prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (EN)
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (EN)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jan Jirák


Research interest : media education, journalism, media communication theory

Contact

 • E-mail: jirak@fsv.cuni.cz
 • Phone: 222112261
 • Room: H105
 • Consultation : Tuesday 11:00-12:10, H105


CV

Education

Jan Jirák graduated at Charles University, Prague, in 1982 with MA in Czech Language and Literature and English Language and Literature (with linguistic theses on phrase verbs in contemporary English fiction). After finishing the university, he was chosen for one-year scholarship at the Department of Translation and Interpretation, Charles University.  In 2004-2006, he studied PhD study program Media Studies at Charles University, which he finished in 2006 with theses on Mass Media and Czech Society: Mass Media As a Problem of Posttransformation Society.

Job

Professional membership

 • Publications:

  Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

  A. Books (including editor)
  BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara: Dějiny českých médií. Praha: Grada 2011, 439 s., ISBN 978-80-2473-028-8
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim (ed.). Česká novinářka. 1. vyd. Praha : Portál, 2011. 168 s. ISBN 978-80-262-0056-7
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3.
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa (ed.). Média dvacet let poté. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. 383 s. ISBN 978-80-7367-446-5.
  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim (ed.). Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha : Radioservis, 2008. 152 s. ISBN 978-80-86212-58-6.
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Média a společnost . Praha: Portál 2003, 206 s. (podíl 50%), ISBN 80-7178-697-7
  JIRÁK, Jan a ŘÍCHOVÁ, Blanka (eds.): Politická  komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000, 164 s. (podíl 40%, autor a editor), ISBN 80-246-0182-6
  JIRÁK, Jan a NEKVAPIL, Jiří a  ŠOLTYS, Otakar et al:  Jazyk ve společenském kontextu. Praha: Karolinum, 1993, 1996, 102 s. (podíl 35 %, editor, autor a spoluautor: autor kapitol Jazyk informace a jazyk názoru, Neverbální komunikace, Rétorika, Masová komunikace a Sociální komunikace, spoluautor kapitol Teorie komunikace a morfologie, s O. ŠOLTYSEM), ISBN 80-7184-210-9

  B.Book chapters
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Two Decades of Free media in the Czech Republic: So What? Remarks on the Discourse of Post-1989 Media Transformation. In:Gross, Peter, Jakubowicz, Karol (eds.): Media Transformations in the Post-Communist World. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth (UK): Lexington Books, 2013, ISBN 978-0-7391-7494-4
  JIRÁK, Jan: Marshall McLuhan stoletý. In: McLuhan, Marshall: Jak rozumět médiím. Praha: Mladá fronta 2011 (doslov), s. 379-385, ISBN 978-80-204-2409-9
  JIRÁK, Jan: The popularisation of Media Studies as a Factor in media Literacy. In:Critical Perspectives on the European Mediasphere. 1. vyd. Ljubljana: Faculty of Social Sciences: Založba FDV 2011, s. 255-262
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. The Czech journalism education landscape. In European journalism education. 1. vyd. Bristol : Intellect, 2009, s. 383-392. ISBN 978-1-84150-235-9.
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Die Massenmedien und die tschechische Gesellschaft der 1990er Jahre : Verlauf und Ergebnisse des Transformationsprozesses der tschechisches Medien. In Tschechien und Österreich nad dem Ende des kalten Krieges. 1. vyd. Ústí nad Labem : Kristina Kaiserová-albis international, 2009, s. 425-442. ISBN 978-80-86971-91-9.
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Ethische und mediale Bildung . In Mutlimedia und ethische Bildung. 1. vyd. Frankfurt am Main: Lang, 2009, s. 613-624. ISBN 978-3-631-59222-9.
  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Média a edukační působení na mládež. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009, s. 493-497. ISBN 978-80-7367-546-2.
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Brave new journalism: the attitudes of Czech journalists towards their own profession. In Dobek-Ostrowska, B. - Glowacki, M. (ed.). Comparing media systems in Central Europe. 1 vyd. Wroclaw : Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008, s. 197-206. ISBN 978-83-229-2937-7.
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Czech Republic: media system. In Donsbach, Wolfgang. International Encyclopedia of Communication. Volume III. 1. vyd. Oxford : Blackwell Publishing, 2008, s. 1162-1164. ISBN 978-1-4051-3199-5.
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Communication as an Academic Field: Eastern Europe and Russia. In: Donsbach, W. (ed.): The International Encyclopedia of Communication, vol. II, Oxford: Blackwell Publishing, 2008, s. 609-614, ISBN 978-1-4051-3199-5
  KÖPPLOVÁ, Barbara - JIRÁK, Jan - ŠÁDOVÁ, Eva - CEBE, Jan - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2007. 159 s. + XVI s. obr. příl. ISBN 978-80-86732-96-1.
  JIRÁK Jan a ŠOLTYS, Otakar: Political Advertising in „New“ Democracy: The Czech Republic. In: Kaid, L. L. – Holtz-Bacha, Ch. (eds.): The Sage Handbook of Political Advertising. Tousands Oak, London, New Delhi: Sage 2006, s. 377-387, ISBN 1-4129-1795-6
  JIRÁK, Jan:     Czech Republic. In: Volkmer, I. News in Public Memory (An International Study of Media Memories Across Generations. New York, Bern, Berlin: Peter Lang, 2006, s. 53-68, ISBN 0-8204-6194-6
  JIRÁK, Jan:      Masová média a česká společnost. In: 10 let v českých médiích. Praha: Portál, 2005, s. 9-22, ISBN 80-7178-925-9
  JIRÁK, Jan:     Reality show, nebo Show Reality?. In: Rohál, R.-Tychtl, P.: To každopádně. Realita, nebo show? Praha: Petr Tychtl: Nakladatelství XYZ, 2005, s. 161-170, ISBN 80-86864-46-4
  JIRÁK, Jan a  ŘÍCHOVÁ, Blanka: Politická komunikace a média. In: JIRÁK, Jan a ŘÍCHOVÁ, Blanka (eds.): Politická  komunikace a média. Praha: Karolinum,  2000, s. 5-23, ISBN 80-246-0182-6
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Fakulta sociálních věd.  In: Dějiny Univerzity Karlovy IV. Praha: Karolinum, 1998. s. 533-542, ISBN 80-7184-539-6
  JIRÁK, Jan and KÖPPLOVÁ, Barbara: Czech Print Media in  Transition. In: Bruun, M. (ed.): Media and Democracy.  Oslo: University of Oslo Press, 1996.s. 123-133, ISBN 82-570-6088-7
  JIRÁK, Jan and KÖPPLOVÁ, Barbara: Changes in the structure  of Czech Mass Media. In: Media 95 - Experience and  Expectations Five Years After. Praha: Karolinum, 1996. S 80-88, ISBN 80-7066-549-1
  JIRÁK Jan and KÖPPLOVÁ, Barbara and KAPLAN, Frank: Major Trends in Czech Mass Media after November 1989. In: Hester, A. - White, K. (eds.): Creating a Free Press in Eastern Europe. Athens, Georiga: The University of Georgia, 1993. s.193-230 (autorský podíl 35 %)
  JIRÁK Jan and KAPLAN, Frank and ŠMÍD, Milan: The Broadcasting Law: First Step in Defining a Media Policy for the Czech Republic. In: Hester, A. - White, K. (eds.): Creating a Free Press in Eastern Europe. Athens, Georiga: The University of Georgia, 1993. s.193-230 (autorský podíl 15 %)
  JIRÁK, Jan a ŠOLTYS, Otakar: Volební diskurz. In: (kol.):  Volby. Praha: Egem, 1993. s. 50-52, ISBN 80-85395-30
  JIRÁK, Jan a ŠOLTYS, Otakar: Videoklipy. In: (kol.):  Volby. Praha: Egem, 1993. s.68-79, ISBN 80-85395-30
  JIRÁK, Jan a ŠOLTYS, Otakar: Zobrazení česko-slovenských  vztahů v tisku v období 17.11.1989 až 31.12. 1991. In:  Gál, Fedor a kol.: Dnešní krize česko-slovenských vztahů.  Praha: Slon, 1992. s.40-67, ISBN 80-901059-4-7


  C Articles
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Bohemia  Journalistik und Medienwissenschaften in Tschechien. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kunst der böhmischen Länder 1/2011, s. 41-68  ISSN 0523-8587
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: The reality show called democratization: transformation of the Czech media after 1989. Global Media Journal. 2008, roč. 4, č. 1 (Spring), s. 7-23. ISSN 1550-7521.
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Der Prager TV-Streik und die Auseinandersetzung um das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Tschechischen Republik. In: Tele visionen – historiografien des fernsehen. Vídeň: Turia+Kant 2001. s.136-143, ISSN 1016-765 X
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Wandlungen der tschechischen Medienlandschaft (1993-2003). Medien und Zeit, 2/2004, 4-9, ISSN 0259-7446

  JIRÁK, Jan:    Vzdělávání novinářů v epoše radikální změny. Mediální studia 1/2010, s. 101-103, ISSN 1801-9978
  JIRÁK Jan:    Diskuse o užívání spisovné češtiny z hlediska medializace veřejné a soukromé komunikace. Naše řeč LXXXIX/březen 2006, s. 15-21, ISSN 1211-4413
  JIRÁK, Jan:     Masová média jako předmět odborného zájmu. In: Acta Musei Nationalis Pragae, Řada C – Literární historie, Svazek LI (2006), číslo 1–4, ISSN 0036-5351, s. 2-7
  JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: K vývoji novinářského povolání. In: Acta Musei Nationalis Pragae, Řada C – Literární historie, Svazek LI (2006), číslo 1–4, ISSN 0036-5351, s. 19-27
  JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: K periodizaci vývoje médií. In: Acta Musei Nationalis Pragae, Řada C – Literární historie, Svazek LI (2006), číslo 1–4, ISSN 0036-5351, s. 27-32
  JIRÁK, Jan, VOLEK, Jaromír a KÖPPLOVÁ, Barbara: Mediální studia: východiska a výzvy. Mediální studia I/2006, s. 8-20, ISSN1801-9978
  JIRÁK, Jan a VOLEK, Jaromír: Vybrané atributy profesního sebepojetí českých novinářů. Mediální studia I/2006, s. 21-38, ISSN1801-9978
  JIRÁK Jan:     Násilné obsahy v médiích – významné téma výchovy k životu s médii. Společenskovědní předměty, červen 2005, roč. IV,, s. 3-6, ISSN 1214-6811
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Kontury vývoje vzdělávání českých novinářů. Dějiny a společnost,1996, 5.  s.10n.
  JIRÁK, Jan a ŠOLTYS, Otakar: Televize jako zdroj představ  o komunikačním chování. S-Obzor, 1993, roč. 2, č. 2, s.16-24, ISSN 1210-6089

  BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan: Postava novinářky v současném českém filmu a televizním seriálu. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim (ed.). Česká novinářka. 1. Praha : Portál, 2011. s. 83-95 ISBN 978-80-262-0056-7
  JIRÁK, Jan: Podmínky a limity zvyšování mediální gramotnosti v českém prostředí. In: Mašek, J.-Sloboda, Z.-Zikmundová V.: Mediální pedagogika v teorii a praxi. Fakulta pedagogická ZČU 2010, s. 12-16, ISBN 978-80-7043-851-0
  JIRÁK, Jan. The media dreams of modern times. In Hoffnung in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik in Tschechien und Deutschland : Konferenz im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Karls- und der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf vom 11. - 12. Mai 2007. 1. vyd. Essen : Klartext, 2009, s. 97-108. ISBN 978-3-8375-0160-5.
  WOLÁK, Radim - JIRÁK, Jan. Mediální výchova v ČR - rok poté. In SVOBODOVÁ, B. - VIŠŇOVSKÝ, J. (ed.). Quo vadis mass media : zborník z doktorandskej konferencie. 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009, s. 564-574. ISBN 978-80-8105-123-4.
  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Mediální gramotnost jako dimenze současného člověka. In Jirák, J. - Wolák, R. (ed.). Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha : Radioservis, 2008, s. 6-11. ISBN 978-80-86212-58-6.
  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Východiska a témata mediální výchovy. In Kapounová, Jana (ed.). Soft kompetence v informační společnosti. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s. 40-52. ISBN 978-80-7368-513-3.
  JIRÁK, Jan. Jak se dělají novináří aneb K pojetí studia žurnalistiky. In FORET, M. - LAPČÍK, M. - ORSÁG, P. (ed.). Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 329-336. ISBN 978-80-224-2023-3.
  KÖPPLOVÁ, Barbara - JIRÁK, Jan. Předmluva: Vzpomínky vykořeněné generace na doby smutné i veselé. In Almanach českých novinářů 1989-2008. 1. vyd. Praha : Libri, 2008, s. 9-16. ISBN 978-80-7277-356-5.
  JIRÁK, Jan a WOLÁK, Radim: Východiska a témata mediální výchovy. In: Kapounová, J. (ed.):Soft kompetence v informační společnosti. Ostrava: OU a VŠB-TU, s. 40-51, ISBN978-80-7368-513-3
  JIRÁK, Jan:    Násilí a logika mediálního byznysu. In: Média a násilí. Praha: Corona 2005, ISBN 80-903363-5-3
  JIRÁK, Jan:    Mediální gramotnost jako kompetence svého druhu. In: Dopita, M.-Staněk, A. (eds.): Výchova k demokratického občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, S.177-186
  JIRÁK, Jan:     Czech Media: Social and Political Context. In: Přednášky z XLVI. běhu Letní školy slovanských studií. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2003,  s. 233-238, ISBN 80-7308-048-6
  JIRÁK, Jan     Základní půdorys mediální gramotnosti. In HRACHOVCOVÁ, M. - STANĚK, A. (eds.). Občanská výchova v globalizující se společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. s. 71-77. ISBN 80-2440-475-3
  JIRÁK, Jan:    Média a moc. In: Média a moc. Praha:  Votobia, 2000. s. 52-58, ISBN 80-7220-085-2
  JIRÁK, Jan:     Nezávislost médií a její úskalí. In:  Ekonomika, právo a politika. Praha: Centrum pro  ekonomiku a politiku, 2000. s. 31-33, ISBN 80-902795-2-X
  JIRÁK, Jan:     Kontrola médií veřejné služby jako interpretační problém. In: Česká televize: věc veřejná. Praha: Česká televize, 2000. s. 95-100, ISBN 80-85005-31-X
  JIRÁK, Jan:     Představy o fungování médií a česká společnost 90. let. In: Společnost v přerodu. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. s. 105-115, ISBN 80-86495-01-9
  JIRÁK, Jan a ŠOLTYS, Otakar: Informovanost občanů o veřejné politice. In: Občané a centrální politické rozhodování. In: Praha: UK FSV, ISS, KVSP, 1999. s. 122-128 (autorský podíl 50%)
  JIRÁK, Jan:     O mužských a ženských rolích v televizním  zpravodajství. In: (kol.): Žena a muž v médiích. Praha:  Nadace Gender Studies, 1998. s. 28-31, ISBN 80-902367-2-3
  JIRÁK, Jan:     Media Accountability: Unknown Concept?  In: Organizing Media Accountability. Maastricht: EJC, 1997. s. 43-49
  JIRÁK, Jan a ŠOLTYS, Otakar: Masová média a veřejná politika: úloha mediálního systému v rozhodovacích procesech. In: Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice v České republice. Praha: UK FSV, ISS, KVSP, 1997. s. 151-160 (autorský podíl 50%)

  D textbooks
  JIRÁK, Jan - MIČIENKA, Marek. Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 2007. 298 s. ISBN 978-80-7367-315-4.
  JIRÁK, Jan - DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Média a politika. In Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 2007, s. 179-182. ISBN 978-80-7367-315-4.
  JIRÁK, Jan - TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. In Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 2007, s. 49-52. ISBN 978-80-7367-315-4.
  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Regulace a autoregulace médií. In Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 2007, s. 107-110. ISBN 978-80-7367-315-4.
  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Stereotypy v médiích. In Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 2007, s. 75-78. ISBN 978-80-7367-315-4.
  JIRÁK, Jan. Masová média. In Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha : Portál, 2007, s. 17-24. ISBN 978-80-7367-315-4.
  MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol: Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech 2006, 218 s., ISBN 80-239-6762-2 (autor a editor 50% podíl, viz autorský podíl na dalších 5 odkazech)
  JIRÁK, J., MIČIENKA, M:     Proč rozumět médiím. In: MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol: Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech 2006, 218 s., ISBN 80-239-6762-2, s. 11-20
  JIRÁK, J.:     Média zvaná masová. In: MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol: Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech 2006, 218 s., ISBN 80-239-6762-2, s. 21-46
  JIRÁK, J., WOLÁK, R.: Stereotypy v médiích. In: MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol: Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech 2006, 218 s., ISBN 80-239-6762-2, s. 69-88
  JIRÁK, J., WOLÁK, R.: Regulace a autoregulace médií. In: MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol: Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech 2006, 218 s., ISBN 80-239-6762-2, s. 89-104
  DVOŘÁKOVÁ, V., JIRÁK, J.: Média a politika. In: MIČIENKA, M., JIRÁK, J. a kol: Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech 2006, 218 s., ISBN 80-239-6762-2, s. 143-166
  BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. 387 s. (podíl 50%), ISBN 80-85947-67-9
  JIRÁK, Jan:     Komentovaná antologie textů k dějinám  rétoriky. Praha: Karolinum, 1988 (56 s.)

  E  Analyses
  JIRÁK, Jan - DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin : závěrečná zpráva o řešení projektu. Praha : MK ČR, 2009. 83 s. Dostupná z WWW: http:www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/Koncepce-klasifikace-audiovizualnich-produktu-podle-vekovych-skupin---Zaverecna-zprava-o-reeni-p.pdf
  JIRÁK, Jan - Bednařík, P. - Pittermann, J. - Wolák, R. Rozbor vysílání pořadu „VyVolení 2“ z hlediska významu a hodnot, které nabízí publiku. Praha: Centrum pro mediální studia CEMES, 2006
  JIRÁK, Jan:     Rámcový vzdělávací program pro střední školství Mediální výchova. Průřezové téma (pro Výzkumný ústav pedagogický). Praha: CEMES, 2001
  JIRÁK, Jan:     Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Mediální výchova. Průřezové téma (pro Výzkumný ústav pedagogický). Praha: CEMES, 2000
  JIRÁK, Jan:     Analýza pořadu ČRo 1 „Čteme z českého tisku“. Praha: Centrum pro mediální studia CEMES, 2000
  JIRÁK, Jan:     Analýza zpravodajských kvalit hlavní  zpravodajské relace České televize. Praha: Centrum pro  mediální studia CEMES, 1996
  JIRÁK, Jan:     Analýza zpravodajských pořadů českého  rozhlasu. Praha: Centrum pro mediální  studia CEMES, 1997
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara: Koncepční východiska  k řešení otázky televizního vysílání pro děti. Praha: Centrum pro mediální studia CEMES, 1997
  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara: Děti a média: Česká  periodika pro děti a mládež. Děti a televize. Praha: Centrum pro mediální  studia CEMES, 1997. nepublikováno.
  JIRÁK, Jan:     Moderátoři v České televizi.  Praha: katedra masové komunikace FSV UK, 1995  M  Other (selection)

  Translations:
  MEYROWITZ, Joshua: Všude a nikde: Vliv elektronických médií na sociální chování. Praha: Karolinum 2006. s. 219-270, ISBN 80-246-0905-3
  THOMPSON, J. B.: Média a modernita. Praha: Karolinum 2004. ISBN: 80-246-0652-6
  CURRAN, James: Nový pohled na masová média a demokracii. In: JIRÁK, Jan and  ŘÍCHOVÁ, Blanka (eds.): Politická  komunikace a média. Praha: Karolinum,  2000, s. 116-163, spoluautor překladu B. Říchová,  ISBN 80-246-0182-6
  KATZ, Elihu:    Dvoustupňový tok komunikace: nejnovější zpráva o hypotéze. In: JIRÁK, Jan and  ŘÍCHOVÁ, Blanka (eds.): Politická  komunikace a média. Praha: Karolinum,  2000, s. 80-98, spoluautor překladu B. Říchová,  ISBN 80-246-0182-6
  MCQUAIL, Denis: Masová média ve veřejném zájmu: hledání rámce norem pro chování médií. In: JIRÁK, Jan and  ŘÍCHOVÁ, Blanka (eds.): Politická  komunikace a média. Praha: Karolinum,  2000, s. 99-115, ISBN 80-246-0182-6
  LOON, H. W. van: Dějiny lidstva. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 411 s., IBSN 80-7106-417-3
  MCQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha:  Portál, 1999. 415 s., podíl 212 s., spoluautor překladu M. Kabát, ISBN 80-7178-200-9
  BERGREEN, Lawrence: Al Capone a jeho doba. Praha: Prostor, 1997, 761 s., ISBN 80-85190-64-8
  DEFLEUR, Melvin - BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra: Teorie masové  komunikace. Praha: Karolinum, 1996. 363 s., podíl 183s., spoluautor překladu Otakar  Šoltys, IBSN 80-7184-099-8


  M3 Journalism
  JIRÁK Jan:    Digitální vysílání: nové nastavení pravidel. Strategie 12/45, příloha Média 2005, s. 4, ISSN 1210-3756
  JIRÁK Jan:    České deníky a časopisy: Na mediální frontě klid. Strategie 12/45, příloha Média 2005, s. 4, ISSN 1210-3756
  JIRÁK, Jan:     Mediální gramotnost patří ke všeobecnému  vzdělání. Lidové noviny (Média a komunikace), 11. 6. 1999.
  JIRÁK, Jan:     Ještě jednou o médiích, nezávislosti  a odpovědnosti. Kmit, 1999, červen. s. 4-5
  JIRÁK, Jan:          Jaká mají být svobodná média. Přítomnost, 1999, červen.
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Děti a média - složitý  vztah. Kmit, 1998, leden. s. 32-36
  JIRÁK, Jan:         O nezávislosti a odpovědnosti. Kmit, 1998, duben. s. 3-4
  JIRÁK, Jan:         Můžeme věřit zpravodajství? Kmit, 1998, červenec, s. 24-27
  JIRÁK, Jan:       O nadvládě médií. Kmit, 1998, prosinec. s. 3-4
  JIRÁK, Jan:       O české "bačkorové kultuře". Strategie,  1998 příloha Média 98.
  JIRÁK, Jan a KUCHAŘ, P.: Mediální výchova čili O jedné  díře v našem všeobecném vzdělávání. Kmit, 1997, 12s. 17-19
  JIRÁK, Jan:     Nová média - nová žurnalistika: mutace,  nebo zánik? Kmit, 1997, 12. s. 35-37
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Jachtař a jeho CNN. Kmit, 1996, 8,  s. 10-13
  JIRÁK, Jan:     Média a násilí: Myjeme si duši rukama od  krve? Kmit,1996, 10. s. 22-23
  JIRÁK, Jan:          Násilníci, média, cenzoři a my všichni.  Kmit, 1996, 10. s. 31-32
  JIRÁK, Jan:        Hoře z konzumu. Prostor, 1996, 32. s. 57-62
  JIRÁK, Jan a KRUML, M.: Svět jako zábava. Kmit, 1996, 11, s. 24-30
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Občan Berlusconi. Kmit,  1995/1996, 7. s. 11-13
  JIRÁK, Jan a  KÖPPLOVÁ, Barbara: Jména a právo na soukromí.  Kmit, 1995, 6. s. 22-24
  JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Marshall McLuhan je mrtev.  Ať žije Murdoch! Kmit, 1995, 6. s. 27-32
  JIRÁK, Jan a  ČERNOUŠEK, M.: Televize za vraždy nemůže.  Respekt, 1993, 21

 • Conferences:
 • Grants:

  L  Účast na řešení grantů
  2001-2003    GAČR: 403/02/0136 Český novinář - Portrét lidí, kteří pracují v české žurnalistice, a jejich práce, hlavní řešitel (spoluřešitel MU FSS, Jaromír Volek)
  2000-2002    ESF: Changing media Changing Europe (člen steering group)
  1999-2000    FRVŠ: Kurz analýzy výsledků peoplemeterového šetření
  1999    GAUK: Základy mediální výchovy
  1998    GAUK: Základy mediální výchovy
  1993-1995    IMF: Inovace mediálních studií

 • Lectures:

  Introduction to Communication Studies

  Theories of Mass and Media Communication

  Theories of Media Communication

  Media and Culture

  ?edia and Society

   

 • More information:
 • Downloads:prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (EN)Jan Jirák


Research interest : media education, journalism, media communication theory

ContactCV

Education

Jan Jirák graduated at Charles University, Prague, in 1982 with MA in Czech Language and Literature and English Language and Literature (with linguistic theses on phrase verbs in contemporary English fiction). After finishing the university, he was chosen for one-year scholarship at the Department of Translation and Interpretation, Charles University.  In 2004-2006, he studied PhD study program Media Studies at Charles University, which he finished in 2006 with theses on Mass Media and Czech Society: Mass Media As a Problem of Posttransformation Society.

Job

Professional membership