Marta Fialová
Marta Fialová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Marta Fialová


Oblast odborného zájmu : sportovní žurnalistika, národní identita, nacionalismus, stereotypy
Research interest : sport journalism, national identity, nationalism, stereotypes

Kontakt

 • E-mail : em.fialova@gmail.com
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2010 – 2010  School of Humanities and Social Science, University of East London, Media studies (Erasmus)
2007 – 2011  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Mediální studia a žurnalistika (Mgr.)
2007 – 2010  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Mezinárodní vztahy (Mgr.)

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 22.9.2014
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Čeští sportovní novináři: stereotypy, mýty a skutečnost
 • PhD thesis topic : Czech Sports Journalists: stereotypes, myths and reality
 • Anotace disertační práce :
 • PhD thesis abstract :
 • Publikace :

  ŠTĚTKA, Václav, Alena MACKOVÁ a Marta FIALOVÁ. A Winding Road From “Likes” To Votes: The Role Of Social Media In The 2013 Czech Presidential Elections. In Bogdan Patrut, Monica Patrut. Social Media in Politics. Case Studies on the Political Power of Social Media. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2014. s. 225-244, 20 s. Public Administration and Information Technology Vol. 13.

  MACKOVÁ, Alena, Marta FIALOVÁ a Václav ŠTĚTKA. Nová média jako nástroj politické kampaně v České republice: případová studie krajských a senátních voleb 2012. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 13, č. 4, s. 507-525.

  NEGRINE, Ralph, Václav ŠTĚTKA a Marta FIALOVÁ. Campaigning in but not for Europe: European Campaign Strategies in the UK and the Czech Republic. In Political Communication in European Parliamentary Elections. Surrey, UK: ASHGATE, 2011. s. 75-90, s. 16.

 • Konference :

  FIALOVÁ, Marta, Alena MACKOVÁ a Václav ŠTĚTKA. "Follow me, I Want to be Your President"! Analysing the Czech Presidential Election Campaign on Facebook and Twitter. In ECPR General Conference 2013 (Bordeaux). 2013.

 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :

  šéfredaktorka odborného časopisu Mediální studia www.medialnistudia.cz

 • Ke stažení :Marta FialováMarta Fialová


Oblast odborného zájmu : sportovní žurnalistika, národní identita, nacionalismus, stereotypy
Research interest : sport journalism, national identity, nationalism, stereotypes

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2010 – 2010  School of Humanities and Social Science, University of East London, Media studies (Erasmus)
2007 – 2011  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Mediální studia a žurnalistika (Mgr.)
2007 – 2010  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Mezinárodní vztahy (Mgr.)

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium