doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jiří Knapík


Oblast odborného zájmu : moderní dějiny; kulturní politika; životní styl

Kontakt

 • E-mail: jiri.knapik[zav]fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222112210
 • Místnost: 105
 • Konzultace: dle předb. dohody (e-mail)


Životopis

Vzdělání

1994 – 1999 Slezská univerzita v Opavě

1999 – 2003 doktorské studium FPF SU v Opavě (2000 PhDr.; 2003 Ph.D.)

2006 jmenován docentem (FSH Univerzita Hradec Králové)

Zaměstnání

2000 - dosud Slezská univerzita v Opavě

2001 – 2004 Výzkumné centrum pro dějiny vědy (při ÚSD AV ČR)

Členství v profesních organizacích

Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872)

 • Publikace :

  VĚDECKÉ MONOGRAFIE:

  1.     Kdo spoutal naši kulturu (Portrét stalinisty Gustava Bareše). Přerov Šárka 2000, 205 s.

  2.     Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953 (Biografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů…). Praha Libri 2002, 278 s.

  3.     Únor a kultura (Sovětizace české kultury 1948–1950). Praha Libri 2004, 359 s.

  4.     Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958 (Proměny vědeckého pracoviště v regionu). Praha G+G 2004 (Práce z dějin vědy, sv. 15), 161 s.

  5.     V zajetí moci (Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956). Praha Libri 2006, 400 s.

  6.     KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 (I.-II.) Praha Academia 2011 (Edice Šťastné zítřky, sv. 5), 1300 s. (mj. autorem 457 hesel, spoluautorem 42 hesel)

  7.     KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: „Slezský konzulát“ v Praze. Od Slezanu ke Slezskému kulturnímu ústavu 1906–1945. Opava 2010, 302 s. (vlastní podíl 65 %)

  8.     FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří: Volný čas v českých zemích 1957–1967. Praha Academia 2013 (Edice Šťastné zítřky, sv. 8), 572 s. (vlastní podíl 50 %)

  9.     KNAPÍK, Jiří a kol.: Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava SU 2014, 208 s. (vlastní podíl 62 %)

   

   

  ODBORNÉ STUDIE (výběr):

  10.  Akce „Dar UNRRA československým dětem“ na Opavsku (1945–1946). In: Celostátní studentská vědecká konference „HISTORIE 1996“, Hradec Králové 1997, s. 157–173.

  11.  Verše v nemilosti (Ke vzniku a souvislostem kritiky Jaroslava Seiferta v roce 1950). Soudobé dějiny, 1998 (roč. 5), č. 1, s. 25–46.

  12.  Činnost Okresní péče o mládež a podpůrné sociální akce dětem na Opavsku v letech 1945–1947. Slezský sborník, 1998 (roč. 96), č. 3, s. 202–217.

  13.  Filmová aféra L. P. 1949. Iluminace, 2000 (roč. 12), č. 4 (40), s. 97–120.

  14.  Trampoty „Císařova pekaře“ (Slavný film na pozadí ideologických sporů). Dějiny a současnost, 1998 (roč. 20), č. 6, s. 28–32.

  15.  Konce Kritického měsíčníku. Alternativa, 1999 (roč. 5), č. 1–2, s. 97–98.

  16.  K počátkům „tání“ v české kultuře 1951–1952. Česká literatura, 2000 (roč. 48), č. 2, s. 176–191.

  17.  Daleko od Moskvy (K pozici Arnošta Kolmana v kulturní politice a v aparátu KSČ 1945–1948). In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 4, Opava 1999, s. 113–126.

  18.  „Musím ustavičně zápasit o vaši důvěru.“ (Dopis E. F. Buriana Gustavu Barešovi z října 1947). Divadelní revue, 2000 (roč. 11), č. 1, s. 71–74.

  19.  KNAPÍK, Jiří – ŠORMOVÁ, Eva: „Tato publikace je jedním slovem škodlivá.“ (Dopis Jaroslava Pokorného předsednictvu Národní ediční rady české a Lektorské radě ÚV KSČ z března 1950). Divadelní revue, 2000 (roč. 11), č. 3, s. 88–91.

  20.  Dělníci proti Dvaasedmdesátce. (Osudy filmového zpracování hry Františka Langera). In: František Langer na prahu nového tisíciletí, Praha 2000, s. 153–162.

  21.  „Das Publikum muß ausgewechselt werden“. Struktur und Wandel der tschechischen Kulturpolitik 1948–1953. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2002 (roč. 43), č. 2, s. 321–349.

  22.  Oni a Masaryk (Téma T. G. Masaryka v interpretačních proměnách KSČ 1945–1955). In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 6, Opava 2003, s. 363–385.

  23.  Slezský ústav v Praze a vědecký výzkum Slezska v letech 1945–1950. In:Práce z dějin vědy 6 (Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002–2003), Praha 2003, s. 475–550.

  24.  Hledání socialistického hrdiny ve filmu počátkem 50. let. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7, Opava 2007, s. 475–480.

  25.  Arbeiter versus Künstler (Gewerkschaft und neue Elemente in der tschechoslovakischen Kulturpolitik im Jahre 1948). In: Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung (Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 1948–1968), München 2005, s. 243–262.

  26.  Dělnický soud nad Františkem Čápem. Iluminace, 2002 (roč. 14), č. 3 (47), s. 63–81.

  27.  Akční výbory a kultura na prahu nové doby. Soudobé dějiny, 2002 (roč. 9), č. 3–4, s. 455–475.

  28.  Důsledky zatčení Rudolfa Slánského v kulturní politice. In: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“, Brno 2005, s. 341–345.

  29.  Dvě strany téže mince („Radikálové“ a „umírnění“ v kulturní politice po únoru 1948. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu II, Praha 2004, s. 156–171 a 332–334.

  30.  KNAPÍKOVÁ, Jaromíra – KNAPÍK, Jiří: „Splaťme dluh Vincenci Praskovi!“ (Tzv. Praskova akce Slezského studijního ústavu v Opavě 1949–1953). Slezský sborník, 2004 (roč. 102), č. 4, s. 241–263.

  31.  Od korektury k ideologické normě (Ze zákulisí vzniku „Třiceti let bojů“ Ladislava Štolla). Soudobé dějiny, 2005 (roč. 12), č. 1, s. 62–84.

  32.  Der Versuch, eine Quarantäne zu errichten. Zu den Beschränkungen und der Kontrolle kutureller Kontakte der Tschechoslowakei zum westlichen Ausland 1948–1956. In: Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten, Essen 2010, s. 95–105.

  33.  „Do půl roku budeme míti úplně jinou literaturu“ (Iluze vedení kulturní politiky a realita literárního dění let 1948–1949). Acta historica USO, 2009 (roč. 2), č. 2, s. 117–124.

  34.  Měnová reforma z roku 1953 a česká divadla (Neznámý dokument Státního výboru pro věci umění). Divadelní revue, 2006 (roč. 17), č. 3, s. 88–101.

  35.  Kultureller Aufbau auf dem Land (1948–1950). In: Zukunftvorstellungen und staatliche Planung im Socialismus: Die Tschechoslovakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945–1989, München 2010, s. 205–218.

  36.  KNAPÍK, Jiří – JIRÁSEK, Zdeněk: Nechtěné Slezsko. Reflexe českého „slezanství“ v poválečném Československu (1945– 1969). Soudobé dějiny, roč. 17, č. 3 (2010), s. 421–440.

  37.  KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Od Slezanu k Národní jednotě slezské v Praze (Formování intervenčního programu spolku v letech 1906–1918). Slezský sborník, 2007 (roč. 105), č. 4, s. 241–274.

  38.  Zapomenutá národní jednota (Slezský kulturní ústav v Praze 1939–1945). Acta historica USO, 2008 (roč. 1), č. 1, s. 253–264.

  39.  KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Schlesien - eine Herausforderung für die tschechische Historiografie nach 1989. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2006/07 (roč. 47), č. 2, s. 403–411.

  40.  Šedesát let od literárního „atentátu“ na Vítězslava Nezvala (Zpráva „Výsledek šetření ve věci protistranického pamfletu“ z června 1949). Acta historica USO, 2009 (roč. 2), č. 2, s. 231–254.

  41.  Sekretariát české samosprávy ve Slezsku v letech 1908–1918. Slezský sborník, 2009 (roč. 107), č. 4, s. 256–276.

  42.  „Duch Ženevy“ a filatelie v Československu.Mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA 1955. Kuděj, 2009 (roč. 11), č. 2, s. 4–29.

  43.  KNAPÍK, Jiří – ŠOPÁK, Pavel: „Procházel místnostmi, ze sešitu četl a rukama ukazoval…“ Státní hrady a zámky v letech 1948–1960: mezi vědou a dovolenou. Acta historica USO, 2010 (roč. 3), č. 3, s. 197–209. (zkráceně in: Věda a technika v Československu v letech 1945–1960. Praha 2010, s. 89–96.)

  44.  FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří: „Na člověka najíždíme další čtvrtletí“ aneb Volný čas v českých zemích v letech 1948–1956. Soudobé dějiny, roč. 17, č. 4 (2010), s. 613–640.

  45.  Proměny českého modelářství v letech 1957–1967. In: Lorencová, Ivana – Novotný, Michal (eds.), Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století, Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 25, Národní technické muzeum, Praha 2011, s. 135–140.

  46.  FRANC, Martin – KNAPÍK Jiří: Volný čas 1957–1967: dobové diskuse a vymezení. Dějiny – teorie – kritika, 2012, č. 1, s. 33–68.

  47.  FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří: Kulturní dění a životní styl jako cesta k poznání našich soudobých dějin. Marginalia Historica, 2012 (roč. 3), č. 2, s. 183–188.

  48.  Filumenie jako příklad socialistického sběratelství v 50. a 60. letech 20. století. Acta historica USO, 2011 (roč. 4), č. 4, s. 231–242.

  49.  Czechoslovak Culture and Cinema, 1945-1960. In: Cinema in Service of the State Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945-1960, Berghahn Books, New York 2015, s. 40–68.

  50.  Školní družiny a kluby v 50. a 60. letech jako součást socialistické mimoškolní výchovy. Kuděj, 2013 (roč. 14), č. 1, s. 5–25.

  51.  Socialistické školství a tzv. mimoškolní výchova v Československu v 50. a 60. letech. Acta historica Neosoliensia, Banská Bystrica 2013, sv. 16, s. 88–106.

  52.  The Cultural Exchange Processes in Czechoslovakia After 1945. In:Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800–2000, Opava 2014, s. 129–147.

  53.   Slezský kulturní ústav v Praze 1945–1947. Struktura, osobnosti a cíle. Časopis Slezského zemského muzea- B, 2015, roč. 64, č. 2, s. 165–176.

  54.   Dětské tábory a letní zotavovny v letech 1948–1955. Historica Olomucensia, 2016 (roč. 50), s. 193–209.

 • Konference :

  -        Mezinárodní vědecká konference „Zlatá šedesátá“ (Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, klokotání a… zklamání“). Pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR 16. – 18. 6. 1999 v Praze.

  -        Literárněvědná konference Návraty k velkým. Spolupořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR v rámci 42. Bezručovy Opavy 14. – 15. 9. 1999 v Opavě.

  -        Vědecká konference Dějiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy. Pořádala Matice moravská 24. – 25. 11. 1999 v Brně.

  -        Konference Odbory v české společnosti. Pořádal Archiv ČMKOS 26. 4. 2000 v Praze.

  -        Konference František Langer na zlomu století. Pořádal Nadační fond Františka Langera a Památník národního písemnictví v Praze 12. 5. 2000 v Praze.

  -        Mezinárodní vědecká konference Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung. Výroční konference Collegia Carolina v Mnichově konaná 21. – 24. 11. 2002 v Bad Wiessee.

  -        Mezinárodní historická konference Politické procesy 50. let a Případ Slánský. Pořádali Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vězeňská služba ČR, Institut für Zeitgeschichte München – Berlin, Bundeszentrale für politische Bildung Bonn, Columbia univerzity New York a H. Paumgarten 14. – 16. 4. 2003 v Praze.

  -        Mezinárodní historická konference Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten – Teil II: 1938/45 bis zur Gegenwart. Pořádala Německo-česká a Německo-slovenská komise historiků 17. – 20. 3. 2005 v Hamburku.

  -        Konference Literární život v neuralgických obdobích českých dějin 19. a 20. století. Pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR 13. – 14. 10. 2005.

  -        Pracovní zasedání Periodizace dějin Slezska. Pořádal Ústav historie a muzeologie FPF SU, Opava 11. – 12. 12. 2007.

  -        Mezinárodní vědecká konference Zukunftvorstellungen und staatliche Planung im Socialismus: Die Tschechoslovakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945–1989. Výroční konference Collegia Carolina v Mnichově konaná 22. – 25. 11. 2007 v Bad Wiessee.

  -        Konference Kommunistische Eliten in der Tschechoslowakei 1945–1989 (Forschungstand, Forschungsfragen, Perspektiven). Pořádalo Collegium Carolinum v Praze 15. 9. 2009.

  -        Věda a technika v českých zemích 1945–1960. Pořádalo Národní technické muzeum 20. – 22. 10. 2009 v Praze.

  -        Věda a technika v českých zemích v 60. letech 20. století. Pořádalo Národní technické muzeum 7. – 8. 12. 2010 v Praze.

  -        Mezinárodní vědecká konference Už jsme vším (Československá společnost a socialismus 1945–1970). Pořádala PdF Univerzity Karlovy 24. – 25. 5. 2012 v Praze.

  -        Workshop Děti, mládež a socialismus. Pořádal ÚHV FPF SU 15. 10. 2013 v Opavě.

  -        Mezinárodní vědecké kolokvium Procesy kulturní výměny 1800–2000. Pořádal ÚHV FPF SU 22.–23. 5. 2014 v Opavě.

  -        Mezinárodní vědecká konference „Historizace střední Evropy“. Pořádal ÚHV FPF SU 16. 10. 2014 v Opavě.

  -        Workshop Děti, mládež a moderní média. Pořádal ÚHV FPF SU 12. 11. 2014 v Opavě.

  - Kolokvium Průmyslové dělnictvo a politické režimy v letech 1938–1948. Pořádal FVP SU a ÚSD AV ČR 25.–26. 11. 2015 v Opavě.

  - Workshop 70 let Slezského ústavu. Pořádalo Slezské zemské muzeum v Opavě 11. 1. 2016.

  - Konference Rekonstrukce Slezska“ 1945–1948.Pořádalo Slezské zemské muzeum v Opavě, Hrabyň 22. 4. 2016.


 • Granty :

  Grantová agentura ČR

  Kulturní politika v českých zemích 1948–1956. Projekt GA ČR č. 409/03/1146 (řešitel 2003–2005)

  Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Projekt GA ČR č. 409/06/0398 (řešitel 2006–2008; spoluřešitelem M. Franc)

  Volný čas v českých zemích 1957–1967. Projekt GA ČR č. 409/09/0326 (spoluřešitel 2009–2011; řešitelem M. Franc)

  Děti, mládež a socialismus v českých zemích (19481970). Projekt GA ČR č. 15-03538S (řešitel 2015–2017; spoluřešitelem M. Franc)

   

 • Výuka :

  Kulturní politika a česká společnost po roce 1938

  Média a životní styl

  Vývoj médií a jejich studia v 19. a 20. století

 • Ostatní :
 • Ke stažení :doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.Jiří Knapík


Oblast odborného zájmu : moderní dějiny; kulturní politika; životní styl

KontaktŽivotopis

Vzdělání

1994 – 1999 Slezská univerzita v Opavě

1999 – 2003 doktorské studium FPF SU v Opavě (2000 PhDr.; 2003 Ph.D.)

2006 jmenován docentem (FSH Univerzita Hradec Králové)

Zaměstnání

2000 - dosud Slezská univerzita v Opavě

2001 – 2004 Výzkumné centrum pro dějiny vědy (při ÚSD AV ČR)

Členství v profesních organizacích

Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872)