PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jan Cebe


Oblast odborného zájmu : dějiny komunikace a médií

Kontakt

 • E-mail: cebe@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 2147483647
 • Místnost: H118
 • Konzultace: http://terms.fsv.cuni.cz/


Životopis

Vzdělání

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

ECREA

IAMCR

 • Publikace :

  BEDNAŘÍK, Petr - CEBE, Jan - JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka - SEKERA, Martin. Česká média v proměnách 20. století. 1. vyd. Praha: Národní muzeum ; Fakulta sociálních věd UK, 2008. ISBN 978-80-7036-264-8.

  BEDNAŘÍK, Petr - CEBE, Jan. Řízení českých médií v letech 1945-1948. In: SEKERA, M., ed. Sborník Národního muzea v Praze. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2006, s. 32-36. ISBN

  BEDNAŘÍK, Petr - CEBE, Jan. Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950.Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1-4, s. 53-56. ISSN 0036-5351.

  CEBE, Jan - KONČELÍK, Jakub. Novinářský aktivismus : protektorátní kolaborantská žurnalistika a její hlavní představitelé z řad šéfredaktorů českého legálního tisku. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1-4, s. 39-48. ISSN 0036-5351.

  CEBE, Jan - SUK, Pavel. Kalendárium mediálních událostí. In: Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 104-130. ISBN 978-80-246-1632-2.

  CEBE, Jan. Vladimír Krychtálek - osud neslavně slavného novináře. In: GROMAN, M. - KARFÍK, V., ed. Ztraceni v davu. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2005, s. 101-149. ISBN 80-86732-73-8.

  CEBE, Jan. Exkurz do historie českých výstav o médiích. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2006, roč. 51, č. 1-4, s. 14 -19. ISSN 0036-5351.

  CEBE, Jan. Cesta novinářské organizace k „Pražskému jaru“. In: Česká média a česká společnost v 60. letech. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008, s. 24-29. ISBN 978-80-86212-94-4.

  CEBE, Jan. Národní svaz novinářů 1939-1945 : činnost novinářské organizace během okupace a její reflexe v období poválečném. In: Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 37-54. ISBN 978-80-246-1632-2.

  CEBE, Jan. Obnovení mezinárodních aktivit novinářské organizace po II. světové válce : Sjezd Mezinárodní organizace novinářů v Praze. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2010, roč. 55, č. 3-4, s. 31-36. ISSN 0036-5351.

  CEBE, Jan. Slovenský nacionalismus pohledem českých médií. In: Magál, S. - Matúš, J. - Solík, M., ed. K problémom mediálnej komunkácie II. 1. vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010, s. 253-260. ISBN 978-80-8105-188-3.

  CEBE, Jan. Svoboda médií. In: Dějiny, film a lidská práva . 1. vyd. Praha: Člověk v tísni, 2010, s. 173-187. ISBN

  CEBE, Jan. Rudá Marie aneb se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. In: Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1. vyd. Praha: Portál, 2011, s. 71-82. ISBN 978-80-262-0056-7.

  CEBE, Jan. Účast Svazu na vytváření poválečné mediální legislativy. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2011, roč. 56, č. 3-4, s. 37-44. ISSN 0036-5351.

  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - CEBE, Jan - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka - BEDNAŘÍK, Petr. Zlaté časy médií. Hospodářské noviny : zvláštní vydání k výstavě Národního muzea Zlaté časy médií. 2005, roč. 49, č. 24. 11. 2005, s. 1-8. ISSN 0862-9587.

  KONČELÍK, Jakub - CEBE, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka - NEČAS, Vlastimil. Press regulation between 1939 and 1945 : analysis of protectorate press meetings. Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 4, s. 442-462. ISSN 1801-9978.

  KONČELÍK, Jakub - CEBE, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - NEČAS, Vlastimil - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Řízení tisku v letech 1939–1945 : analýza protektorátních tiskových porad. Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 3, s. 272-291. ISSN 1801-9978.

  KÖPPLOVÁ, Barbara - CEBE, Jan. Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii. In:Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006, 160 s.. ISBN 80-86732-98-3.

  KÖPPLOVÁ, Barbara - JIRÁK, Jan - ŠÁDOVÁ, Eva - CEBE, Jan - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007. ISBN 978-80-86732-96-1.

  CEBE, Jan. Úloha novinářské organizace v únorových událostech roku 1948. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2011. 28 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-020. ISSN 1801-5999.

   

 • Konference :

  Sheffield 2010

  ATINER Athens 2011

  IAMCR Durban 2012

  IAMCR Dublin 2013

  IAMCR Montreal 2015

  ECREA Prague 2016

 • Granty :

  MSM0021620841 výzkumný záměr FSV UK  Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika; výzkumný úkol Medializace veřejného života a rozhodování  

  GA409/06/0303 Český tisk v době Protektorátu Čechy a Morava 

  GAČR P410/12/2290 Česká media v letech 1945–1948.

 • Výuka :

  JJB001Dějiny a současnost masových médií I

  JJM114Dějiny světových médií

  JJM318Kapitoly z dějin médií

  JJM327Vybrané otázky z dějin médií

  JJM251Vývoj a postavení médií v moderní společnosti

  JJM202Vývoj a postavení médií v moderní společnosti

  JJM228Vývoj komunikačních technologií

  JJM160Vývoj médií I

  JJM152Vývojové trendy moderních médií

   

 • Ostatní :
 • Ke stažení :PhDr. Jan Cebe, Ph.D.Jan Cebe


Oblast odborného zájmu : dějiny komunikace a médií

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

ECREA

IAMCR