prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jan Jirák


Oblast odborného zájmu : mediální výchova, žurnalistika, teorie mediální komunikace

Kontakt

 • E-mail: jirak@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222112261
 • Místnost: H105
 • Konzultace: úterý 11:00-12:10, H105


Životopis

Vzdělání

2004-2006                     Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, doktorské studium Mediálních studií, 6. 12. 2006 obhajoba práce Masová média a česká společnost: Masová média jako problém posttransformační společnosti (Ph.D.)

1982-1984                     Karlova univerzita, Filozofická fakulta, katedra překladatelství a tlumočnictví, studijní pobyt

1982                              Karlova univerzita, Filozofická fakulta, katedra anglistiky, obor anglický jazyk a literatura, doktor filozofie (PhDr.)

1977-1982                     Karlova univerzita, Filozofická fakulta, obory Český jazyk a literatura a Anglický jazyk a literatura

Zaměstnání

2011-do současnosti   Metropolitní univerzita Praha: vedoucí katedry mediálních studií

1998-2013  New York University v Praze adjunct professor,      

1997-2000  člen a předseda Rady České televize

1993-do současnosti   Fakulta sociálních věd UK: katedra mediálních studií

1990-1993  Fakulta sociálních věd UK: vedoucí katedry, katedra jazyků

1984-1990  Fakulta žurnalistiky UK: katedra periodického tisku (odborný asistent pro obor Současný český jazyk)

Členství v profesních organizacích

2011-2012   člen CSSS European Science Foundation

2008-2013   člen panelu 404 GAČR

2005-2007    předseda oborové komise sociálních věd GAČR

2005-2013    člen podoborové komise/panelu sociologie GAČR

2005-do současnosti   člen redakční rady International Journal of Media and Cultural Politics

2004-2014   člen vědecké rady MU FSS

2004-do současnosti   člen redakční rady European Journal of Communication

2001-2010                  člen pracovní skupiny pro sociální vědy Akreditační komise MŠMT

2000-2013   člen vědecké rady UK FSV

 • Publikace :

  A. Monografie (a editorství sborníků)
  BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara: Dějiny českých médií. Praha: Grada 2011, 439 s., ISBN 978-80-2473-028-8
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim (ed.). Česká novinářka. 1. vyd. Praha : Portál, 2011. 168 s. ISBN 978-80-262-0056-7
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3.
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa (ed.). Média dvacet let poté. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. 383 s. ISBN 978-80-7367-446-5.
  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim (ed.). Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha : Radioservis, 2008. 152 s. ISBN 978-80-86212-58-6.
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Média a společnost . Praha: Portál 2003, 206 s. (podíl 50%), ISBN 80-7178-697-7
  JIRÁK, Jan a ŘÍCHOVÁ, Blanka (eds.): Politická  komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, 164 s. (podíl 40%, autor a editor), ISBN 80-246-0182-6
  JIRÁK, Jan a NEKVAPIL, Jiří a  ŠOLTYS, Otakar et al:  Jazyk ve společenském kontextu. Praha: Karolinum, 1993, 1996, 102 s. (podíl 35 %, editor, autor a spoluautor: autor kapitol Jazyk informace a jazyk názoru, Neverbální komunikace, Rétorika, Masová komunikace a Sociální komunikace, spoluautor kapitol Teorie komunikace a morfologie, s O. ŠOLTYSEM), ISBN 80-7184-210-9

  B.Kapitoly v monografiích
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Two Decades of Free media in the Czech Republic: So What? Remarks on the Discourse of Post-1989 Media Transformation. In:Gross, Peter, Jakubowicz, Karol (eds.): Media Transformations in the Post-Communist World. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth (UK): Lexington Books, 2013, ISBN 978-0-7391-7494-4
  JIRÁK, Jan: Marshall McLuhan stoletý. In: McLuhan, Marshall: Jak rozumět médiím. Praha: Mladá fronta 2011 (doslov), s. 379-385, ISBN 978-80-204-2409-9
  JIRÁK, Jan: The popularisation of Media Studies as a Factor in media Literacy. In:Critical Perspectives on the European Mediasphere. 1. vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences: Založba FDV 2011, s. 255-262
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. The Czech journalism education landscape. In European journalism education. 1. vyd. Bristol : Intellect, 2009, s. 383-392. ISBN 978-1-84150-235-9.
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Die Massenmedien und die tschechische Gesellschaft der 1990er Jahre : Verlauf und Ergebnisse des Transformationsprozesses der tschechisches Medien. In Tschechien und Österreich nad dem Ende des kalten Krieges. 1. vyd. Ústí nad Labem : Kristina Kaiserová-albis international, 2009, s. 425-442. ISBN 978-80-86971-91-9.
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Ethische und mediale Bildung . In Mutlimedia und ethische Bildung. 1. vyd. Frankfurt am Main: Lang, 2009, s. 613-624. ISBN 978-3-631-59222-9.
  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Média a edukační působení na mládež. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009, s. 493-497. ISBN 978-80-7367-546-2.
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Brave new journalism: the attitudes of Czech journalists towards their own profession. In Dobek-Ostrowska, B. - Glowacki, M. (ed.). Comparing media systems in Central Europe. 1 vyd. Wroclaw : Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008, s. 197-206. ISBN 978-83-229-2937-7.
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Czech Republic: media system. In Donsbach, Wolfgang. International Encyclopedia of Communication. Volume III. 1. vyd. Oxford : Blackwell Publishing, 2008, s. 1162-1164. ISBN 978-1-4051-3199-5.
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Communication as an Academic Field: Eastern Europe and Russia. In: Donsbach, W. (ed.): The International Encyclopedia of Communication, vol. II, Oxford: Blackwell Publishing, 2008, s. 609-614, ISBN 978-1-4051-3199-5
  KÖPPLOVÁ, Barbara - JIRÁK, Jan - ŠÁDOVÁ, Eva - CEBE, Jan - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2007. 159 s. + XVI s. obr. příl. ISBN 978-80-86732-96-1.
  JIRÁK Jan a ŠOLTYS, Otakar: Political Advertising in „New“ Democracy: The Czech Republic. In: Kaid, L. L. – Holtz-Bacha, Ch. (eds.): The Sage Handbook of Political Advertising. Tousands Oak, London, New Delhi: Sage 2006, s. 377-387, ISBN 1-4129-1795-6
  JIRÁK, Jan:     Czech Republic. In: Volkmer, I. News in Public Memory (An International Study of Media Memories Across Generations. New York, Bern, Berlin: Peter Lang, 2006, s. 53-68, ISBN 0-8204-6194-6
  JIRÁK, Jan:      Masová média a česká společnost. In: 10 let v českých médiích. Praha: Portál, 2005, s. 9-22, ISBN 80-7178-925-9
  JIRÁK, Jan:     Reality show, nebo Show Reality?. In: Rohál, R.-Tychtl, P.: To každopádně. Realita, nebo show? Praha: Petr Tychtl: Nakladatelství XYZ, 2005, s. 161-170, ISBN 80-86864-46-4
  JIRÁK, Jan a  ŘÍCHOVÁ, Blanka: Politická komunikace a média. In: JIRÁK, Jan a ŘÍCHOVÁ, Blanka (eds.): Politická  komunikace a média. Praha: Karolinum,  2000, s. 5-23, ISBN 80-246-0182-6
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Fakulta sociálních věd.  In: Dějiny Univerzity Karlovy IV. Praha: Karolinum, 1998. s. 533-542, ISBN 80-7184-539-6
  JIRÁK, Jan and KÖPPLOVÁ, Barbara: Czech Print Media in  Transition. In: Bruun, M. (ed.): Media and Democracy.  Oslo: University of Oslo Press, 1996.s. 123-133, ISBN 82-570-6088-7
  JIRÁK, Jan and KÖPPLOVÁ, Barbara: Changes in the structure  of Czech Mass Media. In: Media 95 - Experience and  Expectations Five Years After. Praha: Karolinum, 1996. S 80-88, ISBN 80-7066-549-1
  JIRÁK Jan and KÖPPLOVÁ, Barbara and KAPLAN, Frank: Major Trends in Czech Mass Media after November 1989. In: Hester, A. - White, K. (eds.): Creating a Free Press in Eastern Europe. Athens, Georiga: The University of Georgia, 1993. s.193-230 (autorský podíl 35 %)
  JIRÁK Jan and KAPLAN, Frank and ŠMÍD, Milan: The Broadcasting Law: First Step in Defining a Media Policy for the Czech Republic. In: Hester, A. - White, K. (eds.): Creating a Free Press in Eastern Europe. Athens, Georiga: The University of Georgia, 1993. s.193-230 (autorský podíl 15 %)
  JIRÁK, Jan a ŠOLTYS, Otakar: Volební diskurz. In: (kol.):  Volby. Praha: Egem, 1993. s. 50-52, ISBN 80-85395-30
  JIRÁK, Jan a ŠOLTYS, Otakar: Videoklipy. In: (kol.):  Volby. Praha: Egem, 1993. s.68-79, ISBN 80-85395-30
  JIRÁK, Jan a ŠOLTYS, Otakar: Zobrazení česko-slovenských  vztahů v tisku v období 17.11.1989 až 31.12. 1991. In:  Gál, Fedor a kol.: Dnešní krize česko-slovenských vztahů.  Praha: Slon, 1992. s.40-67, ISBN 80-901059-4-7


  C Články
  C2  články v zahraničních recenzovaných časopisech
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Bohemia  Journalistik und Medienwissenschaften in Tschechien. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kunst der böhmischen Länder 1/2011, s. 41-68  ISSN 0523-8587
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: The reality show called democratization: transformation of the Czech media after 1989. Global Media Journal. 2008, roč. 4, č. 1 (Spring), s. 7-23. ISSN 1550-7521.
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Der Prager TV-Streik und die Auseinandersetzung um das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Tschechischen Republik. In: Tele visionen – historiografien des fernsehen. Vídeň: Turia+Kant 2001. s.136-143, ISSN 1016-765 X
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Wandlungen der tschechischen Medienlandschaft (1993-2003). Medien und Zeit, 2/2004, 4-9, ISSN 0259-7446

  C3 statě v českých recenzovaných časopisech
  JIRÁK, Jan:    Vzdělávání novinářů v epoše radikální změny. Mediální studia 1/2010, s. 101-103, ISSN 1801-9978
  JIRÁK Jan:    Diskuse o užívání spisovné češtiny z hlediska medializace veřejné a soukromé komunikace. Naše řeč LXXXIX/březen 2006, s. 15-21, ISSN 1211-4413
  JIRÁK, Jan:     Masová média jako předmět odborného zájmu. In: Acta Musei Nationalis Pragae, Řada C – Literární historie, Svazek LI (2006), číslo 1–4, ISSN 0036-5351, s. 2-7
  JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: K vývoji novinářského povolání. In: Acta Musei Nationalis Pragae, Řada C – Literární historie, Svazek LI (2006), číslo 1–4, ISSN 0036-5351, s. 19-27
  JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: K periodizaci vývoje médií. In: Acta Musei Nationalis Pragae, Řada C – Literární historie, Svazek LI (2006), číslo 1–4, ISSN 0036-5351, s. 27-32
  JIRÁK, Jan, VOLEK, Jaromír a KÖPPLOVÁ, Barbara: Mediální studia: východiska a výzvy. Mediální studia I/2006, s. 8-20, ISSN1801-9978
  JIRÁK, Jan a VOLEK, Jaromír: Vybrané atributy profesního sebepojetí českých novinářů. Mediální studia I/2006, s. 21-38, ISSN1801-9978
  JIRÁK Jan:     Násilné obsahy v médiích – významné téma výchovy k životu s médii. Společenskovědní předměty, červen 2005, roč. IV,, s. 3-6, ISSN 1214-6811
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Kontury vývoje vzdělávání českých novinářů. Dějiny a společnost,1996, 5.  s.10n.
  JIRÁK, Jan a ŠOLTYS, Otakar: Televize jako zdroj představ  o komunikačním chování. S-Obzor, 1993, roč. 2, č. 2, s.16-24, ISSN 1210-6089

  C4 statě v recenzovaných sbornících
  BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan: Postava novinářky v současném českém filmu a televizním seriálu. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim (ed.). Česká novinářka. 1. Praha : Portál, 2011. s. 83-95 ISBN 978-80-262-0056-7
  JIRÁK, Jan: Podmínky a limity zvyšování mediální gramotnosti v českém prostředí. In: Mašek, J.-Sloboda, Z.-Zikmundová V.: Mediální pedagogika v teorii a praxi. Fakulta pedagogická ZČU 2010, s. 12-16, ISBN 978-80-7043-851-0
  JIRÁK, Jan. The media dreams of modern times. In Hoffnung in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik in Tschechien und Deutschland : Konferenz im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Karls- und der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf vom 11. - 12. Mai 2007. 1. vyd. Essen : Klartext, 2009, s. 97-108. ISBN 978-3-8375-0160-5.
  WOLÁK, Radim - JIRÁK, Jan. Mediální výchova v ČR - rok poté. In SVOBODOVÁ, B. - VIŠŇOVSKÝ, J. (ed.). Quo vadis mass media : zborník z doktorandskej konferencie. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009, s. 564-574. ISBN 978-80-8105-123-4.
  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Mediální gramotnost jako dimenze současného člověka. In Jirák, J. - Wolák, R. (ed.). Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha : Radioservis, 2008, s. 6-11. ISBN 978-80-86212-58-6.
  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Východiska a témata mediální výchovy. In Kapounová, Jana (ed.). Soft kompetence v informační společnosti. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s. 40-52. ISBN 978-80-7368-513-3.
  JIRÁK, Jan. Jak se dělají novináří aneb K pojetí studia žurnalistiky. In FORET, M. - LAPČÍK, M. - ORSÁG, P. (ed.). Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 329-336. ISBN 978-80-224-2023-3.
  KÖPPLOVÁ, Barbara - JIRÁK, Jan. Předmluva: Vzpomínky vykořeněné generace na doby smutné i veselé. In Almanach českých novinářů 1989-2008. 1. vyd. Praha : Libri, 2008, s. 9-16. ISBN 978-80-7277-356-5.
  JIRÁK, Jan a WOLÁK, Radim: Východiska a témata mediální výchovy. In: Kapounová, J. (ed.):Soft kompetence v informační společnosti. Ostrava: OU a VŠB-TU, s. 40-51, ISBN978-80-7368-513-3
  JIRÁK, Jan:    Násilí a logika mediálního byznysu. In: Média a násilí. Praha: Corona 2005, ISBN 80-903363-5-3
  JIRÁK, Jan:    Mediální gramotnost jako kompetence svého druhu. In: Dopita, M.-Staněk, A. (eds.): Výchova k demokratického občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, S.177-186
  JIRÁK, Jan:     Czech Media: Social and Political Context. In: Přednášky z XLVI. běhu Letní školy slovanských studií. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2003,  s. 233-238, ISBN 80-7308-048-6
  JIRÁK, Jan     Základní půdorys mediální gramotnosti. In HRACHOVCOVÁ, M. - STANĚK, A. (eds.). Občanská výchova v globalizující se společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. s. 71-77. ISBN 80-2440-475-3
  JIRÁK, Jan:    Média a moc. In: Média a moc. Praha:  Votobia, 2000. s. 52-58, ISBN 80-7220-085-2
  JIRÁK, Jan:     Nezávislost médií a její úskalí. In:  Ekonomika, právo a politika. Praha: Centrum pro  ekonomiku a politiku, 2000. s. 31-33, ISBN 80-902795-2-X
  JIRÁK, Jan:     Kontrola médií veřejné služby jako interpretační problém. In: Česká televize: věc veřejná. Praha: Česká televize, 2000. s. 95-100, ISBN 80-85005-31-X
  JIRÁK, Jan:     Představy o fungování médií a česká společnost 90. let. In: Společnost v přerodu. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. s. 105-115, ISBN 80-86495-01-9
  JIRÁK, Jan a ŠOLTYS, Otakar: Informovanost občanů o veřejné politice. In: Občané a centrální politické rozhodování. In: Praha: UK FSV, ISS, KVSP, 1999. s. 122-128 (autorský podíl 50%)
  JIRÁK, Jan:     O mužských a ženských rolích v televizním  zpravodajství. In: (kol.): Žena a muž v médiích. Praha:  Nadace Gender Studies, 1998. s. 28-31, ISBN 80-902367-2-3
  JIRÁK, Jan:     Media Accountability: Unknown Concept?  In: Organizing Media Accountability. Maastricht: EJC, 1997. s. 43-49
  JIRÁK, Jan a ŠOLTYS, Otakar: Masová média a veřejná politika: úloha mediálního systému v rozhodovacích procesech. In: Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice v České republice. Praha: UK FSV, ISS, KVSP, 1997. s. 151-160 (autorský podíl 50%)

  D Učebnice a učební texty
  JIRÁK, Jan - MIČIENKA, Marek. Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 2007. 298 s. ISBN 978-80-7367-315-4.
  JIRÁK, Jan - DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Média a politika. In Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 2007, s. 179-182. ISBN 978-80-7367-315-4.
  JIRÁK, Jan - TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. In Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 2007, s. 49-52. ISBN 978-80-7367-315-4.
  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Regulace a autoregulace médií. In Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 2007, s. 107-110. ISBN 978-80-7367-315-4.
  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Stereotypy v médiích. In Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 2007, s. 75-78. ISBN 978-80-7367-315-4.
  JIRÁK, Jan. Masová média. In Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 2007, s. 17-24. ISBN 978-80-7367-315-4.
  MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol: Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech 2006, 218 s., ISBN 80-239-6762-2 (autor a editor 50% podíl, viz autorský podíl na dalších 5 odkazech)
  JIRÁK, J., MIČIENKA, M:     Proč rozumět médiím. In: MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol: Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech 2006, 218 s., ISBN 80-239-6762-2, s. 11-20
  JIRÁK, J.:     Média zvaná masová. In: MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol: Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech 2006, 218 s., ISBN 80-239-6762-2, s. 21-46
  JIRÁK, J., WOLÁK, R.: Stereotypy v médiích. In: MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol: Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech 2006, 218 s., ISBN 80-239-6762-2, s. 69-88
  JIRÁK, J., WOLÁK, R.: Regulace a autoregulace médií. In: MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol: Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech 2006, 218 s., ISBN 80-239-6762-2, s. 89-104
  DVOŘÁKOVÁ, V., JIRÁK, J.: Média a politika. In: MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol: Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech 2006, 218 s., ISBN 80-239-6762-2, s. 143-166
  BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. 387 s. (podíl 50%), ISBN 80-85947-67-9
  JIRÁK, Jan:     Komentovaná antologie textů k dějinám  rétoriky. Praha: Karolinum, 1988 (56 s.)

  E  Analýzy
  JIRÁK, Jan - DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin : závěrečná zpráva o řešení projektu. Praha : MK ČR, 2009. 83 s. Dostupná z WWW: http:www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/Koncepce-klasifikace-audiovizualnich-produktu-podle-vekovych-skupin---Zaverecna-zprava-o-reeni-p.pdf
  JIRÁK, Jan - Bednařík, P. - Pittermann, J. - Wolák, R. Rozbor vysílání pořadu „VyVolení 2“ z hlediska významu a hodnot, které nabízí publiku. Praha: Centrum pro mediální studia CEMES, 2006
  JIRÁK, Jan:     Rámcový vzdělávací program pro střední školství Mediální výchova. Průřezové téma (pro Výzkumný ústav pedagogický). Praha: CEMES, 2001
  JIRÁK, Jan:     Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Mediální výchova. Průřezové téma (pro Výzkumný ústav pedagogický). Praha: CEMES, 2000
  JIRÁK, Jan:     Analýza pořadu ČRo 1 „Čteme z českého tisku“. Praha: Centrum pro mediální studia CEMES, 2000
  JIRÁK, Jan:     Analýza zpravodajských kvalit hlavní  zpravodajské relace České televize. Praha: Centrum pro  mediální studia CEMES, 1996
  JIRÁK, Jan:     Analýza zpravodajských pořadů českého  rozhlasu. Praha: Centrum pro mediální  studia CEMES, 1997
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara: Koncepční východiska  k řešení otázky televizního vysílání pro děti. Praha: Centrum pro mediální studia CEMES, 1997
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara: Děti a média: Česká  periodika pro děti a mládež. Děti a televize. Praha: Centrum pro mediální  studia CEMES, 1997. nepublikováno.
  JIRÁK, Jan:     Moderátoři v České televizi.  Praha: katedra masové komunikace FSV UK, 1995  M  Ostatní publikace (výběr)

  M1  Překlady:
  MEYROWITZ, Joshua: Všude a nikde: Vliv elektronických médií na sociální chování. Praha: Karolinum 2006. s. 219-270, ISBN 80-246-0905-3
  THOMPSON, J. B.: Média a modernita. Praha: Karolinum 2004. ISBN: 80-246-0652-6
  CURRAN, James: Nový pohled na masová média a demokracii. In: JIRÁK, Jan and  ŘÍCHOVÁ, Blanka (eds.): Politická  komunikace a média. Praha: Karolinum,  2000, s. 116-163, spoluautor překladu B. Říchová,  ISBN 80-246-0182-6
  KATZ, Elihu:    Dvoustupňový tok komunikace: nejnovější zpráva o hypotéze. In: JIRÁK, Jan and  ŘÍCHOVÁ, Blanka (eds.): Politická  komunikace a média. Praha: Karolinum,  2000, s. 80-98, spoluautor překladu B. Říchová,  ISBN 80-246-0182-6
  MCQUAIL, Denis: Masová média ve veřejném zájmu: hledání rámce norem pro chování médií. In: JIRÁK, Jan and  ŘÍCHOVÁ, Blanka (eds.): Politická  komunikace a média. Praha: Karolinum,  2000, s. 99-115, ISBN 80-246-0182-6
  LOON, H. W. van: Dějiny lidstva. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 411 s., IBSN 80-7106-417-3
  MCQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha:  Portál, 1999. 415 s., podíl 212 s., spoluautor překladu M. Kabát, ISBN 80-7178-200-9
  BERGREEN, Lawrence: Al Capone a jeho doba. Praha: Prostor, 1997, 761 s., ISBN 80-85190-64-8
  DEFLEUR, Melvin - BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra: Teorie masové  komunikace. Praha: Karolinum, 1996. 363 s., podíl 183s., spoluautor překladu Otakar  Šoltys, IBSN 80-7184-099-8

  M2 Ostatní odborné
  JIRÁK, Jan:     Předmluva k českému vydání. In: McQuail, D. (1999): Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. s. 15-20, ISBN 80-7178-200-9
  JIRÁK, Jan:     heslo Komunikace sociální („Jir“). Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. 510-511,  ISBN 80-7184-311-3

  M3 Popularizační práce, příspěvky do profesně odborného tisku, články v tisku pro širokou veřejnost
  JIRÁK Jan:    Digitální vysílání: nové nastavení pravidel. Strategie 12/45, příloha Média 2005, s. 4, ISSN 1210-3756
  JIRÁK Jan:    České deníky a časopisy: Na mediální frontě klid. Strategie 12/45, příloha Média 2005, s. 4, ISSN 1210-3756
  JIRÁK, Jan:     Mediální gramotnost patří ke všeobecnému  vzdělání. Lidové noviny (Média a komunikace), 11. 6. 1999.
  JIRÁK, Jan:     Ještě jednou o médiích, nezávislosti  a odpovědnosti. Kmit, 1999, červen. s. 4-5
  JIRÁK, Jan:          Jaká mají být svobodná média. Přítomnost, 1999, červen.
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Děti a média - složitý  vztah. Kmit, 1998, leden. s. 32-36
  JIRÁK, Jan:         O nezávislosti a odpovědnosti. Kmit, 1998, duben. s. 3-4
  JIRÁK, Jan:         Můžeme věřit zpravodajství? Kmit, 1998, červenec, s. 24-27
  JIRÁK, Jan:       O nadvládě médií. Kmit, 1998, prosinec. s. 3-4
  JIRÁK, Jan:       O české "bačkorové kultuře". Strategie,  1998 příloha Média 98.
  JIRÁK, Jan a KUCHAŘ, P.: Mediální výchova čili O jedné  díře v našem všeobecném vzdělávání. Kmit, 1997, 12s. 17-19
  JIRÁK, Jan:     Nová média - nová žurnalistika: mutace,  nebo zánik? Kmit, 1997, 12. s. 35-37
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Jachtař a jeho CNN. Kmit, 1996, 8,  s. 10-13
  JIRÁK, Jan:     Média a násilí: Myjeme si duši rukama od  krve? Kmit,1996, 10. s. 22-23
  JIRÁK, Jan:          Násilníci, média, cenzoři a my všichni.  Kmit, 1996, 10. s. 31-32
  JIRÁK, Jan:        Hoře z konzumu. Prostor, 1996, 32. s. 57-62
  JIRÁK, Jan a KRUML, M.: Svět jako zábava. Kmit, 1996, 11, s. 24-30
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Občan Berlusconi. Kmit,  1995/1996, 7. s. 11-13
  JIRÁK, Jan a  KÖPPLOVÁ, Barbara: Jména a právo na soukromí.  Kmit, 1995, 6. s. 22-24
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Marshall McLuhan je mrtev.  Ať žije Murdoch! Kmit, 1995, 6. s. 27-32
  JIRÁK, Jan a  ČERNOUŠEK, M.: Televize za vraždy nemůže.  Respekt, 1993, 21

 • Konference :
 • Granty :

  L  Účast na řešení grantů
  2001-2003    GAČR: 403/02/0136 Český novinář - Portrét lidí, kteří pracují v české žurnalistice, a jejich práce, hlavní řešitel (spoluřešitel MU FSS, Jaromír Volek)
  2000-2002    ESF: Changing media Changing Europe (člen steering group)
  1999-2000    FRVŠ: Kurz analýzy výsledků peoplemeterového šetření
  1999    GAUK: Základy mediální výchovy
  1998    GAUK: Základy mediální výchovy
  1993-1995    IMF: Inovace mediálních studií

 • Výuka :

  Úvod do studia komunikace

  Teorie masové a mediální komunikace

  Teorie mediální komunikace

  Média a kultura

  Méedia a společnost

 • Ostatní :
 • Ke stažení :prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.Jan Jirák


Oblast odborného zájmu : mediální výchova, žurnalistika, teorie mediální komunikace

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2004-2006                     Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, doktorské studium Mediálních studií, 6. 12. 2006 obhajoba práce Masová média a česká společnost: Masová média jako problém posttransformační společnosti (Ph.D.)

1982-1984                     Karlova univerzita, Filozofická fakulta, katedra překladatelství a tlumočnictví, studijní pobyt

1982                              Karlova univerzita, Filozofická fakulta, katedra anglistiky, obor anglický jazyk a literatura, doktor filozofie (PhDr.)

1977-1982                     Karlova univerzita, Filozofická fakulta, obory Český jazyk a literatura a Anglický jazyk a literatura

Zaměstnání

2011-do současnosti   Metropolitní univerzita Praha: vedoucí katedry mediálních studií

1998-2013  New York University v Praze adjunct professor,      

1997-2000  člen a předseda Rady České televize

1993-do současnosti   Fakulta sociálních věd UK: katedra mediálních studií

1990-1993  Fakulta sociálních věd UK: vedoucí katedry, katedra jazyků

1984-1990  Fakulta žurnalistiky UK: katedra periodického tisku (odborný asistent pro obor Současný český jazyk)

Členství v profesních organizacích

2011-2012   člen CSSS European Science Foundation

2008-2013   člen panelu 404 GAČR

2005-2007    předseda oborové komise sociálních věd GAČR

2005-2013    člen podoborové komise/panelu sociologie GAČR

2005-do současnosti   člen redakční rady International Journal of Media and Cultural Politics

2004-2014   člen vědecké rady MU FSS

2004-do současnosti   člen redakční rady European Journal of Communication

2001-2010                  člen pracovní skupiny pro sociální vědy Akreditační komise MŠMT

2000-2013   člen vědecké rady UK FSV