Veronika Macková
Veronika Macková
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Veronika Macková


Oblast odborného zájmu : Sportovní žurnalistika, vnímání handicapovaných sportovců
Research interest : Sports journalism, the perception of athletes with a disability

Kontakt

 • E-mail : veronika.mackova@fsv.cuni.cz, vercamac@icloud.com
 • Telefon : 606291218


Životopis

Vzdělání

2014 - dosud IKSŽ, FSV UK (Ph.D)

2008 - 2012  Elektronická kultura, sémiotika, FHS UK (Mgr.)

2005 - 2008  Sociální a masová komunikace, UJAK (Bc.)

Zaměstnání

2016 - dosud Centrum doktorských studií, IKSŽ

2008 - dosud Česká televize, Redakce sportu - sportovní redaktor, reportér

2013 Mediální manažer České asociace stolního tenisu

Členství v profesních organizacích

ECREA

 

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 22.9.2014
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Vnímání handicapovaných sportovců televizními diváky
 • PhD thesis topic : The perception of athletes with a disability by TV viewers
 • Anotace disertační práce :

  Disertační práce "Vnímání handicapovaných sportovců televizními diváky" se zaměří na publikum pořadů s tématikou sportu handicapovaných v České televizi, která vysílá jednou za měsíc pořad "Paralampijský magazín", a také se tématika handicapovaných sportovců objevuje ve zpravodajských pořadech ČT a na ČT sport. V teoretické části se zaměřím předevšǐm na publikum, mýtus a celebritizaci.

 • PhD thesis abstract :

  PhD thesis "The perception of athletes with disabilities by TV viewers" will be given to audience research programs and news with athletes with disabilities. I will focus on Czech Television, which currently broadcasts a monthly magazine "Paralympijský magazín" and also the news in Czech television and ČT SPORT, which include the topics of athletes with disabilities. In the theoretical part I will write about audience, myth and celebritization.

 • Publikace :

  Fialová, Marta – Macková, Veronika – Tejkalová Němcová, Alice: "Yes, I am a racist! So what?" The incompetence of hegemonic discourse of the Czech media to reflect racism in sport. Studia Sportiva, 2016, ročník 10, č. 1. (str. 59 – 69) ISSN: 1802-7679

  Macková, Veronika – Trunečka, Ondřej: "You don’t have a leg, don’t worry, you can still be a star!" Media image of cyclist Jiří Ježek. Communication Today, 2015, Vol. 6., č. 2. (str. 78 – 85) ISSN: 1338-130X

 • Konference :

  NordMedia2017, University of Tampere, 17. - 19. 8. 2017, Tampere, Finsko

  IAMCR, University of Leicester, 27. - 31. 7. 2016, Leicester, Velká Británie

  IAMCR, Université du Québec à Montréal, 12. - 16. 7. 2015, Montreal, Kanada

 • Granty :
 • Výuka :

  Letní semestr 2017 - Dějiny české sportovní žurnalistiky

  Letní semestr 2016 - Dějiny české sportovní žurnalistiky

  Letní semestr 2015 - Dějiny české sportovní žurnalistiky

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Veronika MackováVeronika Macková


Oblast odborného zájmu : Sportovní žurnalistika, vnímání handicapovaných sportovců
Research interest : Sports journalism, the perception of athletes with a disability

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2014 - dosud IKSŽ, FSV UK (Ph.D)

2008 - 2012  Elektronická kultura, sémiotika, FHS UK (Mgr.)

2005 - 2008  Sociální a masová komunikace, UJAK (Bc.)

Zaměstnání

2016 - dosud Centrum doktorských studií, IKSŽ

2008 - dosud Česká televize, Redakce sportu - sportovní redaktor, reportér

2013 Mediální manažer České asociace stolního tenisu

Členství v profesních organizacích

ECREA

 

Doktorské studium