Rosenfeldová Jana
Rosenfeldová Jana
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jana Rosenfeldová


Oblast odborného zájmu : politická komunikace, veřejná sféra
Research interest : political communication, public sphere

Kontakt

 • E-mail : rosenfeldova.jana@email.cz
 • Telefon : 777120808


Životopis

Vzdělání

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
 • Rok začátku studia : 2014
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Komparativní analýza národních veřejných debat o Evropské unii - vztah mezi kvalitou veřejné sféry a postojem země k evropské integraci
 • PhD thesis topic : Comparative analysis of national public debates on European Union - the relation between the quality of the public sphere and attitude to the project of European integration
 • Anotace disertační práce :

  Disertační práce se bude zabývat komparativní analýzou národních veřejných debat o Evropské unii s cílem nalézt souvislost mezi způsobem prezentace evropské tematiky v domácích médiích a postojem země k projektu evropské integrace. Primárně se tedy budu zabývat kvalitou veřejných debat o Evropské unii ve vybraných členských zemích – Česká republika, Slovensko, Velká Británie a Německo, přičemž kromě zhodnocení jednotlivých národních veřejných sfér se také pokusím odhalit, zda a do jaké míry dochází ke vzniku tzv. evropské veřejné sféry. Kromě takto konkrétně definovaných badatelských cílů je mým záměrem přispět do dosud probíhající metodologické diskuse o způsobech měření, resp. hodnocení kvality veřejné sféry v komparativním výzkumu. Zde bude po ověření a zhodnocení užívaných ukazatelů navržena také alternativní operacionalizace hodnocení národních veřejných sfér pro komparativní výzkum.

 • PhD thesis abstract :

  This thesis deals with comparative analysis of public debates on European Union (in particular national contexts) in order to explore a link between the way European issues are presented in national media on the one hand, and the existing attitudes towards European integration on the other. Quality of public debate on EU in selected member countries - the Czech Republic, Slovakia, Great Britain and Germany - will be the main focus of this thesis. In addition to the assessment of national public spheres the intention is to uncover possible emergence of the so-called European public sphere. In addition, I would like to contribute to the ongoing methodological debate on various ways of measuring quality of public spheres in comparative research. Following verification and evaluation of existing indicators my goal is to propose an alternative operationalization. 

 • Publikace :
 • Konference :
 • Granty :

  2015-2016 GAUK č. 368415

 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Rosenfeldová JanaJana Rosenfeldová


Oblast odborného zájmu : politická komunikace, veřejná sféra
Research interest : political communication, public sphere

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium