PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Denisa Hejlová


Oblast odborného zájmu : public relations, public affairs, government communication, marketing communication

Kontakt

 • E-mail: hejlova@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222112246
 • Místnost: 106
 • Konzultace: uterý 11-12


Životopis

Vzdělání

Media Studies, Charles University in Prague 

Zaměstnání

Vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd 

Členství v profesních organizacích

EUPRERA, ECREA 

 • Publikace :

  Seznam vědeckých, odborných prací, učebnic a učebních  textů (publikací)

  PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

   

  A.     vědecké monografie

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert. 250 s. ISBN 978-80-247-5022-4. (hlavní autor, 100 %)

   

  HALADA, Jan (ed.). Marketingová komunikace a public relations : výklad pojmů a teorie oboru. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2015. Neuveden. 118 s. ISBN 978-80-246-3075-5. (vedlejší autor, cca 30 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Zveřejněné soukromí: utváření obrazu soukromého života politiků v médiích. 1 vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. Politika a společnost. 199 s. ISBN 978-80-7325-294-6. (hlavní autor, 100 %)

  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Média dvacet let poté = Media twenty years after. 1 vyd. Praha: Portál, 2009. 383 s. ISBN 978-80-7367-446-5. (hlavní editor, 33 %)

   

  B. kapitoly v monografiích

   

  HEJLOVÁ, Denisa - KLIMEŠ, David. Propaganda in 1980s Czechoslovakia: Life in a Ritualised Lie. In: SOMERVILLE, Ian - HARGIE, Owen - TAYLOR, Maureen - TOLEDANO, Margalit. International Public Relations: Perspectives from deeply divided societies. 1 vyd. London: Routledge, 2017, Neuveden, s. 173-197. ISBN 978-1-138-86013-1. (hlavní autor, 60 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. The Role and Function of Public Relations in the Czech Republic. In: OKAY, Aydemir - CARAYOL, Valérie - TENCH, Ralph. Researching the Changing Profession of Public Relations. 1 vyd. Bruxelles: Peter Lang, 2013, Neuveden, s. 91-109. ISBN 978-2-87574-056-4. (hlavní autor, 100 %)

   

  HEJLOVÁ, Denisa. The Czech Republic. In: WATSON, Tom. Eastern European Perspectives on the Development of Public Relations : Other Voices. 1 vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, National Perspectives on the Development of Public Relations, s. 25-40. ISBN 978-1-137-40424-4. DOI 10.1057/9781137404268.0007. (hlavní autor, 100 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Transformace mediálního systému: romantizace mediálních obsahů a komodifikace lásky v mediálních obsazích. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Média dvacet let poté = Media twenty years after. 1 vyd. Praha: Portál, 2009, s. 134-148. ISBN 978-80-7367-446-5. (hlavní autor, 100 %)

   

   

  C. původní vědecké práce

   

  C1. články v časopisech s impakt faktorem

   

  C2. články v zahraničních recenzovaných časopisech

   

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - MATUŠKOVÁ, Anna. Public affairs in the Czech Republic: an exploratory study of the current situation. Journal of Public Affairs, 2014, 14 (1), 54-66. ISSN 1472-3891. DOI 10.1002/pa.1505. (hlavní autor, 50 %)

   

   

  C3. články v českých recenzovaných časopisech

   

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. The Growth of Anti-Corruption Attitudes in Czech Marketing Communication and PR: Anti-corruption Fight as Marketing Tool. Central European Business Review, 2013, 2 (1), 15-20. ISSN 1805-4854. (hlavní autor, 100 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - MATUŠKOVÁ, Anna. Public Affairs v České republice: Současný stav oboru. Politologický časopis, 2013, 20 (4), 469-482. ISSN 1211-3247. DOI 10.5817/PC2013-4-469. (hlavní autor, 50 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. "Fake product? Why not!" Attitudes toward the consumption of counterfeit goods in CEE as shown on the example of Slovakia. Central European Business Review, 2012, 1 (2), 23-28. ISSN 1805-4854. (hlavní autor, 100 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. CEO and Businesses are Losing Trust: Comparison of EU, USA, Czech and Slovak Republic. Central European Business Review, 2012, 1 (1), 7-13. ISSN 1805-4854. (hlavní autor, 100 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Mediální obraz soukromí v politické komunikaci v České republice. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2010, 55 (3-4), 77-80. ISSN 0036-5351. (hlavní autor, 100 %)

   

   

  C4. stať v recenzovaném sborníku

   

  SOUKENÍK, Štěpán - HEJLOVÁ, Denisa. Using Online Activism and Digital Media to Change Local Political Environment : a case study of Žít Brno. In: ČÁBYOVÁ, Ľudmila - PETRANOVÁ, Dana. Marketing Identity: Digital Life - part I. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015, s. 314-330. ISBN 978-80-8105-779-3. ISSN 1339-5726. (vedlejší autor, 30 %)

   

  KOUDELKOVÁ, Petra - HEJLOVÁ, Denisa. Forms of Corruption Behaviour at Firm-Level Evidence in the Czech Republic. In: KOLOUCHOVÁ, Daniela. Current challenges of marketing and their application in practice : Scientific articles from the international conference. 1 vyd. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014, s. 24-33. ISBN 978-80-87500-55-2. (vedlejší autor, 50 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Anti-Corruption Rhetoric as a New Trend in Czech Marketing Communication and Social Responsibility. In: PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, Gabriela - KOUDELKA, Jan. Current challenges of marketing and their application in practice: scientific articles. 1 vyd. Bratislava: Ekonóm, 2013, s. 47-53. ISBN 978-80-225-3632-5. (hlavní autor, 100 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - KŘEŠNIČKA, Tomáš. Falešná identita: Konzumování kopií značkového zboží a jeho role ve formování životního stylu. In: Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi. 1 vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012, s. 156-165. ISBN 978-80-7431-090-4. (hlavní autor, 60 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. "Family Picture". Interaction of political PR and media in portraying private issues of Czech politicians. In: DE BLASIO, Emiliana - HIBBERT, Matthew - SORICE, Michele. Leadership and new trends in political communication: selected papers. 1 vyd. Rome: Centre for Media and Communication Studies Massimo Baldini, 2011, CMCS Working Papers, s. 171-184. ISBN 978-88-6536-008-8. (hlavní autor, 100 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Je znalost marketingových strategií vydavatelství populárního čtiva nezbytnou součástí všeobecné mediální gramotnosti?. In: JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1 vyd. Praha: Radioservis, 2007, s. 86-94. ISBN 978-80-86212-58-6. (hlavní autor, 100 %)

   

  C5. editor recenzovaného sborníku

  D. učebnice a učební texty

  E. různé závažné práce

   

  E1. Dobrozdání:

  HEJLOVÁ, Denisa. Market Insight 17.1: From Dinners to Ice Buckets. In: Baines, P.; Fill, C. and Rosengren, S. (2017). Marketing (4e), Oxford: Oxford University Press. p. 661

   

  HEJLOVÁ, Denisa. European Communication Monitor. Národní garant výzkumu za Českou republiku od roku 2012

   

  E2. Kapitola v recenzovaném sborníku vědeckých studií:

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Private matter: PR of Privacy of Politicians. In: HORŇÁK, Pavel - VOPÁLENSKÁ, Eva. Marketingová komunikácia a médiá. 1 vyd. Bratislava: Book & Book Publisher, 2011, s. 396-409. ISBN 978-80-970247-5-8. (hlavní autor, 100 %)

   

  E3. Expertní komentáře:

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Public relations v digitální éře: Jeho role poroste. In: Euro, 19. října 2015, s. 6-9

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Pohled odborníka. (Odborný komentář k výzkumné studii). Studie Děti a reklama. Praha: Ogilvy & Mather. Prosinec 2016

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Svobodné omezování lidské mysli v digitálním věku. Hospodářské noviny, 9. 3. 2016.

   

  E4. Účasti na mezinárodních konferencích (2011 - 2016

   

  ECREA, 2016: 6th European Communication Conference, Praha. Prezentace Japanese Kisha Clubs: Effective Media Control and PR Tool. Chair panelu Bridging Divides

   

  EUPRERA 2015: European PR Research and Education Association, Oslo, Norsko

   

  IPMC, 2015: 8th International Political Marketing Conference, Praha. Prezentace New Trends in Political PR (s dr. Annou Matuškovou - Shavit, podíl 50 %)

   

  IHPRC, 2014: International History of PR, Bournemouth, Velká Británie /pouze účast/

   

  Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi, 2014: 4. roč., Praha, VŠE. Prezentace Forms of Corruption Behaviour at Firm-Level Evidence in the Czech Republic (s dr. Petrou Koudelkovou, vedlejší autor, 50 %)

   

  IPMC, 2013: 7th International Political Marketing Conference, Stockholm, Švédsko. Prezentace

  Public Affairs in CEE: On the way to transparency? (s prof. Carlou Millar, hlavní autor, 50 %) a Public Affairs research in the Czech Republic 2013: preliminary results. (s dr. Annou Matuškovou - Shavit, podíl 50 %)

   

  CEECOM, 2012: Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference, Praha. Prezentace Power of Privacy in Politics. Managing Private-life Issues in Political Communication of Jiří Paroubek

   

  EUPRERA 2012: European PR Research and Education Association, Istanbul, Turecko - prezentace The Role and Function of Public Relations in the Czech Republic

   

  CECF, 2011: Central European Communication Forum, Varšava, Polsko. Prezentace Private Life of Czech Politicians: The Interaction of PR and Media

   

  E5. Podíl na pořádání odborných konferencí:

  KOUDELKOVÁ, Petra - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Církevní komunikace : Příležitosti a výzvy v komunikaci církve pro 21. století. Uspořádání prvního ročníku odborné konference. Praha, 2013.

   

   

  F. přednášky typu “invited speaker”

   

  Columbia University in the City of New York (listopad 2014) – Media, Business and Politics in Eastern Europe: Public Relations Development and its Power

  Samostatná přednáška v rámci Fulbright Visiting Researcher, Masaryk-Fulbright Scholarship (na pozvání dr. Anastasie Grynko)

   

  Columbia University in the City of New York (září 2014) – Media, Business and Politics: How they clash in CEE

  Účast v panelové diskusi pořádané The Harriman Institute, Columbia University, v rámci Fulbright Visiting Researcher, Masaryk-Fulbright Scholarship (organizováno The Harriman Institute, podíl 33 %)

   

  Waseda University in Tokyo, Japan (červenec 2014) - European Perspectives on Global Environmental Communication

  Samostatná vyžádaná přednáška na pozvání Waseda University (na pozvání prof. Shiro Segawa)

   

  Katolická univerzita v Ružomberoku (duben 2013) – Presentation of Political Privacy in Media

  Samostatná vyžádaná přednáška na pozvání Katolickej Univerzity v Ružomberoku (na pozvání doc. Terezie Rončákové)

   

  Universität Leipzig, Německo (prosinec 2012) – Czech Marketing Communication and Public Relations

  Samostatná vyžádaná přednáška na pozvání Leipzig Universität (na pozvání prof. Ansgara Zerfasse)

   

  Další vybrané oborové přednášky:

  HEJLOVÁ, Denisa. Kdy hraje v marketingu roli kultura? Přednáška. Euprio a EU - Česká republika a Slovensko. Jak získat zahraniční studenty v digitálním věku. Rektorát UK, Praha. 16. 6. 2016

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Zdenek Rykr: reklamní mág první republiky. Veřejná přednáška k výstavě Zdenka Rykra. Národní galerie, Praha. 14. 6. 2016

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Politické public relations. Účast v diskusním panelu (podíl: 20 %). Mediální rozpravy, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. 26. 3. 2015

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Supreme Audit Offices and Trust-Management. Seminar on SAI's Communication Challenges. Keynote Speaker. Oborová konference pořádaná Nejvyšším kontrolním úřadem ČR. Praha, 4.-6. 6. 2014

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa a MATUŠKOVÁ, Anna. Vládní komunikace a kampaně: Jak komunikuje česká vláda s občany? Prezentace na oborové konferenci PR Summit, 23. 10. 2013 (dostupné online). (hlavní autor, 50 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Image a styl českých politiků. Popularizační přednáška. TEDxCharles University, Praha, 27. 9. 2012

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Uhlíková stopa a její využití v PR a komunikaci. Prezentace na oborové konferenci Ekologická stopa byznysu. Byznys pro společnost, Praha. 26. 3. 2012

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Vliv CEO na reputaci firmy. PR Summit, Praha. 19. října 2011 (dostupné online)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Marketing 3.0 nebo Greenwashing? Prezentace na oborové konferenci Byznys pro společnost, Praha, 10. října 2011 (dostupné online)

   

  G. přehledy a souborné referáty

  H. patenty

  I. habilitační práce

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Habilitační práce. Praha: Univerzita Karlova (hlavní autor, 100 %)

   

  J. disertační, rigorózní práce

   

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Veřejné soukromí: interakce politického marketingu a mediální komunikace na příkladu soukromého života českých politiků (1989-2010). Disertační práce. Univerzita Karlova, Praha. 2010

   

  KOLLMANNOVÁ, Denisa. Narativní struktury milostných příběhů v harlekýnkách a talkshows. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Praha. 2004

   

   

  K. abstrakta ze sjezdů a sympozií

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Japanese Kisha Clubs: Effective Media Control and PR Tool. Abstract No. PN 050. European Communication Research and Education Conference (ECREA), Prague, November 2016. Abstrakt dostupný online. (hlavní autor, 100 %)

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Power of Privacy in Politics. Managing Private-life Issues in Political Communication of Jiří Paroubek. In: Pavlíčková, Tereza and Irena Reifová (eds.). Media, Power and Empowernment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2012 Prague. Cambridge Scholars Publishers. 2014. s. 400-409 (hlavní autor, 100 %)

   

  MILLAR, Carla C. J. M. and HEJLOVÁ, Denisa. Public Affairs in CEE: On the way to transparency? Paper presented at the International Political Marketing Conference, Stockholm, September 2013. Článek dostupný online. (hlavní autor, 50 %)

   

  MATUŠKOVÁ, Anna - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Public Affairs research in the Czech Republic 2013: preliminary results. Prezentace. Stockholm, Švédsko, 2013. (hlavní autor, 50 %)

   

  MATUŠKOVÁ, Anna - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Research on Government Communication in the Czech Republic: Results, Findings and Further Analysis. Prezentace. Stockholm, Švédsko, 2013. (hlavní autor, 50 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa - MATUŠKOVÁ, Anna. Research Design: Governmental Communication in the Czech Republic. Prezentace. Brno, Česká republika, 2012. (hlavní autor, 50 %)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Private Life of Czech Politicians: The Interaction of PR and Media. In Book of Abstracts, Central European Communication Forum, Cracow, Polsko, s. 7. Dostupné online (hlavní autor, 100 %)

   

   

  L. účast na řešení grantů

   

  Japan Foundation, grant Fellowship for Intellectual Exchange:Výzkum komunikace japonských firem a institucí, červenec - září 2011 (afilace u Foreign Correspondents' Club of Japan, FCCJ)

   

  Fulbright Scholarship Program, grantMasaryk-Fulbright, Komparace amerického a českého přístupu k public relations a public affairs,  srpen - prosinec 2014 (Columbia University in New York, School of International and Public Affairs)

   

  Prvouk P17 (02-03/2013) - výzkum vládní komunikace 

   

   

   

  M. ostatní práce (vybrané popularizační práce, významné recenze v novinách)

   

  Popularizační články:

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Youtubeři? Právní a etické vakuum. Marketing a Media, 11. 9. 2017, s. 9-10.

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Ve službách reklamy. Art + Antiques, 11. 7. 2016, str. 82-84 (profil grafika Zdenka Rykra)

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Devatero řemesel - desáté bude nutností? Hospodářské noviny, 9. 3. 2016, s. 12. Příloha Kariéra a vzdělávání - proměny pracovního trhu

   

  HEJLOVÁ, Denisa. Marketéři v Americe vystudují byznys, píáristé se učí praxí. Rozhovor. Marketing a média, březen 2015

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Móda a marketing? Studenti vysokých škol dokazují, že to jde skvěle dohromady. Markething.cz, online. 19. 3. 2013

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Rebranding Carly. Strategie, 17. 5. 2012, s. 28

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Výstava jako produkt. Art + Antiques, 4. 5. 2012, str. 72 (komentář ke sponzoringu výstavy v Národní galerii firmou ING)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Zelený make-up marketingu. Strategie, 19. 1. 2012, s. 26

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Nissan: vyprávějme korporátní příběhy. Strategie, 16. 11. 2011, s. 28-29

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Jak se změnil japonský marketing po tsunami. E15, 20. 9. 2011, s. 20

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Japonská ne-komunikace. Strategie, 15. 9. 2011, s. 16-17

   

  Další články v letech 2005-2011 vycházely zejména v časopisech Euro, Týden, Hospodářské noviny nebo Český rozhlas - Leonardo.

   

  Recenze v oborovém tisku:

   

  (redakce). Knihy 2015 o médiích, marketingu a PR. Mediaguru.cz. Online. 31. 12. 2015

   

  (redakce). Public relations. Denisa Hejlová, Grada Publishing, 2015. 14. 9. 2015

   

   

 • Konference :

  International Conferences

  International History of PR, Bournemouth University, 2014 (attendance) 

  International Political Marketing Conference, Sweden, Stockholm Business School, 2013

  EUPRERA Annual Congress, Istanbul University, 2012 

  Visiting Lecturer at International Universities

  Columbia University in the City of New York (November, 2014) – Media, Business and Politics in Eastern Europe: Public Relations Development and its Power 
  Columbia University in the City of New York (September, 2014) – Media, Business and Politics: How they clash in CEE
  Waseda University in Tokyo, Japan (July, 2014) European Perspectives on Global Environmental Communication
  Catholic University in Ruzomberok, Slovakia (April, 2013) – Presentation of Political Privacy in Media
  Universitat Leipzig, Germany (December, 2012) – Czech Marketing Communication and PR

 • Granty :

  PRVOUK P-17

  Japan Foundation

  Fulbright-Masaryk 2014 

 • Výuka :

  Courses taught at the Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences
  (see the online reservation system for students)
  • History and Theory of Public Relations
  • Criticism of Marketing Communication
  •  Fashion Marketing (in cooperation with the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague)

 • Ostatní :

  www.hejlova.com 

  www.markething.cz 

 • Ke stažení :PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.Denisa Hejlová


Oblast odborného zájmu : public relations, public affairs, government communication, marketing communication

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Media Studies, Charles University in Prague 

Zaměstnání

Vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd 

Členství v profesních organizacích

EUPRERA, ECREA