Tereza Krobová
Tereza Krobová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Tereza Krobová


Oblast odborného zájmu : Herní studia, genderová studia, kulturální studia, média a subkultury, filmová věda
Research interest : Game studies, Gender Studies, Cultural Studies, Media and Subcultures, Film Studies

Kontakt

 • E-mail : tereza.krobova@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 777580012


Životopis

Vzdělání

2015 - současnost - Mediální studia, FSV (PhD.)

2015, 1. - 15. srpna - University of Bremen: ECREA Doctoral Summer School

2011 - 2014 - Mediální studia, FSV UK (Mgr.)

2012 - 2014 - Genderová studia, FHS UK

2008 - 2011 - Žurnalistika, FSV UK (Bc.)

Zaměstnání

Od ledna 2016 - Centrum doktorských studií FSV UK

Přispívá do časopisů: Level, A2, Feminismus.cz (a jeho tištěný newsletter)

 

Červen 2011 - prosinec 2015 - Aktuálně.cz (editorka - regiony)

Září - leden 2014 - lektorka mediálních kurzů na ZŠ

Od 2014 - spolupráce s Jako Doma o. p. s. (vedení kurzů)

Od 2013 - spolupráce s Gender studies o. p. s. (vedení kurzů, publikace)

Od 2013 - spolupráce s Člověkem v tísni (vedení kurzů)

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2014
 • Datum státní doktorské zkoušky : 2016/2017
 • Datum velké obhajoby : 2017/2018
 • Téma disertační práce : Genderové aspekty hraní počítačových her
 • PhD thesis topic : Gender aspects of playing Video Games
 • Anotace disertační práce :

  Cílem disertační práce je analyzovat obsahy, které konkrétní počítačové hry v kontextu genderového řádu nabízejí (jak konstruují maskulinitu, femininitu, zda je gender kategorií fixní nebo fluidní, zda jde o genderový řád komplementární a hierarchický, jaké možnosti sexuality nabízí) a zda nějaké čtenáře těchto obsahů hry předpokládají (explicitně nebo implicitně). Cílem druhé části práce je pak zjistit, jak hráči s konkrétní demografií tyto obsahy přijímají a dekódují a jak je využívají ke spoluvytváření vlastního prožitku. Tato práce by měla být přínosem k chápání interaktivity publika a toho, jakými způsoby lze číst různě stereotypní texty. Počítačové hry totiž zcela novým způsobem tematizují interaktivitu diváka a jeho schopnost spolupodílet se na vlastním prožitku.

 • PhD thesis abstract :
 • Publikace :

  ŠVELCH, J., KROBOVÁ, T. (2016). Historicizing video game series through fan art. Transformative Works and Cultures. Vol. 22. http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/786

  KROBOVÁ, T., MORAVEC, O., & ŠVELCH, J. (2015). Dressing Commander Shepard in pink: Queer playing in a heteronormative game culture. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 9(3). http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2015081905&article=3

  KROBOVÁ, T. (2014) Párkrát jsem si s Larou skočil: o obrazu ženských hrdinek v počítačových hrách a genderovanosti jejich hraní. Brno: Mediares, 2.

  KOLÁŘOVÁ, J., eds (2014). Volba povolání bez předsudků. Praha: Gender Studies.

 • Konference :

  CEEGS 2015, Jagellonská univerzita, 21. - 24. října, Krakov, Polsko

  Queer Safe Spaces - GEOSEX 2015, Universita Sapienza, 16. - 19. září, Řím, Iálie

  DIGRA 2016, 1. - 6. srpna, Dundee, Skotsko

   

 • Granty :

  GAUK 2015/2016 160716

  SVV (2014/2015)

 • Výuka :

  Žurnalistická tvorba I.

  Žurnalistika a feminismus

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Média a (genderová) reprezentace, publika vs. popkulturní dílo

 • Ostatní :
 • Ke stažení :Tereza KrobováTereza Krobová


Oblast odborného zájmu : Herní studia, genderová studia, kulturální studia, média a subkultury, filmová věda
Research interest : Game studies, Gender Studies, Cultural Studies, Media and Subcultures, Film Studies

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2015 - současnost - Mediální studia, FSV (PhD.)

2015, 1. - 15. srpna - University of Bremen: ECREA Doctoral Summer School

2011 - 2014 - Mediální studia, FSV UK (Mgr.)

2012 - 2014 - Genderová studia, FHS UK

2008 - 2011 - Žurnalistika, FSV UK (Bc.)

Zaměstnání

Od ledna 2016 - Centrum doktorských studií FSV UK

Přispívá do časopisů: Level, A2, Feminismus.cz (a jeho tištěný newsletter)

 

Červen 2011 - prosinec 2015 - Aktuálně.cz (editorka - regiony)

Září - leden 2014 - lektorka mediálních kurzů na ZŠ

Od 2014 - spolupráce s Jako Doma o. p. s. (vedení kurzů)

Od 2013 - spolupráce s Gender studies o. p. s. (vedení kurzů, publikace)

Od 2013 - spolupráce s Člověkem v tísni (vedení kurzů)

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium