Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Petra Koudelkova


Oblast odborného zájmu : malé a střední podnikání, sociální podnikání, marketing v MSP a v sociálních podnicích, korupční chování podnikatelů v ČR

Kontakt

 • E-mail: koudelkova@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 0
 • Místnost: 106
 • Konzultace: Domluva e-mailem


Životopis

Vzdělání

FP VUT v Brně - Řízení a ekonomika podniku (doktorské studium)

FP VUT v Brně - Řízení a ekonomika podniku (magisterské studium)

FP VUT v Brně - Manažerská informatika (bakalářské studium)

Zaměstnání

Katedra marketingové komunikace a PR, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK v Praze

Členství v profesních organizacích

Vedoucí Klubu učitelů marketingu při České marketingové společnosti

Členka redakční rady vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Tourism and Services

 • Publikace :

  SVOBODOVÁ, Andrea; KOUDELKOVÁ, Petra. COLLECTIVE INTELLIGENCE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A TOOL FOR INNOVATIONS.Economics & Management, 2011, 16.

  KOUDELKOVÁ, Petra; STRIELKOWSKI, Wadim; HEJLOVA, Denisa. Corruption and System Change in the Czech Republic: Firm-level Evidence.DANUBE: Law and Economics Review, 2015, 6.1: 25-46.

  EHRENBERGER, Marek; KOUDELKOVA, Petra; STRIELKOWSKI, Wadim. Factors Influencing Innovation in Small and Medium Enterprises in the Czech Republic. Periodica Polytechnica. Social and Management Sciences, 2015, 23.2: 73.

  KOUDELKOVÁ, Petra. Innovation in Small and Medium Enterprises in the Czech Republic. Central European Business Review, 2014, 3: 31-37.

  KOUDELKOVÁ, Petra; MILICHOVSKÝ, František. Successful innovation by motivation. Business: Theory and Practice/Verslas: Teorija ir Praktika, 2015, 16.3: 223-230.

  KOUDELKOVÁ, Petra. THE SIGNIFICANCE OF KNOWLEDGE IN BUSINESS INNOVATION IN SMES IN SOUTH MORAVIA. INNOVATION MANAGEMENT AND CORPORATE SUSTAINABILITY 2015, 2015, 21: 118.

  MILICHOVSKY, Frantisek; KOUDELKOVÁ, Petra. The selection of key non-financial metrics for measuring marketing effectiveness. In: International scientific conference" Economics and Management, ICEM". 2015.

  KOUDELKOVA, Petra; MILICHOVSKÝ, František. The implication of knowledge management in innovation process in Small and medium-size enterprises. In: International scientific conference" Economics and Management, ICEM". 2015.

  KOUDELKOVÁ, Petra; SENICHEV, Valery. Mix Research Approach towards Corruption–Experts’ Perception: Challenges and Limitations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 175: 39-47.

  KOUDELKOVÁ, Petra. Corruption in Czech Services and Tourism. Journal of Tourism & Services, 2015, 6.10.

  MILICHOVSKÝ, František; KOUDELKOVÁ, Petra. Effectiveness of Realisation Marketing Activities in Czech Engineering Companies in Relation with Foreign Shes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014, 156: 424-428
   
  KOUDELKOVÁ, Petra; SVOBODOVÁ, Andrea. Knowledge creation and sharing as essential determinants of SMEs innovation. International Economics Letters, 2014, 3.1: 12-20.
   
  KOUDELKOVÁ, Petra; KOLLMANOVÁ, Denisa Kasl. Forms of Corruption Behaviour at Firm-Level Evidence in the Czech Republic. Current challenges of marketing and their application in practice, 2014, 24.
   

  KOUDELKOVÁ, Petra; SVOBODOVÁ, Andrea. Přístupy k řízení inovací ve středních a velkých podnicích. Trendy ekonomiky a managementu, 2011, 9.

  KOUDELKOVÁ, Petra; ORBAN, Karol. Trendy v marketingu MSP směřující k podpoře zavádění inovací na český trh. Trendy v podnikání, 2013.

  KOUDELKOVÁ, Petra. SPECIFIKA MARKETINGU V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ.

  KOUDELKOVÁ, Petra. Chování zaměstnanců ve firmách jako spojitost na nezaměstnanost. Karviná: Acta academia karviniensia, 2011, 2.2011: 90.

  KOUDELKOVÁ, Petra. Motivace zaměstnanců při tvorbě inovací v malém a středním podniku. Trendy ekonomiky a managementu, 2013, 7.17.

  KOUDELKOVÁ, Petra. Přístupy českých podnikatelů k inovacím v malých a středních podnicích. Trendy ekonomiky a managementu, 2013, 7.15.

 • Konference :

  Církevní komunikace : Příležitosti a výzvy v komunikaci katoliké církve ve 21. století (rok konání 2013) 

  Církevní komunikace : Příležitosti a výzvy v komunikaci církve pro 21. století (rok konání2014)

  Náboženská komunikace : Náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě (rok konání 2016)

  Náboženská komunikace: Nové výzvy, nové hrozby (rok konání 2017)

 • Granty :
 • Výuka :

  Projektový management

  Marketingová komunikace malých a středních podniků

  Strategický a finanční management marketingu

  Marketing módních značek - teorie

  Marketing módních značek - praxe

 • Ostatní :
 • Ke stažení :Ing. Petra Koudelková, Ph.D.Petra Koudelkova


Oblast odborného zájmu : malé a střední podnikání, sociální podnikání, marketing v MSP a v sociálních podnicích, korupční chování podnikatelů v ČR

KontaktŽivotopis

Vzdělání

FP VUT v Brně - Řízení a ekonomika podniku (doktorské studium)

FP VUT v Brně - Řízení a ekonomika podniku (magisterské studium)

FP VUT v Brně - Manažerská informatika (bakalářské studium)

Zaměstnání

Katedra marketingové komunikace a PR, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK v Praze

Členství v profesních organizacích

Vedoucí Klubu učitelů marketingu při České marketingové společnosti

Členka redakční rady vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Tourism and Services