PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Denisa Hejlová


Oblast odborného zájmu : public relations, public affairs, government communication, marketing communication

Kontakt

 • E-mail: hejlova@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222112246
 • Místnost: 106
 • Konzultace: uterý 10-11 v průběhu letního semestru 2018, jinak po emailové dohodě


Životopis

Vzdělání

Media Studies, Charles University in Prague 

Zaměstnání

Vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd 

Členství v profesních organizacích

EUPRERA, ECREA 

 • Publikace :

  Seznam vybraných vědeckých, odborných prací, učebnic a učebních  textů (publikací)

  PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

  HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert. 250 s. ISBN 978-80-247-5022-4. 

  -       Pozn. Publikace byla odměněna v rámci Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK  

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Zveřejněné soukromí: utváření obrazu soukromého života politiků v médiích. 1 vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. Politika a společnost. 199 s. ISBN 978-80-7325-294-6. 

   

  B. kapitoly v monografiích

   

  HEJLOVÁ, DenisaKLIMEŠ, David. Propaganda in 1980‘s Czechoslovakia: Life in a Ritualised Lie. In: SOMERVILLE, Ian HARGIE, OwenTAYLOR, MaureenTOLEDANO, Margalit. International Public Relations: Perspectives from deeply divided societies. 1 vyd. London: Routledge, 2017, s. 173-197. ISBN 978-1-138-86013-1. (hlavní autor, 60 %)

  -       Pozn. Tato kolektivní monografie získala ocenění PRIDE Book Award for Outstanding Innovation, Development and Educational Achievements in Public Relations, udělené britskou National Communication Association – Public Relations Division (2018)

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. The Role and Function of Public Relations in the Czech Republic. In: OKAY, Aydemir CARAYOL, ValérieTENCH, Ralph. Researching the Changing Profession of Public Relations. 1 vyd. Bruxelles: Peter Lang, 2013, s. 91-109. ISBN 978-2-87574-056-4. 

   

  HEJLOVÁ, Denisa. The Czech Republic. In: WATSON, Tom. Eastern European Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. 1 vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, National Perspectives on the Development of Public Relations, s. 25-40. ISBN 978-1-137-40424-4. DOI 10.1057/9781137404268.0007. 

  C2. články v zahraničních recenzovaných časopisech

   

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, DenisaMATUŠKOVÁ, Anna. Public affairs in the Czech Republic: an exploratory study of the current situation. Journal of Public Affairs, 2014, 14 (1), 54-66. ISSN 1472-3891. DOI 10.1002/pa.1505.

   

   

  C3. články v českých recenzovaných časopisech

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. The Growth of Anti-Corruption Attitudes in Czech Marketing Communication and PR: Anti-corruption Fight as Marketing Tool. Central European Business Review, 2013, 2 (1), 15-20. ISSN 1805-4854. 

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, DenisaMATUŠKOVÁ, Anna. Public Affairs v České republice: Současný stav oboru. Politologický časopis, 2013, 20 (4), 469-482. ISSN 1211-3247. DOI 10.5817/PC2013-4-469. 

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. "Fake product? Why not!" Attitudes toward the consumption of counterfeit goods in CEE as shown on the example of Slovakia. Central European Business Review, 2012, 1 (2), 23-28. ISSN 1805-4854. 

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. CEO and Businesses are Losing Trust: Comparison of EU, USA, Czech and Slovak Republic. Central European Business Review, 2012, 1 (1), 7-13. ISSN 1805-4854.

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Mediální obraz soukromí v politické komunikaci v České republice. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2010, 55 (3-4), 77-80. ISSN 0036-5351. 

  C4. stať v recenzovaném sborníku

   

  SOUKENÍK, ŠtěpánHEJLOVÁ, Denisa. Using Online Activism and Digital Media to Change Local Political Environment : a case study of Žít Brno. In: ČÁBYOVÁ, ĽudmilaPETRANOVÁ, Dana. Marketing Identity: Digital Lifepart I. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015, s. 314-330. ISBN 978-80-8105-779-3. ISSN 1339-5726. 

   

  KOUDELKOVÁ, PetraHEJLOVÁ, Denisa. Forms of Corruption Behaviour at Firm-Level Evidence in the Czech Republic. In: KOLOUCHOVÁ, Daniela. Current challenges of marketing and their application in practice : Scientific articles from the international conference. 1 vyd. Zlín: Radim BačuvčíkVeRBuM, 2014, s. 24-33. ISBN 978-80-87500-55-2. 

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Anti-Corruption Rhetoric as a New Trend in Czech Marketing Communication and Social Responsibility. In: PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, GabrielaKOUDELKA, Jan. Current challenges of marketing and their application in practice: scientific articles. 1 vyd. Bratislava: Ekonóm, 2013, s. 47-53. ISBN 978-80-225-3632-5. 

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, DenisaKŘEŠNIČKA, Tomáš. Falešná identita: Konzumování kopií značkového zboží a jeho role ve formování životního stylu. In: Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi. 1 vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012, s. 156-165. ISBN 978-80-7431-090-4. 

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. "Family Picture". Interaction of political PR and media in portraying private issues of Czech politicians. In: DE BLASIO, EmilianaHIBBERT, Matthew - SORICE, Michele. Leadership and new trends in political communication: selected papers. 1 vyd. Rome: Centre for Media and Communication Studies Massimo Baldini, 2011, CMCS Working Papers, s. 171-184. ISBN 978-88-6536-008-8. 

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Private matter: PR of Privacy of Politicians. In: HORŇÁK, PavelVOPÁLENSKÁ, Eva. Marketingová komunikácia a médiá. 1 vyd. Bratislava: Book & Book Publisher, 2011, s. 396-409. ISBN 978-80-970247-5-8. 

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Transformace mediálního systému: romantizace mediálních obsahů a komodifikace lásky v mediálních obsazích. In: JIRÁK, JanKÖPPLOVÁ, BarbaraKASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Média dvacet let poté = Media twenty years after. 1 vyd. Praha: Portál, 2009, s. 134-148. ISBN 978-80-7367-446-5. 

   

  <!--[if gte mso 9]> <w:LatentStyles DefLoc

 • Konference :

  Mezinárodní konference: 

  2017: European Public Relations Education and Research Association – EUPRERA: Prezentace New concepts behind the "big ideas": The paradigms and methods behind the most powerful PR agencies. a Propaganda Stories in Czechoslovakia in the late 1980‘s: Believe it or not? (s D. Klimešem)

   

  2016: European Communication Research and Education Association – ECREA: 6th European Communication Conference, Praha. Prezentace Japanese Kisha Clubs: Effective Media Control and PR Tool. Chair panelu Bridging Divides

  International History of PR, Bournemouth University, 2014 (attendance) 

  International Political Marketing Conference, Sweden, Stockholm Business School, 2013

  EUPRERA Annual Congress, Istanbul University, 2012 

  Visiting Lecturer at International Universities

  Columbia University in the City of New York (November, 2014) – Media, Business and Politics in Eastern Europe: Public Relations Development and its Power 
  Columbia University in the City of New York (September, 2014) – Media, Business and Politics: How they clash in CEE
  Waseda University in Tokyo, Japan (July, 2014) European Perspectives on Global Environmental Communication
  Catholic University in Ruzomberok, Slovakia (April, 2013) – Presentation of Political Privacy in Media
  Universitat Leipzig, Germany (December, 2012) – Czech Marketing Communication and PR

 • Granty :

  PRVOUK P-17

  Japan Foundation

  Fulbright-Masaryk 2014 

 • Výuka :

  Courses taught at the Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences
  (see the online reservation system for students)
  • History and Theory of Public Relations
  • Criticism of Marketing Communication
  •  Fashion Marketing (in cooperation with the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague)

 • Ostatní :

  www.hejlova.com 

  www.markething.cz 

 • Ke stažení :PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.Denisa Hejlová


Oblast odborného zájmu : public relations, public affairs, government communication, marketing communication

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Media Studies, Charles University in Prague 

Zaměstnání

Vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd 

Členství v profesních organizacích

EUPRERA, ECREA