PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. (EN)
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. (EN)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Tereza Klabíková Rábová


Research interest : lingustics, pragmatics, media and commercial communication language, argumentation in language

Contact

 • E-mail: rabova@fsv.cuni.cz
 • Phone: 222112268
 • Room: H106
 • Consultation : monday 10:00-11:00 am or by e-mail appointment


CV

Education

2013         Faculty of Social Sciences, Charles                            University in Prague

               PhD programme Media Studies

2010         École des Hautes Études en Sciences

                sociales, Paris

2010         DALF C2, French institut in Prague

2002–2008      Faculty of Pedagogy,  Charles University

                    in Prague

                    specialization czech and french

                    language         

2005              State language exam in French, 

                    Jazyková škola s právem státní jazykové

                    zkoušky hlavního města Prahy

 1998–2002     Grammar school Mělník

Job

 1/2010  –  dosud        Centre for Evaluation of                                           Educational Results

 

                              Expert for French language                                             

9/2010  –  dosud        Faculty of Social Sciences,                                        Charles University in Prague

                              assistant professor 

                              Department of Marketing

                              Communication and Public                                       Relations and Media Studies

2/2009–2012            Londa, spol. s r. o.

                             business and media consultant

 

6/2006 – 5/2008       Renault Česká republika, a. s.

                             marketingové oddělení                             

6/2002 – dosud        Překlady, tlumočení a výuka                                      francouzštiny a češtiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional membership

Linguistic Association of the Czech Republic

Czech modern language association

Czech Marketing Association 

 • Publications:

  La subjectivité digitale du public et du privé : quelques stratégies de textes électroniques. 4th International Conference Digital Media and Electronic Communication. IUT Le Havre, Dépatrement InfoCom, S. Zlitni et F. Liénard (éds.), 2016. s. 917-927. 

   

  When is Said „Coca-Cola“ or towards Creativity in Written Works of University Students.  In Didaktické studie 8, 1. Aktuální otázky bohemistické lingvistiky ve vztahu ke škole. Univerzita Karlova – PedF, 2016, s. 29–49.

   

  Marketing communication of SMEs specialized in cosmetic industry in magazines for women. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015, p. 48–57. Available from: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012331>.

   

  Snobizace jazyka. In MarketingSalesMedia. 21. 9. 2015, s. 11.

   

  O subjektivitě a objektivitě jazyka mediálních textů. In Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Ed. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015. 690 s, s. 382–388.

   

  Náboženské motivy v jazyce mediální a marketingové komunikace. In Příležitosti a výzvy v komunikaci církve ve 21. století. Koudelková, P. (ed.) Nakladatelství Karolinum. 2015, s. 9–15.

   

  Reklamní komunikace v časopisech pro ženy: jsou její přesvědčovací prostředky skutečně přesvědčivé?  In Didaktické studie, r. 6, č. 2, 2014, s. 134–150.

   

  Reklamština aneb bankuj, kinuj a výletuj, jantare!In Markething.cz. [online]. 2014.  Dostupné z:<http://www.markething.cz/reklamstina-aneb-bankuj-kinuj-a-vyletuj-jantare>.

   

  Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu. In Sborník z konference Lingvistika Praha 2014  [online]. Dostupné z  <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

   

  Pragmalingvistický přístup ke studiu mediální a reklamní komunikace.In Jazykovědné aktuality, roč. 1 a 2 , č. L - 2013, s. 4–17.

   

  Analýza diskurzu v současné francouzské perspektivě. In Sborník z konference Lingvistika Praha 2013 [online]. Dostupné z <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

   

  Teorie sémantických bloků jako přístup k popisu a výuce jazykového významu. In Didaktické studie. Sémantika v teorii a praxi jazykového vyučování. Praha: PedF UK, 2011, roč. 3, č. 1.

   

  K mnohoznačnosti mediálního diskurzu. In Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2011, roč. 56, č. 3–4, s. 17–22.

   

  Historiografie francouzských médií se zaměřením na 20. století. In Komunikace, média, společnost. Praha: FSV UK, 2011, roč. 11/2011, č. 1, s. 50–58.

   

  České vzdělávání a zdravý rozum. (spolu s O. Hníkem) In Právo, 15. 4. 2011, roč. 21, č. 89, s. 13.

   

  Recenze publikace: Ligoš, M.: Základy jazykového a literárneho vzdelávania I. a II. Úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry. In Moderní vyučování, 12/2010.

   

  Několik poznámek k výzkumu jazyka (a) masových médií.In Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě: příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference: Brandýs nad Labem, 18.-20. června 2010. Ed. Janovec, L. Tribun EU, 2010, s. 182–191.

   

  Lingvistika, média, postmoderna. In Slavica iuvenum XI. Ostrava: FF Ostravské univerzity, 2010, s. 185–190.

   

  Nová média a sémiotika aneb k současné vědecké reflexi internetu. In Jazykovědné aktuality 2010, roč. 47, č. 1–2, s. 37–46.

   

  K rozboru psaného mediálního diskurzu.In Zborník Rara Avis. Eds. Palecsková, D., Kumorová, Z., Gregorík, P. Trnava: FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2010, s. 91–97.

   

 • Conferences:

  2016 Digital Media & Electronic Communication, Le Havre

  2015, 2014, 2013 Lingvistika Praha, Praha

  2015 Kolokvium mladých jazykovědců, Praha

  2014 International Conference on Strategic Innovative Marketing, Madrid

  2014 Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století, Praha

  2008, 2010 Slavica iuvenum, Ostrava

  2010 Na kus řeči, Trnava

  2010 Problematika českého jazyka, literatury a kultury 

  očima mladých doma i ve světě, Brandýs n. Labem

 • Grants:

   

 • Lectures:

  Introduction to Czech Language I. a II., Media Communication, Culture of Verbal Expression, Media Argumentation and Persuasion, Media Texts Analysis (Course Coordinator)

  Practice of Contemporary and Media Czech Language

 • More information:

  2012–2013    Vice-chairwomen of Academic Senate

                     FSV UK

   

  http://cuni.academia.edu/TerezaKlabíkováRábová

 • Downloads:PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. (EN)Tereza Klabíková Rábová


Research interest : lingustics, pragmatics, media and commercial communication language, argumentation in language

ContactCV

Education

2013         Faculty of Social Sciences, Charles                            University in Prague

               PhD programme Media Studies

2010         École des Hautes Études en Sciences

                sociales, Paris

2010         DALF C2, French institut in Prague

2002–2008      Faculty of Pedagogy,  Charles University

                    in Prague

                    specialization czech and french

                    language         

2005              State language exam in French, 

                    Jazyková škola s právem státní jazykové

                    zkoušky hlavního města Prahy

 1998–2002     Grammar school Mělník

Job

 1/2010  –  dosud        Centre for Evaluation of                                           Educational Results

 

                              Expert for French language                                             

9/2010  –  dosud        Faculty of Social Sciences,                                        Charles University in Prague

                              assistant professor 

                              Department of Marketing

                              Communication and Public                                       Relations and Media Studies

2/2009–2012            Londa, spol. s r. o.

                             business and media consultant

 

6/2006 – 5/2008       Renault Česká republika, a. s.

                             marketingové oddělení                             

6/2002 – dosud        Překlady, tlumočení a výuka                                      francouzštiny a češtiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional membership

Linguistic Association of the Czech Republic

Czech modern language association

Czech Marketing Association