v jeho stranickém tisku. Pp. 196-210 in Megatrendy a médiá 2014. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.


TRESTROVÁ, Veronika (2014) Osud časopisu pardubických studentů Spiritus a jeho redaktorů po Pražském jaru. In 68x89: Druhý život československého jara. Praha: Klub novinářů Pražského jara.SVV IKSŽ v roce 2013

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Mediatizace a její vývoj od tradičních médií k sociálním sítím

Počet členů: 43 (27 studentů PGS, 10 studentů MGR, 6 akademických pracovníků)

Počet publikací: 27


Batistová, Anna. Milan Kundera’s The Joke supervised. Odevzdáno do Moravian Journal Film and Literature, po nekorektní komunikaci ze strany redakce autarky hledá nový časopis


Francová, Pavla (2013). Neubeginn. Die Transformation des Tschechoslowakischen Hoerfunks 1988 bis 1993. Wermsdorf: Rundfunk und Geschichte. 39(3-4): 49–59.


Hájek, Roman (2013). Book Review: James Curran, Natalie Fenton, and Des Freedman, Misunderstanding the Internet. International Journal of Communication,7(1): 967–969 


Hájek, Roman (2013). The Changing Landscape of Local Information Space in the Czech Republic: Consequences for Local Political Communication. Polish Political Science Review,1(1): 5–19.


Hrdina, Matouš (2013). Technologie není apolitická: Poznámky ke studiu politické komunikace v nových médiích. Mediální studia, 7(3): 291–308.


Hronová, Tereza (2013). České národní mýty jako součást persuazivní komunikace v současné reklamě Megatrendy a média 2013. Pp. 67–81 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.


Hronová, Tereza (2013). Recenze: Národní identitu konstruují každodenně používané jazykové struktury a symboly. Mediální studia, 7(1): 113–115.


Husák, Martin (2013). Medializace rockové hudby v Československu v období normalizace. Pp. 53–73 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.


Jirků, Jan (2013) Aplikace konceptu mediální logiky při výzkumu dopadů nových médií. In T. Hubálek (ed.), Sborník z Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů  v oblasti společenských věd. Olomouc: Epocha.


Karaščáková, Zuzana (2013). Prvá priama voľba prezidenta v Českej republike na Twitteri.  Naše společnost 11 (2): 41–52.


Karaščáková, Zuzana (2013). Recenze: "Nové" médiá v kontexte konvergencie. Mediální studia,7(1): 116–119.


Karaščáková, Zuzana (2013). Sme médiá? Presun od vysielacieho modelu k sieťovému. Pp. 158–171 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.


Karaščáková, Zuzana (2013). Tendencie súčasnej portrétnej fotografie. Pp. 67–74 in Quo Vadis Massmedia. Fakulta masmediálnej komunikácie: Trnava.


Klabíková, Tereza (2013). Pragmalingvistický přístup ke studiu mediální a reklamní komunikace. Jazykovědné aktuality, 1-2: 4–18.


Macků, Lucie (2013). Journalist and His Working Environment (Case Study of a Czech Publishing House). Observatorio (OBS*) Journal,7(2): 231–244.


Pavlíčková Tereza (2013). Bringing the Author Back Into the Audience Research: A Hermeneutical Perspective on the Audience's Understanding of the Author. Communication Review,16(1-2): 31–39.


Pavlíčková Tereza (2013). Trust in the author: Identity, expertise and reputation, CM : časopis za upravljanje komuniciranjem (Communication Management Quarterly), 8(6): 33–50.


Ranjana Das, Pavlíčková Tereza (2013). Is there an author behind this text? A literary aesthetic driven approach to interactive media. New Media and Society, 0(0) – online first: 1– 17.


Šírová, Tereza (2014). One Plane Crash in 40 years of Czech/oslovak Daily Press. In DisMemory of Disaster, sborník z konference, bude publikováno.


Sládková, Hana (2013). Art Availability: On-line Only. Pp. 79–90 in Duyan, A. Güngör (eds), Symbols in the History of Art and Culture. Istanbul: Mimar Sinan Fine Arts University.


Sládková, Hana (2013). Vizualita v mediální komunikaci: témata, přístupy a souvislosti. Mediální studia, 7(1): 58–78.


Štechová, Markéta (2014). Cultural Report: Celebrities in Czech political communication. Journal of Celebrity Studies, 5(1), bude publikováno.


Švelch, Jaroslav (2013). Indiana Jones fights the communist police: Local appropriation of the text adventure genre in the 1980s Czechoslovakia. Pp. 163-182 in B.N. Huntemann, B. Aslinger (eds.), Gaming Globally: Production, Play and Place. New York: Palgrave Macmillan.


Švelch, Jaroslav (2013). The delicate art of criticizing a saviour: ‘Silent gratitude’ and the limits of participation in the evaluation of fan translation. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 19(3): 303–310.


Teplá, Jana (2013).  Book review: Images in Use: Towards the Critical Analysis of Visual Communication. Visual Communication Quarterly, 20(2): 121-123.


Teplá, Jana (2013).  Recenze: Úvod do vizuální kultury. Otázky žurnalistiky, 1-2: 162-163


Vochocová, Lenka (2013). Kritická teorie v mediálních studiích v ČR. In M. Hrubec (ed.), Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia.


Wolák, Radim (2013). Škola - rodina - média: Partneři v procesu mediálního vzdělávání? Pp. 250–261 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.SVV IKSŽ v roce 2012

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Sociální zprostředkování významu na bázi klasických a nových médií

Počet členů: 46 (24 studentů PGS, 10 studentů MGR, 12 akademických pracovníků)

Počet publikací: 24
Carpentier Reifová, I., Fišerová, S. (2012) Ageing on-line in risk society: Elderly people managing the new risks via new media in the context of decreasing ontological security. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. 6(2): nestránkováno.


Dorčáková, J. (2013) Večerní Praha jako vybočení ze socialistické každodennosti. In: Daniel, O., Kavka, T., Machek, J. (eds.), Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum. [v tisku]


Ferrer Peñaranda, C. (2012) Castrismo y anticastrismo en la red: Análisis ideológico de los comentarios a la muerte de Laura Pollán en el periódico digital Público.es Estudos. Estudos em Comunicação, (11): 117–138.


Francová, P. (2013) Východoněmecká tisková agentura APA. Mediální studia. [v tisku, přijato v recenzním řízení]


Hájek, R. (2012) Personalizace, estetizace a depolitizace politiky v českých médiích: mediální pokrytí sjezdů ČSSD a kongresů ODS mezi lety 1994-2011 v denících Právo a Mladá fronta Dnes. Mediální studia, (1): 76–93.


Hronová, T. (2012) Media and Journalism during the Period of Socialism in 1948-1989 in the Czechoslovak Republic. In: Çoban, S. (ed.), A leftist look to the media. Melbourne: Amani International Publishers, pp. (bude doplněno). [v tisku]


Jirák, J., Šťastná, L. (2012) K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 67–72.


Jirků, J. (2012) Využití dopravy při novinářské činnosti v první polovině 20. století. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 11–18.


Krejcar, R. (2012) Dva velké požáry v obcích Českolipska z přelomu 19. a 20. století v podání „Deutsche Leipaer Zeitung“. Tragedie desítek rodin na pozadí nacionálního boje. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 5–9.


Kučera, Š. (2012) Intermediální poetika příběhu a laické otázky (recenze). Mediální studia, (1): 107–110.


Kučera, Š. (2012) Rudá záře nad médii (recenze). Mediální studia, (1): 110–114.


Lysoněk, T. (2012) Sebevraždy během vrcholící nezaměstnanosti v době velké hospodářské krize v Československu. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 19–24.


Lysoňková, L. (2012) My a oni: Mýtus nepřítele v protektorátním denním tisku. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 25–29.


Macků, L. (2013). Journalist and His Working Environment - Case Study of the Czech Publishing House. Observatorio. [v tisku, přijato v recenzním řízení]


Pavlíčková, T. (2012). At the crossroads of hermeneutic philosophy and reception studies: Understanding patterns of cross media consumption. In: Bilandzic, H., Patriarche, G., Traudt, P.J. (eds.), The Social Use of Media: Cultural and Social Scientific Perspectives on Audience Research. Bristol: Intellect, pp. 37–52.


Šírová, T. (2012) Letecké nehody v době normalizace v československém tisku. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 59–65.


Štechová, M. (2012) Mytologie výjimečnosti jako produkční ideologie televizního seriálu Proč bychom se netopili. Iluminace, 24 (2): 5–27.


Švelch, J. (2012) Co nám říká hra: Teoretické a metodologické přístupy k počítačové hře jako expresivnímu médiu. Iluminace, 24 (2): 33–48.


Švelch, J. (2012) Hra pro více hráčů: Herní studia a interdisciplinarita. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 125–141.


Švelch, J. (2012) Text, příběh a stroj: Digitální textualita a textové počítačové hry v Československu 80. let 20. století. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 157–171.


Švelch, J. (2012) Všechny hry, po kterých toužíte: Neformální systémy distribuce počítačových her v Československu v 80. a 90. letech 20. století. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 143–156.


Tejkalová, A., Šašek, P. (2013). Rámcování státního zadlužování v MF DNES a Právu před volbami do Poslanecké sněmovny 2010. Acta Politologica. [v tisku, přijato v recenzním řízení]


Vedral, J. (2012) Kapitoly z dějin a teorie médií (recenze). Mediální studia, (1): 118–121.


Vochocová, L., Nečas, V. (2012) Mediální kontext české zahraniční politiky. In Kořan, M., Ditrych, O. (eds.), Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. Ústav mezinárodních vztahů: Praha. [v tisku]


Wolák, R., Cigánková, K. (2012) Methodological materials for teaching media education in the Czech Republic: prematurely obsolete or sufficient support? E-Pedagogium, http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/


Zamazal, O. (2012) Systém výroby mediálních kampaní a organizace novinářů v politických procesech. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 59–62.SVV

SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM (SVV)


SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM (SVV) je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Účelová podpora SVV je poskytována z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je využívána k úhradě stipendií za vydané publikace v daném roce a vystoupení studentů na (zejména) zahraničních konferencích, resp. na jejich účast na zahraničních letních školách. Přihlášky projektů SVV jsou podávány na základě výzev IKSŽ. Od roku 2017 jde o tříletý projekt, do něhož je možno se svým projektem přidat, a to zpravidla v lednu. Administrátorem SVV za IKSŽ je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (martin.stoll@fsv.cuni.cz).
SVV IKSŽ 2017-2019 (právě probíhající)


Hlavní řešitel:  prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Téma: Manipulativní techniky ve vybraných mediálních segmentech

Počet členů 38 (25 studentů PGS, 13 akademických pracovníků)V 1. roce řešení (2017):


Výběr publikací:


AUDYOVÁ, P.: Qualitative Research in Digital Environments: A Research Toolkit [2017] New York: Routledge (recenze knihy). In: The Media Education Research Journal, 2017


HANÁK, P. – OSVALDOVÁ, L.: The 1989 Revolution and Transformation in Slovek Public-Service Radio. In: Mediální studia, č. 1, 2017, s. 6-26


JIRKŮ, J.: Čtyři pilíře výzkumu médií v éře konvergence médií. In: HUBÁLEK, Tomáš (ed.). Sborník z V. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc. Praha: Nakladatelství Epocha, 2016, s. 209-220.


JIRKŮ, J.: Projevy předpojatosti ve zpravodajství o migrační krizi poskytovaném českou komerční televizní stanicí Prima. In: HUBÁLEK, Tomáš (ed.). Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc. Praha: Nakladatelství Epocha, 2017, s. 38-49.


JANSA, P: Culture, Society and Festivals: Cultural Studies Perspective of Festival Research. In: Mediální studia, č. 2, 2017, s. 197-208


LÁB, F. – ŠTEFANIKOVÁ, S.: Photojournalism in Central Europe. Editorial and Working Practices. In: Nordicom Review 38, 2017, Special Issue 2 (Photojournalism and Editorial Processes: Global Similarities, Local Differences), pp. 41-55. doi:10.1515/nor-2017-0413


MACKOVÁ, V.: Disability is still a Minority Topic. An Interview with Daniel Jackson. In: Mediální studia, č. 2, 2017, s. 189-197


PODZIMEK, J.: Zdi a ploty v kontextu migrace. In: Civilia: Odborná revue pro didaktiku společenských věd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017, 8(1), s. 143-156.


PODZIMEK, J.: Podíl médií na formování subjektivní reality. In: HUBÁLEK, Tomáš (ed.). Sborník z V. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc. Praha: Nakladatelství Epocha, 2016, s. 221-229.


TRUNEČKA, O.: Kde jsou výsledky, kde popis zápasů? Proměna sportovních rubrik v pondělních vydáních českých deníků. In: Studia Sportiva, č. 1, 2017, s. 118-128


TURKOVÁ, K.: Evolution of Modern Sports Fan: Communicative Approaches (recenze knihy). In: International Journal of Sport Communication, č. 10, 2017, s. 414-416.


ZÁBRODSKÁ, K.: Using Gastronomy Heritage as a Part of Lifestyle Studies. In: Athens Journal of Tourism, Volume 4, Issue 3, September 2017Výběr navštívených konferencí a letních škol:


- Konference IV. Congreso Internacional de Ética de la Comunicación, Sevilla (Španělsko), 23.-24. březen 2017


- Meziválečná žurnalistika v Československu (1918-1938), Univerzita Karlova, 24.-25. dubna 2017


- Konference Megatrends and Media 2017: Media Future, Smolenice (Slovensko), 25. -26. dubna 2017


- VI. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc: Fenomén migrace prizmatem společnských věd, 26. dubna 2017


- Konference International Association for Semiotic Studies (ASS-AIS) 13. World Congress 2017: Cross-Inter-Multi-Trans, Kaunas (Litva), 26-30. června 2017


- 2nd International Conference on the Right of Freedom of Expression in the Digital Age, Nikosie (Kypr), duben 2017


- 14th European Association for Sociology of Sport Conference: The Values of Sport: between tradition and (post) modernity, Praha, 14. 6. – 17. června 2017


- IAMCR, Cartagena (Kolumbie): Transforming Culture, Politics & Communication: New Media, new territories, new discourses, 16-20. července 2017


- Konference NORDICOM 2017: Mediated Realities – Global Challenges, Tampere (Finsko), 17. – 19. srpna 2017


- Konference Oral History Australia Conference 2017: Moving Memorie: Oral history in a global world, Sydney (Austrálie), 13. – 16. září 2017


- Branded Content Research Network seminar. ECREA + East London University, 7.- 8. listopadu 2017


- 6th International Congress on Human Sciences, Sevilla (Španělsko), 9.-10. listopadu 2017Letní školy a studijní pobyty:


ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School, 24. 7. – 4. 8. 2017, Milán, Itálie


Summer School on “Media Capture: The Relationship Between Power, Media Freedom and Advocacy“ 26th June - 7th July


Humboldtova univerzita v Berlíně


Thűringer Universität Jena


SVV IKSŽ v roce 2016


Hlavní řešitel:  doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Téma: Reprezentace reality v mediálních výstupech

Počet členů 35 (21 studentů PGS, 14 akademických pracovníků)

Počet publikací: 18 + konferenční výstupyVýběr publikací:


FIALOVÁ, M. – MACKOVÁ, V. – TEJKALOVÁ NĚMCOVÁ, A., “Yes, I am a racist! So what? – The incompetence of hegemonic discourse of the Czech media to reflect racism in sport.” In: Studia Sportiva, ročník 10., číslo 1. 2016, str. 59 - 69.


HANÁK, P., „Kriminalizácia žurnalistiky: Trestne stíhaní novinári na Slovensku v európskej perspektíve.“ In: Mediální studia, 2/2016, str. 246 – 263


HANÁK, P., „Kritika oligarchu v „jeho“ novinách ako reakcia na kúpu vydavateľstva.“ In: Médiá – Moc – Manipulácia, zborník z konferencie. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2016


CHUDOBA, D., „Mediální výchova jako způsob regulace médií.“ In: PETRANOVÁ, D. –  SOLÍK, M. – RADOŠINSKÁ, J. (eds)., Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I: 19. 4.-20. 4. 2016. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016, s. 81-92.


CHUDOBA, D., „Od fikce fakticity k fakticitě fikce.“ In: Mediální studia, 1/2016, 140-146


LÁB, F. – ŠTEFANIKOVÁ, S. – TOPINKOVÁ, M., „Photojournalism in Central Europe: On Authenticity and Ethics.“ In: Central European Political Studies – Special Issue, Poznań: Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mickiewicz University, 2/2016, pp. 73-89.


SKALECKÁ, V. Pardubice v období normalizace. Politika, kultura a média od srpna 1968 do listopadu 1989. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. 293 s. ISBN 978-80-7465-231-8.


ŠTEFANIKOVÁ, S., LÁB, F., “Transformation of Photojournalism Practice in the Czech Republic in the Age of Digital Technology.” In: Journalism: Theory, Practice and Criticism. SAGE, 2016


ŠVELCH, J., „Platform Studies, Computational Essentialism, and Magic: The Gathering“ In: Analog Game Studies III (IV), 2016


TOPINKOVÁ, M., „On Visual Propaganda in the Digital Age: An interview with Matteo Stocchetti.“ In: Media Studies, 2/2016, str. 265-272.


VESELKOVÁ, Z., „Where Others Fear to Tread: The Role of Journalists in the Creation and Spreading of Negative Stereotypes about Roma People.“ In: Central European Political Studies, s. 141–154, 2/2016.


VYSLOUŽILOVÁ, K., ATINER's Conference Paper Series MED2016-1922. Athens, Greece: Athens Institute for Education and Research, 2016.


ZÁBRODSKÁ, K.,  „Přístupy k analýze kuchařské tematiky v médiích“. In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I: 19. 4. - 20. 4. 2016. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016Výběr navštívených konferencí:


- ECREA: 6th European Communication Conference Mediated (Dis)Continuites: Contesting Pasts, Presents and Futures (9.–12. 11. 2016, Praha)


- Cities as Community Spaces Conference. 23-25 November 2016, Valletta, Malta.


- The NECS 2016 Conference: in/between: cultures of connectivity. 28-30 July 2016, Potsdam, Germany.


- World Congress of Sociology of Sport, Budapešť, 8.-12. června 2016.


- IAMCR (International Association for Media and Communication Research), červenec Leicester Velké Británii: Memory, Commemoration and Communication, Looking Back, Looking Forward.


- Megatrends and Media 2016, Smolenice, 19.–20. 4. 2016, FMK


- 14th Annual International Conference on Communication and Mass Media, Athény, 9.–12. 5. 2016, Athens Institute for Education and Research


- Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd V. ročník Olomouc, 27. dubna 2016


- The Fourth International Conference of Media Literacy: Multidisciplinary approach of Media Literacy Research and Practise, která se konala 5. a 6. 11. 2015 na Hong Kong Baptist University,


- Media Education Summit (4.–5. 11. 2016, Řím, Itálie)


- CEEGS 2016, Maria Curie Sklodowska University, 20-22. října 2016, Lublin, Polsko.


- ROPE Workshop on the Changing Patterns in Journalistic Roles and Performances in Central and Eastern Europe, 5. – 6. února 2016, Budapešť, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Institute for Legal Studies.


- Heritage Studies and Socialism: Transnational Perspectives on Heritage in Eastern and Central Europe (Geissen, Německo, 23.-25.11.2016)


- EJO Workshop 2016, Lisabon, Portugalsko, 3. - 6. 7. 2016


- Picturing New Generations: Children and Youth in Socialist Photography (University of Bremen), únor 2016 (Jana Teplá)Letní škola:


- ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School, 25. 7. – 5. 8. 2016, Milán, Itálie – letní škola pro doktorandy mediálních a komunikačních studií organizovaná asociací ECREA (web: http://www.comsummerschool.org).
SVV IKSŽ v roce 2015


Hlavní řešitel:  PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Nové tenze v mediálním průmyslu: profesionálové vs. konzumenti v roli producentů

Počet členů 42 (27 studentů PGS, 15 akademických pracovníků)

Počet publikací: 29Publikace:BATISTOVÁ, Anna. Literární rubriky londýnských exilových časopisů – svobodná publikační platforma pro československé spisovatele za druhé světové války. Sborník z V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (sborník z konference). (Přijato k publikaci 2016.)


FIALOVÁ, Marta. „Yes, I am a racist! So what?” Incompetence of the hegemonic Czech sports media discourse to reflect racism amongst Czech football fans. Studia Sportiva. (Bude dokončeno 2016.)


HÁJEK, Roman - SVOBODOVÁ, Tereza - VÁVRA, Jan (2015) Threats to Mutual Trust: Relationship between Local Politicians and Local Journalists in the Era of Professionalized Political Communication. Medijske studie 6(11): 36–50.


HÁJEK, Roman. Politicising Platform, or Another Campaign Tool: Locality-Related Differences in the Perception of Facebook’s Role in Pre-Election Period. Observatorio (OBS*). (V recenzním řízení k publikaci 2016)


HÁJEK, Roman. Darren Lilleker: Political Communication and Cognitio (recenze). International Journal of Communication. (Přijato k publikaci 2016)


HANÁK, Peter. Dejiny regulácie médií v Česku a na Slovensku: Existuje spoločná tradícia? České, slovenské a československé dějiny 20. století (sborník z konference). (V recenzním řízení k publikaci 2016)


HANZAL, Jaromír (2015) Al Jazeera in the Central European Media: 9/11 and the Arab spring compared. Central European Journal of Communication, 1(14): 63-78


HRDINA, Matouš. The Summer of Hate - proliferation of online hate speech in Czech Republic. Naše společnost. (V recenzním řízení k publikaci 2016)


HUSÁK, Martin. Zahraničně obchodní činnost hudebních vydavatelstvív Československu v letech 1948–1989: Podnik pro zahraniční obchod (PZO) Artia. Naše společnost. (V recenzním řízení k publikaci 2016)


HUSÁK, Martin. God Save the Queen. Media coverage of the punk music in the United Kingdom in late 1970s. Keep it Simple, Make it Fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes (sborník z konference). (Přijato k publikaci 2016)


KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana (2015) Czech Journalists Tweet Elections to the European Parliament 2014. Pp. 289-304 in Reis, A.I. et al. (eds.), Qualidade e Credibilidade no Ciberjornalismo – Livro de Atas do IV Congresso Internacional de Ciberjornalismo. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto (sborník z konference).


KROBOVÁ, Tereza -MORAVEC, Ondřej - ŠVELCH, Jan. (2015) Dressing Commander Shepard in pink: Queer playing in a heteronormative game culture. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 9(3): nestránkováno, article 1.


KUBÍČKOVÁ Vlaďka - CARPENTIER Nico. Re-Evaluating the Political Press. A Case Study on Political, Economic and Journalistic Functioning of the Inter-War Czechoslovak Party-press Newspaper Národní listy, and its Publishing Company the Prague Stock Printer. Observatorio (OBS*). (Přijato k publikaci 2016)


MACKOVÁ, Veronika – TRUNEČKA, Ondřej (2015) "You don't have a leg? Don't worry you can still be a star!" Media image of the cyclist Ježek. Communication Today, 2(6): 78-85.


OSVALDOVÁ, Lucie. Rok 1989 z pohľadu rozhlasových žurnalistov. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. (Bude dokončeno 2016)


PAVLÍČKOVÁ, Tereza (2015) Audiences Perceptions of Author : Is the Author Reborn or Did She Ever Die? In Meso, K., Agirreazkuenaga, I., Larrondo, A. (eds.), Active Audience and Journalism. Bilbao: Universidad del País Vasco.


PAVLÍČKOVÁ, Tereza. The Ashgate Research Companion to Fan Cultures (recenze). Cultural Geographies. (Přijato k publikaci 2016)


ROSENFELDOVÁ , Jana. Koncept veřejné sféry v kontextu evropské politické komunikace. Acta Politologica. (V recenzním řízení k publikaci 2016)


SLÁDKOVÁ Hana (2015) Framing Contemporary Art: Keeping Visual Art in the Picture. The International Journal of Communication and Linguistic Studies, 13(2): 15-27.


ŠÍROVÁ, Tereza (2015) Veřejné a skryté dozvuky železničních tragédií 60. let. Pp 307-315 in Hubálek, T (ed.) Sborník ze IV.mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd (sborník z conference). Praha: Nakladatelství Epocha.


ŠŤASTNÁ, Lucie. The questionable issues in studying the parental mediation. In: The Fourth International Conference of Media Literacy: Multidisciplinary Approach of Media Literacy Research and Practice. Hong Kong: Hong Kong Baptist University (sborník z konference ). (V recenzním řízení k publikaci 2016)


ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Print vs. Online News Media. In Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovations (sborník z konference). (V recenzním řízení k publikaci 2016)


ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Visual Gluttony. Journalism (Přijato k publikaci 2016)


ŠTEFANIKOVÁ, Sandra. Czech journalists’ refreshed sense of ethics in the midst of media ownership turmoil. Media and Communication, Special Issue: Turbulences of the Central and Eastern European Media. (Přijato k publikaci 2016)


ŠVELCH, Jan. Negotiating a Glitch: Identifying and Using Glitches in Video Games with Microtransactions. In Central and Eastern European Game Studies (sborník z konference). (Přijato k publikaci 2016)


ŠVELCH, Jan (2015) Towards a typology of video game trailers: Between the ludic and the cinematic. GAME Italian Journal of Game Studies, 4(2015): nestránkováno.


TEPLÁ, Jana (2015) Mládež ve fotografiích v Mladém světě. Mediální studia, 1(2015): 54-68.


TRESTROVÁ, Veronika (2015) Vztah ke KSČ, autocenzura a zpětné hodnocení médií: rozhovory s českými regionálními novináři z období normalizace. Mediální studia, 1(2015): 6-28.


ZÁPOTOCKÝ, Jan. Great selfie! Have a nice day! Phatic aspects of political Communication. Cyberpsychology. (Bude dokončeno 2016)
SVV IKSŽ v roce 2014

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Dichotomie struktury a kultury při studiu mediálních textů a publik

Počet členů: 31 (17 studentů PGS, 2 studentů MGR, 12 akademických pracovníků)

Počet publikací: 28


Batistová, Anna (2014). Around the Globe: Rethinking Oral History with its Protagonists. By Miroslav Vaněk. Book Review. Oral History Review,41(2): 357–358.


Batistová, Anna (2014). Kulturní publicistika v londýnském exilu za druhé světové války na příkladu literárního časopisu Obzor. Pp. 59-68 in Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.


Dorčáková, Jana (2015) The beginnings of Tabloid Press in Czech Countries.


Oceánide (forthcoming)


HÁJEK, Roman; CARPENTIER, Nico (2015) Alternative Mainstream Media in the Czech Republic: Beyond the Dichotomy of Alterative and Mainstream Media. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies (forthcoming).


ŠTECHOVÁ, Markéta; HÁJEK, Roman (2015) Faithful Confidants or Fickle Coat-Changers? Audience Perceptions of Celebrities in Political Campaigns before the First Direct Presidential Election in the Czech Republic. European Journal of Communication (forthcoming)


HÁJEK, Roman (2014) Cesta k aktualizovaným metodám: způsoby zkoumání vlivu nových médií na žurnalistiku. Naše společnost, 12(1) : 41–49.


HÁJEK, Roman (2014) The Reconsideration of the Role of the Press as an Alternative Medium in the Digital Era: Three Cases from the Czech Republic. The International Journal of Interdisciplinary Studies in Communication, 8(2): 1–9.


Hanzal, Jaromír (2015) Al Jazeera and the CEE Region: the Decade of Change. Central European Journal of Communication (forthcoming).


HRDINA, Matouš; KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana (2014) Parties, pirates and politicians: The 2014 European Parliamentary Elections on Czech Twitter. Human Affairs, 24(4): 437–451.


HRONOVÁ, Tereza. (2014) Image of Media, Journalists and Communication in Textbooks of Civics for Secondary Schools in the Czechoslovak Republic during 1948 – 1989. Pp. 433-438 in Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.), Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.


Husák, Martin (2014) Profesní vzdělávání a uplatnění rockově zaměřených hudebních publicistů v období normalizace. Mediální studia, 2014(1): 71–86.


Husák, Martin (2015) Media Coverage of Rock Music in Czechoslovakia from 1969–1989. Popular Music and Society. (forthcoming)


Husák, Martin (2015) Hudební publicistika v období Pražského jara. Megatrendy a média 2014. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.


Nováková, Petra (2014) To Be Seen or Not to Be Seen: Narcissistic Tendencies among Bloggers. 3rd Global Conference - Celebrity: Exploring Critical Issues. Sborník z konference. Oxford: Inter-Disciplinary Press. (forthcoming)


Pavlíčková, Tereza. 2014. "The Imagined Author: Media Users’ Trust in, and Expectations of Media". Pp. 248-253 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.


Sládková, Hanka. (2014) Art: Media Dependent or Media Supplement? Post-production in Post-totalitarianism and the specific situation of of Czech Art and Art Journalism in the 1990s. Pp. 53-60 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.


Sládková, Hanka (2015) Framing Contemporary Art: Keeping Visual Art in the Picture. The International Journal of Communications and Linguistic Studies. (forthcoming)

Šťastná, Lucie (2014) The Challenges of Media Education of the Adult Population within the Czech Context. Pp. 47-52 in: Pavlíčková, Tereza and Reifová, Irena (eds.) Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne UK: Cambridge Scholars Publishing.


Šťastná, Lucie; Wolák, Radim (2014) Media Education in a Family: Do Parents Have Anything to Rely on? European Journal of Science and Theology, 10(5): 225–236.


Štefaniková, Sandra; HÁJEK, Roman (2014) Citizen Journalism Is As Old As Journalism Itself: An interview with Stuart Allan. Mediální studia, 8(2): 174-181.


Štefaniková, Sandra (2014) Mediální obraz českého výtvarného umění v letech 1956 až 1958 v dobovém tisku. Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Elektronický sborník z mezinárodní vědecké konference. Trnava: FMK UCM.


Štefaniková, Sandra (2014) Ohýbanie obrazu: fotožurnalistika, dokument a občan. Otázky žurnalistiky, 57(1-2): 163–165 .


Švelch, Jan (2014). Regarding Board Game Errata. Analog Game Studies, 1(5): nestránkováno.


Teplá, Jana (2014) Ideological Status of Visual Representation of Politics: Analysis of Czech Online News Photographs. Creativity Studies, 7(1): 26–38.


TRESTROVÁ, Veronika (2014) Pražské jaro a srpnová okupace v pardubickém okrese: politický vývoj, média, studenti. Historica Olomucensia, 2014(48): 219–237.


TRESTROVÁ, Veronik (2014) „Nepokořená Praho, Pardubicko je s tebou!" Srpnová okupace Pardubic a činnost okresních médií. Pp. 398-409 in Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Elektronický sborník z mezinárodní vědecké konference. Trnava: FMK UCM.


TRESTROVÁ, Veronika (2014) Počátek normalizace na Pardubicku: změny ve vedení okresu a v jeho stranickém tisku. Pp. 196-210 in Megatrendy a médiá 2014. Sborník z konference. Trnava: FMK UCM.


TRESTROVÁ, Veronika (2014) Osud časopisu pardubických studentů Spiritus a jeho redaktorů po Pražském jaru. In 68x89: Druhý život československého jara. Praha: Klub novinářů Pražského jara.SVV IKSŽ v roce 2013

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Mediatizace a její vývoj od tradičních médií k sociálním sítím

Počet členů: 43 (27 studentů PGS, 10 studentů MGR, 6 akademických pracovníků)

Počet publikací: 27


Batistová, Anna. Milan Kundera’s The Joke supervised. Odevzdáno do Moravian Journal Film and Literature, po nekorektní komunikaci ze strany redakce autarky hledá nový časopis


Francová, Pavla (2013). Neubeginn. Die Transformation des Tschechoslowakischen Hoerfunks 1988 bis 1993. Wermsdorf: Rundfunk und Geschichte. 39(3-4): 49–59.


Hájek, Roman (2013). Book Review: James Curran, Natalie Fenton, and Des Freedman, Misunderstanding the Internet. International Journal of Communication,7(1): 967–969 


Hájek, Roman (2013). The Changing Landscape of Local Information Space in the Czech Republic: Consequences for Local Political Communication. Polish Political Science Review,1(1): 5–19.


Hrdina, Matouš (2013). Technologie není apolitická: Poznámky ke studiu politické komunikace v nových médiích. Mediální studia, 7(3): 291–308.


Hronová, Tereza (2013). České národní mýty jako součást persuazivní komunikace v současné reklamě Megatrendy a média 2013. Pp. 67–81 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.


Hronová, Tereza (2013). Recenze: Národní identitu konstruují každodenně používané jazykové struktury a symboly. Mediální studia, 7(1): 113–115.


Husák, Martin (2013). Medializace rockové hudby v Československu v období normalizace. Pp. 53–73 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.


Jirků, Jan (2013) Aplikace konceptu mediální logiky při výzkumu dopadů nových médií. In T. Hubálek (ed.), Sborník z Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů  v oblasti společenských věd. Olomouc: Epocha.


Karaščáková, Zuzana (2013). Prvá priama voľba prezidenta v Českej republike na Twitteri.  Naše společnost 11 (2): 41–52.


Karaščáková, Zuzana (2013). Recenze: "Nové" médiá v kontexte konvergencie. Mediální studia,7(1): 116–119.


Karaščáková, Zuzana (2013). Sme médiá? Presun od vysielacieho modelu k sieťovému. Pp. 158–171 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.


Karaščáková, Zuzana (2013). Tendencie súčasnej portrétnej fotografie. Pp. 67–74 in Quo Vadis Massmedia. Fakulta masmediálnej komunikácie: Trnava.


Klabíková, Tereza (2013). Pragmalingvistický přístup ke studiu mediální a reklamní komunikace. Jazykovědné aktuality, 1-2: 4–18.


Macků, Lucie (2013). Journalist and His Working Environment (Case Study of a Czech Publishing House). Observatorio (OBS*) Journal,7(2): 231–244.


Pavlíčková Tereza (2013). Bringing the Author Back Into the Audience Research: A Hermeneutical Perspective on the Audience's Understanding of the Author. Communication Review,16(1-2): 31–39.


Pavlíčková Tereza (2013). Trust in the author: Identity, expertise and reputation, CM : časopis za upravljanje komuniciranjem (Communication Management Quarterly), 8(6): 33–50.


Ranjana Das, Pavlíčková Tereza (2013). Is there an author behind this text? A literary aesthetic driven approach to interactive media. New Media and Society, 0(0) – online first: 1– 17.


Šírová, Tereza (2014). One Plane Crash in 40 years of Czech/oslovak Daily Press. In DisMemory of Disaster, sborník z konference, bude publikováno.


Sládková, Hana (2013). Art Availability: On-line Only. Pp. 79–90 in Duyan, A. Güngör (eds), Symbols in the History of Art and Culture. Istanbul: Mimar Sinan Fine Arts University.


Sládková, Hana (2013). Vizualita v mediální komunikaci: témata, přístupy a souvislosti. Mediální studia, 7(1): 58–78.


Štechová, Markéta (2014). Cultural Report: Celebrities in Czech political communication. Journal of Celebrity Studies, 5(1), bude publikováno.


Švelch, Jaroslav (2013). Indiana Jones fights the communist police: Local appropriation of the text adventure genre in the 1980s Czechoslovakia. Pp. 163-182 in B.N. Huntemann, B. Aslinger (eds.), Gaming Globally: Production, Play and Place. New York: Palgrave Macmillan.


Švelch, Jaroslav (2013). The delicate art of criticizing a saviour: ‘Silent gratitude’ and the limits of participation in the evaluation of fan translation. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 19(3): 303–310.


Teplá, Jana (2013).  Book review: Images in Use: Towards the Critical Analysis of Visual Communication. Visual Communication Quarterly, 20(2): 121-123.


Teplá, Jana (2013).  Recenze: Úvod do vizuální kultury. Otázky žurnalistiky, 1-2: 162-163


Vochocová, Lenka (2013). Kritická teorie v mediálních studiích v ČR. In M. Hrubec (ed.), Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia.


Wolák, Radim (2013). Škola - rodina - média: Partneři v procesu mediálního vzdělávání? Pp. 250–261 in D. Petranová, M. Solík (eds.), Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie.SVV IKSŽ v roce 2012

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Téma: Sociální zprostředkování významu na bázi klasických a nových médií

Počet členů: 46 (24 studentů PGS, 10 studentů MGR, 12 akademických pracovníků)

Počet publikací: 24
Carpentier Reifová, I., Fišerová, S. (2012) Ageing on-line in risk society: Elderly people managing the new risks via new media in the context of decreasing ontological security. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. 6(2): nestránkováno.


Dorčáková, J. (2013) Večerní Praha jako vybočení ze socialistické každodennosti. In: Daniel, O., Kavka, T., Machek, J. (eds.), Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum. [v tisku]


Ferrer Peñaranda, C. (2012) Castrismo y anticastrismo en la red: Análisis ideológico de los comentarios a la muerte de Laura Pollán en el periódico digital Público.es Estudos. Estudos em Comunicação, (11): 117–138.


Francová, P. (2013) Východoněmecká tisková agentura APA. Mediální studia. [v tisku, přijato v recenzním řízení]


Hájek, R. (2012) Personalizace, estetizace a depolitizace politiky v českých médiích: mediální pokrytí sjezdů ČSSD a kongresů ODS mezi lety 1994-2011 v denících Právo a Mladá fronta Dnes. Mediální studia, (1): 76–93.


Hronová, T. (2012) Media and Journalism during the Period of Socialism in 1948-1989 in the Czechoslovak Republic. In: Çoban, S. (ed.), A leftist look to the media. Melbourne: Amani International Publishers, pp. (bude doplněno). [v tisku]


Jirák, J., Šťastná, L. (2012) K periodizaci vývoje mediální výchovy a mediálního vzdělávání v českém prostředí v evropském kontextu. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 67–72.


Jirků, J. (2012) Využití dopravy při novinářské činnosti v první polovině 20. století. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 11–18.


Krejcar, R. (2012) Dva velké požáry v obcích Českolipska z přelomu 19. a 20. století v podání „Deutsche Leipaer Zeitung“. Tragedie desítek rodin na pozadí nacionálního boje. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 5–9.


Kučera, Š. (2012) Intermediální poetika příběhu a laické otázky (recenze). Mediální studia, (1): 107–110.


Kučera, Š. (2012) Rudá záře nad médii (recenze). Mediální studia, (1): 110–114.


Lysoněk, T. (2012) Sebevraždy během vrcholící nezaměstnanosti v době velké hospodářské krize v Československu. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 19–24.


Lysoňková, L. (2012) My a oni: Mýtus nepřítele v protektorátním denním tisku. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 25–29.


Macků, L. (2013). Journalist and His Working Environment - Case Study of the Czech Publishing House. Observatorio. [v tisku, přijato v recenzním řízení]


Pavlíčková, T. (2012). At the crossroads of hermeneutic philosophy and reception studies: Understanding patterns of cross media consumption. In: Bilandzic, H., Patriarche, G., Traudt, P.J. (eds.), The Social Use of Media: Cultural and Social Scientific Perspectives on Audience Research. Bristol: Intellect, pp. 37–52.


Šírová, T. (2012) Letecké nehody v době normalizace v československém tisku. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 59–65.


Štechová, M. (2012) Mytologie výjimečnosti jako produkční ideologie televizního seriálu Proč bychom se netopili. Iluminace, 24 (2): 5–27.


Švelch, J. (2012) Co nám říká hra: Teoretické a metodologické přístupy k počítačové hře jako expresivnímu médiu. Iluminace, 24 (2): 33–48.


Švelch, J. (2012) Hra pro více hráčů: Herní studia a interdisciplinarita. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 125–141.


Švelch, J. (2012) Text, příběh a stroj: Digitální textualita a textové počítačové hry v Československu 80. let 20. století. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 157–171.


Švelch, J. (2012) Všechny hry, po kterých toužíte: Neformální systémy distribuce počítačových her v Československu v 80. a 90. letech 20. století. In: Husárová, Z., Suwara, B. (eds.) V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, s. 143–156.


Tejkalová, A., Šašek, P. (2013). Rámcování státního zadlužování v MF DNES a Právu před volbami do Poslanecké sněmovny 2010. Acta Politologica. [v tisku, přijato v recenzním řízení]


Vedral, J. (2012) Kapitoly z dějin a teorie médií (recenze). Mediální studia, (1): 118–121.


Vochocová, L., Nečas, V. (2012) Mediální kontext české zahraniční politiky. In Kořan, M., Ditrych, O. (eds.), Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. Ústav mezinárodních vztahů: Praha. [v tisku]


Wolák, R., Cigánková, K. (2012) Methodological materials for teaching media education in the Czech Republic: prematurely obsolete or sufficient support? E-Pedagogium, http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/


Zamazal, O. (2012) Systém výroby mediálních kampaní a organizace novinářů v politických procesech. Sborník Národního Muzea, Řada C – Literární historie, 58(4): 59–62.