PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. (EN)
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. (EN)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jakub Končelík


Research interest : Media history

Contact

 • E-mail: jakub.koncelik@fsv.cuni.cz
 • Phone: 222112236
 • Room: 206
 • Consultation : Monday 13:00-14:00


CV

Education

2008 – Ph. D. Doctoral degree graduation, specialization in media studies, Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague (FSV UK)

2000 – PhDr. State rigorosum examination, specialization in mass communication and journalism, FSV UK

2000 – Mgr. Master’s degree graduation, specialization in mass communication, FSV UK

1997 – Bc. Bachelor’s degree graduation, specialization in journalism, FSV UK

 

Job

February 2010–present: Dean, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

1 May 2001–present: Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

– lecturer at Institute of Communication Studies and Journalism, Department for Media Studies and

– researcher at Center for Media Studies (CEMES).

Participation in research projects:

Professional membership

2010–present: Chairman of the Scientific Board of the Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

2010–present: member of the editorial board of Communication Today

2005–present: member of the editorial board of Mediální studia

 • Publications:

  KONČELÍK, Jakub. (2013) Vysokoškolské vzdělávání novinářů v České republice.  In HORVÁTH, Miloš (ed.): 60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku. Bratislava, STIMUL 2013, s. 98–113. ISBN: 978-80-8127-090-1.

  KONČELÍK, Jakub. (2011; printed 2012) Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho kontrolních mechanismů. In Právněhistorické studie. Volume 41, issue 1, pp. 70–87. ISSN 0079-4929.

  KONČELÍK, Jakub. (2011) Média za intervence: novináři a československý srpen 1968. In Prague Social Science Studies – Media studies series. Volume 6, issue 21. 32 p. ISSN 1801-5999.

  REIFOVÁ, Irena – KONČELÍK, Jakub – SCHULZ, Winfried – SCHERER, Helmut – HAGEN, Lutz. (2011) Analýza obsahu mediálních sdělení. Prague: Karolinum, 149 p. ISBN 978-80-246-1980-4.

  KONČELÍK, Jakub – ORSÁG, Petr. (2010) Počátek normalizace jako čas kolísání identity píšícího novináře – konformita, samizdat nebo exil?. In Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. Volume 55, issue 3–4, pp. 37–43. ISSN 0036-5351.

  KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. (2010) Dějiny českých médií 20. století. Prague: Portál, 344 p. ISBN 978-80-7367-698-8.

  KONČELÍK, Jakub. (2010) Kvantitativní obsahová analýza protektorátních tiskových porad. In GEBHART, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara – KRYŠPÍNOVÁ, Jitka (eds.). Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. Prague: Karolinum, pp. 69–98. ISBN 978-80-246-1632-2.

  KONČELÍK, Jakub. (2009) Mediální politika a srpen 1968; zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba Moskevskému protokolu. In MAGÁL, Slavomír – MISTRÍK, Miloš – SOLÍK, Martin (eds.). Masmediálna komunikácia a realita II: mediálne kompetencie – médiá a politika – mediálna fikcia. Trnava: FMK UCM, pp. 203–219. ISBN 978-80-8105-125-8.

  KONČELÍK, Jakub. (2008; printed 2009) Dva tisíce slov: zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání. In Soudobé dějiny. Volume 15, issue 3–4, pp. 485–544. ISSN 1210-7050.

  KONČELÍK, Jakub. (2008; printed 2009) Přelomová témata českého tisku jara 1968. In LONDÁKOVÁ, Elena (et al.). Rok 1968: novinári na Slovensku. Bratislava: HÚ SAV, pp. 109–130. ISBN 978-80-969782-9-8.

 • Conferences:

  Slovak Republic, Smolenice, Faculty of Mass Media Communication, UCM in Trnava: “Slovakia in Rudé Právo in 1967–1969 (Quantitative Content Analysis).” The international conference, “Megatrends and Media” organised on 22 and 23 March 2011.

  Olomouc, The Centre for Cultural, Media and Communication Studies, Faculty of Arts, Palacky University in Olomouc: “Media and Journalists in the Turbulence of 1968.” The scientific colloquium with international participation, “Culture–Media–Communication” of 25 November 2010.

  Slovak Republic, Smolenice, Faculty of Mass Media Communication, UCM in Trnava and the Department of Theatre and Film, Slovak Academy of Sciences: “The Media Policy of the Czechoslovak Autumn of 1968; the Establishment of the Office for Press and Information as a service for the Moscow Protocol.” International Conference “Mass Media Communication and Reality” held on 29 and 30 April 2009.

  Slovak Republic, Bratislava, Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences and the Slovak Syndicate of Journalists: “Highlights of the Czech Press in 1968.” International Conference “Journalists in 1968 – Predecessors of the Year 1989” held on 4 November 2008.

  Znojmo, the Austrian Embassy in Prague, Vienna University, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague and the Institute for Contemporary History of the Czech Academy of Sciences: “Two Thousand Words Manifesto and the Media.” International Scientific Symposium “The Prague Spring 1968 – The role of Media in the 1960s” held on 16 and 17 October 2008.

  Germany, Meissen, the Czech–German and Slovak–German Commission of Historians: “Press Regulation Between1939 to 1945: Quantitative Content Analysis of Protectorate Press Meetings.” International Symposium “Medien und Öffentlichkeit seit dem 19. Jahrhundert” held on 3 and 4 October 2008.

  Prague, Syndicate of Czech Journalists and Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague: “Response of KSČ Presidium to Two Thousand Words Manifesto”. International Conference “40th Anniversary of the Prague Spring of 1968” held on 20 March 2008.

 • Grants:

  2005–2011: Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, research project “Development of Czech Society in the European Union: Risks and Challenges 2005–2010”, member of Institute of Communication Studies and Journalism’s project “Position and Role of Media in Czech Society and the EU.” Identification code of the research project: MSM0021620841.

  2006–2009: grant project “Czech press in the Protectorate of Bohemia and Moravia 1939–1945”. Project led by Barbara Köpplová (Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague). GAČR grant (GA409/06/0303).

  2000–2004: Faculty of Social Sciences’ research project “Czech Society at the Turn of the Second and Third Millennium”, member of the research team of the research project Media as a Source of Knowledge. Identification code of the research project: AD MSM 112,300,001th

  2002: grant project “Management and Control of Mass Media 1966–1972”, principal researcher. Identification code: FRVŠ grant 2554/2002–65.

  2001–2003: grant project “History of Czech Media in Dates”. Project led by Köpplová Barbara (Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague). Grant of the Ministry of Education, Youth and Sports – Enhancement of Research at Universities Program (VS 96 128).

 • Lectures:
 • More information:
 • Downloads:PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. (EN)Jakub Končelík


Research interest : Media history

ContactCV

Education

2008 – Ph. D. Doctoral degree graduation, specialization in media studies, Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague (FSV UK)

2000 – PhDr. State rigorosum examination, specialization in mass communication and journalism, FSV UK

2000 – Mgr. Master’s degree graduation, specialization in mass communication, FSV UK

1997 – Bc. Bachelor’s degree graduation, specialization in journalism, FSV UK

 

Job

February 2010–present: Dean, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

1 May 2001–present: Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

– lecturer at Institute of Communication Studies and Journalism, Department for Media Studies and

– researcher at Center for Media Studies (CEMES).

Participation in research projects:

Professional membership

2010–present: Chairman of the Scientific Board of the Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

2010–present: member of the editorial board of Communication Today

2005–present: member of the editorial board of Mediální studia