Jan Švelch
Jan Švelch
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jan Švelch


Oblast odborného zájmu : digitální a nedigitální hry, fanouškovské komunity, transmediální vyprávění, paratexty, fan art, glitch, recepce médií
Research interest : digital and non-digital games, fan communities, transmedia storytelling, paratexts, fan art, glitch, media reception

Kontakt

 • E-mail : honza@svelch.com
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2013–součanost: Univerzita Karlova, Fakulta sociální věd, Mediální studia (doktorské studium)

2015, 28.-30. 1.: University of Tübingen: Mediality and Multimodality across Media Winter School

2014, 3.-16. 8.: University of Bremen: ECREA Doctoral Summer School 2014

2010–2013: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Mediální studia, diplomová práce: Glitch a jeho sociální aspekty v kultuře počítačových her

2012: University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of Communication (Erasmus)

2007–2010: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Žurnalistika, bakalářská práce: TheOnion.com – stírání rozdílů mezi kvazižurnalistikou a tradiční žurnalistikou v on-line médiích

Zaměstnání

2014–současnost: Cinepur

2013–současnost: Level

2012: Filmstage

2011–2014: Play.cz, herní a hudební publicista

2009–2013: Spark

2008–2013: FORUM, editor časopisu Univerzity Karlovy

2006–2008: Rock & Pop

Členství v profesních organizacích

ECREA

DiGRA

MU Game Studies

Doktorské studium

 • Školitel : Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2013
 • Datum státní doktorské zkoušky : 13. 9. 2016
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Paratexty k nelineárním mediálním textům
 • PhD thesis topic : Paratexts to nonlinear media texts
 • Anotace disertační práce :

  Tato disertační práce chce prozkoumat lineární paratexty k nelineárním mediálním textům. Smyslem projektu je předevšímo zjistit, jak publikum užívá lineární paratexty k nelineárním textům, jak si je vykládá a jak vnímá jejich reprezentativnost vůči textu, ke kterému jsou přidruženy, resp. který propagují. Studium paratextů představuje důležité pojítko mezi třemi základními pilíři mediálních studií: texty, publiky a producenty. Disertační práce má za úkol zmapovat především prostředí nelineárních nových médií a jejich paratextů (pro představu například trailery k počítačovým hrám).   

 • PhD thesis abstract :

  This PhD thesis aims to study linear paratexts to nonlinear media texts. The main focus lies in the analysis of audience use of the paratexts, how audience interprets them, for example whether it trusts them as truthful representations of the main text. Paratexts form a link between the three main pillars of media studies: texts, audience and producers. This PhD thesis will mostly focus on the area of nonlinear new media and their respective paratexts (for example on video game trailers). 

 • Publikace :

  Švelch, Jan (2017). The Virmire Survivor. In J. Banks, R. Mejia, & A. Adams (Eds.), 100 Greatest Video Game Characters (s. 196–198). Rowman & Littlefield.

  Švelch, Jan (2016). Paratextuální analýza jako doplněk výzkumu historické recepce. Jazyková a národní identita v paratextech českých a zahraničních zvukových filmů uvedených v roce 1930 v Československu. Iluminace, Ročník 28, 2016, č. 3, s. 71-88.

  Švelch, Jan a Tereza Krobová (2016). Historicizing video game series through fan art discourses. Transformative Works and Cultures, Vol 22. http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/786/708

  Švelch, Jan (2016). “Platform Studies, Computational Essentialism, and Magic: The Gathering.” Analog Game Studies III, no. IV (July 11, 2016). http://analoggamestudies.org/2016/07/platform-studies-computational-essentialism-and-magic-the-gathering/.

  Švelch, Jan (2016). “Footage Not Representative”: Redefining Paratextuality for the Analysis of Official Communication in the Video Game Industry. In C. Duret & C.-M. Pons (Eds.), Contemporary Research on Intertextuality in Video Games (pp. 297–315). IGI Global.

  Švelch, Jan (2016). Regarding Board Game Errata. In A. Trammell, E. Torner, & E. L. Waldron (Eds.), Analog Game Studies: Volume I (pp. 179–185). ETC Press. Available here for free: http://press.etc.cmu.edu/content/analog-game-studies-volume-i.
  Previously published in 2014 as: Švelch, Jan (2014). Regarding Board Game Errata. Analog Game Studies, Volume 1, Issue V. Available online: http://analoggamestudies.org/2014/12/regarding-board-game-errata/

  Švelch, Jan (2015). “Negotiating a Glitch: Identifying and Using Glitches in Video Games with Microtransactions.” In New Perspectives in Game Studies: Proceedings of the Central and Eastern European Game Studies Conference Brno 2014, edited by Tomáš Bártek, Jan Miškov, and Jaroslav Švelch, 55–70. Brno: Masaryk University.

  Švelch, Jan (2015). Towards a Typology of Video Game Trailers: Between the Ludic and the Cinematic. Italian Journal of Game Studies, n. 4, 2015. Dostupné online: http://www.gamejournal.it/svelch_trailers/

  Švelch, Jan (2013). Zachraňte status quo: Digitální hry a společenská změna. Gamestudies.cz. ISSN 1805-9155. Dostupné online: http://gamestudies.cz/odborne/zachrante-status-quo-digitalni-hry-a-spolecenska-zmena/

  Švelch, Jan (2013). O pomíjivosti audiovizuálních médií a paratextech. Iluminace, Ročník 25, 2013, č. 4 (92), s. 122-125.

  Švelch, Jan (2012). Počítačové hry a nastolování agendy. Gamestudies.cz. ISSN 1805-9155. Dostupné online: http://gamestudies.cz/odborne/pocitacove-hry-a-nastolovani-agendy/.

 • Konference :

  Games and Literary Theory 2016, Jagellonská univerzita, 18.-20. listopadu, Krakov, Polsko

  CEEGS 2016, Maria Curie Skoldowska University, 20.-22. října 2016, Lublin, Polsko

  Interdisciplinary Play and Interplay in the Postdigital Age, Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, 5.-6. října 2016, Bratislava, Slovensko

  FROG 2016, 23.-25. září 2016, Vídeň, Rakousko

  DiGRA-FDG 2016, Abertay University, 1.-5. srpna 2016, Dundee, Skotsko

  ICA 2016, 9.-13. června 2016, Fukuoka, Japonsko

  CEEGS 2015, Jagellonská univerzita, 21.-24. říjen 2015, Krakov, Polsko

  DiGRA 2015, Leuphana University, 14.-17. květen 2015, Lüneburg, Německo

  CEEGS 2014, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 10.-11. října 2014, Brno, Česká republika

  Fan Studies Network Conference 2014, Regents University, 27.-28. září 2014, Londýn, Anglie

  Titles, Teasers and Trailers, University of Edinburgh, Centre for Film, Performance and Media Arts, 22.-23. duben 2013, Edinburgh, Skotsko

  CONference 2011, Masarkova univerzita v Brně, MU GameStudies, 13. květen 2011, Brno, Česká republika

 • Granty :

  GA UK č. 306414: Paratexty k nelineárním mediálním textům (jako hlavní řešitel)

  GA UK č. 160716: Genderové aspekty hraní počítačových a analogových her (jako člen týmu)

 • Výuka :

  Asistent předmětu JJM335

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :

  blog: http://videogamedelver.blogspot.com

  asistent výzkumné skupiny PolCoRe (polcore.fsv.cuni.cz)

  asistent platformy DeRIVace (derivace.wordpress.com)

 • Ke stažení :Jan ŠvelchJan Švelch


Oblast odborného zájmu : digitální a nedigitální hry, fanouškovské komunity, transmediální vyprávění, paratexty, fan art, glitch, recepce médií
Research interest : digital and non-digital games, fan communities, transmedia storytelling, paratexts, fan art, glitch, media reception

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2013–součanost: Univerzita Karlova, Fakulta sociální věd, Mediální studia (doktorské studium)

2015, 28.-30. 1.: University of Tübingen: Mediality and Multimodality across Media Winter School

2014, 3.-16. 8.: University of Bremen: ECREA Doctoral Summer School 2014

2010–2013: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Mediální studia, diplomová práce: Glitch a jeho sociální aspekty v kultuře počítačových her

2012: University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of Communication (Erasmus)

2007–2010: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Žurnalistika, bakalářská práce: TheOnion.com – stírání rozdílů mezi kvazižurnalistikou a tradiční žurnalistikou v on-line médiích

Zaměstnání

2014–současnost: Cinepur

2013–současnost: Level

2012: Filmstage

2011–2014: Play.cz, herní a hudební publicista

2009–2013: Spark

2008–2013: FORUM, editor časopisu Univerzity Karlovy

2006–2008: Rock & Pop

Členství v profesních organizacích

ECREA

DiGRA

MU Game Studies

Doktorské studium