PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Petr Bednařík


Oblast odborného zájmu : historie médií ve 20. století

Kontakt

 • E-mail: petr.bednarik @fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222112262
 • Místnost: 103
 • Konzultace:


Životopis

Vzdělání

 

2003 Fakulta sociálních věd UK, absolvování doktorského studia oboru Mediální studia

2000 Fakulta sociálních věd UK, absolvování rigorózních zkoušek na oboru Mediální studia

1999 Filozofická fakulta UK, absolvování magisterského studia oboru Filmová věda

1997 Fakulta sociálních věd UK, absolvování magisterského studia oboru Masová komunikace

1994 Fakulta sociálních věd UK, absolvování bakalářského studia oboru Žurnalistika

 

Zaměstnání

: od ledna 1996 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, oddělení židovských studií, zapojen do grantového projektu “Židé a česká společnost 1938-1941”.

: leden  1999 - prosinec 2001 stipendista Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, oddělení židovských studií, účast na grantovém projektu “Židovská problematika a antisemitismus ve světle retribučních soudů 1945-1948”.

: od 1. dubna 2001 – dosud odborný asistent na Fakultě sociálních věd UK - Institut komunikačních studií a žurnalistiky, katedra mediálních studií (od 1. ledna 2011 na plný úvazek, do té doby na úvazek 0,9). Od 1. března 2011 vedoucí katedry mediálních studií.    

: od 1. ledna 2002 do 31. března 2003 odborný pracovník na plný úvazek v Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při  Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

 -                      : od 1. dubna 2003 vědecký pracovník na plný úvazek (od 1. září 2008 na poloviční úvazek) v oddělení židovských studií, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR   

: od 1. ledna 2009 vědecký pracovník na poloviční úvazek, Centrum pro studium menšin, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

 

Členství v profesních organizacích

<!--[if gte mso 9]>Normal0

 • Publikace :

  Monografie

   1]Arizace české kinematografie. Praha: Univerzita Karlova v Nakladatelství Karolinum,  2003. 153 s. ISBN 80-246-0619-4.  

   2] S B. Köpplovou, L. Čábelovou, J. Kryšpínovou, V. Moravcem: Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. 460 s. ISBN 80-246-0632-1

   3] S  J. Cebem, J. Jirákem, B. Köpplovou, J. Kryšpínovou a M. Sekerou: Česká média v proměnách 20. století. Multimediální výukové DVD. Praha: Národní muzeum a Fakulta sociálních věd UK, 2008. Textová část 250 s. ISBN 978-80-7036-264-8.

   4] S J. Jirákem a B. Köpplovou: Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, 440 s. ISBN 978-80-247-3028-8.

  Kapitoly v monografiích

  5] Antisemitismus v denících Venkov a Večer v období druhé republiky. In Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939-1945. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a nakladatelství Maxdorf, 1998, 12. svazek edice Historia Nova, s. 118-144. ISBN 80-85270-76-5.

   6] Steiler Aufstieg, verzögerter Fall. Der deutsche Filmfunktionär Karl Schulz als Okkupationsgewinnler im Protektorat Böhmen und Mähren. In Zwischen Barrandov und Babelsberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert. München: CineGraph a Richard Boorberg Verlag,  2008, s. 94-101. ISBN 978-3-88377-949-2.

   7] Normalizační seriály Jaroslava Dietla. In Kopal P. (ed.) Film a dějiny 2. Praha: Casablanca a Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 301 – 329. ISBN 978-80-87292-01-3 (Casablanca), 978-80-87211-34-2 (Ústav pro studium totalitních režimů).   

   8] s Irenou Reifovou a Šimonem Dominikem: Articulation of ideology and romance storyline dynamics in Czechoslovak communist television serials 1975 – 1989. In Communicative approaches to politics and ethics in Europe. Tartu: Tartu University,  2009, s. 208 – 218. ISBN 978-9949-19-249-6.

   9] Židé v České republice. In Nosková, H. – Bednařík, P. (eds.) Národnostní menšiny, multikulturalita, vzdělávání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2010, s. 172-177. ISBN 978-80-7285-129-4.

   10] Adaptace literárních děl v protektorátní kinematografii. In Magincová, D. (ed.) Protektorát v sociokulturních souvislostech. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s. 31-40. ISBN 978-80-87378-79-3.  

   11] Vnímání židovské identity v Československu v průběhu 20. století. In Nosková, H. – Bednařík, P. (eds.) Identita národnostních menšin a integrace cizinců střední a východní Evropy ve dvaceti letech svobody. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2011, s. 71-77. ISBN 978-80-7285-138-6.

  12] s Janem Jirákem: Postava novinářky v současném českém filmu a televizním seriálu. In Jirák, J. – Köpplová, B. – Wolák, R. (eds.) Česká novinářka. K postavení a obrazu novinářek v českých médiích. Praha: Portál, 2011, s. 83-93. ISBN 978-80-262-0056-7.

   13] Perception of the Jewish Identity in Czechoslovak during the 20th Century. In Nosková, H. – Bednařík, P. (eds.) National Minorities, Identity, Education. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2011, s. 49-56. ISBN 978-80-7285-136-2.

   14] se Šimonem Dominikem: Klement Gottwald v československé normalizační kinematografii. In Kopal, P. (ed.) Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů a Casablanca, 2012, s. 317-335. ISBN 978-80-87211-58-8 a 978-80-87292-15-0.  

   15] Židé a jejich osudy v poválečném Československu. In Kaiserová, K. – Olšáková, D. (eds.) Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012, s. 91-95. ISBN 978-80-7414-495-0.

   16] Jews in Czech Film and Television Production during Normalization. In Holý, J. (ed.)  
  The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe. 1970s and 1980s. Praha: Akropolis 2012, s. 207-216. ISBN 978-80-7470-022-4.

   17] Proměny českých médií v letech 1945 – 1948. In Malý, I. (ed.) Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. Praha: Národní muzeum 2013, s. 164-174. ISBN 978-80-7036-391-1. 

   18] se Šimonem Dominikem a Irenou Reifovou: Between politics and soap. The articulation of ideology and melodrama in Czechoslovak television serials 1975-89. In Goddard, P. (ed.)  Popular television in authoritarian Europe. Manchester: Manchester University Press 2013, s. 91-105. ISBN 978-0-7190-8239-9. 

   19] Die Darstellung von Edvard Beneš in tschechoslowakischen Filmen und Fernsehserien in der Zeit der Normalisierung. In Konrád, O. – Küpper, R. (eds.) Edvard Beneš: Vorbild und Feinbild: politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2013, s. 235-246. ISBN 978-3-525-37302-6.

   20] Porovnání obrazu měnové reform v českém tisku v letech 1945 a 1953. In Naše měna je pevná. Plzeň a měnová reforma 1953. Praha: viaCentrum pro katedru historie Fakkulty pedagogické Západočeské university 2013, s. 37-55. ISBN 978-80-87646-02-1.

   21] Činnost židovských náboženských obcí v českých zemích na počátku 50. let. In Petráš, J. – Svoboda, L. (eds.) Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 2014, s. 134-141. ISBN 978-80-87311-38-7. 

   22] Přítelkyně z domu smutku, Zdivočelá země, Vyprávěj – obraz normalizace v českých polistopadových televizních seriálech. In Kopal, P. (ed.) Film a dějiny 4 – normalizace. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů a Casablanca 2014, s. 510-537. ISBN 978-80-87912-13-3.

   23] Jews, memory and history in Czechoslovakia during 1945-1989. In Bednařík, P. – Nosková, H. – Soukupová, B. (eds.) Paměť – národ – menšiny – maginalizace – identity II. Urbánní studie, sv. 7. Praha: Fakulta humanitních věd UK 2014, s. 119-126. ISBN 978-80-87398-50-0.  

   Původní práce v recenzovaných sbornících a časopisech
     24] Vztah židů a české společnosti – případ Varnsdorf v českém tisku. In Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii, díl II Sociologie, prognostika, média. Sborník příspěvků z  konference ”Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a Evropské unii”. Praha: Fakulta sociálních věd UK a Matfyzpress, 2003, s. 257-274. ISBN 80-85863-00-2.

   25] Český tisk v letech 1945 – 1948. In Rozvoj české společnosti v Evropské unii, díl III Média – teritoriální studia. Sborník příspěvků z konference „Rozvoj české společnosti v Evropské unii“. Praha: Fakulta sociálních věd UK a Matfyzpress, 2004, s. 132 – 144. ISBN 80 – 86732 – 35 –5   

   26] s Janem Cebem: Řízení českých médií v letech 1945-1948.In Sborník Národního muzea v Praze, svazek LI (2006), řada C – Literární historie, číslo 1-4, Národní muzeum, Praha, s. 32 – 36. ISSN 0036-5351. 

   27] s Irenou Reifovou: Role normalizačních seriálů – historie a fikce v seriálu Synové a dcery Jakuba skláře. In Sborník Národního muzea v Praze, svazek LI (2006), řada C – Literární historie, číslo 1-4, Národní muzeum, Praha, s. 32-36. ISSN 0036-5351.  

   28] s Janem Cebem: Vývoj médií v Československu od února 1948do prosince 1950.In Sborník Národního muzea v Praze, svazek LIII (2008), řada C – Literární historie, číslo 1-4, Národní muzeum, Praha, s. 53 – 56. ISSN 0036-5351. 

   29] s Irenou Reifovou: Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality. In Sborník Národního muzea v Praze, svazek LIII (2008), řada C – Literární historie, číslo 1-4, Národní muzeum, Praha, s. 71-74. ISSN 0036-5351.  

   30] s Martinem Gromanem: Role vysílacích médií v období let 1968-1969. In České média a česká společnost v 60. letech. Praha: Radioservis, 2008, s. 20 – 30. ISBN 978 – 80 – 86212-58-6.   

   31] s Irenou Reifovou: Události roku 1968 v normalizačních seriálech Československé televize. In České média a česká společnost v 60. letech. Praha: Radioservis,  2008, s. 77 – 92. ISBN 978 – 80 – 86212-58-6.

   32] s Irenou Reifovou: Obsahové proměny českého televizního seriálu v letech 1989 – 2009. In Média dvacet let poté. Praha: Portál, 2009, s. 149 – 158. ISBN 978-80-7367-446-5.  

   33] s Šimonem Dominikem: ´Nemocnice na kraji města´na začátku 21. století – dva pokusy o pokračování úspěšného televizního seriálu. In Média dvacet let poté.   Praha: Portál,  2009, s. 111 – 121. ISBN 978-80-7367-446-5.     

   34] Nacionalismus a antisemitismus v české kinematografii v období druhé republiky. In Bohemica Olomucensia – Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, roč. 1, č. 2, s. 145 – 149. ISSN 0231-634X.

     35] Vývoj televizních seriálů po roce 1989. In Česká média a Evropská unie: 20 let smazávání hranic. Praha: Metropolitní univerzita, 2009, s. 73 – 86. ISBN 978-80-86855-50-9.

   36] Židovská menšina v poválečném Československu. In XXII. letní škola historie. Multikulturalita v dějinách a v dějepise. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2009, s. 66 – 77. ISBN 978-80-7290-412-9

   37] Slovensko a Zakarpatská Ukrajina v českém hraném filmu ve 30. a 40. letech. In Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2010, roč. 55, č. 3.-4, s. 25-30. ISSN 0036-5351.

   38] s Irenou Reifovou: Televizní seriál – záhada popkulturního sebevědomí. In Mediální studia, roč. 3 (2008), č. 1, s. 72 - 80. ISSN 1801-9978.

   39] s Irenou Reifovou: Seriality and popcultural self-consciousness. In Mediální studia, roč. 3 (2008), č. 3, s. 300 – 309. ISSN 1801 – 9978.

   40] s Janem Jirákem: Dějiny českých médií pohledem českého hraného filmu v období 70. a 80. let 20. století. In Komunikace, média, společnost, roč. 1 (2011), č.. 1, s. 19-31. ISSN 1804-4190.     

   41] Jewish identity in Czech lands during the 20th century and the beginning of the 21th century. In Ethnicity. Ethnic Minorities and Migrants, roč. 4 (2012), č. 7, s. 16-30. ISSN 1691-5844.

   42] Protižidovské výtržnosti při partyzánském sjezdu v českém tisku v létě 1946. In Sborník Národního muzea. Řada C – Literární historie, roč. 57 (2012), č. 4, s. 37-42. ISSN 0036-5351.

   43] The Production of Czechoslovakia´s Most Popular Television Seriál ´The Hospital on the Outskirts´ and its Post-1989 Repeats. In VIEW Journal for European Television History and Culture, roč. 2 (2013), č. 3, s. 27-36. ISSN 2213-0969.

   44] Komplikované vztahy pověřenectva informací a ministerstva informací v letech 1945-1948. In Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, roč. 7 (č. 7), s. 183-198. ISSN 1803-411X.

   Statě ve sbornících
   
   

  45] Retribuční soudnictví a český tisk. In Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Sborník příspěvků z konference “Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948”. Praha – Opava: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002, s. 23-30. ISBN 80-86224-35-X.

   46] Problematika paragrafu 10 retribučního dekretu č. 16/1945 (zneužití tísně, způsobené  mj. též rasovou perzekucí, k obohacení se) na příkladech případů  projednávaných u Mimořádných lidových soudů Praha a Litoměřice. In Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Sborník příspěvků z konference. Praha – Opava, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR  a Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2003, s. 12-19. ISBN 80-86224-39-2.

  47]Židé na stránkách českého tisku v roce 1945. In Československo 1945 – na rozhraní epoch nesvobody. Sborník příspěvků z konference. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 197-204. ISBN 80-86712-32-X.

   48] Režisér Václav Binovec. In Cibulka, Aleš: Zdenka Sulanová. Praha: Sláfka, 2005, s. 244 – 307. ISBN 80-86631-31-1.

  49] Televizní seriál Synové a dcery Jakuba skláře jako pokus o zachycení více než 50 let českých dějin.In Studia Moravica V – Symposiana. Sborník z vědeckého sympozia „Dějiny a umění ve 20. století“. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2007, s. 173-187. ISBN 978-80-244-1640-3.

   50] Obsahové a produkční proměny českého televizního seriálu po roce 1989. In Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii. Sborník příspěvků z odborného semináře. Praha: Fakulta sociálních věd v nakladatelství Matfyzpress, 2006, s. 25-32. ISBN 80-86732-98-3.

   51] Téma emigrace v českém tisku období druhé republiky. In Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa v 19. a 20. století. Sborník příspěvků z konference. Plzeň: Grafia, 2007, s. 73-84. ISBN 978-80-87046-12-8.

   52] Zpravodajství českého tisku v roce 1945 o topoľčanském pogromu. In Fragmenty dějin, sborník prací k 60. narozeninám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 443 – 460. ISBN 80-7286-102-6.

   53]Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky. In Židé v Čechách. Sborník příspěvků z odborného semináře „Dějiny Židů v Čechách“. Praha: Židovské muzeum, 2007, s. 32-45. ISBN 978-80-86889-58-0.

   54] Pražská kina za protektorátu. In Documenta Pragensia XXVI – Evropská velkoměsta za druhé světové války. Sborník příspěvků z konference. Praha: Archiv hlavního města Prahy a Scriptorum, 2007, s. 327 – 342. ISBN 978-80-86852-21-8 (Archiv hl. města Prahy), 978-80-86197-93-7 (Scriptorum).

   55] Seriály Jaroslava Dietla Muž na radnici a Okres na severu – jejich úloha v rámci vysílání Československé televize a dobové hodnocení v médiích. In Studia Moravica VI – Symposiana. Sborník příspěvků z vědeckého sympozia „Česká kultura a umění ve 20. století“. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 219-227. ISBN 978-80-244-1904-6.

   56] Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku. In: Pražské jaro 1968, literatura – film – média. Sborník příspěvků z konference. Praha: Literární akademie, 2009, s. 263-276. ISBN 978-80-86877-38-9.

   57] Česko-německo-židovské soužití ve 30. a 40. letech v Československu a možnosti jeho výkladu v současné školní výuce. In: Evropský humanista Přemysl Pitter (1895-1976). Edice Hovory 17 (2011). Ediční řada Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. Středokluky: Zdeněk Susa, 2014, s. 74-77. ISBN 978-80-86057-94-1.  

  Editor 


   

  Kolektivní monografie 

   

  58] S Helenou Noskovou: Národnostní menšiny, multikulturalita, vzdělávání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2010, 238 s. ISBN 978-80-7285-129-4.

   

  59] S Helenou Noskovou: Identita národnostních menšin a integrace cizinců střední a východní Evropy ve dvaceti letech svobody. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2011, 188 s. ISBN 978-80-7285-138-6.

   

  60] S Helenou Noskovou: National Minorities, Identity, Education. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2011, 160 s. ISBN 978-80-7285-136-2.

   

  61]S Helenou Noskovou a Blankou Soukupovou: Paměť – Národ – Menšiny – Marginalizace – Identity I. Urbánní studie, svazek 6. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2013, 262 s. ISBN 978-80-87398-43-2.

   

  62] S Helenou Noskovou a Blankou Soukupovou: Paměť –Národ – Menšiny – Marginalizace – Identity II. Urbánní studie, svazek 7. Praha: Fakulta humanitních věd UK 2014, 174 s. ISBN 978-80-87398-50-0. 

   Analýzy:

   Centrum pro mediální studia Fakulty sociálních věd UK

   

  63] Člen týmu pod vedením Ireny Reifové, zpracování analýzy pro Radu Českého rozhlasu v roce 2001

  „Český rozhlas o České televizi (analýza informací o televizní krizi ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6).

   

  64] VyVolení 2, rozbor vysílání pořadu televize Prima z hlediska významu a hodnot, které nabízí publiku

  - analýza vypracovaná společně s Janem Jirákem, Jiřím Pittermannem a Radimem Wolákem na základě zadání od Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2006. 

   

   

   

  Kapitoly ve slovníku

  65] Reifová, Irena a kolektiv: Slovník mediální komunikace. Autor 11 hesel. Vydal Portál, Praha 2004. ISBN 80 – 7178 – 926 – 7

   

   

   

   

  Publikace k výstavám

  66] s Helenou Krejčovou (autorský podíl 50 %): Emigrace do Československa a z něj po Mnichovské dohodě. In: katalog výstavy Exil v Praze a Československu 1918-1938. Archiv hlavního města Prahy a Communicatio Humana – C.H. Expo, Praha 2005, s. 200-213. ISBN 80-86239-11-X.

   

  67] dva texty, Počátky kinematografie a Vývoj televizního vysílání, ve výstavních novinách, součásti výstavy „Zlaté časy médií“ v Národním muzeu v Praze, noviny vyšly při zahájení výstavy v listopadu 2005. 

   

   


   

  working papers

  68] Obraz politické situace Polska v českém tisku na přelomu 60. a 70. let. Fakulta sociálních věd UK, Praha 2006. 36 s. Pražské sociálně vědní studie, Mediální řada, MED – 004. ISSN 1801-5999. 

   

  69] Synové a dcery Jakuba skláře I: Zachycení našich dějin v televizním seriálu Jaroslava Dietla. Fakulta sociálních věd UK, Praha 2006. 24 s. Pražské sociálně vědní studie, Mediální řada, MED-005. ISSN 1801-5999.    

   

  70] se Šimonem Dominikem: Zobrazení Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda v československé kinematografii a televizních seriálech v období normalizace. Fakulta sociálních věd, Praha 2011. 28 s. Pražské sociálně vědní studie, Mediální řada, MED-018. ISSN 1801-5999.      

   

   

   

   

  recenze

  71] Recenze knihy „The Jews of Bohemia & Moravia. Facing the Holocaust“ od Livie Rothkirchen.  In: Shofar, An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies. Purdue University,  roč. 26, č. 1, 2007, s. 242 – 245. ISSN 0882-8539. 

   

  72] Recenze knihy “Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 1938-1945” Jörga Osterloha. In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. Herder Institut Marburg, roč. 57, č.  1, 2008, s. 156-157. ISSN 0948-8294.

   

  73] Recenze knihy Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co. zwischen Ost und West“ od Heleny Srubar. In: Bohemia, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Collegium Carolinum a R. Oldenbourg Verlag München, roč. 48, č. 2, 2008, s. 606-608. ISSN 0523-8587     

   

  74] Pan Tau,Arabela a Adam Bernau mezi Východem a Západem. Recenze knihy „Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co. zwischen Ost und West“ od Heleny Srubar. In: Mediální studia . Syndikát novinářů ČR, Praha, roč. 3, č. 2, 2008, s. 200-203. ISSN 1801-9978.  

   

  75] Sarah Houtermans: Mediale Zwischenwlten. In: Sehepunkte, Herder Institut Marburg a Institut für Zeitgeschichte München, roč. 13, č. 10, nestránkováno, www.sehepunkte.de/2013/10/24124.html

   

   

   

  ostatní publikované texty: 

  76] Média ve službách veřejnosti. In KMIT, číslo 6/1999, s. 21-23. Vyd. Syndikát novinářů ČR ve spolupráci s Centrem mediálních studií FSV UK a Virtuálním institutem.

   

  77] 17. května 2005 – zpravodajský server iDnes.cz, publikování komentáře „Stoiber nemá silnými výroky co ztratit“ o odhalení pomníku E. Benešovi.

   

  78] 27. října 2005 – deník Mladá fronta Dnes, v rubrice Názory publikování textu „Komu dát vyznamenání“ o udělování vyznamenání v rámci oslav státního svátku 28. října.

   

  79] Polská „antisionistická“ kampaň roku 1968. In Literární noviny. Roč. 18 (2007), č. 35, s. 7. 

   

  80] Jak nás klamala televize. In Literární noviny. Roč. 23, č. 45 (2012), s. 23. ISSN 1210-0021.

   

  81] Židé po válce, Židé bez dějin. In Literární noviny. Roč. 23, č. 49 (2012), s. 22-23. ISSN 1210-0021

   

  82] Západní hranice ve filmu. In Literární noviny. Roč. 24, č. 21 (2013), s. 22-23. ISSN 1210-0021.

   

  83] Strážci hranic ve filmu. In Literární noviny. In Literární noviny. Roč. 24, č. 22 (2013), s. 22-23. ISSN 1210-0021.

   

  84] Jak se z důstojníků StB stali umělci. In Literární noviny. Roč. 24, č. 39 (2013), s. 22-23. ISSN 1210-0021.

   

  85] Návraty Krále Šumavy. In Literární noviny. Roč. 24, č. 46 (2013), s. 22-23. ISSN 1210-0021.

   

  86] A bylo ještě hůř. In Literární noviny. Roč. 24, č. 49 (2013), s. 22-23. ISSN 1210-0021.

   

 • Konference :

  vědecká konference “Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948” ve dnech 26. – 27. října 2000 v Olomouci, pořadatelé katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, příspěvek “Retribuční soudnictví a český tisk”.

   

  mezinárodní konference “Arizace židovského majetku v Čechách a na Moravě” ve dnech 13. – 15. listopadu 2000 v Praze, pořadatelé Institut Terezínské iniciativy a Židovské muzeum v Praze, příspěvek “Arizace české kinematografie v letech 1938-1942”.

   

  mezinárodní konference “Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a Evropské unii” ve dnech 31. října – 2. listopadu 2002 v Praze, pořadatel Fakulta sociálních věd UK, příspěvek “Vztah židů a české společnosti – případ Varnsdorf v českém tisku.”

   

   

  mezinárodní konference ”Poválečná justice a národní podoby antisemitismu” ve dnech 10 a 11. prosince 2002 v Praze, pořadatelé Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea, příspěvek “Problematika § 10 retribučního dekretu č. 16/1945 (zneužití tísně, způsobené mj. též rasovou perzekucí, k obohacení se) na příkladech případů MLS Praha a MLS Litoměřice” a moderování bloku vystoupení zahraničních účastníků konference.

                                                          

  mezinárodní konference “Totalita, média, propaganda” dne 16. dubna 2003 v Goethe-Institutu v Praze, pořadatelé katedra mediálních studií IKSŽ Fakulty sociálních věd UK a Goethe-Institut, příspěvek “Antisemitismus v českém tisku 1945-1948”.

   

  mezinárodní konference „Rozvoj české společnosti v EU“, 22. – 23. října 2004 v Praze, v sekci „České myšlení o médiích v evropském kontextu“, pořadatel Fakulta sociálních věd UK, příspěvek „Český tisk v letech 1945-1948“.  

   

  mezinárodní konference „Mezi vynuceným přátelstvím a skutečnou solidaritou: Češi, Poláci, Slováci 1938/39-1945-1989“ ve dnech 4. – 6. listopadu 2004 ve Wroclawi, pořadatelé Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Univerzita Wroclaw a Ústav národní paměti Wroclaw, příspěvek „Obraz Polska v českém tisku na přelomu 60. a 70. let“.

   

  mezinárodní vědecká konference „Československo 1945 – na rozhraní epoch nesvobody“ 24. a 25. května 2005 v Praze, pořadatelé Národní archiv v Praze a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, příspěvek „Židé na stránkách českého tisku v roce 1945“.

   

  mezinárodní kolokvium „Film und Filmpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945“ ve dnech 22. – 26. června 2005 v Regensburgu, pořadatelé Adalbert Stifter Verein  München, Universität Regensburg  a Národní filmový archiv Praha, příspěvek „Die Arisierung der tschechischen Filmindustrie“.

   

  mezinárodní konference „Evropská velkoměsta za II. světové války“ v Praze ve dnech 11. a 12. října 2005, pořadatelé Archiv hlavního města Prahy, Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Düsseldorf a Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, příspěvek „Pražská kina za protektorátu“. 

   

  mezinárodní sympozium „Dějiny a umění ve 20. století“ věnované tématu „Obraz dějin v umění 20. století“ v Olomouci ve dnech 14. a 15. března 2006, pořadatelé katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav pro českou literaturu AV ČR, příspěvek „Televizní seriál Synové a dcery Jakuba skláře jako pokus o zachycení více než 50 let českých dějin“.

   

  odborný „6. sokolovský filmový seminář“ ve dnech 13. až 15. října 2006, pořadatelé Dům kultury Sokolov a katedra filmových studií FF UK, příspěvek „Úloha normalizačních seriálů Československé televize“.

   

  odborný seminář „Dějiny Židů v Čechách“ 24. a 25. října 2006 v Liberci, pořadatelé Severočeské muzeum v Liberci a Židovské muzeum v Praze, příspěvek „Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky“.

   

  mezinárodní konference „Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii“ ve dnech 6. a 7. listopadu 2006 v Praze, pořadatelé Fakulta sociálních věd UK – Institut komunikačních studií a žurnalistiky a Goethe-Institut, příspěvek „Obsahové a produkční proměny českého televizního seriálu po roce 1989“.

   

  mezinárodní konference „Kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava a její říšskoněmecké souvislosti“ ve dnech 1. a 2. prosince 2006, pořadatelé Adalbert Stiftung Verein München, Národní filmový archiv Praha a Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, příspěvek „Arizace kin v Protektorátu Čechy a Morava“.  

   

  mezinárodní sympozium „Česká kultura a umění ve 20. století“ věnované tématu „Omyly a objevy v umění 20. století“ v Olomouci ve dnech 13. a 14. března 2007, pořadatelé katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav pro českou literaturu AV ČR, příspěvek: „Seriály Jaroslava Dietla Muž na radnici a Okres na severu – jejich úloha v rámci vysílání Československé televize a dobové hodnocení v médiích“. 

   

  mezinárodní konference „Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa v 19. a 20. století“ v Hartmanicích ve dnech 25. – 26. dubna 2007, pořadatelé Památník Hartmanice, o. s., a Masarykův ústav – Archiv AV ČR,  příspěvek „Téma emigrace v českém tisku období druhé republiky“.   

   

  mezinárodní konference „Film im Herzen Europas. Deutsch-Tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert“ v Hamburgu 22. – 24. listopadu 2007, pořadatelé Cinegraph – Hamburgisches Centrum für Filmforschung a Bundesarchiv-Filmarchiv Berlin, příspěvek „Die Karriere des deutschen Filmfunktionärs Karl Schulz als Okkupationsgewinnler“. 

   

  mezinárodní sympozium „Česká kultura a umění ve 20. století“ věnované tématu „Kontakty a konflikty kultur“ v Olomouci ve dnech 11. a 12. března 2008, pořadatelé katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav pro českou literaturu AV ČR, příspěvek: „Nacionalismus a antisemitismus v české kinematografii v období druhé republiky“. 

   

  mezinárodní konference „Česká média a česká společnost v 60. letech“ v Praze ve dnech 18. a 19. března 2008, pořadatelé katedra mediálních studií IKSŽ a Centrum pro mediální studia Fakulty sociálních věd UK, Goethe Institut Praha, vystoupení s příspěvky „Role vysílacích médií“ (společně s Martinem Gromanem) a „Rok 1968 v normalizačních seriálech“ (společně s Irenou Reifovou).

   

  mezinárodní konference „Pražské jaro 1968: literatura – film – média“ v Praze ve dnech 20. – 22. května 2008 v Praze, pořadatel Literární akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, příspěvek „Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku“.

   

  mezinárodní sympozium „Pražské jaro 1968 – Role médií v 60. letech“ ve dnech    16. – 17. října 2008 ve Znojmu, pořadatelé Rakouské velvyslanectví v Praze, Universität Wien, Fakulta sociálních věd UK a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, příspěvek „Úloha rozhlasu a televize v roce 1968“.  

   

  mezinárodní konference „České média a Evropská unie: 20 let smazávání hranic“ dne 27. února 2009 v Praze, pořadatel Metropolitní univerzita v Praze, příspěvek „Obsahové a produkční proměny českého televizního seriálu po roce 1989“.

   

  mezinárodní konference „Channels of Transition. 2nd Czech-Polish-Slovak Communication Conference“ ve dnech 7. – 9. května 2009 v Telči, pořadatel Syndikát novinářů ČR, příspěvek s Irenou Reifovou „Between politics and soap. On articulation of ideology and romance in Czechoslovak communist television series“.

   

  mezinárodní konference „Média 20 let poté“ ve dnech 11. a 12. května 2009 v Praze, pořadatelé Fakulta sociálních věd UK a Goethe Institut, 2 příspěvky – 1/ se Šimonem Dominikem „´Nemocnice na kraji města´na začátku 21. století – dva pokusy o pokračování úspěšného televizního seriálu“; 2/ s Irenou Reifovou „Obsahové proměny českého televizního seriálu v letech 1989-2009“.    

   

  mezinárodní konference „Beyond East and West. Two Decades of Media Transformation after the Fall of Communism“ ve dnech 25. – 27. června 2009 v Budapešti, pořadatel Central European University, se Šimonem Dominikem příspěvek „Foreign Exchange as a Barrier Against Ideological Influence. The Production of Czechoslovakia´s Most Popular Television Serial The Hospital on the Outskirts“.

   

  mezinárodní konference „Holocaust Era Assets“ ve dnech 26. – 30. června 2009 v Praze, pořadatelé Vláda ČR, Nadace Forum 2000, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války, Federace židovských obcí v ČR, Památník Terezín, Husitská teologická fakulta UK, příspěvek „Archivní výzkum k problematice zcizených uměleckých předmětů v České republice“.

   

  mezioborová konference „Protektorát v sociokulturních souvislostech“ dne 20. října 2009 v Hradci Králové, pořadatelé katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty a Katedra filozofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové,  příspěvek „Adaptace literárních děl v protektorátní kinematografii“.

   

  mezinárodní konference „Menšiny, multikulturalita, vzdělávání“ dne 19. listopadu 2009 v Praze, pořadatelé Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Ústav pro filozofii a sociologii Lotyšské akademie věd a Univerzity v Rize, moderování konference a vystoupení s příspěvkem „Židé v České republice“. 

   

  mezinárodní konference „Evropský humanista Přemysl Pitter (1895-1976)“ dne 10. června 2010 v Praze, pořadatelé Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, příspěvek „Česko-německo-židovské soužití ve 30. a 40. letech v Československu a možnosti jeho výkladu v současné školní výuce“

   

  mezinárodní konference „Národnostní menšiny a identita“ dne 11. října 2010, pořadatel Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro filozofii a sociologii Lotyšské akademie věd a Univerzity v Rize a Sociologickým ústavem Ruské akademie věd, moderování konference a vystoupení s příspěvkem „Vnímání židovské identity v Československu v průběhu 20. století“.

   

  mezinárodní konference „Národnostní menšiny a integrace cizinců ve 20-ti letech svobody“ dne 12. října 2010, pořadatel Magistrát hl. města Prahy ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, moderování konference. 

   

  mezinárodní konference organizace ICOM (International Council of Museums) „22nd General Conference & 25th General Assembly” ve dnech 7.-12. listopadu 2010 v Šanghaji, konferenční příspěvek “Information on emigration to Shanghai in the weekly Židovské listy in 1939-1941” (autor nebyl v Šanghaji přítomen, jeho příspěvek přečetl doc. Vojtěch Blodig).

   

  vědecká konference “Česká novinářka. K postavení a obrazu novinářek v českých médiích” dne 29. září 2011 v Praze, pořadatelé Občanské sdružení Hermés, Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK a Syndikát novinářů ČR, příspěvek “Postava novinářky v současném českém filmu a televizním seriálu” (společně s J. Jirákem).        

   

   

  mezinárodní konference “Diferent Images: Perceptions of Edvard Beneš in Czech and European Contexts” ve dnech 13.-14. října 2011 v Praze, pořadatelé Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Collegium Carolinum München, příspěvek “Das Bild Edvard Benešs im tschechoslowakischen Spielfilm und in den Fernsehserien in den 70er und 80er Jahren”.

   

  mezinárodní konference “Národnostní menšiny, identita, tradice a vzdělávání v evropském kontextu” dne 15. listopadu 2011 v Praze, pořadatelé Ústav pro soudobé dějiny a Ústav filozofie a sociologie Lotyšské akademie věd, moderování konference a příspěvek “Národnostní menšiny a jejich tradice ve vzdělávání a mediální komunikaci”.   

   

  mezinárodní konference “National identity: integrity and diversity in the contemporary Europe” ve dnech 24. a 25. listopadu 2011 v Rize, pořadatel Institute of Philosophy and Sociology/University of Latvia, příspěvek “Perception of the Jewish Identity in Czechoslovak and in the Czech Republic during the 20th Century and at the Beginning of the 21st Century”. 

   

  odborné sympozium “Film a stalinismus” dne 6. prosince 2011 v Praze, pořadatel Ústav pro studium totalitních režimů, příspěvek “Klement Gottwald v československé normalizační kinematografii” (se Šimonem Dominikem)

   

  mezinárodní konference “Kulturní pluralismus a multikultární výchova” ve dnech 22. – 23. května 2012 v Bruntále, pořadatelé Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Ústav filozofie a sociologie Lotyšské univerzity a Lotyšské akademie věd, Ústav sociologie Ruské akademie věd a Muzeum v Bruntále, příspěvek “Židé v českém pohraničí ve 20. století”.

   

  mezinárodní workshop “Zobrazení šoa v literatuře, divadle a filmu ve střední Evropě: v 70. a 80. letech 20. století” ve dne 21. – 22. června 2012 v Praze, pořadatelé Pražské centrum židovských studií FF UK a Ústav pro českou literaturu AV ČR, příspěvek “Rodáci (Die Landsleute) – eine kommunistische TV-serie mit der Nebensfigur eines Juden”.

   

  mezinárodní konference”The integration models of ethnic minorities in the Eastern and Central European countries after 1991” ve dnech 3. a 4. října v Rize, organizátoři Institute of Philosophy and Sociology/University of Latvia nad Friedrich-Ebert-Stiftung, příspěvek “The situation and problems of Jews in the Czech Republic 1990-2012”.

   

  mezinárodní odborný seminář “Kulturní pluralismus a multikulturní výchova II” dne 17. října 2012 v Chomutově, pořadatelé Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvek “Židé v české společnosti a Chomutovsko”.     

   

  odborné sympozium “Normalizace v televizní a filmové tvorbě” dne 3. prosince 2012 v Praze, pořadatel Ústav pro studium totalitních režimů, příspěvek “Charta 77 v současné hrané televizní tvorbě”.

   

  odborná konference “Společnost a kultura v českých zemích 1939-1949” ve dnech 7. a 8. prosince 2012 v Praze, pořadatel Historické muzeum Národního muzea, příspěvek “Proměny českých médií v letech 1945-1948 (tisk, rozhlas, kinematografie)    

   

  mezinárodní konference “Rok 1953 v Československu” ve dnech 17. a 18. dubna 2013 v Českých Budějovicích, pořadatelé Ústav pro studium totalitních režimů a Jihočeské muzeum, příspěvek “Činnost židovských náboženských obcí na počátku 50. let”

   

  odborná historická konference “ ´Naše měna je pevná´. Šedesát let od první protikomunistické vzpoury v Československu” ve dnech 31. května a 1. června 2013 v Plzni, pořadatel katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, příspěvek “Porovnání obrazu měnové reformy v českém tisku v letech 1945 a 1953”.

   

  mezinárodní konference “Paměť – historické vědomí – marginalizace – identita”, pořadatelé Fakulta humanitních studií UK a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, příspěvek “Úloha médií při utváření historického vědomí. Situace v České republice od roku 1993 do současnosti” a moderování panelu. 

   

  mezinárodní konference “Autor – vize – meze – televize” ve dnech 9. a 10. října v Praze a 29. listopadu 2013 v Bratislavě, pořadatelé Literární akademie, VŠMU Bratislava a Česká televize, příspěvek “Vývoj českého televizního seriálu po roce 1989”.

   

  mezinárodní konference “Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky” dne 17. října 2013 v Praze, pořadatel Pražské centrum židovských studií FF UK, příspěvek “Antisemitismus v českém denním tisku v období druhé republiky”.   

   

  mezinárodní konference “Rozhlas a politika rozhlasového vysílání v Československu a v Protektorátu Čechy a Morava 1938-1945” ve dnech 28. – 30. listopadu 2013 v Praze, pořadatelé Adalbert Stifter Verein, Goethe-Institut Praha, Katedra mediálních studií FSV UK, Ústav germánských studií FF UK, moderování panelu 

   

  mezinárodní conference “Československo v letech 1954-1962” ve dnech 21. a 22. května 2014 v Českých Budějovicích, pořadatelé Ústav pro stadium totalitních režimů a Jihočeské museum v Českých Budějovicích, příspěvek “Pronikání židovské tematiky do československé kinematografie na přelomu 50. a 60. let”.

   

  XXIV. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy. “Každodenní život v Československu 1945/1948-1989” ve dnech 21. a 22. srpna 2014 v Liberci, pořadatelé katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické university, Vzdělávací nadace Jana Husa, Ústav pro stadium totalitních režimů, příspěvek “Média jako fenomén formující každodenní život”.

   

  Mezinárodní vědecké kolokvium “Národnostní menšiny v Lotyšsku, Ruské federacy a České republice” dne 8. října 2014 v Praze, pořadatelé Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Dům národnostních menšin, příspěvek “Židé, paměť a historie v Československu v letech 1945-1989”.

   

  Mezinárodní workshop “Děti, mládež a moderní media” dne 12. listopadu 2014 v Opavě, pořadatel Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, příspěvek “ Televizní seriály o dětech a mládeži z 80. let”.  

  Konference “Film a televize v době tzv. přestavby” dne 4. prosince 2014 v Praze, pořadatel Ústav pro stadium totalitních režimů, příspěvek “Seriály Československé televize v období přestavby”

   

  Konference “Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století” dne 5. prosince 2014 v Praze, pořadatel Národní museum, příspěvek “Program Československé televize v 80. letech”.    

   

 • Granty :

  1996-1998, grantový projekt „Židé a česká společnost 1938-1941“. Řešitelka Helena Krejčová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Grantová agentura AV ČR, č. A 9063602/1996.

   1999-2002, grantový projekt „Židovská problematika a antisemitismus ve světle retribučních soudů 1945-1948“. Řešitelé Mečislav Borák (Slezské zemské muzeum), Helena Krejčová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Grantová agentura AV ČR, č. A 9063902/1999.

   

  2001 – 2003, grantový projekt „Dějiny českých médií v datech“. Řešitelka Barbara Köpplová (Fakulta sociálních věd UK). Grant MŠMT – program Posílení výzkumu na vysokých školách VS 96 128).

   

  2006 – 2008, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“ (realizován na základě usnesení Vlády ČR č. 1081 ze dne 24. srpna 2005). 

   

  2002 – 2011, výzkumný projekt Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, financováno Vládou ČR. 

   

  2005 – 2011, Fakulta sociálních věd UK, výzkumný záměr „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika 2005 – 2010“, člen týmu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky - projekt „Postavení a role médií v české společnosti a EU“, s Irenou Reifovou práce na úkolu „Příběhy na pokračování: artikulace dobových témat a hodnot formou televizních seriálových narací v letech 1959-2005“. Od 1. června 2010 v rámci VZ dílčí řešitel projektu IKSŽ „Postavení a role médií v české společnosti a EU“.  

  2009 grantový projekt “Porozumění. Česká republika a národnostní menšiny v multikulturním vzdělávání”, řešitelka dr. Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), financováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

  2010 grantový projekt “Národnostní menšiny, kulturní pluralismus a multikulturalismus v ČR”, řešitelka dr. Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), financováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 

  2011 grantový projekt “Národnostní menšiny, tradice a vzdělávání v evropském kontextu”, řešitelka dr. Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), financováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 

   

  2012 – 2014, Grantová agentura ČR, standardní badatelský projekt P410/12/2290 „Česká média v letech 1945-1948“, hlavní řešitel (spoluřešitelé B. Köpplová, J. Cebe – Fakulta sociálních věd UK) 

   

  2014, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, projekt „Národnostní menšiny, multikulturní výchova a lidská práva“ (MŠMT-33220/2013-40), Ústav pro soudobé dějiny, hlavní řešitel dr. Helena Nosková.

   

 • Výuka :

  Výuka v rámci studijního programu Mediální a komunikační studia:

  Bakalářské předměty: Novodobá historie médií, Dějiny a současnost masových médií III, Bakalářský diplomový seminář, Bakalářský státnicový seminář

   

  Magisterské předměty: Vývoj televizního vysílání v českých zemích, Vývoj a postavení médií v moderní společnosti I a II, Čtení textů ke studiu médií, Média a kultura, Diplomový seminář, Státnicový seminář

   

  Doktorandské předměty:

  Doktorský seminář III – historická dílna, Vývoj médií a jejich studia v 19. a 20. století

   

  Univerzita 3. věku – Český hraný film 

   

  V současnosti školitel 6 doktorandů a konzultant 18 bakalářských a magisterských diplomových prací.   

   

 • Ostatní :

  od června 2007 člen oborové rady Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK

 • Ke stažení :PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.Petr Bednařík


Oblast odborného zájmu : historie médií ve 20. století

KontaktŽivotopis

Vzdělání

 

2003 Fakulta sociálních věd UK, absolvování doktorského studia oboru Mediální studia

2000 Fakulta sociálních věd UK, absolvování rigorózních zkoušek na oboru Mediální studia

1999 Filozofická fakulta UK, absolvování magisterského studia oboru Filmová věda

1997 Fakulta sociálních věd UK, absolvování magisterského studia oboru Masová komunikace

1994 Fakulta sociálních věd UK, absolvování bakalářského studia oboru Žurnalistika

 

Zaměstnání

: od ledna 1996 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, oddělení židovských studií, zapojen do grantového projektu “Židé a česká společnost 1938-1941”.

: leden  1999 - prosinec 2001 stipendista Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, oddělení židovských studií, účast na grantovém projektu “Židovská problematika a antisemitismus ve světle retribučních soudů 1945-1948”.

: od 1. dubna 2001 – dosud odborný asistent na Fakultě sociálních věd UK - Institut komunikačních studií a žurnalistiky, katedra mediálních studií (od 1. ledna 2011 na plný úvazek, do té doby na úvazek 0,9). Od 1. března 2011 vedoucí katedry mediálních studií.    

: od 1. ledna 2002 do 31. března 2003 odborný pracovník na plný úvazek v Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při  Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

 -                      : od 1. dubna 2003 vědecký pracovník na plný úvazek (od 1. září 2008 na poloviční úvazek) v oddělení židovských studií, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR   

: od 1. ledna 2009 vědecký pracovník na poloviční úvazek, Centrum pro studium menšin, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

 

Členství v profesních organizacích

<!--[if gte mso 9]>Normal0