Panel/nepanel 3
Panel/nepanel 3
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Komunitní média v ČR - konečně start?

Třetí panel nebyl v pravém slova smyslu panelem. Jan Křeček z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK představil studii s názvem „Implementace komunitních médií do mediálního systému ČR“, která byla vypracovaná na základě žádosti Ministerstva kultury. Studie vychází z dokumentu „Proč komunitní média v České republice? Podrobný návod na rozvoj českých komunitních médií“ (Carpentier, 2012) a dále jej rozpracovává do konkrétní a detailní podoby postupného zavedení třetího vysílacího sektoru do české mediální krajiny.

Po prezentaci studie následovala diskuse o jejím obsahu. Hlavní řešitel Jan Křeček předem oslovil několik odborníků na dané téma, kteří dostali studii k dispozici předem. Na konferenci seděli mezi diváky a k návrhu implementace komunitních médií do mediálního systému ČR poskytli zpětnou vazbu. Vítány ale byly i náměty a připomínky dalších odborníků v publiku. Jan Křeček uvedl, že jakmile bude finální dokument odevzdán jeho zadavateli (MK ČR), věří, že bude zpřístupněn i širší veřejnosti. Pokud se tak stane, bude na tomto místě ke stažení.


Fotografie

Foto: Ondřej Novák.


Videozáznam

Kamera: František Géla, Petr Štěpán. Střih a zvuk: RTL.

Panel/nepanel 3

Komunitní média v ČR - konečně start?

Třetí panel nebyl v pravém slova smyslu panelem. Jan Křeček z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK představil studii s názvem „Implementace komunitních médií do mediálního systému ČR“, která byla vypracovaná na základě žádosti Ministerstva kultury. Studie vychází z dokumentu „Proč komunitní média v České republice? Podrobný návod na rozvoj českých komunitních médií“ (Carpentier, 2012) a dále jej rozpracovává do konkrétní a detailní podoby postupného zavedení třetího vysílacího sektoru do české mediální krajiny.

Po prezentaci studie následovala diskuse o jejím obsahu. Hlavní řešitel Jan Křeček předem oslovil několik odborníků na dané téma, kteří dostali studii k dispozici předem. Na konferenci seděli mezi diváky a k návrhu implementace komunitních médií do mediálního systému ČR poskytli zpětnou vazbu. Vítány ale byly i náměty a připomínky dalších odborníků v publiku. Jan Křeček uvedl, že jakmile bude finální dokument odevzdán jeho zadavateli (MK ČR), věří, že bude zpřístupněn i širší veřejnosti. Pokud se tak stane, bude na tomto místě ke stažení.


Fotografie

Foto: Ondřej Novák.


Videozáznam

Kamera: František Géla, Petr Štěpán. Střih a zvuk: RTL.