Pavel Kasík
Pavel Kasík
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Pavel Kasík


Oblast odborného zájmu : studium prezentace vědy v médiích
Research interest : science communication in the media

Kontakt

 • E-mail :
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

Mgr. v oboru Mediální studia na FSV UK v Praze (2013, summa cum laude)

 

Bc. v oboru Žurnalistika na FSV UK v Praze (2008, summa cum laude)

 

Zaměstnání

redaktor Technet.iDNES.cz

freelance školitel, fotograf a konzultant

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium

 • Školitel : Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2013/2014
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Prezentace vědy v médiích
 • PhD thesis topic : Science Communication in the Media
 • Anotace disertační práce :

  Cílem dizertační práce je prozkoumat způsob prezentace vědeckých témat v masových médiích. Novináři využívají odkazů na vědeckou autoritu z různých důvodů, a tomu přizpůsobují i prostředky využité k prezentaci: citace, odkazy, metafory, data, popis metodiky, představení protichůdných názorů, rámování informací jako zábavy či kontroverze apod. Středem zájmu jsou média masové cirkulace, která jsou srovnána se specializovanými popularizačními tituly.

   

   

  Proto, aby bylo možné zodpovědět otázky týkající se prezentace vědy v médiích, je nutné věnovat prostor moderní historii vědeckého výzkumu. Pozornost si v tomto kontextu zaslouží, jakým způsobem expertní vědění pronikalo a proniká do každodenní reality a obecné znalosti daných vědeckých témat a poznatků v řadách cílových čtenářů. 

 • PhD thesis abstract :
 • Publikace :

  KASÍK, P., Blogs Entering th Czech Media, Media 20 Years After, Prague, Portál 2009

   

  KASÍK, P.‚ 2012. Věda a média. FSV UK Praha. Obhájena 29.1.2013

   

 • Konference :

  KASÍK, P., Blogs Entering th Czech Media, Media 20 Years After, Prague, Portál 2009 (příspěvek na stejnojmenné konferenci)

 • Granty :
 • Výuka :

  předmět JJB169 – Věda v médiích (IKSŽ FSV UK Praha)

   

  Cílem předmětu je zkoumání zajímavého a často spletitého vztahu vědy a médií; a to s důrazem na praktické dovednosti užitečné pro novináře. Dále se budeme věnovat analýze úlohy, kterou vědecké poznatky hrají v moderních médiích a jak je s nimi zacházeno novináři a čtenáři. Absolventi předmětu by měli umět vyhledat vědeckou studii, rozpoznat čtenářsky zajímavá témata, zasadit studii do kontextu, osvětlit čtenáři metodiku vědecké práce a lépe komunikovat s vědci a dalšími odborníky. Sekundárním cílem předmětu je ukázat v akci některé kognitivní omyly, kterých se lidé (vědci, novináři i čtenáři) dopouštějí, a ukázat, jak se jim můžeme vyvarovat.

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Pavel KasíkPavel Kasík


Oblast odborného zájmu : studium prezentace vědy v médiích
Research interest : science communication in the media

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Mgr. v oboru Mediální studia na FSV UK v Praze (2013, summa cum laude)

 

Bc. v oboru Žurnalistika na FSV UK v Praze (2008, summa cum laude)

 

Zaměstnání

redaktor Technet.iDNES.cz

freelance školitel, fotograf a konzultant

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium