Jaromír Hanzal
Jaromír Hanzal
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jaromír Hanzal


Oblast odborného zájmu : Proměna globálních komunikačních toků, nová média a občanská žurnalistika, mediální systémy zemí Blízkého východu, nastolování agendy, mezinárodní bezpečnost, soft power
Research interest : Global communication channels, new media and citizen journalism, media systems of the Middle East, agenda setting, international security, soft power

Kontakt

 • E-mail : hanzal@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

* 2010 -2013   FSV UK: Mgr., bezpečnostní studia

* 2009 - 2012  FSV UK: Bc., mediální studia

* 2007 - 2010  FSV UK: Bc., politologie a mezinárodní vztahy 

Zaměstnání

* od 2012: OSVČ

* od 2012: GMVV - Výuka mezinárodních vztahů a zsv

* od 2008: SGJŠ - Výuka mezinárodních vztahů a dějepisu

Členství v profesních organizacích

ECREA

IAMCR

Doktorské studium

 • Školitel : prof. Jan Jirák
 • Rok začátku studia : 9/2013
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Česká média, společnost a Al-Džazíra efekt: reflexe fenoménu
 • PhD thesis topic : Czech Media, Society and the Aljazeera effect: Reflection of a Phenomenon
 • Anotace disertační práce :

  Cílem projektu je hloubková analýza globálních komunikačních toků na případu fenoménu zpravodajské sítě „Al-Džazíra“ či tzv. „Al-Džazíra efektu“ a jejich recepce v českém mediálním prostředí a u veřejnosti. Na modelu katarské zpravodajské sítě projekt reflektuje téma transformace segmentu zahraničního zpravodajství směrem k angažovanému přístupu a intenzivnímu využívání občanské žurnalistiky a síťových médií (YouTube videa, Twitter, Facebook).

   

  V teoretické části bude práce analyzovat širší fenomén globálně dostupného zpravodajství s přístupem ke státnímu financování (jako např. France 24, Russia Today, Deutsche Welle TV ad.)

 • PhD thesis abstract :

  The aim of the project is a comprehensive analysis of current global communication channels with special attention to the case of the Aljazeera news network. The phenomenon of "Aljazeera effect" will be assesed, as well as its reception by Czech media professionals and the public.

   The model of Qatari news network represents the transformation of foreign news segment towards a model of framed attitude, intensive use of citizen journalism and social networking (YouTube, Twitter, Facebook).

   

  In its theoretical part, the thesis will analyze a wider phenomenon of global news with access to some sort of government funding (France 24, Russia Today, Deutsche Welle TV etc.)

 • Publikace :

   

  2015 Hanzal, Balogh, Guzikowska, Mezeiova: Al Jazeera in the Central Europan Media: 9/11 and the "Arab Spring" Compared. Central European Journal of Communication, Vol 8., No. 1

  ...

   

 • Konference :

   

  2014 IAMCR Hyderabad, India (International Communication Working Group)

  ...

 • Granty :
 • Výuka :

  JJM326

  JJM230

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Radio Praha: Analýza struktry vysílání veřejnoprávního rozhlasu do zahraničí ve vývojové perspektivě

  Veřejná diplomacie ČR: Prezentace země v zahraničních médiích

  Globální transnacionální TV stanice na online platformách

   

  Po dohodě je možné domluvit téma individuálně na jaromir.hanzal@fsv.cuni.cz

 • Ostatní :
 • Ke stažení :Jaromír HanzalJaromír Hanzal


Oblast odborného zájmu : Proměna globálních komunikačních toků, nová média a občanská žurnalistika, mediální systémy zemí Blízkého východu, nastolování agendy, mezinárodní bezpečnost, soft power
Research interest : Global communication channels, new media and citizen journalism, media systems of the Middle East, agenda setting, international security, soft power

KontaktŽivotopis

Vzdělání

* 2010 -2013   FSV UK: Mgr., bezpečnostní studia

* 2009 - 2012  FSV UK: Bc., mediální studia

* 2007 - 2010  FSV UK: Bc., politologie a mezinárodní vztahy 

Zaměstnání

* od 2012: OSVČ

* od 2012: GMVV - Výuka mezinárodních vztahů a zsv

* od 2008: SGJŠ - Výuka mezinárodních vztahů a dějepisu

Členství v profesních organizacích

ECREA

IAMCR

Doktorské studium